Fyra ess

Steg för steg, 2, 2015

Huvudvärk kan knäcka vem som helst, speciellt som den varat fyra dagar i streck, men när du gick till vårdcentralen i morse i tron att det var bihåleinflammation fick du besked om att det inte gått så långt och att antibiotika därför inte skulle hjälpa dig. Vilken otur när du skall spela match i Svenska Cupen i kväll. Men du fick utskrivet nässpray, och den tillsammans med värktabletter gör att du framåt eftermiddagen börjar känna dig något så när kapabel för bridgespel. Då har huvudvärken äntligen släppt.
   Ni har hemmamatch och skall möta ett annat lag från klubben. Också de vann sin första match, så båda ni och de är klara för den tredje ronden. Det betyder att ni i kväll mest spelar om prestige och mästarpoäng. Men även under sådana förhållanden är det skönt att kunna gå hem och veta att man gjort en bra match. Det hoppas du att ert lag skall kunna göra i kväll.
   Det är vanlig spelkväll på klubben, så för att slippa störas av partävlingen, har ni placerat era bord i två av de mindre rummen. Dessutom startar ni spelet en halvtimme innan de andra börjar. Du och Bengt tar plats som Nord-Syd i det öppna rummet, där ni börjar mot Gun och Agneta, medan Åke och Gustav börjar mot Lars-Åke och Mats. I den andra halvleken sitter ni still, medan motståndarparen byter bord. Ni har mötts flera gånger under åren, och det brukar bli jämna och tuffa matcher.
   Den första halvleken gick i er favör. Ni bjöd två hårda utgångar, som missades på det andra bordet, så i halvtid leder ni med 19 IMP. Det ser alltså bra ut, men det säkraste sättet att tappa en ledning är att slappna av och inbilla sig att matchen redan är vunnen. Därför vet du att ni måste hålla koncentrationen uppe även i slutet av matchen.
   Lars-Åke och Mats spelar Modern Standard med diverse knep. De använder omvända markeringar och spelar ut enligt 1-3-5-regeln. De inleder halvleken på bästa sätt när Lars-Åke, Väst hittar bästa utspelet mot en normal tresangare, och du sedan väljer fel plan. Sedan kommer några småspel, som du hoppas blir likabrickor, men även då är er ledning nere på högst 10 IMP. Det gäller att inte slappna av!
   På nästa giv är ni i ozon mot zon när du har fått en spännande hand:

   Sp 10 5
   Hj E K 10 9 6 4
   Ru E kn 5 3
   Kl 10

Bengt börjar med att passa, men det gör inte Mats, som lägger upp en stopp-lapp och sedan bjuder 2Ru. Lars-Åke alerterar, och när du undrar får du höra att det är ”Multi: antingen har Mats en svag två-öppning i en av högfärgerna, eller en jämn hand med 22-23 hp.”
   Det var länge sedan du mötte 2Ru Multi, men du minns att den var en populär konvention på 1970- och 80-talen, när den introducerades. Själv använde du den i många år, men i dag tycker du att svaga två-öppningar är bättre.

Vad bjuder du?


2Hj.
   Det är troligt att öppningsbudet är baserat på en svag spaderhand, och då är det en fördel att du kan kliva in på 2-läget – vilket du inte kunnat om öppningsbudet varit svaga 2Sp. Det är främst den anledningen som fick dig att sluta använda Multi. Även om budet är dubbeltydigt, är det ju mer än nio gånger av tio baserat på den svaga typen.
   Mats funderar en kort stund och lägger sedan upp en dubblingslapp.
   Bengt frågar Lars-Åke vad dubblingen betyder och får då svaret ”Jag skall passa med hjärter, bjuda 2Sp med spader eller 2 sang med sang.”
   Så spelade du själv också när det begav sig. Men det går inte riktigt som motståndarna tänkt sig, för Bengt höjer till 3Hj. När Mats passar på det, alerterar Lars-Åke igen och säger ”nu har han en minimal svag två-öppning i spader” och tillägger ”han hade bjudit 3Sp med spader och maximum.”

Är Bengts bud starkt?


Nej.
   Han kunde ha redubblat för att visa en maximal hand för sitt pass, men ingen tvingade honom att bjuda. Därför räknar du med ett vettigt hjärterstöd och en del av värde, ungefär en hand som hade höjt 1Hj till 2Hj i ostörd budgivning.

Hur högt siktar du?


För att kliva in på 2-läget bör du ha ungefär 11-16 hp, så poängmässigt har du minimum. Men din fördelning är bra, så er sida kan vinna många stick. Om vi bedömer din hand till att vara värd fem hjärterstick och två ruterstick, är det inte mycket partnern behöver för att 4Hj skall ha chans. Så litet som

   Sp 7 6 5
   Hj 8 7 3 2
   Ru D 6 2
   Kl E 8 2

gör 4Hj så gott som upplagt, och det är inget som hindrar att Bengt har mer än det.
   Å andra sidan behöver hans kort inte alls passa ihop med dina. Har han mestadels svarta honnörer, kan redan 3Hj vara för högt. Men att hoppas att ni kan vinna nio eller tio stick i ett hjärterkontrakt är en rimlig bedömning.

Finns det mer att tänka på?


Ja.
   Hittills har alla dina tankar rört vad ni kan klara. Du får inte glömma bort att det sitter två spelare till vid bordet, som är i riskzonen och kanske också vill ha ett ord med i laget. Även om inte ni klarar utgång, kanske de gör det.

Kan båda sidor tänkas klara utgång?


Visst – och det är inget konstigt med det.
   Du har sex hjärter, så om hjärter blir trumf, kommer ni att vinna många stick med dina hjärterhackor. Mats har sex spader, och om spader blir trumf, kommer Öst-Väst att vinna många stick med spaderhackor.
   Om honnörsstyrkan är ganska jämnt fördelad mellan sidorna, är det fullt möjligt att båda sidor kan vinna fem-sex stick med honnörer och fyra-fem stick med trumfhackor.

Kommer Öst-Väst att bjuda över i spader?


Det vet du inte, men det måste du tänka på.
   När Lars-Åke dubblade ditt 2Hj-inkliv betydde det att Mats skulle bjuda 2Sp med sexkorts spader. När Lars-Åke senare alerterade sin partners pass, fick du också reda på att Mats hade kunnat bjuda 3Sp över 3Hj med spader och maximum. Det betyder att Lars-Åke har minst två spader, och att det är både möjligt och troligt att han kommer att bjuda spader nästa gång – kanske på utgångsnivå.

Varför är det viktigt att veta det?


Därför att zonerna är som de är.
   Om Öst-Väst bjuder 4Sp och går hem, får de 620 poäng. Om ni bjuder över med 5Hj, blir dubblade och vinner de nio eller tio stick du räknar med, slipper ni rätt mycket billigare undan: bara -100 eller -300.

Bara tuta och köra, alltså?


Nej.
   Säg att du bjuder 4Hj, ser fortsättningen 4Sp – pass – pass och envisas med 5Hj, som dubblas och går en straff. I så fall är det ett dåligt resultat om också 4Spr hade gått en straff. Då var det ni som gjorde det högsta kontraktet, 4Sp var en (korrekt) offring, och 5Hj var en (felaktig) offring mot offringen. Sånt är inte bra.
   Idealet vore därför att kunna koppla in Bengt, så att han bjuder 5Hj över 4Sp när det oftast är rätt, men låter dem spela 4Sp när chansen till straff är god.

Går det?


Kanske.
   Du och Bengt har i många år spelat med så kallade anpassningsbud när budgivningen skjuter i höjden och frågan är om ni skall bjuda över eller inte. De fungerar så att man bjuder en ny färg för att visa längd och styrka i den färgen, och det gör man för att hjälpa partnern om de elaka motståndarna bjuder över – vilket man alltid skall ta med i beräkningen.
   Därför bjuder du 4Ru för att visa din sidofärg och hoppas att det hjälper Bengt att göra rätt om Lars-Åke bjuder 4Sp.

Syd Väst Nord Öst
    pass 2Ru
2Hj D 3Hj pass
4Ru

Lars-Åke bjuder tämligen omgående 4Sp, men om han gör det för att han tror på hemgång eller som en offring vet du inte. Kanske vet han inte det själv heller.
   Bengt funderar ett tag och bjuder slutligen 5Hj. Efter två pass, är det Lars-Åkes tur att fundera. Slutligen dubblar han. Mer händer inte, så budgivningen är över.

Syd Väst Nord Öst
    pass 2Ru
2Hj D 3Hj pass
4Ru 4Sp 5Hj pass
pass D pass pass
pass

Lars-Åke spelar ut Kl E, och så lägger Bengt upp träkarlens kort.

Nord (Bengt)
Sp 8 6
Hj D kn 2
Ru K 10 7 2
Kl D 9 5 3
utspel: Kl E Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp 10 5
Hj E K 10 9 6 4
Ru E kn 5 3
Kl 10

Har ni bjudit bra?


Kanske, kanske inte.
   Att Bengt har majoriteten av sin styrka i dina långa färger var bra, men att han bara har tre hjärter och fyra ruter betyder att ni kanske kunnat vinna fyra stick i försvaret mot 4Sp. När du tittar på motståndarnas deklarationskort och ser att de spelar ut ess från ess-kung, är det troligt att också KlD tagit stick i försvaret mot 4Sp.
   Å andra sidan bjöd Lars-Åke 4Sp i zon mot ozon utan längre fundering. Med något som

   Sp K 7 2
   Hj 8 5
   Ru D 8 6
   Kl E K kn 7 2

hade han nog föredragit att spela försvar. Att han bjöd över, gör att du kan placera honom med litet bättre fördelning.

Har detta någon betydelse?


Egentligen inte.
   Har ni gjort fel i budgivningen och bjudit över när ni inte borde ha gjort det, finns inget du kan göra. Det är för sent. Vad du skall tänka på nu är att försöka få ihop så många stick som möjligt. Oavsett om de spelar 5Hj dubbelt eller 4Sp på det andra bordet, kostar det IMP att få två straffar om du kunnat klara dig på en.
   Mats bekänner med Kl5. Lars-Åke tittar intresserat på din tia, och fortsätter sedan med SpE. Mats bekänner med kungen, för att visa att han hade kung-dam-knekt i toppen på färgen, och så följer Sp 9 till Mats’ knekt. Han fortsätter med Kl2, och du stjäl.

Vet du något om sitsen?


En hel del.
   Att spadern sitter 3-6 kan du vara rätt säker på, och Mats’ högt-lågt-markering i klöver betyder att den färgen sitter 5-3 eller 4-4. Hur de röda färgerna sitter vet du inte ännu.

Skall du börja med att dra ut trumfen?


Ja, du har ingen annan nytta av dem.
   På HjD bekänner alla, men när du spelar hjärter till esset sakar Lars-Åke Sp 4. Därmed vet du det mesta om sitsen.

Vilken fördelning tror du att Lars-Åke har?


Tre spader vet du, en hjärter likaså. Av Mats’ negativa markering i klöver vet du också att Lars-Åke hade fyra eller fem klöver. Men om han haft fyra klöver, hade han haft fem ruter – och vetat att Mats kunnat stjäla ruter. Så när han skiftade till spader i andra stick, kan du vara ganska säker på att Lars-Åkes fördelning är 3=1=4=5, och att Mats har 6=3=1=3.

Var finns RuD?


Troligen hos Lars-Åke.
   För det första har Mats spärröppnat och med det visat en honnörssvag hand, för det andra har Lars-Åke många fler ruter än sin partner. Det betyder att du skall maska över Lars-Åke. Men först skall du göra två andra saker.

Vilka?


Dra ut den sista trumfen och ta för RuE. RuD kan ju sitta singel hos Mats, så att det inte behövs någon mask. Dessutom finns det ytterligare två 4-1-sitsar, som du klarar.

Vilka då?


När Mats har åttan eller nian singel. Efter RuE spelar du Rukn från handen. Skulle Lars-Åke täcka den, och Mats saka, kan du återvända till handen och slå en mask med Ru7.
   Men först gällde det alltså att dra ut den sista trumfen. När du spelar hjärter till knekten sakar Lars-Åke klöver. Och när du spelar ruter till esset, kommer fyran till höger och sexan till vänster.

Kan du få tre ruterstick till med hjälp av en mask?


De ruter som saknas är damen, nian och åttan, och om Lars-Åke har dem alla kan du inte få tre ruterstick genom att maska; han täcker ju när du spelar knekten och säkrar sig ett håll med nian och åttan.
   Men du spelar ändå Rukn för handen. Det kan ju hända att Lars-Åke glömmer att täcka”¦
   Nej då, RuD kommer på, och när bordet sticker med kungen sakar Mats spader – precis som du räknade med.

Dessa kort återstår:


Nord (Bengt)
Sp
Hj
Ru 10 7
Kl D 9
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp
Hj K 10
Ru 5 3
Kl

Skall du ge upp och acceptera två straff?


Nej, varför det?
   Eftersom du vet att Lars-Åke har kvar nia-åtta i ruter och kung-hacka i klöver kan du se till att vinna resten av sticken med hjälp av en skvis. Allt du behöver göra är stjäla Kl9 och ta för din sista trumf. Lars-Åke måste då gå ifrån ett av sina håll, bordet sakar den motsatta färgen, och så är Nords hand hög.
   Hela sitsen:

Sp 8 6
Hj D kn 2
Ru K 10 7 2
Kl D 9 5 3
Sp E 9 4 Bridgebord Sp K D kn 7 3 2
Hj 3 Hj 8 7 5
Ru D 9 8 6 Ru 3
Kl E K 8 6 4 Kl kn 7 2
Sp 10 5
Hj E K 10 9 6 4
Ru E kn 5 3
Kl 10

När du ser alla korten, upptäcker du att 4Sp går hem om spelföraren sköter sig. Och i det här fallet hade Lars-Åke blivit spelförare, tack vare Multi-öppningen.
   Spelar Nord ut hjärter dam, och Syd sticker över, finns ingen bra fortsättning. Spelar Syd klöver, tar spelföraren för esset, ger bort ett ruterstick och kan sedan stjäla två hjärter på handen; skiftar Syd till trumf, kan Lars-Åke trumfa ut med handen inne och spela en låg klöver mot knekten. Lika illa går det om Nord spelar ut ruter, och Syd skiftar till klöver. Lars-Åke spelar genast hjärter och ordnar hemgången med två stölder på den korta trumfhanden.
   Resten av halvleken blir odramatisk, och även om ni tappar något av er ledning räcker det till vinst i matchen med 11 IMP. Faktum är att den här given kan ha avgjort matchen. På det andra bordet kom Åke och Gustav bara till 3Sp, som de spelade hem i fyra trick. Deras +170 och era -100 betydde att ni vann 2 IMP på given. Men om Lars-Åke och Mats fått spela 4Sp med hemgång, hade motståndarna vunnit 10 IMP på brickan, och vunnit matchen med 1 IMP. Så nära var det!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult