Fyra ess

Steg för steg, 1, 2014

Äntligen vardag! Visst är det skönt att få vara ledig och slippa masa upp sig på morgonen, men det finns en gräns också för hur länge man kan lata sig – och nu är den gränsen nådd. Efter en förfärlig mängd röda dagar under Jul och Nyår är det äntligen en helt vanlig, svart vardag igen när du sitter i bilen på väg till jobbet efter nästan två veckors ledighet.
  Du skall just sätta på bilradion och lyssna på 60-talsmusik på favoritkanalen, när det plötsligt slår dig att det är tisdag i dag. Och tisdag är synonymt med bridge på klubben. Hur var det nu: kom inte du och Bengt överens om att spela i kväll? Jo, visst gjorde ni. Och i ett svagt ögonblick lovade du att läsa på systemet. Tur att ni har flextid, så att du kan sticka litet tidigare än du hade tänkt. De nya tilläggen i sangsystemet har du inte riktig kläm på ännu, så de måste du ta en titt på.
  När du kommer ner på klubben fem minuter före spelstart, är Bengt redan där. Han står och småpratar med några av klubbens yngre medlemmar, men hejar när han ser dig och önskar God Fortsättning, som man ju bör göra den här tiden på året. Du svarar ”Tack det samma” och fyller i med att du, för en gångs skull, är ”fullärd” för du har offrat en halv timme på att läsa på systemet.
  Bengt nickar och säger ”Bra”, och snart kan spelet börja. Det är vanlig partävling i kväll, men du ser att det är glesare vid borden än det brukar. Förmodligen är många bortresta.
  Ni börjar uruselt när Bengt, för en gångs skull, glömmer systemet, så att ni missar en upplagd tresangare med nio lätta stick. På de tre följande brickorna har motståndarna oförskämd tur och/eller spelar som Gudar. Det känns som om ni ligger ohjälpligt sist. Men många ronder återstår, så det är bara att bita ihop och kämpa på.
  Den tredje ronden ger er äntligen över medel, inte mycket, men det känns som om ni är på rätt väg när klubbens rutinerade tävlingsledare Erik kommenderar byte. Då hamnar ni just hos Erik, som i dag spelar med din mångårige lagkamrat Åke. Motståndarna hejar glatt, och när Åke säger ”Hoppas ni inte startat lika illa som vi”, låter det som ni just skall spela jumbofinal. Så brukar det inte vara i era möten.
  Det är dags för er att vara Nord-Syd, så du tar plats som Syd, som vanligt.
  Rondens första bricka var ointressant. Alla Öst-Väst-par hade bjudit och spelat hem 4 spader. Men så illa som båda paren startat, är en medelbricka att betrakta som en framgång – för både er och dem.
  På rondens andra bricka är Erik, som sitter till vänster om dig, giv och öppnar med 1 spader. Tämligen omgående kommer en dubbling från Bengt och ett lika snabbt pass från Åke.
  Dina kort är tyvärr inget att skryta med:

    Sp kn 10 5 4
    Hj 6 5
    Ru 5 4 3
    Kl kn 7 6 3

Vad bjuder du?


2 klöver.
  Som nybörjare får du lära dig att det krävs minst 6 poäng för att bjuda, och det har du inte här. Men då är det fråga om frivilliga bud. Om partnern öppnar med t.ex. 1 hjärter, och du har handen ovan, är pass rätt bud. Det är möjligt att ert bästa kontrakt inte är 1 hjärter, men om du håller budgivningen vid liv med så här dåliga kort är risken stor att ni kommer för högt.
  Men när partnern upplysningsdubblar, och nästa hand passar, är läget helt annorlunda. Då skall du inte passa bara för att du har dåliga kort. Dubblingen är ju ett sätt att föreslå ett kontrakt i de andra färgerna, och om du då bjuder en färg betyder det bara att du tror att den är bäst trumf för er sida. Då är det inte längre ett frivilligt bud, det är framtvingat.
  När du på partnerns upplysningsdubbling (UD) bjuder på lägsta nivå lovar du dessutom inte en enda honnörspoäng. Så dina 2 hp är faktiskt 2 hp mer än budets minimigräns”¦
  I verkliga livet har du oftast en bättre hand, eftersom så här svaga händer är ovanliga, men det viktiga – både för dig och partnern – är att veta att 2 klöver inte är ett starkt bud, bara ”svar på tilltal”.
  Om du i stället passar på dubblingen i tron att ”man inte kan bjuda med bara 2 hp”, blir resultatet att motståndarna får spela 1 spader dubbelt. Med tur kan du vinna ett trumfstick, men det är allt du bidrar med i försvarsspelet. Så risken att 1 spader dubbelt går hem, kanske med övertrick, är stor. Bättre då att göra det partnern vill och bjuda den färg som passar er sida bäst som trumf.

Varför inte 1 sang, när du har spaderhåll?


När målet för er sida är att stanna så lågt som möjligt, är ett trumfkontrakt oftast bättre än sang. Dessutom är spader oftast dubblarens kortaste färg. Av den anledningen skall du bara bjuda sang om du har hyggliga kort.
  Efter dubblingen visar 1 sang 7-10 hp, så när du är svagare än det är det bättre att välja ett färgbud.
  Du har varit med om det här tillräckligt ofta, så du bjuder 2 klöver utan att fundera och hoppas antingen att Öst-Väst bjuder över eller att Bengt inte hoppas på för mycket hos dig.
  När Erik passar, kommer ett ganska snabbt bud av Bengt. 2 spader. Och efter pass från Åke är det du igen.

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D pass
2 Kl pass 2 Sp pass
?

Vet du vad som står på?


Ja.
  Om Bengt haft en normal dubblingshand, med stöd i alla färger och bara öppningsstyrka, hade han passat. Ditt färgbud på lägsta nivå visar ju ingen styrka, och då finns heller ingen anledning att jaga vidare.
  Om Bengt bjudit en av de objudna färgerna, d.v.s. 2 ruter eller 2 hjärter, hade han visat minst fem kort i den färgen och en hand som var för stark för ett inkliv förra gången. Då är styrkan ungefär 17-20 hp.
  Om Bengt bjudit 2 sang, hade han visat en jämn hand med spaderhåll, och återigen är han för stark för att bjuda sang direkt. Inklivet 1 sang visar 15-17 hp, så dubbelt följt av sang visar 18-20 hp. Men för det skall Bengt ha minst ett spaderhåll.
  Om Bengt bjudit 2 spader förra gången, hade han visat en tvåfärgshand med fem kort i den högsta objudna färgen och en lägre femkortsfärg. Men för de buden finns ingen övre gräns. Därför finns ingen anledning att dubbelt följt av 2 spader skall visa ”samma sak som direkta 2 spader, men större styrka”. En bättre användning är att det är ett allmänt kravbud, oftast med en jämn hand, som inte passar för ett sangbud.

Vad bjuder du?


2 sang.
  På nytt bjuder du inte frivilligt utan framtvingat, för passa på 2 spader kan du ju inte. Genom att bjuda sang säger du att du har håll i öppningsfärgen, men det är också allt.

Hur är det med styrkan?


Eftersom du kunde ha hoppat, men bjuder på lägsta nivå, säger du att du har en svag hand. Om en av dina hjärterhackor varit esset, hade du med dina 6 hp kunnat hoppa till 3 sang för att visa spaderhåll och extra styrka. Om du inte gör det, får Bengt svårt att avgöra när ni skall bjuda 3 sang och när ni skall stanna i delkontrakt.
  Erik passar igen. Den här gången tar Bengts bud lång tid. Han lägger pannan i djupa veck, kliar sig i håret och fiskar till slut upp en passlapp. När Åke också passar, är budgivningen över.

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D pass
2 Kl pass 2 Sp pass
2 NT pass pass pass

Erik spelar ut spader sex, och sedan lägger Bengt upp sina kort. "Var jag feg nu?" undrar han samtidigt.

Bengt (Nord)
Sp 8 7 3
Hj E K kn 2
Ru E K 7
Kl K D 2
utspel: Ru 6 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn 10 5 4
Hj 6 5
Ru 5 4 3
Kl kn 7 6 3

Har Bengt bjudit bra?


Förmodligen.
  Dubblingen var perfekt, 2 spader-budet likaså. Att du hade spaderhåll var förstås bra, men när du bjöd på lägsta nivå visste Bengt att er gemensamma styrka förmodligen inte uppgick till 26 hp. Och även om den gör det, är det tveksamt om det finns nio stick i sang när Väst har minst fem spader och skall spela ut.
  I fyrmanna är de stora spelen de viktiga. Då kan man vara optimist att höja till 3 sang, men i partävling gäller det att slå så många resultat som möjligt. Att passa då är säkert att spela med oddsen.

Vad är det första du skall göra?


Tacka partnern för korten, förstås!
  Men det har du redan gjort, så nästa moment på checklistan är att ta reda på vilka utspel och markeringar motståndarna använder. Därför tittar du på deras deklarationskort. Där står att de i sang spelar ut enligt 11-regeln (fjärde kortet uppifrån) och att de använder omvända markeringar.

Finns fler saker att ta reda på?


När du ändå har deras deklarationskort uppe, skall du se vilket system de använder, framför allt om de använder fyr- eller femkorts högfärgsöppningar.
  En gång i tiden spelade ”alla” svenskar med fyrkortsöppningar, men tiderna har förändrats och nu spelas femkorts högfärg av många, både på hög och låg nivå. Erik och Åke är ett av de paren.

Vet du hur spadern sitter?


Japp. Åke har en honnörsingel.
  Erik hade förstås spelat spadern från toppen om han haft ess-kung-dam femte, så när han inte gör det, måste Åkes enda spader vara en honnör.
  När Åke vinner utspelet med spader dam, känner du till 7 av Eriks honnörspoäng (ess-kung i spader).
  Åke returnerar snabbt ruter dam, och när du bekänner kommer nian från Erik.

Vet du hur rutern sitter?


Troligen.
  Åke måste ha ruter knekt när han vänder med damen, och när nian kommer från Erik är det troligt att Åke också har tian.

Kan inte Erik ha tia-nia ensamma i ruter?


Nej.
  Erik och Åke använder samma principer som du och Bengt när de markerar. Med 10-9 är det rätt att markera med tian (som visar nian). Därför är du rätt säker på att Åke har dam-knekt-tia i ruter. Hur många ruter han har, kan du dock inte vara säker på.

Vet du var övriga honnörer sitter?


Förmodligen. Det troliga är att Erik har dem.
  Klöver ess måste han ha, för att få ihop till ett öppningsbud. Hjärter dam är det troligt att han har, dels för att han annars bara skulle ha 11 hp, dels för att Åke kanske bjudit på dubblingen om han haft 7 hp.
  Men nu är det dags att se hur många säkra stick du har.

Hur många är det?


Fyra.
  Ess-kung i hjärter och ess-kung i ruter. Fler säkra stick har du inte. Men du kan godspela två stick till i klöver, där du har kung-dam-knekt. Om Erik har hjärter dam, som du hoppas, kan du kanske också slå en mask och få tre hjärterstick.

Kan du maska i hjärter?


När du maskar, spelar du mot styrkan. Det betyder från din hand, mot bordet. För att du skall kunna göra det, behövs en ingång till handen, och sådana lyser för tillfället med sin frånvaro. Så för stunden kan du inte maska i hjärter.

Kan du få ett stick i spader?


Inte av egen kraft. Budgivningen har avslöjat att Erik har alla spader som saknas, E-K-9-2. Därmed kan du inte godspela ett spaderstick genom att spela färgen själv, men om Erik tvingas spela färgen blir din knekt värd ett stick längre fram.
  Efter alla dessa funderingar, kommer du på att du ännu inte lagt ett kort från bordet. Läget är ju detta, när du bekänt med ruter tre från handen:

Bengt (Nord)
Sp 8 7
Hj E K kn 2
Ru E K 7
Kl K D 2
Ru 9 Bridgebord Ru D
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn 10 5
Hj 6 5
Ru 5 4 3
Kl kn 7 6 3

Skall du vinna sticket?


Nej.
  Det skadar inte att ducka, för att förstöra förbindelsen mellan försvararnas händer.
  När du gör det, fortsätter Åke med ruter två, till fyra, åtta och ess.

Vad spelar du sedan?


Nu är det dags att gå på klövern för att försöka få bort klöveresset. Eftersom du gärna vill få en ingång till handen, skall du inleda med en av bordets honnörer, vilket för övrigt är precis som läroböckerna rekommenderar: ”Börja med en honnör från på den korta handen!”.
  På klöver kung kommer tian från Åke, trean från dig och femman från Erik.

Hur tror du klövern sitter?


I situationer där frågan är om man skall vinna ett stick eller hålla upp, är det viktigt att försvararna längdmarkerar för att hjälpa varandra. Du känner Åke tillräckligt väl för att veta att han gör det, och då det är omvända markeringar som gäller för dem, betyder klöver tio ett udda antal klöver.

Hur sitter klövern då?


Ni saknar sex klöver, så en ”udda-markering” kan bara vara från tre kort, när nu esset inte kom från Erik. Klövern sitter alltså 3-3.
  Du fortsätter med klöver dam, men även Erik har sett Åkes markering, så han låter bli att vinna sticket, förstås. Då ser läget ut så här, när du behöver vinna fem stick till:

Bengt (Nord)
Sp 8 7
Hj E K kn 2
Ru K
Kl 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn 10 5
Hj 6 5
Ru 5
Kl kn 7

Fortsätter du med klöver?


Nej, för då kan Erik se till att du aldrig kommer in på handen. Han kan ju ta för klöver ess, hämta hem ess-kung i spader och sedan spela in bordet. Även om hans ruter är slut, så att han tvingas slå hjärtermasken åt dig, blir det ett stick över till Öst-Väst. Då vinner de ett stick för mycket.

Kan du göra något åt det?


Kanske.
  Om Erik får för klöver ess i ett läge där han bara har spader kvar, tvingas han ge dig ett spaderstick och en ingång till handen, så att du kommer åt den höga klövern. Därför skall du försöka göra honom renons i de röda färgerna först.
  När du tar för ruter kung kommer tian från Åke och sexan från Erik.

Vilken fördelning hade Erik?


5-2-3-3 i nu nämnd ordning.

Hur kommer det då att gå för dig?


Bra – om du kommer ihåg att också ta hem ess-kung i hjärter.
  När du gör det, faller damen från Erik andra gången. Det betyder att hjärter knekt är hög, men du behöver faktiskt inte ta hem dem. Det går ju lika bra att spela klöver direkt och vinna de två stick som fattas på handen.
  Men låt oss säga att du tar för hjärter knekt.

Vad sakar du från handen då?


Klöver.
  Eriks fem sista kort är fyra spader och klöver ess, så det viktiga är att spara alla dina spader. Annars blir det straff.
  Hela sitsen var denna:

Sp 8 7 3
Hj E K kn 2
Ru E K 7
Kl K D 2
Sp E K 9 6 2 Bridgebord Sp D
Hj D 3 Hj 10 9 8 7 4
Ru 9 8 6 Ru D kn 10 2
Kl E 8 5 Kl 10 9 4
Sp kn 10 5 4
Hj 6 5
Ru 5 4 3
Kl kn 7 6 3

+120 var kvällens första topp för er. De tidigare resultaten var 2 hjärter med en straff och 3 sang med två straff.
  ”Ännu en botten” suckar Åke, ”men när det sker så här snyggt, kan man inte ha något emot det”. Erik instämmer.
  Men säg den lycka som varar för evigt. Resten av tävlingen är högst medelmåttig, så ni hamnar långt ner i resultatlistan. Du hoppas att det inte är en trend som håller i sig resten av året utan att nästa tävling går betydligt bättre.
  På vägen ut ur lokalen stöter du på Åke, och när du frågar hur det gick för dem svarar han ”Inte så tokigt. Vi fick upp farten rejält efter kaffet och kom femma till slut. Det trodde jag aldrig efter den dåliga starten.”

Innan vi lämnar given, kan det finnas skäl att fundera på vad du hade gjort på Bengts överbud om du haft en jämn, svag hand utan spaderhåll.

    Sp 10 5 4
    Hj 6 5 4
    Ru 5 4 3
    Kl kn 7 6 3

Syd Väst Nord Öst
1 Sp D pass
2 Kl pass 2 Sp pass
?

Det här är ett riktigt mardrömsscenario: du har inte spaderhåll, ingen annan fyrkortsfärg att visa, och bara fyra klöver. Och ändå måste du bjuda något på partnerns kravbud.

Men vad?


3 klöver.
  Återigen får du komma ihåg att ditt bud är framtvingat. Om du bjuder 2 klöver och sedan frivilliga 3 klöver, har du minst fem klöver. Men om du bjuder om klövern på ett kravbud, är det fullt möjligt att du bara har en fyrkortsfärg.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult