Vi som vill upp


Färgglad linje


Under åren 1993-95 existerade en förnämlig tidskrift som hette Europeisk Bridge. Det var ett stort upplagt projekt, med separata utgåvor på svenska, danska, norska och så småningom också engelska. Och aldrig förr eller senare har en bridgetidskrift kunnat skryta med en så förnämlig medarbetarstab. Tyvärr gick projektet i graven p.g.a. ekonomiska problem.
  Vintern 1994 körde tidskriften igång en artikelserie, riktad till den vanlige bridgespelaren. Serien kallades "Vi som vill upp" och skrevs av Anders Wirgren. Det hann bli tre artiklar, med dessa teman:

1)  Sang eller trumf?
2)  Trumf eller sang?
3)  Att spela rätt utgång

[ Hem | Steg för steg ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult