Fyra ess

Steg för steg, 1, 1995

Det brukar inte gå så bra för dig i distriktens lag-SM-kval, men det är roligt att ställa upp. I år är ditt lag bättre än på länge, och efter några bra matcher har ni faktiskt en hygglig chans att avancera till semifinal. Kvällens möte är viktigt, eftersom era motståndare har ungefär samma läge som ni.
  Kan ni bara vinna den här matchen, skall det nog ordna sig. Din partner är pålitlig, och ni bjuder enligt Modern Standard. I försvaret använder ni 10-12-regeln vid utspel (högsta, tredje eller femte uppifrån) samt omvända markeringar.
  Efter två ointressanta tresangare (med tio respektive elva toppstick) tar du på den tredje given upp de här korten, som Syd:

    Sp 10 3
    Hj 8 6 5
    Ru kn 9 4 2
    Kl E kn 9 3

Ingen är i zonen, och Väst öppnar med 1 ruter. Partnern Nord kliver in med 1 hjärter, och Öst bjuder 1 spader.

Vad bjuder du?


2 hjärter. Du har inte mycket att skryta med, varken i poäng, fördelning eller hjärterstöd. Ändå är det bra bridge att höja partnerns färg ett steg. Det främsta skälet är att det gör livet litet svårare för motståndarna. Om du passar, kan Väst bl.a. återbjuda 1 sang, 2 klöver och 2 ruter. Efter 2 hjärter försvinner de möjligheterna; dessutom kan det vara ni som gör det högsta kontraktet, men om du inte visar ditt stöd medan nivån är låg, vågar partnern kanske inte bjuda en gång till.
  Väst och Nord passar, men Öst bjuder över med 2 spader. På det följer tre pass.

Vad spelar du ut?


I partnerns färg är det normalt att spela ut högt från två hackor, men det lägsta från tre. Om partnern t.ex. har ess-kung femte, vet han då direkt om du har en stöld i färgen eller inte. Men här har du stött hjärtern, så du kan inte längre ha två hackor. Då är det bättre att återgå till den gamla toppen-av-ingenting-principen och spela högt från tre hackor, lågt från honnör tredje. Därför startar du med hjärter åtta.
  När träkarlen läggs upp ser det ut som om ni har chans att beta kontraktet.

Träkarlen (Väst)
Sp E Bridgebord
Hj K 9 4 3
Ru K D 8 7 3
Kl 8 6 2
Du (Syd)
Sp 10 3
Hj 8 6 5
Ru kn 9 4 2
Kl E kn 9 3

Spelföraren lägger lågt från bordet, och partnern tittar ett bra tag på din hjärterhacka. Slutligen går han upp med esset och fäller Östs dam. Han returnerar sedan klöver dam, som täcks av kung och ess.

Hur tror du det sitter i klöver?


Om Nord haft tre eller fyra klöver hade han förmodligen vänt med sitt tredje högsta kort, i enlighet med era utspelsregler. Så när du har knekten, och alltså ser att han inte kan ha vänt med det högsta kortet från en sekvens, är det troligt att han har damen singel eller dam-hacka. Det betyder att du kan ta för klöver knekt och ge partnern en klöverstöld.

Skall du göra det?


Nej. Om partnern kan komma in och spela en klöver till är ju din knekt och nia bakom spelföraren värda två stick. Visserligen får ni två stick även om du spelar klöver knekt och mera klöver, men på bekostnad av en trumf. Om partnern har dam tredje eller knekt fjärde i spader betyder stölden att hans säkra trumfstick försvinner.

Kan partnern komma in?


Ja. Han måste ha fler honnörer än ess-knekt i hjärter och klöver dam, för annars hade Öst haft en öppningshand och bjudit mer än 2 spader. Därför kan du placera partnern med en hög spaderhonnör eller ruter ess.

Vad vänder du med?


Ruter. Har partnern ruter ess och spelföraren kung-dam-knekt i spader kan du inte vända med trumf eller hjärter, för då tar Öst för spader ess och hjärter kung, stjäl in sig i hjärter, trumfar ut och driver ut ruter ess. Har spelföraren ruter ess, däremot, får du hoppas att partnern har fyra spader med kung-dam eller kung-knekt i topp; då får ni sex stick i sinom tid.
  På rutervändan sticker partnern bordets kung med esset och vänder med klöver sju, till femma, nia och sexa. Du tar även för klöver knekt, då partnern sakar ruter sex.

Vad gör du sedan?


Frågan är om du skall spela klöver och hoppas att partnern får ett trumfstick godspelat (det får han om han har knekten tredje eller nian fjärde), eller spela ruter för att ge partnern en stöld.

Kan du veta vad som är rätt?


Ja. Om partnern haft fördelningen 3-5-3-2 och velat att du skulle spela en fjärde rond klöver, hade han sakat hjärter för att inte locka dig att göra fel. Så när han sakar ruter betyder det att han inte har fler ruter kvar.
  Därför vänder du med ruter, och när partnern stjäl har ni tagit de sex första sticken. Spelföraren skall dock ha resten, för hela sitsen ser ut så här:

Sp 8 6 4 2
Hj E kn 10 7 2
Ru E 6
Kl D 7
Sp E Bridgebord Sp K D kn 9 7 5
Hj K 9 4 3 Hj D
Ru K D 8 7 3 Ru 10 5
Kl 8 6 2 Kl K 10 5 4
Sp 10 3
Hj 8 6 5
Ru kn 9 4 2
Kl E kn 9 3

"Fint att du höjde hjärtern", säger partnern, "så att jag visste att du hade tre hackor. Om du inte gjort det, eller rutinmässigt spelat ut hjärter fem, hade jag förstås nöjt mig med hjärter tio, och då hade straffen försvunnit." Och innan du hunnit replikera, fortsätter han att ösa beröm över dig: "Resten av försvaret var av lika hög klass, det."
  När ni jämför i halvtid visar det sig att ni vinner 5 IMP på brickan, för vid det andra bordet hade 2 spader fått lov att gå hem. Och när slutsiffrorna skrivs till 48-44 i er favör är du glad för att det här försvarsspelet hade betydelse för utgången.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult