Fyra ess

Steg för steg, 3, 2012

Det är spännande att spela med en ny partner, men inte alltid så lätt, för det som är självklart för dig kanske inte är det för honom eller henne. I det här fallet heter din tillfälliga partner Johanna. Hon fick ett lärarvikariat i grannkommunen och flyttade ner från Stockholm med sina två tonårsbarn för en månad sedan. Maken dyker upp längre fram; just nu jobbar han i Portugal.
  Johanna har spelat i många år på världens största bridgeklubb, BK S:t Erik. Enligt egen utsago är hon en "typisk medelspelare", men det du sett av henne de gånger hon spelat på klubben talar ett annat språk. Antingen är hon ovanligt blygsam eller så är standarden högre i kungliga huvudstaden. Helt klart är hon en mycket kompetent bridgespelare. Så när hon för en vecka sedan frågade om ni skulle spela i dag, tackade du förtjust ja, inte minst som Bengt är utomlands i jobbet.
  Ni har enats om att bjuda enligt Modern Standard och använda 10-12-regeln samt omvända markeringar i förvarsspelet.
  De första två ronderna är inte särskilt spännande. Ni har dock gjort vad ni skall, så du räknar med att ni har runt 55% i det läget. Inte världens bästa start, men tillräckligt bra för att kunna vara med i tätstriden om ni sköter er och har den tur som behövs i fortsättningen.
  I den tredje ronden möter du ett för dig okänt medelålders par, som hälsar artigt. Deras deklarationskort avslöjar att de använder ett naturligt system med femkorts högfärgsöppningar.
  På den första given är ingen är i zonen och Johanna giv. Du sitter Syd, och dina kort ser ut så här:

    Sp D 7 5 3
    Hj E K 10 6 2
    Ru K 5 4
    Kl 5

Efter två pass till höger om dig, öppnar du budgivningen med 1 Hj, då Väst kliver in med 2 Kl. På nytt följer två pass, och så är det du igen.

Vet du något om Johannas hand?


Ja, och du vet att hon har en av två tänkbara handtyper.
  Den första är en hand som inte dög för ett bud. Det betyder inte att hon är jättesvag, för Västs inkliv kan ha ställt till det för henne. Kanske hade hon tänkt svara 1 Sp eller 1 sang, men när 2 Kl-budet kom emellan försvann de möjligheterna. Det kan förstås också tänkas att hon hade passat även utan inklivet.
  Den andra möjligheten är att Johanna inte har något emot att spela med klöver som trumf, därför att också hon har längd i den färgen.

Är det troligt att Johanna har den svaga möjligheten?


Nej.
  Du har bara 12 hp, så om hon haft t.ex. en dam, en knekt och elva hackor, hade Öst-Väst inte stannat så lågt som i 2 Kl. De hade säkert bjudit betydligt högre. När Öst passar, är chansen stor att Johanna har en del poäng, och att det därför kan vara rätt av dig att bjuda igen.

Behöver du inte mer poäng för det?


Nej. Andra saker blir viktigare då, närmare bestämt din fördelning.
  Eftersom budgivningen tar slut om du passar, sitter du i den så kallade balanseringspositionen. Så om du bjuder igen, gör du det inte bara på dina egna kort utan lika mycket på de kort som motståndarna säger att de inte har. Här kan du förutsätta att de har högst 23 hp tillsammans, så när du har 12 hp, har Johanna minst 5 hp. Finns de i dina långa färger, är chansen hygglig att ni kan spela hem ett delkontrakt – eller att ni kan få upp Öst-Väst i 3 Kl. I så fall har din balansering ökat chansen att ni får in på korten; det är ju lättare att straffa 3 Kl än 2 Kl.

Vad bjuder du?


Dubbelt.
  Precis som en vanlig upplysningsdubbling, säger du då att du har minst tre kort i alla objudna färger och ber partnern välja den trumf som passar er bäst. Här har du öppnat med 1 Hj, så det är litet lättare för Johanna att välja, eftersom hon vet att hjärter är din längsta färg.

Hur många hjärter lovar du?


Fyra. Men du har fem för det mesta.
  Eftersom du visar längd i tre färger, betyder det oftast singelton (eller renons) i inklivsfärgen. I så fall har du bara fyra hjärter med fördelningen 4-4-4-1. Om du har 4-4-3-2-fördelning har du antingen 12-14 hp (för litet för 1 sang) eller 18-19 hp (för mycket för 1 sang). Med den svaga typen finns ingen direkt anledning att bjuda igen mittemot en partner som passar, men den starka typen kan du förstås ha.

Kommer Johanna alltid att bjuda en färg?


Nej.
  Eftersom budgivningen är på 2-tricksnivån är det mindre troligt att hon vill bjuda ett naturligt sangbud (är hon stark nog för 2 sang, hade hon nog bjudit redan efter inklivet), men hon kan ha många starka klöver och vilja förvandla din dubbling till en straffdubbling genom att passa.

Är det inte ovanligt?


Nej.
  Efter en vanlig upplysningsdubbling är det sällsynt att partnern har en hand med vilken hon vill straffpassa, eftersom hon sitter framför den långa trumfhanden. Men när hon, som i det här fallet, har trumfstyrkan till höger om sig är pass mycket mer lockande. Har partnern t.ex. K-kn-9-3 i klöver, är hennes trumf kanske bara värda ett stick (eller inte ett enda) om klöverbjudaren sitter till vänster, men tre stick om han sitter till höger. Positionen har alltså stor betydelse när man funderar på ett straffpass. Och det är just därför en dubbling kan slå väl ut i en situation som den aktuella.

Kan Johanna få problem om hon är lång i klöver?


Ja.
  Eftersom hon inte vet hur stark du är, kan hon få problem om hennes val står mellan att spela försvar och välja en av de objudna färgerna. Säg att hon har kung-tia femte i klöver och inte mycket mer. I så fall kan hon hoppas på två, kanske tre, trumfstick, så om 2 Kl skall straffas behöver du vinna tre eller fyra stick i de andra färgerna. Det är inte säkert att du kan.
  Av den anledningen räcker det inte med att vara kort i inklivsfärgen för att hålla igång med en balanseringsdubbling. Du behöver också har bra försvarskort om partnern straffpassar.

Har du tillräckligt bra försvarskort?


Ja.
  Du hade gärna haft en kung eller ett ess därtill, men med två ganska säkra stick i hjärter, och ytterligare två honnörer, skall du inte skämmas för dina kort i försvarsspelet.
  Efter din dubbling händer inget mer, så budgivningen blev kort och koncis:

Syd Väst Nord Öst
pass pass
1 Hj 2 Kl pass pass
D pass pass pass

Johanna spelar ut hjärter knekt, och träkarlen läggs upp med orden "Tyvärr inte mycket att hjälpa till med, partner!"

Uspel: Hj kn
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 10 8 6 4
Hj D 9
Ru kn 10 8 7 6
Kl 3
Syd (Du)
Sp D 7 5 3
Hj E K 10 6 2
Ru K 5 4
Kl 5

Ser det bra ut?


Det gör det.
  Bordets låghonnörer kommer nog inte att vinna några stick, så när budgivningen avslöjat att partnern sitter med trumflängd bakom inklivshanden, kommer 2 Kl säkert att gå bet.

Vet du något om hjärtersitsen?


Ni spelar ut enligt 10-12-regeln, så Johannas knekt är antingen det högsta kortet från sekvens eller från en dubbelton. Eftersom du själv har tian, så att utspelet inte kan vara från knekt-tia, vet du redan nu att Väst har fyra eller fem hjärter. Johanna har alltså högst en hjärter till.
  Väst täcker med damen, och du kommer in på kungen.

Vilket kort spelar du i andra stick?


Klöver fem.
  Eftersom du vet att Väst har tre (eller fyra) hjärter kvar, skall han inte få möjlighet att stjäla någon på bordet. Förvisso kan Johanna stjäla med en högre hacka än bordet, men om det blir på bekostnad av ett trumfstick hon ändå skulle ha haft tjänar spelföraren på det. Genom att spela trumf, kommer Väst att förlora så många hjärterstick som möjligt.
  Väst spelar på klöver kung, och Johanna sticker med esset. Hon fortsätter med hjärter fyra, och bordet lägger nian.

Har det någon betydelse vilken hjärter du tar för?


Kanske.
  Det normala sättet att vinna ett stick är med det lägsta av de likvärda korten. Så om du tar för tian och fortsätter med kungen, skickar du inget särskilt budskap till partnern. Men om du tar för kungen och fortsätter med tian gör du. Då spelar du korten uppifrån för att göra en Lavinthalmarkering, som säger till partnern att du är laddad i den högre av de övriga färgerna.
  Om du haft kung-dam fjärde i spader och tre hackor i ruter, hade det varit rätt att spela hjärtervinnarna uppifrån. Nu är det bättre att ta för tian.
  När du också tar för hjärter kung bekänner Väst, medan Johanna lägger spader två och bordet spader fyra.

Skall du ge Johanna en stöld nu?


Ja.
  Västs hjärterhacka är hög, så du kan lika gärna ge Johanna en stöld, först som sist.

Vilken hjärter väljer du?


Sexan.
  Du har två hjärter kvar, sexan och tvåan, så du kan hjälpa din partner med hennes vända (efter stölden) genom att spela högt eller lågt beroende på om du vill ha den högsta eller lägsta färgen i vända.
  I det här fallet är du starkare i ruter, den lägre färgen, och ändå bör du signalera för den högsta färgen – eftersom Johanna markerade positivt i spader.
  Johanna stjäl hjärtervändan, då bordet sakar ruter. Sedan spelar hon klöver tio.

Vet du hur klöverhonnörerna sitter?


Ja. Väst har kvar dam-knekt.
  Efter att ha stuckit en honnör, gäller samma utspelsregler som i första stick, d.v.s. högsta kortet från sekvens. Därför vet du att Johanna har klöver nio och vänder med trumf för att inte hjälpa spelföraren i de andra färgerna.
  Bordet sakar ruter sju, och du skall lägga ett kort i det här läget:

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 10 8 6
Hj
Ru kn 10 8 7
Kl
Syd (Du)
Sp D 7 5 3
Hj 2
Ru K 5 4
Kl

Vad sakar du?


Spader sju.
  Den lilla hjärtertvåan är det trettonde kortet i färgen, men om du kan komma in på spader dam eller ruter kung, kan den vara bra att ha kvar, så den skall du inte saka.
  Du behöver spara alla dina ruter om Johanna har ruter dam andra. Då går ni miste om ett ruterhåll om du sakar den färgen. Inte heller ruter skall du saka.
  Det som återstår är spader. När du vände med hjärter sex (och inte tvåan), visade du preferens för spadern, men den var inte så stark så nu passar du på att markera negativt.
  Väst sticker klöver tio med klöver dam, funderar ett tag och spelar sedan spader kung. Johanna sticker med esset och envisas med trumfen. Nu spelar hon klöver nio. Bordet sakar spader åtta, och så är det du på nytt.

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 10 8
Hj
Ru kn 10 8
Kl
Syd (Du)
Sp D 5
Hj 2
Ru K 5 4
Kl

Sakar du hjärterhackan nu?


Nej.
  Johannas envisa trumftjatande tyder på att hon har klöver åtta kvar och att hon hoppas kunna trumfa ut Väst längre fram. Om så sker, kan hjärtertvåan kanske vinna stick vad det lider. Fortfarande kan det kosta stick att saka ruter, så du lägger spader fem. Den behöver du ju inte.
  Väst tar för klöver knekt, suckar, och skakar på huvudet. Slutligen ligger ruter ess på bordet. Johanna lägger tvåan, du femman. Sedan följer ruter dam, trean från Johanna och din kung. Då är du inne igen.

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 10
Hj
Ru kn
Kl
Syd (Du)
Sp D
Hj 2
Ru 4
Kl

Vet du rutersitsen?


Visst gör du.
  Johanna har lagt sina ruter nerifrån, och hon har ingen anledning att sitta och lura dig på sina längder, så hon har markerat för ett jämnt antal. Hennes ruter är alltså slut, så du kan ge henne en stöld.

Skall du det?


Nej. I det här läget vet du ju att Väst och Johanna har lika många trumf kvar, så om Johanna får stjäla ruter, växer Västs trumfhacka upp till stick. Därför är det bättre att pressa spelföraren med din sista hjärter. Den är ju hög.
  När du spelar hjärter två, sjunker Väst ihop i stolen, men slutligen stjäl han med fyran, som Johanna stjäl över med sexan. Sedan spelar hon klöver åtta, som fäller Västs sjua och avslutar med att ge dig sista stick på spader dam. Oj-oj-oj!
  Ni har fullt sjå med att räkna ihop alla era stick, men slutligen enas ni om att kontraktet gått fem dubblade straff, för allt Väst fick var två trumfstick och ruter ess. Vad ni kommer att få för +1100 vet du redan.
  Hela sitsen:
Sp E 9 2
Hj kn 4
Ru 3 2
Kl E 10 9 8 6 2
Sp K Bridgebord Sp kn 10 8 6 4
Hj 8 7 5 3 Hj D 9
Ru E D 9 Ru kn 10 8 7 6
Kl K D kn 7 4 Kl 3
Sp D 7 5 3
Hj E K 10 6 2
Ru K 5 4
Kl 5

Väst har den starkaste handen vid bordet, men när trumfen satt illa och försvaret var perfekt slutade det förfärligt illa för Öst-Väst.

Behövde det ha gjort det?


Nej, men boven i dramat är inte Väst.
  När din balanseringsdubbling passas fram till Öst, vet han att trumfen sitter illa för partnern och att han själv har en värdelös träkarl i 2 Kl. Att passa är att ge upp utan kamp. I stället borde Öst försöka hitta en annan trumf.
  Han har ingen 6-kortsfärg att erbjuda, men med 5-5 i de objudna färgerna kan han be Väst välja trumf med hjälp av en så kallas SOS-redubbling. Det finns inga garantier för en sådan räddningsaktion, men här fungerar den jättebra.
  Väst har inte fyra kort i någon av sin partners färger, men han har tre bra ruter, och när han bjuder 2 Ru på redubbelt har Öst-Väst hamnat i ett kontrakt som inte kan straffas.
  Slutläget i 2 Kl dubbelt var både ovanligt och skojigt:

Sp 9
Hj
Ru
Kl 8 6
Sp Bridgebord Sp kn 10
Hj Hj
Ru 9 Ru kn
Kl 7 4 Kl
Sp D
Hj 2
Ru 5
Kl

Om Nord, Öst eller Väst varit inne, hade spelföraren fått ett trumfstick, men när Syd skulle spela ut fick han inte det – eftersom du, klokt nog, sparat hjärter två. Och när du spelade det kortet, exekverade ni en finess som man mest läser om i böckerna: en trumf coup. Västs trumfkombination blev utmaskad, trots att du inte hade en trumf att spela.
  Men för att få upp det här läget, krävdes att du hade en hög hjärter att spela. Bra att du sparade den!
  En sådan här giv kan få vem helst på gott humör, men resten av tävlingen går ganska trögt. En femteplats är dock inget att skämmas över, så ni bestämmer er för att försöka igen nästa vecka.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult