Fyra ess

Steg för steg, 3, 2013

På heder och samvete. Så var vi där igen. Sedan du vid millennieskiftet lämnade din trygga anställning och blev småföretagare med osäker inkomst men spännande jobb, bävar du alltid för månadsskiftet april-maj, då deklarationen skall göras färdig. Det tar sin lilla tid, och även om du anstränger dig för att göra allt på rätt sätt, så att du kan sova gott om natten, har du alltid en otäck känsla av att du glömde något. Hittills har skattemyndigheterna varit tillmötesgående, men man vet ju aldrig...
  Men nu har du äntligen fått iväg årets deklaration och behöver något annat att tänka på. Vad kan då vara bättre än en partävling på klubben, så du ringer Bengt och frågar, nej bönar, om han inte vill förbarma sig över dig i kväll. Som tur är vill han det.
  Nere på klubben träffar du Bengt, som står och pratar med Åke. De märker direkt att du är stressad. När Åke undrar och du förklarar varför, klappar han dig i ryggen och säger "I kväll skall du spela bridge, så glöm allt vad deklarationer och skattemyndigheter heter!".
  "Deklara...", ja visst, ja. Du börjar rota i fickorna och upptäcker snabbt att du glömt ta med era deklarationskort. Typiskt! När Åke hör vad som hänt, kan han inte hålla sig utan börjar storskratta. Det smittar av sig på dig och Bengt, och även om det betyder att ni måste lägga några minuter på att fylla i ett par tomma kort, har ni fått er ett gott skratt. Det är värt mycket.
  De två första ronderna går si och så. Ni har inte spelat dåligt, men det känns som om ni kunde ha gjort livet surare för motståndarna, och du tror att båda ronderna kommer att ge under medel, kanske 40%. I den tredje ronden möter ni ett för dig okänt par, två solbrända medelålders damer som hälsar glatt. Deras trevliga sätt smittar av sig på er, och när ni bevarat hälsningen får ni reda på att de är på konferens och tänkte fördriva kvällen med litet bridge. "Ni verkar ha så trevligt på er klubb", säger de, och du kan bara hålla med. Sedan berättar de att de heter Britt och Marie, och när Bengt flikar in att hans fru heter Britt-Marie skrattar ni alla gott.
  Sedan är det dags att plocka upp korten för den första brickan. Du sitter Syd och har fått dessa kort i ozon mot zon.

    Sp 6 4
    Hj E kn 10 9 5 2
    Ru 5 4
    Kl E K 6

Du är giv och öppnar förstås med 1Hj.
  Britt passar, Bengt svarar 1Sp, och även Marie passar.

Vad bjuder du då?


Eftersom era högfärgsöppningar kan vara på fyra kort, enligt Modern Standard, har du fler hjärter mer än du lovat. Då kan du bjuda om färgen för att visa din extralängd. Du har minimal styrka, och bjuder därför 2Kl, så lågt som möjligt.

Hur många hjärter lovar du?


Sex.
  Det finns situationer, då du tvingas bjuda om en femkortsfärg med en obalanserad hand, men här garanterar du sex hjärter. Och det gör du för att du hade kunnat visa en fyrkorts lågfärg utan att höja tricknivån. Både 2Kl och 2Ru är lägre bud än 2Hj, så med 5-4-fördelning hade du visat din sidofärg så billigt som möjligt. Och om du haft 5-3-3-2-fördelning hade du antingen återbjudit 1 sang eller höjt partnerns spader med ett bra trekortsstöd.
  Om du i stället öppnat med 1Ru, fått svaret 1Sp, och då bjudit om öppningsfärgen är det inte säkert att du haft en sexkortsfärg. Du skulle då kunna ha fem ruter, fyra hjärter och minimal styrka. Visar du sidofärgen med 2Hj, är det ett högre bud än 2Ru – som därför visar en stark öppningshand, åtminstone 16 hp. Är du svagare än det, får du i brist på bättre bjuda om rutern för att visa minst fem ruter och obalanserad fördelning.
  I det aktuella fallet kan du visa alla sidofärger utan att höja tricknivån. Då lovar ombudet en sexkortsfärg. Det kan vara bra för Bengt att veta, inte minst om han har två kort i din långfärg.
  När Britt fortsätter passa, hoppar Bengt till 4Hj, och mer händer inte. Er korta budgivning gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Hj pass 4 Hj pass
pass pass

Britt spelar ut ruter dam, och när Bengts kort kommer upp på bordet, ser du att han räknat ut att du måste ha en sexkortsfärg, för han har bara två trumf att hjälpa till med.

Bengt (Nord)
Sp E K 10 5 2
Hj D 3
Ru E 7 2
Kl 8 4 3
utspel: Ru D Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 6 4
Hj E kn 10 9 5 2
Ru 5 4
Kl E K 6

Gillar du träkarlen?


Visst gör du. Med fem stick i sidofärgerna och minst fem i trumf, kommer du att gå hem i 4Hj, kanske med övertrick.

Har ni därför hamnat i rätt kontrakt?


Kanske, kanske inte.
  Ni spelar ju partävling, och om det går att ta lika många stick i sang som i hjärter, hade det varit bättre att spela 3 sang. Finns tio stick i båda kontrakten är +430 en (delad) topp, medan +420 ger er under medel.

Borde Bengt därför ha siktat mot 3 sang?


Kanske, kanske inte.
  Om Väst har hjärter kung, blir det tio stick och +420 i 4Hj. Hur 3 sang går då, vet vi inte. Med utspel i svart färg blir det +430, men med ruterutspel kanske det slutar med -50 eller +400. I så fall är det bättre att spela 4Hj.
  Och hur det går om Öst har hjärter kung är inte heller lätt att säga.
  Att hamna i 4Hj med åtta starka trumf är dock normalt. Så även om 3 sang ger lika många stick, kommer slutbudet att vara 4Hj på många andra bord, förmodligen på de flesta. Så även om det finns lika många stick i sang som i hjärter, kommer ni åtminstone att få 30-40% på brickan.

Vad kunde Bengt ha bjudit i stället för 4Hj?


Alternativet till 4Hj var 3Ru.
  När svarshanden bjuder en ny färg andra gången är det krav. Eftersom flera färger är bjudna, tillämpas då principen att "tredje färg visar, fjärde färg frågar". Med 3Ru visar Bengt styrka i ruter och undrar om du är stark nog i klöver för att bjuda sang. Är du inte det, får ni spela 4Hj, trots allt.

Borde han ha bjudit så?


Kanske, kanske inte.
  Nackdelen med 3Ru är att budet kan hjälpa motståndarna mer än er. Om du saknar klöverhåll och bjuder om hjärtern igen, hamnar ni i 4Hj. Väst spelar då säkert ut klöver, även från något som ess-dam-hacka, vilket kan vara viktigt om du har fördelningen 1=6=3=3 med ess-kung i hjärter och kung-dam i ruter. Slipper du klöver ut, kan du ju saka en klöverhacka på spader kung. Men har ni berättat att ni är svaga i klöver, vet Väst var attacken skall sättas in.
  Bridge är, som vi alla vet, ingen exakt vetenskap. Ibland är det bra att undersöka olika alternativ för att öka chansen att hamna rätt, men ibland är det bättre att bjuda snabbt till det troliga slutbudet för att inte lämna ut upplysningar i onödan. Därför tror du att Bengt gjorde rätt när han höjde till 4Hj. Att ni inte berättat särskilt mycket om era händer i budgivningen kan ni ibland tjäna på i spelet.

Vinner du utspelet?


Ja. Det finns ingen anledning att släppa, så du tar för ruter ess, då Marie bekänner med trean.
  Du kommer då på dig att du just gjort något dumt. Du har glömt att titta på motståndarnas deklarationskort för att kontrollera vilka utspel och markeringar de använder. Att Marie bekände med ett så lågt kort som en trea får dig att tro att de använder omvända markeringar, som de flesta andra svenskar. När du tittar efter, ser du att det antagandet stämmer. Du får då också reda på att de spelar ut det högsta kortet från sekvens.

Hur sitter ruterhonnörerna?


Väst har ruter knekt och Öst har ruter kung.
  På just den här given är det mindre troligt att du har nytta av att veta det, men att fundera litet på hur utspelsfärgen kan sitta redan i första stick är en utmärkt vana att lägga sig till med. Du har spelat bort alldeles för många kontrakt, som hade gått hem om du varit uppmärksam i första stick, så du vet att det är ett bra råd. Själv försöker du alltid att följa det.
  Sedan fortsätter du med hjärter dam, som vinner sticket.

Betyder det att hjärtern ger sex stick?


Troligen inte.
  Om hjärtern skall ge full utdelning, måste färgen sitter 3-2 med kungen rätt. Men om den gör det, hade inte Marie då följt regeln "täck honnör med honnör"? Hon vet ju inte att du har E-kn-10-9 i toppen på hjärtern. Om Britt har tian tredje, kostar det stick att inte täcka från kung-hacka; och har Marie kungen tredje täcker hon säkert också och hoppas att du försöker maska ut tian om du har E-kn-9 i toppen på din långa färg.
  Eftersom det bara kom låga hjärter i det första trumfsticket, är det troligt att antingen hjärter kung sitter fel (att Britt hållit upp) eller att Marie har kungen fjärde. I så fall är det rätt att låta bli att täcka, i hopp om att kungen tar stick längre fram. När bordet har två hjärter, kan du ju bara maska två gånger.
  I nästa hjärterstick bekänner Marie lågt igen, du maskar med knekten, och Britt sakar klöver två. Din analys av hjärtersitsen stämde. Trumfen satt 4-1 med kung fjärde rätt.

Betyder det något för kontraktet?


Ja. Nu är det plötsligt bra att spela hjärter.
  Om ni spelat 3 sang, hade du varit tvungen att ge bort stick till hjärter kung, men i 4Hj kanske du inte behöver det.

Varför inte?


Därför att du kan stjäla i ett trumfkontrakt.
  I sang finns två sätt att få stick i en långfärg: du kan toppa färgen och du kan maska i den. I trumfspel finns ett tredje stick: du kan stjäla. Och det är möjligt att du kan på den här given. Era återstående kort är dessa:

Bengt (Nord)
Sp E K 10 5 2
Hj
Ru 7 2
Kl 8 4 3
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 6 4
Hj E 10 9 5
Ru 5
Kl E K 6

Öst har kvar kung-hacka i trumf, så toppar du hjärtern får du tre stick till i trumffärgen. Men om du låter hjärtern vara och kan stjäla för dina tre lägre trumf får du fyra trumfstick till.

Vad krävs för det?


För att stjäla på handen, behöver du ingångar till bordet. Du har två i form av spader ess och spader kung. Använder du de ingångarna på rätt sätt, kan du stjäla två kort på handen.

Vilket kort spelar du närmast?


Ruter fem.
  I och med att du gör dig renons i ruter, kan du använda bordets första ingång, spader ess, till att stjäla ruter, och den andra ingången, spader kung, kan du använda för att stjäla spader.
  På ruter fem kommer nian från Britt. Marie funderar ett tag och sticker sedan över med tian. Efter det kommer klöver knekt i vända.

Varför spelar Marie så?


Hon hoppas att du har något känsligt i klöver, som kan komma på mellanhand. Det hade du haft om klöver kung varit damen, så Marie har spelat bra. Den här gången kvittar det nog, men en annan gång kan det vara viktigt.
  Britt lägger klöver fem på esset, och eftersom hon tidigare sakat klöver två, kan du räkna ut att hon har markerat positivt.

Har Britt klöver dam?


Kanske, kanske inte.
  I dag är det populärt att spela det andra eller fjärde kortet uppifrån när man vänder genom spelföraren. Om det knepet ingår i Öst-Västs system, har Marie vänt från dam-knekt i klöver. I så fall saknar Britt honnörer i klöver, så hennes positiva markering måste vara för tian.
  Precis som med ruterhonnörerna, är det mindre troligt att du har nytta av att veta vem som har klöver dam, men det är lätt att ta reda på. Det är ju tillåtet att fråga. Och när du gör det, berättar Britt att de använder samma metoder inne i spelet som i första stick. Därmed kan du placera klöver dam till vänster.
  I nästa stick spelar du in bordet på spader ess, då Britt lägger trean och Marie sjuan.

Bengt (Nord)
Sp K 10 5 2
Hj
Ru 7
Kl 8 4
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 6
Hj E 10 9 5
Ru
Kl K 6

Vad spelar du sedan?


Du använder bordets första spaderingång till att stjäla rutersjuan. När du gör det, kommer kungen till höger och knekten till vänster.

Vet du hur rutern satt?


Nej.
  Var de två saknade ruterhackorna finns vet du inte. De kan sitta 1-1 eller så finns båda på samma hand. Att Marie har ruter kung och Britt ruter knekt har utspelet avslöjat, så det är bra spelat av försvararna att bekänna med de kort som du redan vet att de har. Det ger dig ingen ny information, som du kanske kan ha nytta av.
  Planen sedan är att spela spader till kungen och stjäla en spader, men innan det bör du göra något annat.

Vad då?


Försöka få hem klöver kung.
  Om Marie har två spader och två klöver, kan hon saka sin sista klöver om du spelar spader till kungen och stjäl en spader. Hon kan sedan stjäla klöver kung, så att du går miste om det sticket. Därför gäller det att ta för kungen i tid.

Hur går det om Marie stjäl klöver kung?


Om hennes klöver är slut, vinner hon det sticket, men då har hon en enda trumf kvar, kungen. Den kan du fälla med esset, så att kontraktet fortfarande går hem. Då får du inte för klöver kung, men i gengäld förlorar du inget trumfstick. Det är vad man brukar kalla utbyte av stick.
  På klöver kung kommer sjuan från Britt och tian från Marie. Bra.

Vad spelar du sedan?


När du fått hem klöver kung, är det dags att spela spader till kungen för att ta en andra stöld på handen.

Hur går det om Marie stjäl spader kung?


Då vinner hon det sticket, men sedan kan du toppa ut hjärter kung, så att kontraktet går hem precis. Även då är det bara fråga om utbyte av stick. Det finns alltså ingen risk med att spela spader till kungen i det här läget.
  I spadersticket kommer åttan från Britt, medan Marie lägger damen. Det var både väntat och bra, för nu kan du med rätt spelföring vinna de elva stick du är på jakt efter. Och nästa drag är att stjäla på handen igen.
  När du spelar spader två, tittar Marie länge och väl på det kortet och sakar slutligen ruter sex. Efter att ha stulit för hjärter nio, återstår dessa kort:

Bengt (Nord)
Sp 10 5
Hj
Ru
Kl 8
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj E 10
Ru
Kl 6

Du har fått två stölder, och hade du varit inne på bordet hade du kunnat ta en tredje stöld. Tyvärr är du inne på handen.

Betyder det att du får nöja dig med tio stick?


Nej.
  Om du inte själv kan ta en stöld, får försvararna hjälpa dig med det. För det måste de när du slår ifrån dig med klöver till Britts dam. Och i sticket därefter händer något lustigt: med E-10 i trumf bakom Maries K-7, kan du "slå en tredje mask i trumf" genom att stjäla över Öst. Därmed får de sex trumfstick du hoppades och går hem med ett övertrick. Trots att Maries trumfkung satt fjärde, fick hon inte för den.
  Hela sitsen:

Sp E K 10 5 2
Hj D 3
Ru E 7 2
Kl 8 4 3
Sp kn 9 8 3 Bridgebord Sp D 7
Hj 8 Hj K 7 6 4
Ru D kn 9 Ru K 10 8 6 3
Kl D 9 7 5 2 Kl kn 10
Sp 6 4
Hj E kn 10 9 5 2
Ru 5 4
Kl E K 6

De två par som spelat brickan före er hade också spelat 4Hj, i båda fallen med jämn hemgång. Äntligen fick ni en bricka över medel!
  När Öst hade fem ruter och fyra hjärter, var det nödvändigt att ta ut klöver kung innan hon hann saka sig renons i klöver. Annars hade det bara blivit fyra trick. Så det räckte inte att hitta rätt plan, du var också tvungen att utföra den på rätt sätt. Det vet du att du gjorde.
  Och när Marie säger "Vilken tur att jag inte stannade på hotellet och såg på TV, för då hade jag missat den här fina spelföringen." är minnet av den tråkiga deklarationen som bortblåst. Bättre än så här kan man inte må.
  När du tittar på resultaten nästa vecka, ser du att 4Hj var det vanliga slutbudet på given, men att de flesta bara tog tio stick. Ytterligare två par hade gjort ett övertrick i 4Hj, så +450 var en tredelad topp till er. Två par prövade lyckan i 3 sang. De som fick spelföringen på Nords hand gick bet efter ruterutspel, men när Syd var spelförare blev det tio stick och en bra bricka för Nord-Syd.
  För att få upp det önskade slutläget var det viktigt att du stal två gånger på handen innan Öst-Väst fick komma in. Säg att du slarvat och bara stulit ett kort. Då hade situationen varit denna:

Sp 10 5
Hj
Ru 7 2
Kl 8
Sp kn Bridgebord Sp
Hj Hj K 7
Ru kn 9 Ru K 10 8
Kl D 9 Kl
Sp
Hj E 10 9
Ru 5
Kl 6

När du nu spelar endera lågfärgen, kan Väst vinna ett stick i ruter och ett i klöver. När hon därefter spelar ruter, får du förvisso en andra stöld – men sedan skall du spela ut, så att Öst får för hjärter kung.
  Men när du i stället stal två kort snabbt, fick Öst-Väst spela ut i elfte stick. Då blev Östs trumfkung utmaskad, vilket ni tjänade ett stick på.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult