Fyra ess

Steg för steg, 2, 2013

Du har haft alldeles för mycket att göra den senaste månaden, både på jobbet och hemma, men tisdagens bridge vill du inte missa. Du träffar Bengt fem minuter innan spelstart på klubben och ser att han verkar laddad. Det är bra. Trots att det bara är en helt vanlig partävling, är det skönt att kunna gå hem och veta att ni har gjort ert bästa, även om placeringen inte blivit den ni hoppats på. För att lyckas räcker det inte att spela bra, ni måste också ha er beskärda del av turen.
  I kväll verkar det minsann som om turen är på er sida. Ni börjar bra med en medelbricka, tre toppar, och ytterligare fyra brickor över medel, så det är mycket troligt att ni leder när det är dags för den sista ronden före kaffet. Då möter ni ett ungt par, som du sett förut, men inte känner namnen på. De hejar glatt, och av deras glada uppsyner misstänker du att också de har startat bra. Om det stämmer, kanske tävlingen avgörs nu. Du sitter Syd, som vanligt.
  På rondens första bricka bjuder de en bra utgång, som också går hem. Spelet är odramatiskt, men du befarar att någon gjort fel i budgivningen, så du blir glatt överraskad när protokollet avslöjar att alla Öst-Väst-par hittills har bjudit och spelat precis som de. När motståndarna får in maximum på sin ledd, får de nästan alltid en bra bricka, så du räknar med att den här given blir ert första spel under medel. Inte mycket, men ganska säkert under medel.
  På rondens andra och sista bricka har du fått dessa kort, när ingen är i zonen och Bengt är giv:

    Sp 8 7 6 5 4
    Hj E D 7 3
    Ru 2
    Kl K kn 6

Bengt öppnar med 1Kl, men du hinner inte svara 1Sp för Öst lägger upp en Stopp-lapp och kliver sedan in med 2Ru. Väst alerterar, och när du tittar på honom säger han "spärr" och tillägger "ungefär som en svag två-öppning".

Vad bjuder du då?


Dubbelt.
  Precis som "alla andra", använder ni dubbelt efter inkliv för att visa intresse för de objudna färgerna. Oftast har du fyra eller fler kort i båda färgerna, men även med en jämn, stark hand är dubbelt en bra inledning.
  Eftersom du har fem spader, är också 2Sp är tänkbart bud. Att du väljer bort det beror på två saker. Den första är att spadern är ovanligt klen, men viktigare är att budet försvårar för er att hitta hjärtern. Eftersom hjärter är en högre färg än klöver, behöver Bengt extra styrka för att bjuda 3Hj på 2Sp. Om han har t.ex. 1-4-3-5-fördelning med 12 hp, är han för svag för det. Saknar han också ruterhåll, återstår bara 3Kl.
  Klöver går säkert bra att spela, men högfärg ger som bekant mer, så att missa en åttakorts högfärg i partävling kan vara dyrt. Om du då passar på 3Kl, kanske ni får in 110 i stället för 140 (eller mer); och om du bjuder 3Hj när Bengt inte har fyra hjärter, kan följden bli att ni kommer för högt.
  För att slippa det problemet är dubbelt en bättre inledning.
  Väst funderar en kort stund, men passar sedan. Bengts bud tar något längre tid, och sedan ligger 2Hj på bordet.

Hur är det med Bengts styrka nu?


Bengt har minimum, för han bjuder på lägsta nivå.
  Det här kan kanske verka förvirrande. Om du bjuder 2Sp och Bengt visar sin hjärter har han en stark hand, men om du dubblar och han bjuder hjärter har han det inte. I båda fallen öppnar han ju med 1Kl och återkommer med hjärter på en högre nivå.

Hur hänger det ihop?


Svaret är att det har med budekonomi att göra.
  Om du svarar 2Sp, är ombudet av öppningsfärgen, d.v.s. 3Kl, ett lägre bud än 3Hj. Därför blir 3Hj ett starkt bud, eftersom du tvingas upp en nivå om du föredrar klövern. Men efter din dubbling är hjärterbudet lägre än ombudet av öppningsfärgen. Vill du preferera klövern, kommer du inte högre än om partnern bjudit om klövern på dubblingen.
  Kontentan blir att bud som konsumerar budutrymme lovar extra styrka, medan bud som inte gör det är svagare. Så är det för övrigt även utan inkliv.

Hur många hjärter lovar Bengt?


De flesta skulle svara 'fyra', men för er är svaret 'tre'.
  Lustigt nog har ni nyligen pratat om just den här situationen, d.v.s. när ni öppnar med en i lågfärg, nästa hand bjuder 2 i den andra lågfärgen, och partnern dubblar. Om öppnaren då har en jämn minimihand utan inklivshåll, får han lov att bjuda en trekorts högfärg – i brist på bättre.
  Det kan tyckas litet konstigt, men vad skall den stackars öppnaren annars göra med t.ex. 3-3-3-4, 13 hp och tre hackor i ruter? Du kommer ihåg att Modern Standard rekommenderar att man bjuder 2 sang för att visa 12-14 hp och jämn fördelning, men inte nödvändigtvis håll, men just på 2 i lågfärg känns det dumt. Har dubblaren 8 hp med 4-4 i högfärgerna, måste det väl vara bättre att spela 2Hj eller 2Sp på 4-3 än 2 sang med 20-22 hp och inget håll i inklivsfärgen?
  När Bengt härom veckan lade ut texten på det sättet, kunde du bara hålla med. Och nu dyker situationen upp. Lustigt!

Är 2Hj lagom?


Kanske.
  Även om 2Hj bara lovar tre hjärter, är det inte förbjudet att ha fyra. I så fall kommer 4Hj ofta att ha chans. Förvisso har du bara 10 hp, men singelton i Östs långfärg är ett plus. Om också Bengt är svag i ruter, kommer Öst-Västs 10 hp i den färgen att vinna ett enda stick. Chansen att ni klarar utgång med mindre än lärobokens rekommenderade 26 poäng är då stor.

Höjer du därför till 3Hj?


Nej.
  När Bengt bara lovar tre hjärter, är det inte säkert att hjärter är rätt trumf. Det betyder att om du höjer till 3Hj, så säger du till partnern "jag har fem". Han skall veta att trumfen duger. När du, som här, bara har fyra hjärter, får du invitera på annat sätt.

Hur då?


Genom att bjuda 2Sp.
  Om du haft samma hand, men med mindre styrka, t.ex.Klkn i stället för esset, hade du passat. Så om du bjuder vidare, är det samma sak som att säga att du har åtminstone invitstyrka. Med bara spader hade du inte upplysningsdubblat 2Ru utan bjudit 2Sp, så Bengt kommer att räkna med fem spader, fyra hjärter och åtminstone 10-11 hp. Det är precis vad du har!
  Väst passar på ditt bud, och den här gången kommer Bengts bud snabbt. Han hoppar till 4Sp.
  Mer händer inte, så er budgivning gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl 2 Ru
D pass 2 Hj pass
2 Sp pass 4 Sp pass
pass pass

Väst bryr sig inte om att fråga om er budgivning, trots att ni korrekt alerterat både 2Hj och 2Sp. Han spelar snabbt ut ruter ess, och Bengt lägger upp sina kort på bordet.
  Du ser snabbt att ni har bjudit bra och hamnat i rätt slutbud.

Bengt (Nord)
Sp E K 3
Hj K 6 5
Ru 10 8 3
Kl E 10 4 3
utspel: Ru E Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8 7 6 5 4
Hj E D 7 3
Ru 2
Kl K kn 6

Gillar du träkarlen?


Ja.
  Med normalsits i spader finns tio lätta stick, och du har chans till ett elfte om du maskar rätt i klöver. Extrachansen i klöver kan vara bra att ha i reserv, ifall trumfen skulle sitta 4-1.

Vem tror du har KlD?


Om du vore tvungen att gissa nu, skulle du gissa på Väst.
  Östs inkliv visade en sexkortsfärg, så att rutern sitter 3-6 kan du lugnt utgå från. Då har Väst tio kort som kan vara KlD, medan Öst bara har sju kort som kan vara det. Sannolikheten att KlD finns på handen med tio "lediga platser" är större än att den finns på handen med sju platser.
  Att Öst inte hade RuE, ändrar inte på någonting, för om Öst har kung-dam-knekt sjätte i ruter, vilket verkar troligt, är KlD inget kort som får honom att kliva in alternativt låta bli.
  Öst bekänner med Ru4 på utspelet, vilket tyder på att de använder omvända markeringar. När du tar en titt på deklarationskortet, ser du att så är fallet.
  Väst fortsätter med Ru9, och Öst sticker tian med knekten. Du stjäl förstås och trummar på med SpE-K. Första gången bekänner alla, men andra gången sakar Öst en ruter. Trumfen satt minsann 4-1, vilket betyder att kontraktet är i fara. Förlorar du stick till KlD blir det straff.

Bengt (Nord)
Sp 3
Hj K 6 5
Ru 8
Kl E 10 4 3
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8 7
Hj E D 7 3
Ru
Kl K kn 6

Tror du fortfarande att Väst har KlD?


Nej.
  När du gjorde din första analys var det på basis av hur en färg satt: rutern. Nu vet du även hur spadern sitter, och väger du in den informationen också blir svaret ett annat.
  Utifrån antagandet att rutern sitter 3-6 har Väst alltså tre ruter och fyra spader, medan Öst har sex ruter och en spader. Sju kända kort hos Väst, sju kända kort hos Öst. Det är alltså precis hugget som stucket var den där damen finns.

Behöver du gissa vem som har KlD?


Troligen inte.
  Väst har kvar två höga trumf, och om han får för dem när han bara har klöver kvar behöver du inte gissa. Då får du tre klöverstick genom att följa läroboksregeln "lågt i andra hand". I så fall har Väst blivit inpetad och tvingats ge favör med sin vända.

Vad skall du tänka på innan dess?


När Väst kommer in, får han inte ha en ofarlig färg att vända med. Det betyder att du skall eliminera (göra slut på) alla färger han kan vända med utan risk. När Väst kommer in, måste alla hans röda kort vara slut.
  Eftersom du räknar med att Väst har en ruter kvar, spelar du in bordet på HjK och stjäl Ru8. Motståndarna bekänner snällt, så dessa kort återstår:

Bengt (Nord)
Sp 3
Hj 6 5
Ru
Kl E 10 4 3
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 8
Hj E D 7
Ru
Kl K kn 6

Alla bekänner på HjE-D, och när du spelar Hj7 stjäl Väst och tar för sin sista trumf. Men med bara klöver kvar på handen, måste han spela den färgen så att du får tre klöverstick utan att behöva gissa.
  Allting avlöpte alltså precis som du tänkt dig.
  Hela sitsen:

Sp E K 3
Hj K 6 5
Ru 10 8 3
Kl E 10 4 3
Sp D kn 10 2 Bridgebord Sp 9
Hj 9 8 4 Hj kn 10 2
Ru E 9 5 Ru K D kn 7 6 4
Kl 8 7 2 Kl D 9 5
Sp 8 7 6 5 4
Hj E D 7 3
Ru 2
Kl K kn 6

Efter given konstaterar ni att er sofistikerade budgivning inte alls behövdes. Om ni spelat enkel bridge, hade du bjudit 2Sp på 2Ru, som Bengt höjt direkt till 4Sp. Men du är ändå nöjd med era metoder, för ni visste vad ni höll på med, och ni hamnade i ett bra slutbud.
  När du nästa dag tittar på protokollen, ser du att två tredjedelar av paren hade spelat 4Sp, men inte alla hade gått hem, så ni fick 75% på brickan. Och när tävlingen var slut, var de poängen bra att ha, eftersom ni till slut vann tävlingen, 4 poäng före just de här killarna.
  Ett resultat förvånade dig dock. Det var att din lagkamrat Åke spelat 4Sp med ett övertrick på ett annat bord. När du under veckan undrade hur det gick till berättade han att Öst klev in med 1Ru, och att Väst höjde till 2Ru efter Åkes 1Sp. Ellen i sin tur höjde till 2Sp, och när Åke tog chansen på 4Sp funderade Väst ett tag innan han passade. Åke misstänkte därför att trumfen satt illa.
  Två ronder ruter till stöld följdes av Sp8, som Väst (dumt nog) täckte med tian. Efter SpE spelade Åke hjärter till handen och Sp7, som täcktes även den (likgiltigt). Väst satt då kvar med SpD-2, och när Åke gissade att Öst hade KlD, kunde han ta hem sina hjärter- och klöverstick och stjäla den fjärde klövern med sin sista trumf. Efter överstölden satt Väst kvar med Sp2, så bordets trumftrea vann sista stick.
  En skojig giv på det bordet också!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult