Fyra ess

Steg för steg, 2, 2014

Köerna på snabbköpet är ovanligt långa, men så är det alltid på sportlovet, när skolorna har stängt. Du har haft mycket övertid under vintern, så du gick ifrån jobbet en timme tidigare i dag, bland annat för att hinna handla. Det är tisdag i dag, så i kväll skall du cykla ner till klubben och spela partävling med Bengt.
   Det verkar ta en evighet i affären, när du plötsligt märker ett par ögon som tittar åt ditt håll. Det är något bekant med dem, men du tänker inte mer på det. Du betalar för dina varor, släpar ut kassen till bilen, då det plötsligt slår dig: Det var ju Eva! In med varorna i bilen, snabbt tillbaka till kassorna, och där står hon och plockar ihop sin matkasse. Undras just hur många år sedan det var”¦
   Tio minuter senare sitter ni på kaféet bredvid med varsin latte och berättar hur era liv förflutit. För precis fyrtio år sedan var ni kurskamrater på universitetet, men sedan försvann hon utomlands och du flyttade åt ditt håll. Precis som du är hon gift och har både barn och barnbarn, och precis som du lägger hon ner stor tid på att ta hand om sina gamla föräldrar. Det var därför hon flyttade tillbaka till Sverige för två år sedan.
   Tiden går fort när man har trevligt, men när du upptäcker att klockan hunnit bli kvart i sex, måste ni bryta upp. Annars blir det ingen bridge i kväll.
   Barbro undrar varför du kommer så sent hem, men när du berättar att du träffat din gamla kurskamrat Eva förstår hon, speciellt som också de var goda vänner under studieåren.
   Barbro har maten klar, och när ni äter berättar du om mötet med Eva och vad som framkom där. Sedan byter du skjorta och ger dig iväg till klubblokalen. Bengt kommer samtidigt, och strax därefter börjar kvällens tävling. Efter en bra rond och en dålig, tar ni plats mot ett helt okänt par i er ålder. De hälsar artigt och lägger upp ett deklarationskort som berättar att de spelar Nordisk Standard med 1-3-5-utspel och omvända markeringar.

   Sp E 8 6
   Hj 8 4
   Ru E K 10 9 8 5 2
   Kl 8

På rondens första bricka har du fått dessa kort som Syd, när ingen är i zonen och du är giv. Trots bara 11 hp har du en självklar öppningshand och startar budgivningen med 1 ruter. Väst kliver resolut in med 2 klöver, men även Bengt vill vara med. Han svarar 2 hjärter.

Vad betyder Bengts bud?


Ni spelar som de flesta, så att ny färg är krav för en rond även efter ett inkliv. I det här fallet hade Bengt svarat 1 hjärter om Väst passat, så inklivet har tvingat upp honom en nivå.

Ändrar det något?


Ja.
   Bengt bjuder en ny färg på 2-läget, så han skall ha minst 11 hp, precis som ett 2-över-1-bud utan inkliv. Det nya är att han nu lovar minst fem kort i sin färg.

Vad gör han med bara fyra hjärter?


Om Bengt har styrka för att bjuda på 2-läget, men saknar femkortsfärg, kan han dubbla. Det är ju en så kallad Negativ dubbling, som säger att Bengt vill vara med och strida om kontraktet, men att handen inte passar för ett färgbud. Antingen är han för svag för att bjuda en ny färg, eller så har han ingen femkortsfärg att visa.
   Med ruterstöd kan Bengt också höja till 3 ruter med invitstyrka, eller bjuda överbud i inklivsfärgen, 3 klöver, för att visa stöd och styrka till utgång.
   Efter dessa funderingar stödjer Öst sin partner till 3 klöver, och så är det du igen.

Vad bjuder du?


3 ruter.
   Om Öst passat, hade du varit tvungen att bjuda något; 2 hjärter är ju krav. Men efter Östs bud har du rätt att passa. Bengt får ju en chans till, så någon risk att ni missar utgång finns inte. Om du haft fördelningen 4=1=5=3 och 12 hp, hade du återbjudit 2 spader om Öst passat, men efter 3 klöver till höger är du för svag för att visa spadern. När rutern också är på bara fem kort, är det skönt att kunna passa.
   Det betyder att ett bud från dig i det här läget är frivilligt. Har du hjärterstöd, skall du förstås visa det, men det har du inte. Om du bjuder om öppningsfärgen, säger du att du har minst sex bra ruter. Det viktiga är att färgen är bra, inte att du har extra honnörsstyrka.
   Om du i stället räknar dina stick, kan du räkna med sex ruterstick och ett ess. Har Bengt så litet som spaderK, klöverE och tre ruterhackor kan ni ofta vinna nio stick i sang, trots att ni då bara har 18 av kortlekens 40 honnörspoäng. Och saknar han klöverhåll, kan ni kanske spela hem 5 ruter, eller möjligen 4 hjärter om han har en vettig sexkortsfärg. Att du har många stick, gör att 3 ruter är ett bra bud, trots bara 11 hp. Dessutom har du singel i motståndarnas färg och två kort i Bengts. Det hade varit mycket sämre med det omvända.
   Väst passar efter en kort fundering, och sedan tar Bengt en rejäl funderare. Slutligen greppar han djupt i budlådan och lägger upp 5 ruter. På det följer tre pass, så er budgivning är slut. Den gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru 2 Kl 2 Hj 3 Kl
3 Ru pass 5 Ru pass
pass pass

Väst spelar ut klöverE, och Bengt lägger upp sina kort. Du ser att också han har 11 hp.

Nord (Bengt)
Sp kn 7 2
Hj E K 9 6 3
Ru D 4 3
Kl kn 2
utspel: Kl E Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 8 6
Hj 8 4
Ru E K 10 9 8 5 2
Kl 8

Har Bengt bjudit bra?


Ja, och det verkar som om han tänkt på stick, precis som du.
   Om han gör det rimliga antagandet att du har ess-kung i toppen på rutern, kan Bengt räkna med sex trumfstick och två hjärterstick. Eftersom du inte stödde hjärtern, har du högst två. Det betyder att du ofta kan godspela ett eller två längdstick i hjärter. Mittemot något som 3-2-6-2 med spaderE, hjärterD och ruterE-K är 5 ruter så gott som upplagt – och då har du ändå minimum för ditt frivilliga 3 ruter-bud.
   På den aktuella given har du inte hjärterD, men du har en sjunde ruter, och även då är 5 ruter utmärkt. Bengt har alltså bjudit perfekt.
   Du tackar för träkarlen och begär sedan klöver2 från bordet. Fyran kommer till höger, och du bekänner med åttan. Väst funderar ett tag och fortsätter sedan med klöverK.

Var det bra för dig?


Förmodligen.
   Att du har kvar spaderE, betyder att motståndarna inte kan vinna några snabba spaderstick om de skulle komma in senare i spelet. Det är en fördel. Det hade varit värre om Väst skiftat till spader i andra stick.

Har du något att tänka på?


Ja, att du inte är snål och stjäl för billigt.
   Öst-Väst har tre ruter, och om de sitter normalt, d.v.s. 2-1, har du två ingångar till bordet i trumf – ifall du sparar ruter2. Därför stjäl du med femman.
   Sedan är det dags att gå på trumfen.

Spelar det roll hur?


Ja, och det har återigen med bordets ingångar att göra.
   Om du börjar med att räkna dina säkra stick, vilket är en klok inledning, ser du att de är tio. Du behöver alltså gräva upp ett extrastick, och det kan bara ske i hjärter. Chansen till det är dock god, eftersom du klarar dig både när hjärtern sitter 3-3 och när den sitter 4-2.

Vilken hjärtersits är troligast?


Trots att 3-3 är jämnast, är 4-2 troligare när både Öst och Väst kan ha fyra hjärter. Skillnaden är ganska stor: 48,5% mot 35,5%.
   Du börjar med att känna på trumfen, och för att spara på bordets ingångar inleder du med esset från handen. Då sakar Väst klöver3.

Ändrar det din plan?


Tyvärr.
   Att Öst hade alla tre trumfen, betyder att Nord bara har en ingång i trumf. Det komplicerar saken.

Hur hade du spelat om rutern suttit 2-1?


I så fall hade du slutat med trumfen och övergått till hjärtern med ess, kung och en hacka till stöld med kungen. Skulle alla bekänna, blir det ett övertrick, när du trumfar ut med ruterD. Om hjärtern sitter 4-2, kommer trumftvåan att bli viktig om ett par stick. I så fall spelar du en hög ruterhacka till damen, stjäl ännu en hjärter högt (inte med tvåan) och spelar slutligen ruter2 till bordets ruter4, så att du kan saka en spaderhacka på den godspelade hjärtern.
   Att rutern satt 3-0 gör att den planen tyvärr inte fungerar. Bordet har nu bara en trumfingång, så om du närmast spelar ess-kung-stöld i hjärter går du hem om hjärtern sitter 3-3, men bet om den sitter 4-2.

Nord (Bengt)
Sp kn 7 2
Hj E K 9 6 3
Ru D 4
Kl
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 8 6
Hj 8 4
Ru K 10 9 8 2
Kl

Kan du klara också hjärtern 4-2?


Ja, om du är villig att ge upp chansen till ett övertrick.
   Du saknar ingångar för att stjäla två hjärter och komma åt den godspelade hackan, men om du i stället ger bort ett hjärterstick och senare stjäl en hjärter på handen räcker ingångarna. Det betyder att du förlorar ett hjärterstick, som du kanske inte behövde förlora, men det betyder också att du ökar hemgångschansen från 35,5% (när hjärtern måste sitta 3-3) till 84% (när du klarar både 3-3 och 4-2).
   Att du i fyrmanna bör spela så är klart, för förlusten du gör när det var fel är endast 1 IMP (+400 i stället för +420 = 20 poäng), medan vinsten när du gör rätt är 10 IMP (+400 i stället för -50 = 450 poäng).

Bör du spela så också i partävling?


Det är inte lika klart.
   Om Väst haft fördelningen 5-4-4-0, hade han säkert upplysningsdubblat hellre än klivit in, så du kan placera honom med sex (eller sju) klöver. Att han inte hade några ruter vet du, och om han haft två hjärter hade han 5-6 eller 4-7 i de svarta färgerna. Då är det möjligt, till och med troligt, att han bjudit 3 spader över dina 3 ruter.
   Om den analysen stämmer, är sannolikheten för en 4-2-sits inte längre 48,5% utan hälften av det, 24,25% – eftersom bara Väst kan ha fyra hjärter. I så fall är det faktiskt troligare att hjärtern sitter 3-3 än 4-2.
   Om 5 ruter är ett vanligt kontrakt, och alla försöker göra ett övertrick, kommer du oftare att få en dålig bricka (+400 mot de andras +420) än en bra (+400 mot deras -50). I partävling är det viktiga att slå så många resultat som möjligt, och om det sker med 20 poäng eller 450 poäng spelar ingen roll.
   Så om alla andra spelar 5 ruter och väljer den enkla spelplanen, bör du göra det också.

Håller du med?


Nja.
   Ni har bjudit 5 ruter med 21 honnörspoäng. Kommer alla att göra det? Det är långt ifrån säkert. Om ni är ensamma om att ha bjudit utgång, får ni en botten i stället för en topp om du försöker få ett övertrick som inte varit värt något.
   I ärlighetens namn tror du att fler par kommer att bjuda utgång, men eftersom du räknar med att +400 kommer att ge er över medel, vill du välja den säkraste planen. Och i den ingår att motståndarna skall få ett stick i hjärter.

När skall du ge bort ett hjärterstick?


Nu!
   I och med att du då har en hjärter kvar på handen, kan du använda hjärter E som ingång för hjärterstölden och ruterD som ingång för att hämta hem det godspelade sticket.
   När du spelar hjärter 4 kommer femman till vänster, och du spelar på hjärter 9 från bordet – ifall Väst suttit och sovit och lagt lågt från hjärter D-kn-10-5. Men det hade han inte; Öst kommer in på knekten.
   Du räknar med spadervända, men icke. Öst spelar ruter 7 i stället.

Nord (Bengt)
Sp kn 7 2
Hj E K 6 3
Ru D 4
Kl
  Bridgebord Ru 7
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 8 6
Hj 8
Ru K 10 9 8 2
Kl

Spelar det roll var du vinner vändan?


Kanske.
   Sitter hjärtern runt, kan du trumfa ut och spela hjärtern från toppen, men sitter färgen 4-2 måste du stjäla en hjärter på handen. I det senare fallet behöver du också en ingång till den godspelade hjärterhackan, och den ingången heter ruterD. Därför skall du vinna trumfvändan på handen.
   Du sticker Östs ruter med åttan och begär fyran från bordet. Att Väst sakar klöver igen förvånar dig inte.
   När du spelar hjärter 8 till esset kommer tian från Väst och tvåan från Öst.

Nord (Bengt)
Sp kn 7 2
Hj K 6 3
Ru D
Kl
  Bridgebord
 
 
 
Syd (Du)
Sp E 8 6
Hj
Ru K 10 9 2
Kl

Är kontraktet hemma?


Ja. Öst-Väst har två hjärter kvar, och du är inne på bordet. Då kan du se till att få det där extra hjärtersticket som du behöver.

Spelar du hjärter K nu?


Nej, nej, nej!
   Om Östs hjärter är slut, kan han stjäla. Då går du miste om det sticket och den hjärterhacka som du hade kunnat godspela. Då blir det till och med två straff, och en säker botten. I stället spelar du en liten hjärter från bordet, förstås.
   Öst sakar spader, vilket bekräftar att du spelat helt rätt, och du stjäl. När du sedan spelar in bordet på ruterD är Östs trumf slut, så att du kan ta för hjärter K och den godspelade hjärterhackan. Dina spaderhackor försvinner, och sedan tar handen resten med spader E och höga trumf.
  Hela sitsen var denna:

Sp kn 7 2
Hj E K 9 6 3
Ru D 4 3
Kl kn 2
Sp K 10 5 Bridgebord Sp D 9 4 3
Hj D 10 7 5 Hj kn 2
Ru Ru kn 7 6
Kl E K 10 7 5 3 Kl D 9 6 4
Sp E 8 6
Hj 8 4
Ru E K 10 9 8 5 2
Kl 8

Bengt verkar ha suttit och tänkt på annat, för han kliar sig i huvudet och undrar försiktigt ”Vad hände egentligen?”. Du hinner inte svara förrän Öst öppnar munnen ”Din partner spelade jättefint och kommer in i tidningen nästa vecka. Jag skriver en bridgespalt i lokaltidningen, och den här given måste bara få komma med!”
   ”Du skriver väl inte om min dåliga vända i andra stick”, säger Väst. Och då förstår du vad han menar: om Väst skiftat till spader i andra stick, hade ditt ess försvunnit. Duckar du en hjärter då, tar de straffen i spader.

Borde Väst ha spelat spader i andra stick?


Kanske.
   På klöver E markerade Öst med klöver 4. Eftersom de använder omvända markeringar visade Öst att han hade damen. Men frågan är hur intressant den informationen är för Väst. Om Östs markering i stället visar hans längd i klöver, vet Väst att man inte har fler klöverstick. Däremot vet han inte ifall det är rätt att skifta till spader.
   En del spelare har den överenskommelsen att de markerar längd hellre än styrka i en färg som de båda har bjudit. Här hade det varit bra att spela så.

Om Väst spelar spader i andra stick, vilken skall han välja?


Tian.
   Om du har spader E-9-3, och Väst spelar spader 5, får du två spaderstick när du släpper vändan till handen. Du kan då sticka Östs dam med esset och senare godspela bordets knekt. Vänder Väst med spader 10, däremot, blir knekten utmaskad.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult