Fyra ess

Steg för steg, 4, 2012

"Det var engelsmännen som först insåg det", säger Bengt. "Hur viktigt det är att få in det första slaget."
  Ni sitter på kvarterskrogen och äter dagens lunch – bruna bönor med fläsk. Det är första gången ni träffas efter semestern, och middagen är samtidigt en kort uppladdning inför kvällens säsongsstart på klubben. Bengt har en förkärlek för filosofiska resonemang, vilket förklarar hans yttrande ovan.
  Bengt talar om det engelska lag som vann EM åren 1948, 1949 och 1950 mycket tack vare sitt aggressiva och nytänkande system, Acol. I det öppnade de budgivningen på många händer, som man passade med enligt Culbertsons läror, och oftast fungerade det riktigt bra. Att få lov att öppna budgivningen är i bridge lika viktigt som att "få in det första slaget" i boxning. Då tar man kommandot och tvingar motståndarna på defensiven.
  Alla som spelat bridge ett tag vet att det är lättare att hamna rätt när man får bjuda i lugn och ro utan störande motståndare, speciellt om störningen kommer innan vi hunnit bjuda något. När utrymmet tryter är det inte alltid lätt att få reda på allt man behöver, och även om man hamnar i rätt kontrakt ändå kan motståndarna ibland dra fördel av sitt öppningsbud, t.ex. genom att de får rätt färg i utspel.
  Men som med det mesta i bridge finns både gungor och karuseller. Att bjuda flitigt betyder också att vi riskerar att vara med i budgivningen när vi inte borde. Dels riskerar vi att åka på dubblade straffar, dels kan motståndarna ibland dra fördel av sådana bud, så att de bjuder eller spelar bättre än om vi passat. Så det gäller nog att göra det med måtta. Men du är med på Bengts förslag att lätta litet på kraven för ett öppningsbud när fördelningen är bra. Så i kväll kommer ni inte att sitta och passa för mycket, hoppas du.
  Efter att hejat på alla vännerna på klubben är det dags för väsentligheterna. Er tävlingsledare Erik höjer sin stämma och ber deltagarna sätta sig ner för den första ronden. Ni hamnar Nord-Syd vid bord 3, där ni skall möta ett av klubbens mindre trevliga par. Du hoppas att ni kan tvåla till dem ordentligt.
  På tävlingens alla första giv är ingen är i zonen och du giv. Du sitter Syd, precis som du brukar, och har fått upp en medelstark hand med trevlig fördelning:

    Sp E kn 10 9 7 5
    Hj K 9 6 5
    Ru kn 2
    Kl 3

Det tog inte lång tid att få chans att testa om Acol-spelarna hade rätt eller fel. Skall du öppna med din fördelningshand eller skall du acceptera att 9 hp inte riktigt räcker till ett vanligt öppningsbud?

Öppna eller inte öppna?


Öppna.
  Du har nästan din fjärdedel av kortleken, och om styrkan är någorlunda jämnt fördelad har er sida en stor fördel, eftersom du har spadern. Det betyder att om det är en delkontraktsbricka är det ni som bestämmer takten. Därför bör du inte passa, i alla fall inte när du har en partner som gärna ser att du öppnar tunt.

Med vad öppnar du?


1 Sp.
  Ni har svaga två-öppningar på repertoaren, och handen är i och för sig inte för stark för ett sådant bud, men det finns en sak som talar mot 2 Sp. Det är dina fyra hjärter. Säg att du öppnar med 2 Sp och Bengt har de här korten:

    Sp 2
    Hj E 10 8 4 3 2
    Ru E 10 4
    Kl D 8 7

Han kommer förstås att passa, för att senare upptäcka att 4 Hj är så gott som upplagt. Har han klöver ess i stället för damen, passar han fortfarande. Men då gör ni kanske slam!
  Med en fyrkorts lågfärg och 6-4-2-1-fördelning är det acceptabelt att låtsas att du har en enfärgshand och öppna med svaga 2 Sp, men inte när du har fyra kort i den andra högfärgen. Därför är pass bättre än 2 Sp.
  Men om engelsmännen kunde vinna EM-titel efter EM-titel med sina lätta öppningsbud, kan det väl inte vara helt fel att öppna med 1 Sp i stället. På så sätt tar ni initiativet i budgivningen, och det är sällan fel.
  Väst kliver in med 2 Hj, och efter en kort fundering plockar Bengt upp en dubblingslapp.

Vad menar han med det?


Det är en så kallad Negativ dubbling.
  Namnet betyder inte att det finns något negativt med dubblingen, inte alls. Den började kallas så när den amerikanske budteoretikern Alvin Roth en gång i tiden hittade på knepet för att skilja sådana dubblingar från de positiva dubblingarna, då man dubblade för att få bättre betalt för straffarna. Här dubblar man i stället för att försöka hitta ett eget kontrakt, ungefär som när man upplysningsdubblar ett öppningsbud.
  I Modern Standard ingår Negativa dubblingar sedan länge, och det gör de också i de flesta andra system. Som ni spelar, har Bengt antingen minst 4-4 i de objudna färgerna och minst 7-8 vettiga hp, eller en ganska jämn hand med minst 11 hp, som inte kan visas på annat sätt.
  Öst passar, och så är det du för andra gången.

Vad bjuder du?


2 Sp.
  Lågfärgerna passar dig inte alls, men när spadern är lång och stark kan du bjuda om den. Eftersom du gör det på lägsta nivå, säger du dessutom att du har en minimal öppningshand. I det här fallet har du kanske inte ens det, eftersom hjärter kung minskat rejält i värde efter inklivet. Med det i åtanke ångrar du dig att du inte öppnade med 2 Sp i stället, trots varningstecknen.
  Väst passar, och du hoppas att Bengt kommer ihåg att hålla igen litet, men du behöver inte oroa dig. Hans passlapp ligger snabbt på bordet. Tack för det!
  Men budgivningen är inte över, för Öst börjar fundera. Till slut tar han ett rejält tag i budlådan och lägger upp 4 Hj på bordet. Det var överraskande.

Vad bjuder du?


Pass.
  Du har förvisso fyra hjärter, men att för den skull dubbla är att ta i, när du sitter framför den långa trumfhanden och inte har bättre försvarsstyrka än så här.
  Ditt pass följs av två lika snabba pass, så budgivningen är över. Den gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp 2 Hj D pass
2 Sp pass pass 4 Hj
pass pass pass

Bengt funderar inte särskilt länge på sitt utspel, som är spader åtta. Sedan lägger Öst upp en förvånansvärt honnörsstark träkarl, med hela 13 hp. Efter ett öppningsbud, ett inkliv på 2-läget och en negativ dubbling, brukar det inte bli mycket över till fjärde hand, så det verkar onekligen som om fler än du bjuder mer på fördelning än på honnörsstyrka.

Uspel: Spj 8
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp K D
Hj kn 4
Ru K 9 6 5
Kl K kn 9 6 5
Syd (Du)
Sp E kn 10 9 7 5
Hj K 9 6 5
Ru kn 2
Kl 3

Finns chans till bet?


Ja.
  Att bordet bara har två trumf, betyder att hjärter kung inte kan maskas ut, även om Väst har ess-dam-tia i toppen på sin färg. Dessutom har du spader ess, och för sin negativa dubbling på 2 Hj måste Bengt ha minst ett ess. Det är tre stick. På något sätt måste ni gräva fram ett fjärde stick.

Hur många spader har Bengt?


En eller två.
  Ni använder 1-3-5-utspel mot trumfkontrakt, så Bengt har inte tre spader, för då hade han spelat ut den lägsta spadern (eller, troligare, stöttat spadern någon gång). Har han bara en, kan du ta för esset och ge honom en stöld. Det är två snabba stick, och tillsammans med hans ess och din trumfkung slutar det i så fall väl för er.

Är det troligt att Bengt har singel spader?


Nej.
  Du kan se att hans negativa dubbling är baserad på en svag hand. Med singel spader hade han troligen passat på Västs inkliv, eftersom han då har ett bra utspel mot ett hjärterkontrakt. Därför är det mycket troligt att han har två spader, så att den färgen är acceptabel som trumf ifall du inte kan stödja någon av lågfärgerna.
  Att Väst, som bjöd 2 Hj, skall ha fyra spaderhackor är inte heller särskilt troligt. Mycket pekar alltså på att spadern sitter 6-3-2-2 runt bordet, med tre hos spelföraren.
  Väst funderar kanske två minuter och begär sedan spader dam från bordet.

Hur planerar du försvaret?


Du har singel klöver, så du skall vända med den vid något tillfälle. Har Bengt klöver ess, får du en stöld direkt; och har han ruter ess, kan han kanske ge dig en klöverstöld längre fram.
  Det finns dock ett problem med stölden. Det är att du kortar din egen trumflängd. Har Väst hjärter ess-dam-tia, kan han sedan maska ut din kung. Så för att få både ett trumfstick och en stöld, måste ni också se till att bordets trumf tar slut. Det gör de om du kan spela en tredje spaderrond. När Väst bekänner och bordet stjäl, går det inte längre att maska ut hjärter kung.
  Planen är klar, men det finns en viktig fråga till att svara på, och det är i vilken ordning du skall göra allt detta. Det ser naturligt ut att ta för spader ess och spela klöver tre. Om Bengt har esset, får du en stöld, men om därefter spelar spader kommer bordet in. Då finns det två trumf kvar där, så din trumfkung löper stor risk att bli utmaskad. Det är inte bra.

Kan planen utföras bättre?


Troligen.
  Om spadern sitter som du tror, d.v.s. att Väst har tre hackor, kan det vara fiffigt att låta träkarlen få vinna första stick. Maskar Väst två gånger i trumf då, tar bordets trumf slut – så att du kan ta hem två spaderstick när Bengt kommer in på sitt ess. Och låter Väst bli att spela trumf, kan du spela två ronder spader efter klöverstölden. Då säkrar du stick för hjärter kung, trots allt.

Vad gör du därför i första stick?


Du låter bli att ta för spader ess, men för att Bengt skall veta att du har det kortet skall du också markera positivt. Eftersom ni använder omvända markeringar, lägger du spader fem, då fyran kommer från Väst.
  Sedan dröjer det ett bra tag innan Väst spelar ett kort. Förmodligen räknade han inte med att vinna sticket. Slutligen blir det spader kung, som du förstås kastar dig över. Precis som du räknat med, bekänner Bengt. Skönt att veta att ni inte missade en stöld i den färgen.

Vad spelar du sedan?


Klöver tre.
  Nu är det dags att fiska efter den där stölden, och det sitter precis som du hoppas, för Bengt tar för esset och spelar en klöver till, då du stjäl bordets kung. Väst har bekänt med sjuan och åttan.

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp
Hj kn 4
Ru K 9 6 5
Kl kn 9 6
Syd (Du)
Sp kn 10 9 7
Hj K 9 6
Ru kn 2
Kl

Nu då?


Du har fått din stöld, men på bekostnad av en trumfhacka. Nu gäller det att säkra ditt trumfstick genom att spela spader knekt och tvinga bort en av Östs trumf. Sedan sitter hjärter kung säkert i sadeln.
  Väst bekänner, Bengt sakar ruter åtta, och bordet stjäl. Hjärter knekt vinner nästa stick, och sedan spelar Väst in sig på handen på ruter ess. När Bengt inte kan bekänna på hjärter ess, ger Väst ifrån sig en svordom, visar sina kort och accepterar att du också skall ha för hjärter kung. En straff betyder 50 poäng till er, som säkert blir en bra bricka, för Öst-Väst kommer säkert att få in på korten på de flesta övriga bord.
  Hela sitsen:

Sp 8 3
Hj 3
Ru 10 8 7 5 4
Kl E D 10 4 2
Sp 6 4 2 Bridgebord Sp K D
Hj E D 10 8 7 2 Hj kn 4
Ru E D Ru K 9 6 5
Kl 8 7 Kl K kn 9 6 5
Sp E kn 10 9 7 5
Hj K 9 6 5
Ru kn 2
Kl 3

4 Hj är det normala slutbudet, men med hjärtern 4-1 och klövern 5-1 går det inte att spela hem efter ditt utmärkta försvarsspel. Men hem hade det gått om du inte tänkt dig för i första stick. För tar du för spader ess med ens, kan Väst spela hem utgången om han sköter sig. Så för att straffa 4 Hj behövde du planera försvarsspelet flera stick framåt.
  Om du vinner utspelet med spader ess, och därefter spelar klöver till esset, kan spelföraren nöja sig med knekten på Bengts klöverfortsättning. Väst spelar sedan in bordet på spader kung, maskar ut din trumfkung och sakar så småningom sin sista spaderhacka på klöver kung.
  Bättre går det inte om du spelar spader i andra stick. Väst kan då ta ut ess-dam i ruter, stjäla den sista spadern och släppa runt hjärter knekt. Dessa kort återstår sedan:

Sp
Hj
Ru 10 8
Kl E D 10 4 2
Sp Bridgebord Sp
Hj E D 10 8 7 Hj
Ru Ru K 9
Kl 8 7 Kl K kn 9 6 5
Sp kn 10 9
Hj K 9 6
Ru
Kl 3

När Väst fortsätter med ruter kung från bordet, kan ni inte få både ett trumfstick och en stöld. Stjäl du inte, sakar ju Väst klöver.

Kunde Väst ha spelat bättre?


Kanske.
  Om ni sköter er, har han ingen chans. Men om Väst i andra stick hade gått in på handen i ruter för att spela klöver mot bordet, är det inte så lätt för Bengt att inse att han måste ta för esset och spela en klöver till. Gör han inte det, försvinner klöverstölden, och straffen med den.

Tycker du om Östs budgivning?


Nej.
  När han passade på Bengts negativa dubbling fick han gissa nästa gång. Därför hade det varit bättre att visa styrketecken direkt med en redubbling. Eftersom Väst då vet att hans partner har bra kort (åtminstone 10 hp), kanske han kan göra något intelligent nästa gång. Den här gången spelade det nog ingen roll, men rent generellt är det dumt att avvakta med ett pass om det leder till att du själv tvingas gissa senare.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult