Fyra ess

Steg för steg, 5, 2012

"De bjuder hårt, så det skall vi också göra", säger Bengt, när han lägger upp taktiken inför kvällens DM-match över en kopp kaffe på kvartersfiket. "Sedan får vi försöka spela korten bättre än de". Ni har mött det här hårdbjudande laget från grannklubben flera gånger under årens lopp, och ofta har era vinster kommit till just i spelet av korten. Kanske är ni tekniskt bättre än de, kanske har ni bara bättre fingertoppskänsla, vem vet. Men resonemanget låter bestickande, så du nickar instämmande.
  Men så särskilt mycket hårdbjudande blir det inte för er del i inledningen av matchen. Förutsättningar för det saknas helt. Efter tre ointressanta, hemspelade delkontrakt (två av er och ett av motståndarna) är det dags för din första vettiga hand – och den skäms inte för sig:

    Sp E K 9 8
    Hj K D 2
    Ru E K 2
    Kl D 5 3

Du är Syd, som vanligt, när Väst är giv och ingen sida är i zonen. Inte helt överraskande går det tre pass fram till dig. Ni spelar i stort sett Modern Standard rakt av, så med 21 hp och balanserad fördelning har du en typhand för att öppna budgivningen med 2 sang.
  Väst passar, Bengt svarar 3Ru, och Öst passar på nytt.

Vad betyder Bengts bud?


3Ruär ett överföringsbud, som visar minst fem hjärter. Därför skall det alerteras, vilket du också gjorde innan Öst hann få upp sin passlapp.

Hur är det med Bengts styrka?


Han kunde inte öppna budgivningen, men det är det enda du vet.
  Han kan ha en stark hand och vilja invitera till slam, eller en medelstark hand och vilja hamna i rätt utgång, men han kan också ha en svag hand där målet endast är att hitta rätt delkontrakt. Det enda budet säger är "minst fem hjärter".

Kan Bengt ha fyra spader också?


Inte om han vill spela minst utgång.
  Ni använder Modern Standards 2 sang-system, så om Bengt haft fem hjärter, fyra spader och minst utgångsstyrka, hade han inlett med högfärgsfrågan 3Kl. Har du en fyrkorts högfärg är allt gott och väl, och om du med 3Ru förnekar högfärger visar han sin femkortsfärg på 3-läget. Det är då naturligt och krav.
  Men en mycket svag hand och 4-5 i högfärgerna kan Bengt tänkas ha. Då är planen att passa nästa gång. Det behöver inte vara rätt (du kan ju ha fyra spader och två hjärter), men om han högfärgsfrågar och inte får napp går det inte längre att stanna i ett delkontrakt i femkortsfärgen. Därför är 3Ru följt av pass en bra kompromiss.

Vad bjuder du på 3Ru?


3Hj.
  Precis som när partnern bjuder ett överföringsbud efter 1 sang, skall du för det mesta göra vad han vill och bjuda den färg han visar så billigt som möjligt. Partnern kan då berätta mer om sin hand, eller passa om han inte ville längre.
  Det enda undantaget är när du har så bra stöd i partnerns färg att ni riskerar att missa utgång även om han är svag. Här har du maximala 21 hp, men med en helt slät hand och en dam, som inte hänger ihop med andra honnörer är den inte värd mer än 3Hj.
  För att hoppa till 4Hj bör du ha något som:

    Sp E K kn 8
    Hj K D 9 2
    Ru E K 2
    Kl 5 3

Nu har du "bara" 20 hp, men fyra trumf, ett stöldvärde och utmärkta honnörer för trumspel. Mittemot 5-3-3-2-fördelning och idel hackor kanske ni klarar utgång. Då är det motiverat att bjuda högre än partnern räknar med.

    Sp E K 9 8
    Hj K D 2
    Ru E K 2
    Kl D 5 3

Men med din aktuella hand bjöd du alltså 3Hj, som Väst passar på. Det gör inte Bengt, för han går ner i boxen. Efter två minuters funderande ligger 4Ru på bordet. Öst passar igen.

Vad betyder 4Ru?


Det är ett naturligt bud, som inviterar till slam.

Hur många ruter lovar Bengt?


Minst fyra.
  När du bjuder 3Hj är det möjligt att du bara har två hjärter. I så fall är chansen god att du har fyra (eller fem) ruter, och att den färgen är bra som trumf. Därför skall Bengt inte förutsätta att ni hittat rätt trumf utan undersöka vidare, nu när han har siktet högt inställt.
  Skulle ni ha 5-3 i hjärter och 4-4 i ruter är det inte heller ovanligt att ni kan vinna ett (eller två) stick mer i den färg som sitter jämnt, d.v.s. rutern. Sitter de röda färgerna runt, kan ni trumfa ut, saka förlorare på hjärtern och senare få separata stick för era två sista trumf. Det får ni ett stick mer i de röda färgerna än om ni spelar hjärter.

Hur stark är Bengt?


Om Bengt inte hunnit passa i förhand, hade hans styrka varit obegränsad uppåt. Nu kan du räkna med 10-11 hp med 5-4-fördelning, något mindre med 5-5 eller 6-4.

Vad skall du göra på 4Ru?


Du skall visa om du är negativt eller positivt inställd till slam. I det första fallet skall du också berätta vilken färg som skall vara trumf, eller om du tror att sang är bäst.

Vilka är dina negativa bud?


4Hj, 5Ru och 4 sang.
  I de två första fallen säger du "Den här färgen skall vara trumf, men jag vill inte bjuda högre". Du känner säkert till att lägsta bud i trumffärgen i en slambudgivning är negativt. Så är det här också.
  Däremot kanske det förvånar dig att också 4 sang skall vara ett negativt bud. Att det är det, beror på att ni inte säkert har en spelbar trumf. Du skulle ju kunna ha en hand som den här:

    Sp E K kn 8
    Hj K 2
    Ru D 8 2
    Kl E D kn 3

Med 75% av din styrka i partnerns korta färger, och ingen säker åttakorts trumffärg, är det naturligt att föreslå sang. Alltså gör du det så billigt som möjligt. Att det är på 4-läget spelar ingen roll.
  I Modern Standard är 4 sang essfråga, om och endast om, ni har hittat en trumffärg. I det här fallet, där partnern slaminviterar med 4 i lågfärg på 3 sang är 4 sang ditt sätt att avslå inviten och samtidigt berätta att du tror att sang är rätt. Det är alltså ett naturligt och negativt 4 sang-bud.

    Sp E K 9 8
    Hj K D 2
    Ru E K 2
    Kl D 5 3

Med den hand du har, är 4 sang alltså inget alternativ.

Visar du ditt stöd med 4Hj?


Nej, även det är ju ett negativt bud.
  Du har hjärterstöd, fyra honnörer i partnerns färger, och ess-kung i spader därtill. Minst 19 av dina honnörspoäng är hårdvaluta. Att då bromsa i utgång är alldeles för pessimistiskt.

Vad bjuder du?


4Sp.
  På den här höga nivån finns tyvärr inte mycket att välja på. Om 4Hj är för försiktigt, och 4 sang är naturligt och negativt, återstår bara hopp i hjärter och bud i ny färg.
  Bjuder du en ny färg, som här, så är det ett kontrollbud som säger "I den här färgen kan motståndarna inte vinna de två första sticken". Det kan de inte om du har kontroll där, d.v.s. ess, kung, singel eller renons. Här vet Bengt att det är fråga om en äkta kontroll (esset eller kungen), eftersom ditt öppningsbud visar minst två kort i alla färger.
  Dessutom lovar 4Sp stöd i en av Bengts färger. Det hade varit bra om du kunnat visa vilken, men tyvärr går det inte.

Vad kan Bengt göra?


Om han saknar kontroll i den objudna färgen, klöver, skall han slå av. Eftersom han inte vet vilken färg som är trumf, bjuder han den billigaste utgången, d.v.s. 5Ru. Du passar då med ruterstöd eller korrigerar till 5Hj med hjärterstöd.
  Skulle Bengt ha klöverkontroll, kan han kanske fråga efter ess med 4 sang.
  Men Bengt gör något annat. Han bjuder 5Kl, och Öst passar på nytt.

Vad menar Bengt med det?


Också 5Kl är ett kontrollbud.

Vad bjuder du då?


6Hj.
  När Bengt inte frågade efter ess, trots kontroll i den sista färgen, uppfattar du det som att han inte vet ifall ni gör slam, även om essen räcker. Han ger dig med andra ord en sista chans att stanna under slam. Men med dina fina honnörer går du förstås hela vägen. Kontrollbudet i klöver har ju gjort att också klöver dam verkar ha ett värde. Och mer än 21 verksamma hp kan du inte ha.
  Ingen bjuder över eller dubblar, så budgivningen är slut. Den gick så här:

Syd Väst Nord Öst
pass pass pass
2 NT pass 3Ru pass
3Hj pass 4Ru pass
4Sp pass 5Kl pass
6Hj pass pass pass

Väst spelar tämligen omgående ut klöver knekt, och sedan lägger Bengt upp träkarlens kort. Han har sin beskärda fjärdedel: ett ess, en kung, en dam och en knekt.

Träkarlen (Bengt)
Sp 7 6 5
Hj E kn 8 5 4
Ru D 9 4 3
Kl K
utspel: klöver kn Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K 9 8
Hj K D 2
Ru E K 2
Kl D 5 3

Har Bengt bjudit bra?


Ja, det tycker du.
  Om klöver kung är ett bra eller dåligt kort, vet Bengt inte. Men efter hans fiffiga kontrollbud kunde du värdera upp klöver dam. I det här fallet blir damen en vinnare, som du kan saka en av bordets spader på längre fram.

Kommer slammen därför att gå hem?


Kanske.
  Du har bara en omedelbar förlorare, klöver ess, men bordet fjärde ruter kan bli ett problem. Eftersom det krävs minst tre ronder för uttrumfning, kan du inte stjäla den på handen. Men rutern kan ju sitta snällt.

Sitter rutern ofta 3-3?


Nej.
  Chansen att en färg sitter 3-3 är bara 35,5%, så om det är det slammen hänger på, har ni bjudit för hårt. Men du har ju fler strängar på din lyra.

Vilka då?


Till att börja med kan ju ruter knekt-tia sitta ensamma, så att du får fyra ruterstick även om färgen sitter 4-2. Ytterligare en tilläggschans är att Öst har knekt eller tia singel. Då kan du efter uttrumfning och ess-kung i ruter slå en upplagd mask med bordets nia. Chansen att rutern ger fyra stick är därmed ungefär 41%.
  Men den stora tilläggschansen finns i spader. Eftersom du kan saka en av Bengts spader på klöver dam, kan du efter uttrumfning spela ess-kung-stöld i spader. Då blir det hemgång om spadern eller rutern uppför sig. Chansen för det är så stor som 62%.
  Öst sticker klöver kung med esset och skiftar till spader två. När du tar för esset kommer tian till vänster.

Skall du trumfa ut snabbt?


Ja. Ibland finns viktigare saker att göra först, men inte här. Öst-Västs hjärter skall bort innan de ställer till problem.
  Alla bekänner på hjärter kung och hjärter dam. När du sedan spelar hjärter till esset, sakar Väst klöver två.

Träkarlen (Bengt)
Sp 7 6
Hj kn 8
Ru D 9 4 3
Kl
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 9 8
Hj
Ru E K 2
Kl D 5

Vilken färg undersöker du först?


Spadern.
  Om du börjar med rutern, och den endast ger tre stick är det för sent att hoppas på spadern. Tar du för spader kung, sakar spader på klöver dam och stjäl en spader är du inte betjänt av rundsits där – eftersom du inte har fler ingångar till handen. Därför måste du undersöka spadern först.
  När du spelar spader till kungen, kommer trean från Öst och damen från Väst. På klöver dam kommer låga hackor från båda motståndarna, samtidigt som bordets sista spader försvinner. Men när du stjäl spader åtta kan Väst inte bekänna. Han sakar klöver för andra gången, åttan närmare bestämt.
  När du spelar ruter till esset, händer tyvärr inget intressant: bara låga hackor till höger och vänster.

Träkarlen (Bengt)
Sp
Hj kn
Ru D 9 4
Kl
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9
Hj
Ru K 2
Kl 5

Fortsätter du med rutern?


Nej, den kan vänta litet till.
  Du vet ju att Öst har kvar spader knekt. Om hans resterande tre kort är ruter, är han ensam om hållen i spader och ruter. Då tvingas han förkasta sig om du stjäl din sista klöver på bordet. I så fall får du hem slammen med hjälp av en skvis. Sådant är som bekant fint värre.
  Men tyvärr: När du spelar klöver fem bekänner Väst med tian, Öst med sexan. Då måste rutern ge full utdelning; annars blir det straff.
  När du spelar ruter till kungen, kommer tian från Öst. Och i nästa ruterstick lägger Väst åttan. Sanningens minut är inne.

Träkarlen (Bengt)
Sp
Hj
Ru D 9
Kl
Ru 8 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9
Hj
Ru 2
Kl

Har det som hänt i ruter ändrat läget?


Ja.
  Du drar dig till minnes en artikel i förbundstidningen nyligen om någon begränsning, eller vad det nu var... Ja, begränsat val hette det! Och enligt den artikeln var det troligare att Öst bara hade tian än att han hade både knekt och tia och valde att lägga tian. Om det stämmer, är det rätt att...

... göra vad då?


Maska.
  Med bultande hjärter nöjer du dig med nian, och när Öst sakar klöver kan du slappna av. Slammen är hemma. "Snyggt spelat!", säger Bengt och skiner upp. Det gör du också.
  Hela sitsen:

Sp 7 6 5
Hj E kn 8 5 4
Ru D 9 4 3
Kl K
Sp D 10 Bridgebord Sp kn 4 3 2
Hj 9 6 Hj 10 7 3
Ru kn 8 7 6 Ru 10 5
Kl kn 10 9 8 2 Kl E 7 6 4
Sp E K 9 8
Hj K D 2
Ru E K 2
Kl D 5 3

"Läser era lagkamrater Bridge?" frågar Bengt motståndarna när ni stoppar tillbaka korten i brickan, "för i så fall blir det en likabricka."
  Det blev det inte. På det andra bordet var motståndarna okarakteristiskt försiktiga och stannade i 4Hj. De tog dock tolv stick, så förmodligen är också de läskunniga medlemmar i Förbundet Svensk Bridge.
  På given bjöd Bengt 3Ru följt av 4Ru för att visa slamintresse med en tvåfärgshand. Frågan är då hur han bjuder med slamintresse och en enfärgshand. Hur gör han med sex hjärter och ingen annan färg?
  Tidigare i artikeln stod att du med utgångsstyrka och 5-4 eller 4-5 i högfärgerna inte för över till femkortsfärgen utan frågar med 3Kl. I och med det, kan man visa en enfärgshand och slamintresse genom att föra över till högfärgen och bjuda den andra högfärgen nästa gång.

a)ÖHSHb)ÖHSH
 2 NT3Ru 2 NT3Hj
 3Hj3Sp 3Sp4Hj

I båda dessa sekvenser säger svarshanden att han har minst sex kort i sin högfärg och är slamintresserad.
  Vi återvänder till spelet:
  Att undersöka spadern före rutern var viktigt, för om spadern suttit 3-3 hade dina problem varit ur världen. Och om Öst haft fyra kort i både spader och ruter, hade du skvisat hem slammen. Slutläget hade då varit detta:

Sp
Hj kn
Ru D 9 4
Kl
Sp Bridgebord Sp kn
Hj Hj
Ru kn Ru 10 8 7
Kl 10 9 8 Kl
Sp 9
Hj
Ru K 2
Kl 5

När du stjäl klöver fem på bordet, behöver Öst alla sina kort, men han måste saka ett. Lägger han spader knekt, går du in på ruter kung och tar för spader nio; annars toppar du rutern.
  För att få upp det här slutläget är det viktigt med förbindelse mellan händerna. Också av den anledningen var det rätt att inte ha för bråttom med ruterhonnörerna.
  Nu blev det varken en 3-3-sits i spader eller en skvis, men väl en gissning i ruter. Lagen om Begränsat Val hjälpte dig då att gissa rätt.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult