Fyra ess

Steg för steg, 1, 2013

Bridgeåret 2012 slutade inte lika bra som det började, i alla fall inte för dig. Höstsäsongen var bedrövlig, och det gick lika illa i partävling som i fyrmanna. Bengt och du brukar ha det trevligt vid bridgebordet, hur det än går, men dåliga resultat har en förmåga att smitta av sig på humöret, och de senaste gångerna ni spelade tillsammans glömde både du och Bengt bridgespelarens första skyldighet: att se till att partnern sitter bekvämt i stolen.
  I mellandagarna ringde Bengt upp sa: "Det här håller inte. Om vi skall fortsätta spela tillsammans, måste det vara roligt. Det är det inte nu. Så vad gör vi åt det?" Du föreslog en kopp kaffe och en pratstund, och i går satt ni och försökte få tillbaka glädjen i bridgen. Bengt trodde att det kunde ha med er inställning att göra. Ni har med åren blivit tämligen fega, men om ni börjar tänka optimistiskt igen, kanske vinden vänder.
  Så när det är dags för det nya årets första partävling på klubben, hoppas du att ni skall kunna gå därifrån med ett leende på läpparna. Du har i alla fall bestämt dig för att tänka positivt, hoppas att spelet fungerar bra och låta bli alla elaka kommentarer (som det varit för många av på sistone), även om det blir fel.
  Den första ronden är odramatisk. Motståndarna spelar 3 sang med jämn hemgång respektive ett övertrick. På den andra brickan noterar du att Bengt valde att dra för knekt fjärde i ruter hellre än från kung fjärde i spader, och att ni tjänade ett stick på det. Du berömmer honom för utspelet och ser att han blir glad för det.
  Så byter ni till rond två. Motståndarna är i zonen, inte ni, och du har som Syd fått dessa kort:

    Sp 3
    Hj D kn 4 3
    Ru E K 8 2
    Kl 9 6 5 4

Väst lägger upp en stopp-lapp, tar ett rejält grepp i budlådan och placerar sedan 3Sp på bordet. Bengt väntar sina lagstadgade tio sekunder och passar sedan. Öst funderar en kort stund och höjer till 4Sp. Sedan är det du.

Vill du vara med i budgivningen?


Zonerna är de rätta för att bjuda, och du har perfekt fördelning för en upplysningsdubbling, men frågan är om dina 10 hp räcker för ett bud.

Gör de det?


Nej.
  Om du kunnat upplysningsdubbla 2Sp, hade det varit tufft, men acceptabelt. Men 4Sp är för högt. På 4-läget kommer Bengt ofta att passa, även om han inte är laddad i spader, så det krävs inte bara rätt fördelning utan också bra försvarskort för att dubbla 4Sp. Det du har räcker inte.
  Visst skulle ni tänka positivt, och visst skulle ni vara aktivare i budgivningen, men det får inte bli så att försiktighet ersätts av dumdristighet. Det är minst lika illa. Därför är det viktigt att också veta var den gränsen skall dras. Visst kan dubbelt tänkas leda till ett bra resultat, men risken att det leder till ett dåligt är för stor, så du biter ihop, accepterar att nivån är för hög och passar. Så är det ibland.
  Ingen har något att tillägga, så budgivningen är över. Den gick så här:

Syd Väst Nord Öst
3 Sp pass 4 Sp
pass pass pass

Bengt funderar inte särskilt länge på sitt utspel, som är klöver två. Sedan lägger Öst upp inte mindre än 18 hp.

Utspel: Hj 2
Öst /träkarlen)
Bridgebord Sp K 7 2
Hj K 10
Ru D 10 5
Kl E K D kn 3
Syd (du)
Sp 3
Hj D kn 4 3
Ru E K 8 2
Kl 9 6 5 4

Gillar du utspelet?


Nej.
  Om spärröppnaren har sju spader med esset i topp, kan spelföraren vinna tolv stick. Eftersom Bengt då måste ha hjärter ess, har ni gått miste om ett eller två stick i de andra färgerna.
  Att du har din styrka i bara två färger är för övrigt ännu en sak som talar mot en upplysningsdubbling. I så fall tål du bara utspel i två av de tre tänkbara färgerna.

Vad har Bengt spelat ut från?


Det finns två möjligheter.
  Ni använder 1-3-5-regeln i trumfspel, så antingen är klöver två det lägsta kortet från en trekortsfärg (fem kan det inte vara, när du och träkarlen har nio klöver tillsammans), eller så är det en singelton.
  Spelföraren vinner utspelet med esset.

Vilken klöver lägger du?


Fyran.
  Det normala när partnern spelar ut en färg som vinns på bordet, är att du markerar positivt eller negativt, så att partnern vet ifall du gillar utspelet. Här är den informationen överflödig, för Bengt kan ju se att du inte har något av värde i klöver. Det behöver du inte berätta en gång till.
  Inte heller är han särskilt behjälpt av att veta ifall du har ett udda eller ett jämnt antal klöver. Så en längdmarkering är lika poänglös, den.
  Men något Bengt kan vilja veta är vilken av de andra färgerna han skall spela om han kommer in. Därför är klöver fyra varken en styrkemarkering eller en längdmarkering utan en Lavinthalmarkering, som säger att du föredrar att Bengt skiftar till den lägre av de andra färgerna. Du lägger en låg klöver för att signalera för den lägsta av de röda färgerna. Om du haft ess-dam i hjärter och kungen i ruter, hade du lagt klöver nio, eftersom du då vill ha hjärtervända från Bengt: då lägger du ett högt kort för den högsta sidofärgen.
  I andra stick följer spader två, till spelförarens dam och Bengts ess.

Var det viktigt att du markerade som du gjorde?


Ja.
  När Bengt hade spader ess, kan du räkna med att spelföraren har hjärter ess. I så fall vet inte Bengt om han skall spela hjärter eller ruter. Det är ju en ren gissning vilket ess du har – såvida du inte berättar det för honom. Därför var din markering i första stick viktig. Mycket viktig, till och med.
  Du hoppas att Bengt lagt märke till den, och det har han. Tämligen omgående ligger ruter tre på bordet. Ni använder 10-12-regeln också inne i spelet, så även nu vet du att han har ett udda antal kort i den färg han spelar. Med tanke på Västs spärrbud kan det inte vara en singelton, så Bengt har tre eller fem ruter.
  Spelföraren begär femman, och så är det du.

Vilken ruterhonnör tar du för?


Kungen.
  När du kan vinna ett stick i försvarsspelet med ett av flera intilliggande kort, skall du välja det lägre av dessa – för att hjälpa din partner. Tar du för kungen, kan Bengt räkna ut att du också har esset (annars hade Väst förstås stuckit din kung). Och eftersom han kan det, betyder det att om du tar för esset, så finns kungen hos spelföraren.
  På ruter kung kommer knekten från Väst.

   
Öst /träkarlen)
Bridgebord Sp K 7
Hj K 10
Ru D 10 5
Kl K D kn 3
Syd (du)
Sp
Hj D kn 4 3
Ru E 8 2
Kl 9 6 5

Vet du hur lågfärgerna sitter?


Nej.
  Bengt har spelat sin lägsta klöver och sin lägsta ruter, så antingen har han tre ruter och tre klöver, eller fem ruter och en klöver. Är det det förstnämnda, gäller det att ta in ruter ess innan det försvinner; men om utspelet var en singelton skall du ge Bengt en klöverstöld.

Vad blir det: ruter ess eller klöver?


En klöver.
  Det är rätt att ta för ruter ess, om Bengt hade fördelningen 2=5=3=3 och valde att spela ut klöver från tre hackor hellre än ruter från tre hackor (eller hjärter från fem hackor). Klöver är rätt om Bengt spelade ut en singelton. Att bedöma vilken möjlighet som är troligast är inte så lätt, men du drar dig till minnes ett resonemang om att det är troligare att partnern valt ett självklart utspel som en singelton än att han råkat välja en klöver hellre än ett annat likvärdigt utspel i ruter eller hjärter.
  Det finns en sak till som pekar på att spelföraren har de två klöver som saknas. Det är att om Väst haft en hand som

    Sp D kn 10 9 8 5 4
    Hj E 8
    Ru kn 9 6
    Kl 8

så hade han nog fortsatt med höga klöver för att saka två ruter (och med det göra ett övertrick) innan han spelade trumf. Därför finns två bra skäl för att spela klöver och hoppas på en stöld.
  Så du vänder med klöver fem, och det sitter precis som du hoppas. Bengt stjäl, men när spelförarens ruter är slut får du inte för ruter ess, så utgången går precis hem.
  Hela sitsen:

Sp E 6
Hj 9 7 6 5 2
Ru 9 7 6 4 3
Kl 2
Sp D kn 10 9 8 5 4 Bridgebord Sp K 7 2
Hj E 8 Hj K 10
Ru kn Ru D 10 5
Kl 10 8 7 Kl E K D kn 3
Sp 3
Hj D kn 4 3
Ru E K 8 2
Kl 9 6 5 4

Att vinna tre stick i försvaret mot ett spaderkontrakt är lätt när man ser alla korten, men inte lika lätt vid bordet. Det krävdes rätt utspel, rätt markering och rätt vända för det. Dessutom behövde du räkna ut att det var troligare att Bengt hade en stöld än att ruter ess var ert tredje stick.
  När alla korten är synliga, upptäcker du att ni kunde ha klarat er ännu bättre. Det finns ju en billig offring på er ledd. Både 5Ru och 5Hj kostar mindre än 4Sp. Så det hade varit rätt att tänka positivt och upplysningsdubbla.

Håller du med?


Kanske.
  Om Bengt tittar på sin fördelning och bjuder, hade det varit rätt att dubbla. Men om han räknar med att vinna två stick i försvaret mot 4Sp (spader ess och en klöverstöld), kanske han passar och spelar ut sin singelton. Då får ni ett sämre resultat än det ni fick nu. I de aktuella zonerna är pass ett lockande alternativ, det måste du medge, för om inte ni kan klara ett 5-lägeskontrakt är redan +200 bra för er; och om ni kan det, är chansen till två straff och +500 god. Även då är det rätt att spela försvar.
  Ni kämpar på duktigt resten av tävlingen, med god optimism och utan sura miner, men ni har inte den tur som krävs för en framskjuten placering. Att hamna på den bästa tredjedelen är dock klart godkänt, speciellt med tanke på den dåliga avslutningen i fjol. Nu kan det bara bli bättre!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult