Fyra ess

Steg för steg, 3, 2014

Ryggen värker och armarna är stumma. I din ålder borde du inte gå och kånka på möbler och flyttlådor, det vet du, men när barnen behöver hjälp är det bara att bita ihop och ställa upp. I helgen har du varit flyttkarl och chaufför och fönsterputsare och Gud-vet-vad. Därför är det skönt när det är tisdag igen och du kan koppla av med en kväll bridge.
   Det är vanlig partävling på klubben, och som vanligt är det Bengt som sitter på andra sidan bordet. I tävlingens allra första rond skall ni möta ett gammalt strävsamt par, Erik och Rune, som säkert kamperat ihop ännu längre än du och Bengt. Duktiga är de, trevliga också, så det skall bli ett sant nöja att möta dem igen – hur det än går.
   De spelar ungefär som ni, d.v.s. Modern Standard med fyrkorts högfärgsöppningar och 15-17-sang.

   Sp E 7 5 4 2
   Hj 8 6 4
   Ru E K kn
   Kl D 3

På rondens och tävlingens första bricka har du fått dessa kort som Syd, när Nord-Syd är i zonen och du är giv.

Vad bjuder du?


1 spader.
   Med 14 hp och jämn fördelning låter det som en märklig fråga, men då du har en femkortsfärg finns det ibland anledning att värdera upp handen en poäng och placera den i kategorin ”jämn hand och 15-17 hp”. I så fall är rätt öppningsbud 1 sang.
   I det här fallet är din hand inget att yvas över: du saknar mellankort och har en ogarderad honnör, så du skall inte värdera upp handen utan beskriva den som en jämn 12-14-poängare. Därför öppnar du med 1 spader.
   Erik kliver in med 2 hjärter, och Bengt svarar 2 spader. Rune passar efter viss tvekan, och så är det du igen.

Vad bjuder du nu?


Pass. Du har 14 hp och en femte spader, d.v.s. extra styrka och extra trumflängd, men det räcker ändå inte till ett invitbud, eftersom du har balanserad fördelning, och därmed alldeles för många förlorare. Om du haft singel hjärter och dam tredje i klöver hade din styrka varit densamma, men då hade du varit värd en invit.

   Sp E 7 5 4 2
   Hj 4
   Ru E K kn 6
   Kl D 8 3

Singel i en färg som motståndarna bjudit är alltid en tillgång, eftersom deras styrka i den färgen vinner högst ett stick i ert kontrakt. På motsvarande sätt är tre hackor i deras färg det sämsta du kan ha. Då finns ju risk för tre snabba förlorare där. Därför passar du snabbt.
   Erik funderar ett tag, vrider sig på stolen och fiskar till slut upp en passlapp. Budgivningen är över, och ni kom inte högre än till 2-läget.

Syd Väst Nord Öst
1 Sp 2 Hj 2 Sp pass
pass pass

Utspelet går fort. Det är Hj D. Sedan lägger Bengt upp en jämn hand med tre fina honnörer.

Nord (Bengt)
Sp K D 6
Hj K 7 2
Ru 8 5
Kl 10 7 5 4 2
utspel: Hj D Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 7 5 4 2
Hj 8 6 4
Ru E K kn
Kl D 3

Har Bengt bjudit bra?


Ja.
   Ditt öppningsbud lovar bara fyra spader, men det är inte förbjudet att ha fem, och efter ett inkliv tvingas man ibland – i brist på bättre – höja partnern ett steg med trekortsstöd.
   Från Bengts horisont är det möjligt att 2 spader-budet sätter dig i ett delkontrakt med bara sju trumf, men på 2-tricksnivån är det inte så farligt, och genom att ge ifrån sig livstecken kan han ofta göra livet lättare för dig. Säg att han passat på inklivet i stället. Om också Rune passar, skall du bjuda något då? Knappast. Och det måste väl vara bättre för er att du spelar 2 spader än att Erik spelar 2 hjärter.

Vem har Hj E?


Rune.
   Om du fått den frågan innan du sett utspelskortet, hade du förstås svarat ”Erik”. Han har ju fler hjärter än sin partner, säkert också fler honnörspoäng, så att Hj E skall finnas hos honom hade inte varit någon överraskning. Men att Erik skall ha Hj E nu är mindre troligt.

Varför?


Därför att han inte har någon anledning att spela ut Hj D från en färg med ess-dam-knekt i topp, mot ett trumfkontrakt. Möjligen skulle en nybörjare kunna få för sig att göra det, men inte Erik. Han har inte Hj E.

Har du chans till ett hjärterstick ändå?


O ja. Eftersom Erik har minst fem hjärter, kan du utgå från att Rune har högst två. Då kan du godspela Hj K genom att låta bli att spela på den.
   Du begär alltså Hj 2 från bordet och har nöjet se Rune sticka över med esset.

Hur satt hjärtern?


Erik hade sex, Rune en. Det kan du vara helt säker på, för om Rune haft två hjärter hade han förstås lagt hackan, inte esset.
   Rune funderar ett tag och sedan kommer Kl K.

Hur sitter den färgen?


Eftersom du har Kl D på handen, ser vändan märklig ut; den kan ju inte vara det högsta kortet från sekvens. Men det finns två tänkbara sitsar.
   Den första är att Rune har ess-kung i klöver. Även om ni spelar ut ess från ess-kung, bör du inne i spelet vända med kung från både ess-kung och kung-dam. Anledningen är att du ibland tar för ett ess, utan att ha kungen, för att få en markering och bättre kunna avgöra hur det fortsatta motspelet skall bedrivas. Så med ess-kung spelar du kungen. Därmed vet partnern att du inte har kungen när du inne i spelet tar för ett ess.
   Rune är tekniskt skicklig, så han känner till det. Men trots det tror du inte att han har Kl E.

Varför inte?


Därför att Erik klev in på 2-läget och visade en hygglig hand. Hur skall han kunna ha det om han saknar ess-kung i alla färger? Nej, Kl E måste han banne mig ha.

Vad har Rune då i klöver?


Om han haft kung tredje i klöver, hade han troligen vänt lågt, så mycket pekar på att han vänt med sitt högsta kort från en dubbelton, d.v.s. att han hade kung-hacka i klöver från början.

Vad betyder det?


Att det troligen sitter snett i trumf.
   Om Erik har sex hjärter och fyra klöver, blir det bara tre kort över åt honom i ruter och spader. De flesta av dem är nog röda, eftersom Öst-Väst har åtta ruter men bara fem spader.
   På Kl K lägger du trean, medan Erik bekänner med åttan. Så kommer Kl 6 till dam och ess, varpå Erik inte helt oväntat vänder med Hj kn.
   Du vet vad som kommer att hända, men ändå täcker du med kungen, för om motståndarna skall vinna sticket får de i alla fall offra en trumf.
   Rune stjäl med spader tre och fortsätter tämligen omgående med Sp kn.

Var tar du vändan?


På bordet. Ru kn är ett kort som du kan behöva stjäla, och då skall det ske med bordets lilla trumf, inte med en honnör.
   När du lägger Sp 2 från handen, överraskar Erik dig med att saka Hj 3. Trumfen satt verkligen snett!

Vet du fördelningen runt bordet?


Troligen. Hjärtern satt 6=1 och spadern 0=5, och av vad som hänt i klöver är det troligt att den satt 4=2. I så fall har Erik fördelningen 0=6=3=4, medan Rune har 5=1=5=2.

Kommer du att gå hem?


Låt se. Du har förlorat ett hjärter- och två klöverstick samt en hjärterstöld. Det är fyra stick. Erik har kvar en hög hjärter och Rune har ett bombsäkert trumfstick. Men du får bara förlora ett stick till.

Ser du någon chans att slippa undan hjärterförloraren?


Om Rune har Ru D, kan du slå en lyckad rutermask, ta ut Ru E, saka hjärter på Ru K och sedan stjäla Hj 8 lågt. Rune kan förvisso stjäla över, men det blir på bekostnad av hans säkra trumfstick. Då får du ihop åtta stick.
   Därför spelar du Ru 5 mot handen, då Rune bekänner med sexan.

Kan rutermasken gå?


Visst, men du tror inte mycket på den. Erik var trots allt den som bjöd i deras par, och hittills har du sett Hj E och Kl K hos Rune.
   En annan sak är att om du slår en misslyckad rutermask går du två straff, och det vill du helst undvika. -200 på en delkontraktsgiv kallas inte för inte kiss of death och brukar ge en botten eller näst intill.

Finns det en annan chans?


Ja. Faktum är att du kan vara säker på att få hem kontraktet inte genom att slå en lyckad mask och sedan stjäla en gång på bordet utan genom att strunta i masken och i stället stjäla två kort på handen.

Hur går det till?


Du skall utnyttja bordets två sista ingångar (Sp D och ruterstölden) till att stjäla klöver på handen. Därför slår du inte den femtioprocentiga rutermasken utan tar för esset. Du tar också för Ru K och stjäl sedan knekten. Erik och Rune har båda bekänt lågt hela tiden.
   De kort som återstår är dessa:

Nord (Bengt)
Sp D
Hj 7
Ru
Kl 10 7 5
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 7 5 4
Hj 8
Ru
Kl

Vad spelar du nu?


Klöver, för att ta en första stöld på handen.
   Rune tittar länge och väl på klöverhackan och sakar sedan en ruter.

Vad hade du gjort om han stulit?


Du hade förstås inte stulit över utan sakat Hj 8. Effekten av det blir att Rune offrar sitt trumfstick på din hjärterförlorare. Det tjänar du ett stick på. Sedan har Rune bara två trumf kvar, och de drar du lätt ut med dam och ess.
   Efter klöverstölden spelar du in bordet på Sp D. Då återstår dessa kort:
Nord (Bengt)
Sp
Hj 7
Ru
Kl 10 7
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 7
Hj 8
Ru
Kl

Nu då?


Du har tagit en klöverstöld på handen, men du behöver en till, så för andra gången spelar du klöver och sätter Rune ”på mellanhand”. I och med att han spelar på före dig, är du säker på att få för Sp 7. Stjäl han, sakar du Hj 8 och vinner resten; och sakar han, stjäl du för sjuan och skall också ha för Sp E. I så fall vinner försvararna sista stick dubbelt.

Vad hände egentligen?


Det du åstadkom är en finess som i bridgeterminologin kallas coup en passant. Det låter fint värre, men egentligen är det bara att se till att få för sina trumfhackor genom att stjäla för dem.
   Här gick du hem i 2 spader med hjälp av ess-kung-dam i trumf och ess-kung i ruter, en ruterstöld på bordet och två klöverstölder på handen. När Hj K blev bortstulen behövde du sex trumfstick, och för att få dem när trumfen satt snett behövde du tre stölder. Därför ville det till att du utnyttjade bordets ingångar optimalt.

Sp K D 6
Hj K 7 2
Ru 8 5
Kl 10 7 5 4 2
Sp Bridgebord Sp kn 10 9 8 3
Hj D kn 10 9 5 3 Hj E
Ru 7 4 2 Ru D 10 9 6 3
Kl E kn 9 8 Kl K 6
Sp E 7 5 4 2
Hj 8 6 4
Ru E K kn
Kl D 3

När du ser hela given, upptäcker du att det hade gått lika bra att maska i ruter, men det förringar inte din spelplan. Som du spelade, var hemgången säker; om du maskat i ruter hade det blivit straff varannan gång.
   ”Jag trodde aldrig det skulle gå hem”, säger Rune, och det hade inte heller du gjort med hans kort.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult