Fyra ess

Steg för steg, 5, 2013

Det är konstigt med dagens generation, som inte förstår hur viktiga böcker kan vara. Ända sedan tonåren har du varit bokslukare av mått, så att ditt rum är belamrat med böcker är inte direkt förvånande. Men nu har det gått för långt, tycker i alla fall Barbro, som gett dig stränga direktiv att städa upp i bokhyllorna.
  Motvilligt gick du med på det, och nu har du fyllt den ena kassen efter den andra med ”gamla vänner” för vidare befordran till stadens antikvariat. Till och med några av bridgeböckerna fick gå. När du städade som bäst, ramlade en gammal fotokopia ut ur en bok. Det var en artikel från den amerikanska tidskriften The Bridge World, i vilken det står beskrivet ett smart knep som du och Bengt har använt i många år.
  I dag är det tisdag och partävling på klubben i vanlig ordning. Förra veckan lyckades ni vinna, och när du kliver in på klubben får du gratulationer från flera håll. Du ser att Bengt inte är där ännu, men ett par minuter senare kommer han och mumlar något om att det var ovanligt svårt att hitta en parkeringsplats. Så är det ofta i slutet av månaden.
  Spelet börjar, och era tre första ronder blir godkända. Du räknar med att ni bör ligga på den bästa fjärdedelen, men om ni skall vara med och slåss i toppen även i kväll, behöver ni lyckas ännu bättre i fortsättningen.
  I den fjärde ronden möter ni ett annat medelålders par, Lasse och Sven-Erik, som förra gången kom tvåa efter er. De har spelat tillsammans länge och brukar hävda sig väl på klubbkvällarna. De ser laddade ut, så några presenter kommer ni inte att få.
  På rondens första bricka spelar de en ointressant tresangare med nio stick, men eftersom det inte går att få mer poäng på deras ledd räknar du med att ni kommer att få under medel på brickan. När protokollet öppnas, ser du att det stämmer, för på två bord har Öst-Väst stannat i delkontrakt. Förhoppningsvis har ni bättre möjligheter till poäng på den sista brickan i ronden.
  På den har du, som Syd, fått dessa kort, när ingen sida är i zonen och Bengt öppnar med 1 spader i första hand.

    Sp K 5
    Hj K D 10 7 5 4
    Ru K 2
    Kl 8 7 5

Ni spelar Modern Standard, så du har tänkt svara 2 hjärter för att följa upp med 3 hjärter på Bengts troliga 2 sang-återbud. Då visar du en sexkortsfärg och styrka för en invit.
  Men den planen kan du glömma, för Lasse lägger först upp en stopp-lapp och tar sedan upp 2 sang ur budlådan. Sven-Erik alerterar, och när du frågar får du veta att det är som du misstänkte: 2 sang är ett ovanligt sangbud. Lasse har en tvåfärgshand med minst fem kort i var och en de två lägsta objudna färgerna, vilket i det här fallet blir lågfärgerna.

Varför får du problem?


Om Lasse klivit in med 2 klöver eller 2 ruter, hade du kunnat bjuda 2 hjärter, krav för en rond, för att senare följa upp med 3 hjärter på Bengts minimibud. Även då är det möjligt att stanna under utgång.
  Men om du bjuder 3 hjärter nu, och det är krav, har ni inte längre möjlighet att stanna på 3-läget i din långa färg. Det är ett problem som 2 sang-budet har orsakat. Ett annat är att du också får problem om du har trumfstöd i Bengts öppningsfärg. Du kan ju varken höja till 2-läget, hoppa till 3-läget eller kräva till utgång med trumfstödsvisande 2 sang.
  Men det ovanliga sangbudet inte bara förstör öppningssidans budgivning. Det ger er också två nya möjligheter, för nu kan du bjuda överbud i Östs båda färger. Frågan är bara vad 3 klöver och 3 ruter bör visa.
  Den modell som de flesta använder är att 3-lägesbuden i högfärg är naturliga och inte krav, medan 3 klöver visar hjärter och kravstyrka och 3 ruter visar spader och kravstyrka.

Spelar ni så?


Ni spelar dock inte så, och det var just den där artikeln i The Bridge World, som fick er att tänka om. En annan som tänkt i samma banor är tidskriftens chefredaktör Jeff Rubens, som i en artikel tidigare i år fört fram liknande tankar.
  Problemet med den vanliga modellen är att man måste dra en gräns: mellan krav och inte krav. Den hand du har, t.ex, är den stark nog för att kräva? Och om du bjuder 3 hjärter, okrav, vad gör du då med samma hand utan klöver kung? Inga lätta frågor att svara på.
  Men om man har tre intervall i stället för två, kan man dra två gränser så att det blir lättare att avgöra var en viss hand hamnar. Det är lätt fixat om man låter det direkta budet ligga i det mittersta intervallet, medan överbuden tar hand om ytterligheterna. Så för Bengt och dig är 3 hjärter och 3 spader inviterande med 10-12 poäng, medan 3 klöver visar hjärterfärg och 3 ruter visar spaderstöd. Styrkan för överbuden är antingen 6-9 eller minst 13 hp. Öppnaren förutsätter den svagare typen, förstås, så om du har kravhanden bjuder du vidare på ett minimibud, som då blir krav till utgång.
  Så 2 sang ställer inte alls till det för dig. Du kan ju med ett enda bud visa din färg och din styrka. Så praktiskt att 3 hjärter säger allt det!
  Sven-Erik passar på 3 hjärter, Bengt höjer till 4 hjärter, och mer händer inte. Budgivningen gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj 2 NT
3 Hj pass 4 Hj pass
pass pass

Sven-Erik spelar ut ruter tre, och sedan lägger Bengt upp sina kort.

Bengt (Nord)
Sp E D 10 6 2
Hj kn 3 2
Ru 9 6 5
Kl E D
utspel: Ru 3 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 5
Hj K D 10 7 5 4
Ru K 2
Kl 8 7 5

Har Bengt bjudit bra?


Ja. Hans höjning till 4 hjärter var optimistisk, eftersom klöver dam sjunkit i värde efter Östs inkliv, men slipper du klöver ut – som du ju gjorde – kan damen vara bra att ha. Dessutom har han trumfstöd och en sidofärg som ofta ger många stick.
  I fyrmanna, där de stora spelen är viktigast, är 4 hjärter närmast självklart, men även i partävling kan det vara befogat att bjuda optimistiskt. Och när ni slapp det värsta utspelet, klöver genom gaffeln, verkar ni ha bjudit lagom högt.

Vad är det första du skall göra?


Att du inte skall spela på ett kort från träkarlen förrän du gjort upp en plan, fick du lära dig redan på nybörjarkursen. Men det finns en sak till som är bra att göra.

Vilken då?


Du skall kontrollera vilka utspel och markeringar motståndarna använder. När du tittar på deras deklarationskort ser du att de spelar ut enligt 1-3-5-regeln och använder omvända markeringar.

Hur ser din plan ut?


Den frågan var lätt att svara på. Du tänker driva ut trumfesset, dra ut trumfen och försöka få så många stick som möjligt i spader.
  Nu när du gjort upp din plan och fått reda på hur Öst-Väst spelar ut och markerar, begär du en låg ruter från bordet, som Lasse vinner med esset. Han fortsätter raskt med ruter fyra till din kung och Sven-Eriks åtta.

Hur tror du lågfärgerna sitter?


Sven-Erik har spelat sina kort nerifrån, så han hade ursprungligen tre ruter. I och med det, kan du vara rätt säker på att han också har tre klöver. Han har ju en svag hand, så med två kort i en av partnerns färger hade han troligen föredragit den kortare, eftersom det då finns chans till en stöld.

Vad spelar du närmast?


Du skall spela trumf för att tvinga bort hjärter ess, enligt planen. Eftersom du har fler höga trumf på handen än på bordet, är det lämpligt att inleda med en av handens hjärterhonnörer. Då kan hjärter knekt kanske bli en ingång till bordet längre fram.
  Sven-Erik bekänner med sexan, och Lasse vinner sticket med esset. Han fortsätter med ruter, och även om det är troligt att Sven-Erik kan bekänna stjäl du med tian. Det har du ju råd med.
  Sven-Erik bekänner med ruter dam, så han hade inte gjort något avsteg från sitt pars utspelsregler. Öst-Väst har då två trumf kvar, åttan och nian, när dessa kort återstår:

Bengt (Nord)
Sp E D 10 6 2
Hj kn 3
Ru
Kl E D
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 5
Hj D 7 5 4
Ru
Kl 8 7 5

Finns chans till övertrick?


Visst. I det uppkomna läget kan du faktiskt räkna med att vinna elva stick.
  Att klövermasken skall gå tror du inte mycket på, men spadern kan ofta ge ett extrastick. Det gör den om knekten sitter singel eller andra, eller om färgen sitter 4-2 eller 3-3.

Vet du något om spadersitsen?


Ja. Östs inkliv berättade om minst 5-5 i lågfärgerna, och sedan hade han trumfesset också. Chansen att spadern skall sitta 3-3 är obefintlig; Öst har ju högst två spader. Men 4-2 kan den förstås sitta. Då kan du trumfa ut, godspela den femte spadern med en stöld och göra ett värdefullt övertrick.
  Men först skall du fortsätta med trumfen.

Har det betydelse vilken trumfhonnör du tar för nu?


Nej.
  Eftersom du har klöver ess som ingång till bordets spaderfärg, gör det inget om du offrar hjärter knekt först. Om så inte varit fallet, hade det varit bra att börja med hjärter dam och spara bordets trumfhonnör som en ingång till spadern.
  När du spelar hjärter till knekten bekänner båda försvararna. Och när du fortsätter med spader till kungen bekänner alla igen.

Hur fortsätter du då?


Om du inte vetat något om motståndarnas händer, hade du förstås fortsatt med ess och dam i spader. Sitter knekten fjärde, blir bordets sista spader godspelad med en stöld; och skulle spadern sitta 5-1 har du klövermasken kvar.
  Men här vet du så gott som allting om motståndarnas händer, och därmed vet du också att den rättframma planen inte är den som leder till övertrick.
  Om du följt med i spelet, kan du placera Öst med fördelningen 1-2-5-5 i nu nämnd ordning. 2 sang-budet lovade ju minst 5-5 i lågfärgerna, så det blir bara plats för högst tre högfärgskort. Och när Öst bekänt två gånger i trumf och en gång i spader, kan han bara ha lågfärger kvar.

Vad gör du därför?


Maskar med spader tio.
  Maskar och maskar”¦ Om du velat vara kaxig, hade du kunnat säga till Bengt att ”ta för spader tio”, men sån är inte du, så du säger ”tian, tack” och blir inte ett dugg förvånad över att se Lasse saka klöver. Du lägger upp dina kort på bordet och gör anspråk på resten med orden ”jag sakar två klöver på ess-dam i spader”.
  Hela sitsen var denna:

Sp E D 10 6 2
Hj kn 3 2
Ru 9 6 5
Kl E D
Sp kn 9 8 4 3 Bridgebord Sp 7
Hj 8 6 Hj E 9
Ru D 8 3 Ru E kn 10 7 4
Kl 9 6 2 Kl K kn 10 4 3
Sp K 5
Hj K D 10 7 5 4
Ru K 2
Kl 8 7 5

”Där fick du god hjälp av mitt bud”, säger Lasse, ”och av mitt utspel” flikar Sven-Erik i med.
  Båda kommentarerna stämmer, för utan det tvåfärgsvisande budet hade du aldrig fått för dig att maska med spader tio; och även efter inklivet hade det bara blivit jämn hemgång om Väst spelar ut sin partners andra färg.

Borde Sven-Erik ha spelat ur klöver?


Om era lågfärgshonnörer suttit omvänt, d.v.s. ruter kung på bordet och ess-dam i klöver hos dig, krävs ruter ut för att hindra övertricket. Så om du tycker det är en gissning vilken färg Väst skall välja, har du delvis rätt.
  Det finns dock ett subtilt skäl till att klöver ”från svaghet mot styrka” ofta är bättre än ruter från styrka, och det är att om Öst vinner utspelet och skiftar till den andra lågfärgen så är det bättre för försvaret om du har hjälp i den färg han skiftar till. Då spelar ju också han ”mot styrka”. Av den anledningen kommer klöver från tre hackor att lyckas oftare än ruter från dam tredje.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult