Fyra ess

Steg för steg, 4, 2014

Värmen i år verkar aldrig ta slut. För trettio år sedan hade du njutit av den, men när du nu befinner dig i den ”gyllene medelåldern” uppskattar du skuggan ännu mer, speciellt om du har en god bok och en kall öl till hands. Det har du, men inte så länge till, för om en timme får du besök av Bengt, Åke och Ellen, som du bjudit in på mat och bridge. Barbro är och besöker en av sina bästa väninnor, så du har inga familjära förpliktelser att tänka på. Och då det var länge sedan du hade bridgegäster på besök, var det trevligt att dina vänner kunde i dag. En varm sommardag finns inget bättre än en tallrik kall Gazpacho, och det kommer du att bjuda på i dag. Skulle gästerna inte nöja sig med det, vankar nybakad äpplekaka och vaniljsås efteråt. Några flaskor rosévin står också och väntar i kylen.
   Gästerna anländer i samlad tropp, och ni får en trevlig stund tillsammans vid matbordet. Men sedan är det dags för väsentligheterna. Egentligen skulle ni vilja sitta utomhus och spela, men det har börjat blåsa upp, så det är stor risk att korten hamnar hos grannen. I stället slår ni er ner vid det stora furubordet i köket och öppnar fönstren på vid gavel för att få in luft.
   Ni har bestämt er för att spela Chicago, vilket betyder fyra givar med var och en av de andra, då zonerna är förbestämda. På bricka 1 och 2 är givarens sida i zonen, på bricka 3 är ingen i zonen, och på bricka 4 är alla i zonen. I och med den uppläggningen, får ni spela precis lika många givar med alla.
   Spelet börjar illa för dig, mest för att du fått dåliga kort, men också på grund av utmärkt spel av motståndarna.
   När ni byter för tredje gången får du spela med Ellen, som alltså leder klart i det här läget. Du hoppas att hon fortsätter i samma fina stil, och det verkar minsann så när du äntligen får en fin hand:

   Sp K 2
   Hj E 10 4
   Ru E K D 10 3
   Kl K 7 2

Du hinner räkna till 19 hp och undrar om du skall värdera upp handen en poäng och öppna med 2 sang, för att visa 20-21 hp och balanserad fördelning.

Bör du göra det?


Ja.
   Vissa läroböcker säger att man skall lägga till 1 poäng för en femkortsfärg i sang, men när det är fråga om en stark femkortsfärg som här, är en sådan uppvärdering egentligen för liten. Chansen är god att du kan vinna sex stick i de röda färgerna, och så har du två kungar därtill. Klart att du skall värdera upp en så spelstark hand till minst 20-21 hp.
   Men nu hinner du inte tänka så långt, för Ellen öppnar budgivningen i första hand med 1 sang, 15-17 hp. Oj då!

Hur många hp har ni tillsammans?


34-36.
   Alla läroböcker skriver att man skall ha 37 poäng för att bjuda storslam, och eftersom ni inte kan ha så mycket, kan du kanske tycka att 6 sang är lagom.

Gör du det?


Nja.
   37-poängsgränsen gäller när ni behöver vinna tolv eller tretton stick med honnörer. Men det behöver ni nog inte här. Säg att Ellen har tre ruterhackor. Då är chansen stor att din ruterfärg ger fem stick. Gör den det, kommer ni att vinna ett stick med ruter tio och ett med ruter tre.
   Två stick med hackor betyder att ni ofta kan få ihop tretton stick med klart mindre än de rekommenderade 37 poängen. Just av den anledningen skall du inte slå igen butiken med ett hopp till 6 sang. Vad du skall göra är undersöka om förutsättningarna för storslam är tillräckligt goda.

Vad svarar du?


2Kl.
   Ni har alla bestämt att bjuda enligt Nordisk Standard, och om man då vill kräva till utgång med en lågfärg på minst fem kort inleder man med att fråga efter högfärg. Efter partnerns svar, bjuder man lågfärgen på 3-läget. Det är då naturligt och krav.
   Därför svarar du 2Kl, trots att du egentligen inte är intresserad av vad partnern har i högfärgerna.

Eller det kanske du är?


Kanske.
   För det första är det tänkbart att Ellen har fem hjärter; det är ju tillåtet att öppna med 1 sang med fördelningen 5-3-3-2, oavsett om femkortsfärgen är en högfärg eller en lågfärg. I så fall har ni en bra trumf i hjärter.
   För det andra vet du att ni har en bra lågfärgstrumf om Ellen svarar 2Ru. Då har hon antingen minst tre ruter eller fem klöver. I båda fallen har ni en gemensam trumf.
   Ellen svarar 2Hj, och så är det du igen.

Vad vet du om Ellens högfärger?


I Modern Standard visar sangöppnaren direkt om hon har 4-4 i högfärgerna genom att återbjuda 2 sang (minimum) eller 3Kl (maximum). Så bjuder man dock inte i Nordisk Standard, då svaret 2Hj visar fyra eller fem hjärter, men inte förnekar fyra spader.
   Om du efter 1 sang – 2Kl; 2Hj har en jämn hand med fyra spader och 11 hp, hoppar du till 3 sang andra gången. Så hade du inte bjudit utan en fyrkorts högfärg, så sangöppnaren vet att du har fyra spader och att hon kan korrigera till 4Sp om också hon har fyra kort i den högfärgen. En fyr-fyra i spader kommer alltså inte bort.
   Men nu hade du inte fyra spader, så du får hitta på något annat.

   Sp K 2
   Hj E 10 4
   Ru E K D 10 3
   Kl K 7 2

Hur tänker du?


3Ru är det upplagda budet, för att kräva till utgång och visa din fina färg. Men du har faktiskt en annan idé, som delvis bygger på att du lurar Ellen.

Bör du göra det?


Egentligen inte, för att kunna lita på sin partner är A och O i bridge. Men ibland kan ändamålet faktiskt helga medlen också i bridge. Och det tror du att det gör här.
   Bjuder du 3Ru, kommer Ellen ofta att svara 3 sang. Det är mindre troligt att ditt ruterbud får henne på gott humör, när hon har högst 1 poäng i den färgen. Och efter 3 sang är du inte mycket klokare än innan.
   I stället tänker du låtsas att du har hjärterstöd och är på väg mot slam i den färgen. Det är ingen större fara med det, för om Ellen någon gång bjuder 6 eller 7Hj kan du alltid bjuda över på samma nivå i sang.
   Fördelen med att Ellen tror att hjärter är trumf, är att du senare med hjälp av en essfråga kan kolla om hon har inte bara de två ess som saknas utan också kung-dam i hjärter. Ni använder ju Roman Keycard Blackwood och kan ta reda på om någon av trumfhonnörerna saknas.

Bjuder du därför 4 sang?


Nej.
   Om du varit säker på att Ellen hade uppfattat 4 sang som essfråga med hjärter som trumf, hade det varit ett bra bud. Men om det är så i Nordisk Standard vet du faktiskt inte. I Modern Standard del III – Slambudgivningen i Bridge skriver författarna att man endast kan fråga efter ess när en trumf är överenskommen och att 4 sang annars är att naturligt bud, som inviterar till slam. Förmodligen är det så i Nordisk Standard också.
   Om du bjudit 4 sang med Bengt hade det haft precis den betydelsen. Du visar då en jämn hand med fyra spader och ungefär 17 hp. Det är alltså ett så kallat kvantitativt sangbud, en invit till slam. På samma sätt är det om du hoppar till 4 sang direkt på sangöppningen. Den enda skillnaden är att du då inte är intresserad av högfärgerna.

Hur inviterar du till slam i hjärter?


Med ett kontrollbud.

Hur går det till?


Med ett hopp i en annan färg än hjärter.
   3Kl och 3Ru är naturliga kravbud, det vet du redan. Och om du har en kravhand med fem spader, svarar du inte 2Kl utan inleder med överföringsbudet 2Hj och följer sedan upp med ett naturligt kravbud.

Vilken färg kontrollbjuder du först?


Spadern.
   För att spara på utrymmet, är ditt första kontrollbud alltid i den billigaste färgen. Det brukar bara klöver, men här – där 3Sp inte är ett naturligt bud – är det spadern som är ”billigast”. Därför hoppar du till 3Sp, för att säga ”hjärter passade mig bra, jag har kontroll (ess, kung, singel eller renons) i spader, och vill undersöka om vi gör slam”.
   På det svarar Ellen 4Kl, och så är det du igen.

Syd Väst Nord Öst
    1NT pass
2Kl pass 2Hj pass
3Sp pass 4Kl pass
?

Vad betyder Ellens bud?


Också det är ett kontrollbud. Men till skillnad från ditt 3Sp-bud, som skulle ha kunnat vara en stöldkontroll (singelton eller renons), är Ellens bud alltid en honnörskontroll, d.v.s. ess eller kung. När hon öppnar med 1 sang, säger hon ju att hon har minst två kort i alla färger.
   När du själv har klöver kung, betyder det att Ellen har esset.

Säger 4Kl-budet något mer?


Ja, att Ellen inte har en dålig hand för slam.
   I all kontrollbudgivning är det lägsta budet i trumffärgen avslag. Så om Ellen haft minimum och dåliga slamkort hade hon inte visat klöveresset med 4Kl utan bjudit 4Hj för att varna för slam.

Bjuder du 4 sang nu?


Ja.
   När du har topparna i ruter vet du att alla sidofärger är kontrollerade. Då kan du plocka fram essfrågan.
   Ellen svarar 5Kl, och eftersom ni tillämpar den äldre svarsskalan, visar hon antingen noll eller tre ess med hjärter som trumf. Noll kan det inte vara, så du vet att hon har spader ess, klöver ess och hjärter kung. Det är 11 hp. För att få ihop till en sangöppning har hon därför minst 4 hp i damer och knektar.

Syd Väst Nord Öst
    1NT pass
2Kl pass 2Hj pass
3Sp pass 4Kl pass
4NT pass 5Kl pass
?

Vad bjuder du nu?


5Ru.
   Hjärter är trumf, så 5Ru är ”det billigaste budet i en färg som inte är trumf”. Det är då ett sätt att fråga efter trumfdamen. Om Ellen saknar hjärter dam, verkar det chansartat att sikta mot storslam, men om hon har den viktiga damen, ökar chansen att ni vinner ett längdstick också i hjärter.
   Ellen bjuder 5 sang, och så är det du igen.

Vad menar Ellen med sitt senaste bud?


Om Ellen saknat hjärter dam, hade hon visat det med ett trumfbud på lägsta nivå. Har hon damen berättar hon något mer om sin hand.
   Med trumfdamen plus en oredovisad kung, bjuder hon kungfärgen. Med trumfdamen men ingen sidofärgskung bjuder hon 5 sang. Det budet är alltså både positivt (visar damen) och negativt (förnekar sidofärgskungar).

   Sp K 2
   Hj E 10 4
   Ru E K D 10 3
   Kl K 7 2

Med spader ess, klöver ess och kung-dam i hjärter mittemot din fina 19-poängare ser det bra ut. Om rutern ger full utdelning finns tolv stick, och om Ellen har antingen hjärter knekt eller klöver dam klarar ni 7 sang. Det är inte lika säkert att ni gör det om hon har spader dam, för vill det sig illa har också hon två spader. Annars är spader dam ett lika bra kort som hjärter knekt eller klöver dam. Chansen till tretton stick i sang är alltså god om rutern ordnar sig.
   Problemet är att Ellen kanske bara har två hackor i ruter.

Bör du bjuda storslam då?


Låt se.
   Om rutern bara ger tre stick, krävs tio stick i de andra färgerna. Det kan gå om Ellen har fyra klöver, och både klövern och hjärtern ger fyra stick. Men oftast krävs fem ruterstick.
   Har Ellen tre hackor i ruter är chansen drygt 80%; har hon två ruter är den drygt 50%. Hade du kunnat få reda på vilket, vore det bra, men tyvärr kan du inte det.
   Om ni spelat om pengar, hade du nöjt dig med 6 sang. Att riskera så gott som säkra 990 poäng för att försöka vinna ytterligare 500 poäng är dumt. Men i tävlingsbridge eller vänskaplig hemmabridge kommer saken i en annan dager. Och om vi till det lägger möjligheten att Ellen har två små ruter men fem hjärter, förstår du att 7 sang ofta kommer att gå hem.
   Du plockar därför upp alla budkorten ur budlådan och förbereder dig för att lägga upp träkarlens kort. Då ringer Ellens mobil.
   ”Oj då! Jaha. Jag kommer så fort jag kan.”
   Ellen berättar sedan att hennes dotter Johanna blivit utelåst, så Ellen skall åka och hämta sin dotter som sedan får vänta hemma hos Ellen tills hennes make Ingvar kommit hem.
   ”Jag är tillbaka om en kvart” säger Ellen och ber mig överta spelföringen. ”Om du verkligen vågar”, svarar du, och hon skrattar gott, och tillägger ”fast slå inga misslyckade maskar!”
   Åke funderar ett tag och spelar sedan ut klöver tio. Du inser plötsligt att du sitter på fel stol, så du lägger upp dina kort, går runt bordet och undrar om Ellen har de kort du hoppas. När du ser att tre av dem finns i ruter, känner du dig lugnare.
   Detta är vad du kan se:

Nord (Du)
Sp K 2
Hj E 10 4
Ru E K D 10 3
Kl K 7 2
utspel: Kl 10 Bridgebord
 
 
 
Syd (Ellen)
Sp E kn 6
Hj K D 8 5
Ru 7 5 2
Kl E D 3

Hur verkar det?


Bra.
   7 sang är rätt slutbud i alla tävlingsformer, eftersom det finns tretton stick så fort rutern går igenom. Och även om rutern sitter illa, finns fortfarande chans.

Spelar det någon roll var du vinner utspelet?


Nej. Du har gott om ingångar till båda händer, men då du har två klöverhonnörer på handen och bara en på bordet, vinner du utspelet på handen med esset när Öst bekänner med åttan.
   När du i andra stick spelar ruter till esset, bekänner Åke men det gör inte Bengt. Han sakar spader åtta i stället.

Vad det bra eller dåligt?


Både och.
   Att rutern satt 5-0 var ett aber, men längden satt i alla fall på rätt hand, så med hjälp av en rutermask med tian får du fyra stick i färgen. Det betyder att du har tolv säkra stick. Det trettonde får komma i endera högfärgen.

Vilken färg spelar du nu?


Klöver.
   I den färgen har du inte chans till extrastick, men genom att ta hem de säkra sticken där hoppas du få veta mer om sitsen. Därför tar för får klöver kung, då alla bekänner, och spelar klöver till handens dam.
   När du gör det, bekänner båda motståndarna lågt.

Hur satt klövern?


Om inte Åke gjort ett falskutspel, har Bengt kvar klöver knekt.

Hur många högfärgskort har Åke?


Åke hade fem ruter och tre klöver från början, vilket betyder att han har precis fem kort i högfärgerna. Hur de är fördelade, vet du inte.
   Sedan spelar du ruter och maskar med tian, då Bengt sakar klöver knekt. Det var ett kort du räknade med att han hade, så Bengt följer den goda principen att spela de kort motståndarna vet att du har. Det ger dig ingen ny information.

Vilken färg spelar du sedan?


Hjärter.
   Bästa chansen till extrastick i spader är att maska, men innan du funderar på det skall du undersöka om hjärtern ger fyra stick. Det gör den om hjärter knekt sitter högst tredje.

Finns fler chanser?


Ja. Hjärtern sitter kanske så att du kan maska ut knekten över Öst.
   Med tanke på att Åke har fyra fler lågfärgskort än Bengt, är chansen ganska stor att Bengt har hjärter knekt.

Vilken hjärterhonnör börjar du med?


Esset.
   Åke hade ju alla ruter, och om Bengt har alla hjärter, kan du maska ut honom, när du har kvar K-D-8 på handen.
   Bengt bekänner, precis som du, men Åkes kort är svart. Han sakar spader tre. Vad bra! Därmed vet du att du kommer att gå hem i storslammen. Först spelar du hjärter tio, till knekt, kung och spader fyra.
   Sedan tar du hem rutersticken och sakar spader från handen, och när du slutligen spelar hjärter mot handen blir Bengt nia utmaskad.
   Hela sitsen:

Sp K 2
Hj E 10 4
Ru E K D 10 3
Kl K 7 2
Sp D 9 7 4 3 Bridgebord Sp 10 8 6
Hj Hj kn 9 7 6 3 2
Ru kn 9 8 6 4 Ru
Kl 10 9 6 Kl kn 8 5 4
Sp E kn 6
Hj K D 8 5
Ru 7 5 2
Kl E D 3

När hjärtern satt 0=6, var det lätt att ordna hemgången när du klokt nog började hjärtern med esset, och Åke inte kunde bekänna.

Hur hade det gått om Åke bekänt på hjärter ess?


Egentligen är det överkurs, och den frågan hade passat bättre i P-O Sundelins Lite svårare... Svaret är att hemgången är säker hur korten än sitter, när du fortsätter med kung-dam i hjärter.
   Är hjärter åtta hög, är saken klar. I annat fall kan bara en av motståndarna sticka din sista hjärter. Är det Åke, tar du för kung och ess i spader. Är det Bengt, tar du för kung-dam i ruter. I båda fallen får du hemgången med hjälp av en skvis: genom att du tvingar en av motståndarna (eller båda) att försaka sig.
   Fem minuter senare är Ellen tillbaka. ”Du slog väl inga maskar?” undrar hon, och du får tillstå att det gjorde du visst: ”Först maskade jag ut en knekt och sedan en nia!”

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult