Fyra ess

Vi som vill upp – 2

Trumf eller sang?

Förra gången tittade vi på några lägen då det gällde att hamna i rätt delkontrakt och såg att det var klokt att sikta mot sang med en jämn hand, men föredra trumfspel med en ojämn.
  Det finns ett viktigt undantag från den regeln. Det är när man vet att man har en spelbar trumffärg. Säg t.ex. att partnern öppnar med 1 hjärter, minst fyrkortsfärg, och du har de här korten:

Sp K 9 6
Hj 7 4 3 2
Ru E 10 2
Kl 9 7 6

Trots att du har den sämsta tänkbara fördelningen för trumfspel, 4-3-3-3, är det bättre att höja till 2 hjärter än att svara 1 sang. Skälet är att du vet att ni har en gemensam trumffärg, en färg på minst åtta kort.
  När ni har det, kan ni i regel ta ett eller två stick mer om den färgen är trumf än om ni spelar sang. Här har du en jämn hand, så om du svarar 1 sang och partnern passar, vilket han bara gör med en jämn minimihand, är skillnaden troligen bara ett stick. Det tyder att det kunde vara hugget som stucket om man spelar sang eller hjärter, men det är det inte. Det är viktigt att med ens berätta för partnern att ni har hittat en trumffärg. Gör du det, och han har en ojämn hand, blir det mycket lättare för honom om motståndarna blandar sig i budgivningen.
  Säg att du i stället svarar 1 sang. Då kan t.ex. det här otrevliga hända:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass
1 NT 3 Kl pass pass
?

Nu sitter du med ditt oredovisade trumfstöd och måste gissa om du skall bjuda 3 hjärter eller passa.
  Väljer du det förstnämnda, har Nord förstås:

Sp D kn 7 2
Hj E 10 6 5
Ru K kn 6
Kl D 8

... och då är risken stor att ni får spela 3 hjärter dubbelt med två straff – samtidigt som 3 klöver inte hade gått hem.
  Och om du passar, kanske Nord har de här korten i stället:

Sp D kn 10 2
Hj E K 9 6 5
Ru K 9 6
Kl 8

Nu har ni plötsligt goda chanser att klara 4 hjärter, samtidigt som 3 klöver mycket väl kan stå. Men Nord kan inte göra något på 3 klöver, eftersom han inte vet ifall ni har en spelbar trumf eller inte. Därför blir det du som får gissa, och gissar du fel...
  Allt detta undviker du genom att höja 1 hjärter till 2 hjärter, trots din jämna hand. Partnern vet då om ditt stöd och kan passa med den första handen, som bara har fyra trumf och mestadels defensiva kort, men med den andra kan han antingen kämpa med 3 hjärter eller invitera till utgång med 3 ruter i kraft av singel i inklivsfärgen och femkorts hjärter.
  Genom att visa trumfstödet i tid har du gjort ditt och kan med lugnt samvete låta partnern sköta resten.

Det är alltså klart att ni bör spela trumf så fort du vet att ni har en åttakorts trumffärg. Men hur är det när du inte är säker, när ni kanske har åtta trumf, men inte behöver ha fler än sju? Vi skall titta på en vanlig och viktig situation: när partnern öppnar med 1 sang och du har en femkorts högfärg.

1) Sp K 10 9 6 3 2) Sp K 10 9 6 3 Syd Väst Nord Öst
Hj 8 5 4 Hj 8 5 4 1 NT pass
Ru 9 Ru 9 2 ?
Kl D 5 4 2 Kl D 5 4

Låt oss anta att partnerns öppningsbud visar 15-17 hp. I så fall vet du att ni knappast har styrka för utgång, så frågan är bara om ni skall spela 2 spader eller 1 sang. Vad tycker du?


I enlighet med resonemanget i min förra artikel tycker du kanske att du skall spela spader med hand 1), eftersom den är ojämn, men spela sang med hand 2), som är jämn. Svaret är att det är bäst att spela spader med båda. Det behöver inte vara rätt, men i det långa loppet är det.
  Nord har visat en jämn hand, så han har två, tre, fyra eller rentav fem spader. I genomsnitt har han drygt tre, vilket betyder att ni för det mesta har åtta eller fler spader. Och även om han bara har två, är det möjligt att det är bättre att spela spader än sang – antingen för att en av de andra färgerna är känslig, eller för att din spaderfärg inte går att utnyttja i ett sangkontrakt.
  Därför bör du bjuda 2 spader med både hand 1) och 2), eller, om ni använder överföringar, bjuda 2 hjärter och sedan passa på partnerns 2 spader.
  Ett annat skäl till att du föredrar ett trumfkontrakt framför sang är att försvaret har fördelen av utspelet. Om det är sang, och de startar med rätt färg, kan de ofta godspela sju eller fler stick även om styrkan är relativt jämnt fördelad. Men i ett trumfkontrakt är rätten att spela ut sällan lika viktig. Därför bör du endast passa på sangöppningen om du har a) extra styrka (vet att ni tillsammans har 23-24 hp), b) jämn fördelning och c) en dålig femkorts högfärg, t.ex.:

3) Sp 7 6 5 4 2
Hj K 7
Ru D 10 2
Kl D 9 6

Med 7 hp mittemot partnerns 15-17 kan du räkna med att 1 sang går hem på ren råstyrka. När du dessutom har en klen femkortsfärg och jämn fördelning, är det bättre att passa på 1 sang.
  Faran med 2 spader är att ni har för många förlorare, t.ex. tre stick i spader och tre i sidofärgerna, medan partnern kunnat ta sju eller åtta stick i de andra färgerna i sang. Det är just kombinationen av jämn fördelning och styrka i dina korta färger som gör att du bör föredra sang framför ett trumfkontrakt.
  Men om vi ändrar din hand så att du antingen har a) kung femte i spader och två hackor i hjärter, eller b) 5-4-3-1-fördelning, eller c) bara 3-4 hp, ja, då svänger oddsen igen så att 2 spader oftare är ett bättre kontrakt än 1 sang.
  Om vi tar hand 2) från ovan och låter femkortsfärgen finnas i ruter eller klöver i stället får vi:

4) Sp 9 2 5) Sp 9 2 Syd Väst Nord Öst
Hj 8 5 4 Hj 8 5 4 1 NT pass
Ru K 10 9 6 3 Ru D 5 4 ?
Kl D 5 4 Kl K 10 9 6 3

Återigen öppnar partnern med 1 sang (15-17 hp). Vad bjuder du nu?
  När du hade samma kort med fem spader borde vi spela ett trumfkontrakt, men med dessa kort är det bäst att passa på 1 sang. Låter inte detta som en motsägelse?
  Förmodligen. Men det finns en viktig skillnad mellan dessa händer och hand 2). Det är att du här har en femkorts lågfärg. I de flesta vanliga sangsystem kan du lägga av på 2-läget i en högfärg, men vill du stanna i ett lågfärgskontrakt måste du upp på 3-läget.
  När du, som här, har en jämn hand är det mindre troligt att trumfkontraktet ger två stick mer än sang. Och spelar du partävling, och skillnaden är ett stick, går ni antingen minus i 3 i lågfärg när ni kunnat notera +90 i 1 sang, alternativt får in +110 för jämn hemgång när ni i 1 sang hade kunna ta +120.
  Skillnaden mellan högfärg och lågfärg är att det i högfärg räcker att ta ett stick mer för att få ett bättre resultat än i sang; i lågfärg behöver ni två extra stick.
  Detta sista, att man behöver ta två stick mer i ett lågfärgskontrakt för att få ett bättre resultat än om man spelar sang, men bara ett stick mer om högfärg är trumf, har även stor betydelse för utgångsbudgivningen: 3 sang är ju nio stick, 4 i högfärg tio, men 5 i lågfärg elva. Det blir temat för nästa artikel. På återseende då.


Fler "Vi som vill upp"-artiklar:

[ Vi som vill upp 1 | Vi som vill upp 2 | Vi som vill upp 3 ]


[ Vi som vill upp | Steg för steg | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult