Fyra ess

Vi som vill upp – 1

Sang eller trumf?

Det är partävling på klubben. På den allra första given sitter du Syd och har fått dessa kort:

Sp K D 7 6 3 Syd Väst Nord Öst
Hj E 2 1 Sp pass 1 NT pass
Ru K 9 6 5 ?
Kl 6 2

Du öppnar med 1 spader i första hand och partnern svarar 1 sang.
  Det här kan tyckas vara ett oansenligt läge, men i själva verket är det mycket viktigt. Dels är det vanligt, dels är läget ett där många poäng omsätts.
  Om du spelar ett naturligt system med fyrkorts högfärgsöppningar (i stil med Modern Standard) kan man tänka sig tre olika bud i det uppkomna läget. Kanske tycker du att du har en svag hand och att du därför skall passa, kanske vill du bjuda om spadern när den är på fem kort och du bara lovat fyra, eller så tycker du att du skall visa din andra färg med 2 ruter.

Vilket bud är det rätta – och varför?


Här finns en del felaktiga uppfattningar, som vi måste råda bot på. Den första är att man skall passa så fort man inte tror på utgång; den andra att man visar bra kort när man bjuder en ny färg, medan man med en minimal hand får bjuda om öppningsfärgen.
  I och för sig stämmer det att man inte tror på utgång när man passar, eftersom budgivningen med det tar slut (såvida inte Väst kliver in i sista hand).
  Men för den skull måste man inte passa så fort man har en svag öppningshand. Det är ju också viktigt att spela rätt delkontrakt. Att gå bet i 1 sang när ni kunnat spela hem ett trumfkontrakt kostar många poäng i alla tävlingsformer; och även om 1 sang går hem, kan +90 bli en dålig bricka i partävling om ni kunnat ta in +110 eller +140 i 2 spader eller 2 ruter.
  När du, som här, har en minimal hand, är det viktiga frågan om ni skall spela ett delkontrakt i sang eller trumf.
  Till att börja med: Vad vet vi om partnerns hand? En del, men inte så mycket. Vi vet att han inte har fyra spader och att han inte har styrka för att bjuda på 2-läget. Det betyder 6-10 hp (kanske t.o.m. 11 med trist fördelning) och högst tre spader. Men för övrigt vet vi inte mycket om hans fördelning; han kan ha en jämn hand, t.ex. 2-4-3-4 eller en ojämn, t.ex. 1-3-3-6.
  Kan vi då med säkerhet avgöra om trumf eller sang skall spelas? Nej. Men vi skall göra vad som i det långa loppet är bäst, och det är att

passa med en jämn hand, bjuda med en ojämn.
Den aktuella handen, med fem spader och fyra ruter, ser ganska jämn ut, men definitionsmässigt är den det inte (det finns bara tre jämna [balanserade] fördelningar: 4-3-3-3, 4-4-3-2 och 5-3-3-2). Dessutom har erfarenheten visat att det är bra att bjuda med 5-4-fördelning. Men skall vi välja 2 spader eller 2 ruter?
  Vi har just nämnt att vi inte vet särskilt mycket om partnerns fördelning, och det är just det som gör att 2 spader är ett dåligt bud med de här korten. Partnern behöver ju inte ha en jämn hand, så vi skall ha en 6-kortsfärg om vi bjuder om den, aldrig färre. Dessutom vet du kanske att Nord bör höja till 2 spader med trekortsstöd och en ojämn hand. När han inte gjorde det, har chansen att han har tre spader minskat. 2 ruter, däremot, är ett bra bud. Att du bjuder två färger betyder inte att du har en bra hand, bara att du har minst fem kort i den första, minst fyra i den andra – och att du föredrar att spela ett trumfkontrakt framför sang.
  Efter 2 ruter kan flera bra saker hända: a) partnern har tre spader, b) partnern har fyra ruter, c) partnern har en egen 6-kortsfärg att bjuda. I samtliga dessa fall hittar ni en åttakorts trumffärg och bör ha funnit ett bra delkontrakt.
  Dessutom finns ett fjärde fall: d) partnern prefererar till 2 spader på en dubbelton eller passar på 2 ruter med 3-kortsstöd, men så visar det sig faktiskt vara bättre att spela ett delkontrakt med sju trumf än 1 sang.
  Mot det skall vägas risken att det var bättre att spela 1 sang, trots allt – antingen för att ett trumfkontrakt går bet medan sang hade gått bra, eller för att sang hade gett bättre betalt, eller för att partnern har en maximal hand med håll i de objudna färgerna och bjuder 2 sang på 2 ruter (då hade det varit bättre att spela 1 sang än 2 sang).
  Allt sammantaget finns dock mycket att vinna på att bjuda, ganska litet att förlora.


Sp K D 8 2 Syd Väst Nord Öst
Hj K kn 9 6 3 1 Sp pass 1 NT pass
Ru 7 ?
Kl K 10 2

Det här är en knepig hand. Du har obalanserad fördelning, varför du inte bör passa, men vad skall du göra? Att bjuda om hjärtern, när den bara är på fem kort, är lika illa som i det förra exemplet; sex hjärter skall du ha för att bjuda 2 hjärter. Skall vi då visa vår sidofärg? Nej. Det finns två skäl till det.
  Det första är att Nord förnekat fyra spader när han inte svarade 1 spader, det andra är att 2 spader är ett s.k. reverse-bud. Om partnern vill preferera hjärtern tvingas han upp till 3-läget. Därför lovar 2 spader en stark öppningshand, minst ett ess mer än vad du har.
  Pass är därför ett alternativ, men med 5-4-3-1-fördelning är det oftast bättre att sikta mot ett trumfkontrakt. Det gör du om du bjuder 2 klöver. Visserligen har du inte de fyra klöver du lovar, men du har tre, och den lilla nödlögnen kan du leva med. Speciellt som partnern med två hjärter och tre klöver bör preferera till 2 hjärter. I verkliga livet har man ofta händer som det inte finns något självklart bud med. Då får man välja det minst dåliga.
  Nästa gång skall vi titta på en del andra lägen, då problemet sang eller trumf återigen dyker upp.


Fler "Vi som vill upp"-artiklar:

[ Vi som vill upp 1 | Vi som vill upp 2 | Vi som vill upp 3 ]


[ Vi som vill upp | Steg för steg | Startsidan ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult