Fyra ess

Vi som vill upp – 3

Att spela rätt utgång

När vi vet att den gemensamma styrkan räcker till utgång är frågan vilken utgång vi skall spela. Läroböckerna brukar berätta att 4 i högfärg är den utgång som har högst prioritet – och att det är vad vi skall spela om vi tillsammans har minst åtta kort i en högfärg. Har vi inte det, får det bli 3 sang, såvida inte båda händerna är obalanserade och vi har minst nio kort tillsammans i en lågfärg. Då, men först då, väljer vi 5 i lågfärg.
  Som alla generaliseringar har den här tumregeln sina brister, men på det hela taget är den bra. Följ den, och du kommer att hamna rätt i de allra flesta fall. Att det är så, hänger samman med något jag skrev förra gången.

Om båda våra händer är balanserade, och vi har åtta kort i en färg tillsammans, så kan vi ofta ta precis ett stick mer i ett trumfkontrakt än i sang.
Det betyder att 4 i högfärg och 3 sang borde gå på ett ut, men att vi ändå föredrar högfärgsutången beror på att vi med trumfens hjälp kan undvika sådana otrevligheter som att försvaret tar de fem eller sex första sticken (som de kanske kan i sang om de har en bra färg). Men om vi jämför 3 sang och 5 i lågfärg ser vi att det är två sticks skillnad. Om båda våra händer är balanserade är det därför mindre troligt att lågfärgsutgången är bättre än 3 sang.
  Men när fördelningen förbättras ändras allting. Har vi nio eller tio gemensamma trumf, kanske tillsammans med renonser och/eller singeltons, kan vi i regel glömma allt vad sang heter. Eftersom det då finns många stölder att ta är det trumf, inte sang, som skall spelas.
  Du skall nu få testa dig på några budlägen i vilka det gäller att välja rätt utgång. Vi utgår från ett naturligt budsystem med 15-17-sang.


1) Nord giv, ingen i zonen

Sp 8 4 3 2 Syd Väst Nord Öst
Hj E 3 1 NT pass
Ru K 9 6 5 ?
Kl K 7 2

Fråga efter högfärg med 2 klöver. Visserligen är dina spader klena, men 4 spader kan trots det vara er bästa utgång, kanske rentav den enda som går hem, t.ex. om sitsen är denna:

Sp E kn 6 5
Hj 10 7 2
Ru E D 3 2
Kl E 6
Sp D 9 7 Bridgebord Sp K 10
Hj K 8 4 Hj D kn 9 6 5
Ru 10 8 7 Ru kn 4
Kl D kn 8 3 Kl 10 9 5 4
Sp 8 4 3 2
Hj E 3
Ru K 9 6 5
Kl K 7 2

På 2 klöver svarar partnern 2 spader, och du höjer till 4 spader. I det kontraktet förlorar ni två spader- och ett hjärterstick. 3 sang, däremot, går bet eftersom Öst har en femkortsfärg att spela ut från.


2) Nord giv, alla i zonen

Sp 9 2 Syd Väst Nord Öst
Hj E D 7 4 1 Sp pass
Ru 6 5 2 Kl pass 3 Kl pass
Kl E K kn 7 2 ?

3 hjärter. Det är för tidigt att avgöra vad utgången skall heta. Visserligen har ni en gemensam trumf i klöver, men 5 i lågfärg är den utgång man väljer i sista hand. Därför visar du var du har din sidostyrka och hör vad partnern har att säga.
  Med något som  ruter K-kn-x bjuder han 3 sang, som förmodligen är rätt kontrakt. I annat fall kan såväl 4 spader, 4 hjärter som 5 klöver tänkas.


3) Väst giv, Öst-Väst i zonen

Sp K D 8 2 Syd Väst Nord Öst
Hj K D 10 pass 1 Ru pass
Ru 10 6 1 Sp pass 2 Sp pass
Kl K kn 9 3 ?

3 sang. Visserligen är 4 i högfärg den utgång vi spelar i första hand, men här är vi inte säkra på att partnern har fyra spader. Tänk om han helt korrekt höjt till 2 spader på något som

Sp E 10 6
Hj 3 2
Ru E K 9 8 5 2
Kl 8 7

Då är 4 spader inte precis vad man vill spela. Med utgångsstyrka och bra håll i de objudna färgerna bjuder du därför 3 sang, som ber partnern korrigera till 4 spader om han har fyra spader, men passa på 3 sang om han bara har tre.


4) Nord giv, ingen i zonen

Sp E K 6 5 2 Syd Väst Nord Öst
Hj 8 7 1 Hj pass
Ru 9 5 1 Sp pass 1 NT pass
Kl E D kn 5 ?

Vad du skall bjuda nu beror till stor del på vilka konventioner du och din partner använder.
  I dag är det vanligt med någon sorts försenad högfärgsfråga efter partnerns 1 sang-återbud, t.ex. 2 klöver. Har ni det på repertoaren skall du ta till det.
  I annat fall får du kräva med 3 klöver. Det gör du inte så mycket för att hitta 5 klöver, om ni har 4-4 där, som för att ta reda på ifall partnern har tre spader.
  Precis som i exempel 3) är det för tidigt att bjuda slutbud. Här står valet mellan 4 spader, 3 sang och 5 klöver, så vi får undersöka vidare.


5) Syd giv, ingen i zonen

Sp K 2 Syd Väst Nord Öst
Hj 7 1 Kl pass 1 Sp pass
Ru E kn 10 5 2 Kl pass 3 Kl pass
Kl E kn 10 6 5 4 ?

5 Kl. Det här är precis den handtyp med vilken 5 i lågfärg ganska säkert är bättre än 3 sang. Du har en obalanserad hand, med singel i en av de objudna färgerna, anpassning i partnerns färg, och fina färgspelskort (två ess och en kung).
  Även om partnern har hjärterhåll, är 3 sang ofta ett känsligt kontrakt, som när sitsen är den här:

Sp D 9 7 5 3
Hj K 10 2
Ru 2
Kl K 9 3 2
Sp E 10 8 4 Bridgebord Sp kn 6
Hj D 8 6 4 Hj E kn 9 5 3
Ru D 7 6 4 Ru K 9 8 3
Kl D Kl 8 7
Sp K 2
Hj 7
Ru E kn 10 5
Kl E kn 10 6 5 4

Efer det självklara hjärterutspelet är 3 sang chanslöst, medan 5 klöver går hem om spelföraren ser till att godspela bordets femte spader i tid (efter hjärterutspel följt av trumf- eller rutervända spelar Syd genast spader kung).


6) Nord giv, Öst-Väst i zonen

Sp K 8 2 Syd Väst Nord Öst
Hj 8 7 pass 1 Ru pass
Ru K 10 6 2 Kl 2 Hj pass pass
Kl E K kn 3 2 ?

3 hjärter. Med balanserad fördelning och egen öppningshand är det förstås 3 sang som ligger närmast till hands, men för att bjuda det behöver ni minst ett hjärterhåll – och det är något du saknar. Därför kräver du med ett överbud i motståndarfärgen och hoppas partnern kan hjälpa till i beslutsprocessen.

Sp E 9 6
Hj 9 4 2
Ru E D kn 3
Kl D 10 6
Sp D 10 3 Bridgebord Sp kn 7 5 4
Hj E K kn 10 6 3 Hj D 5
Ru 7 5 Ru 9 8 4 2
Kl 9 8 Kl 7 5 4
Sp K 8 2
Hj 8 7
Ru K 10 6
Kl E K kn 3 2

Är sitsen denna, kan Nord inte bjuda sang. Han får därför visa sitt klöverstöd med 4 klöver, som du då höjer till 5 klöver. Detta strider visserligen mot idén att inte spela 5 i lågfärg med två jämna händer, men att spela 3 sang utan håll i motståndarnas långfärg är förstås inget alternativ.
  Detta sista exempel visar tydligt att tumregeln har sina brister. Att man behöver håll i motståndarnas långfärg för att spela 3 sang är ganska självklart, men det finns andra undantag som inte är lika uppenbara.
  Vi skall titta på två sådana nästa gång: när man inte bör spela 4 i högfärg trots åtta gemensamma trumf, alternativt när man bör göra det med bara sju.


Fler "Vi som vill upp"-artiklar:

[ Vi som vill upp 1 | Vi som vill upp 2 | Vi som vill upp 3 ]


[ Vi som vill upp | Steg för steg | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult