Fyra ess

Steg för steg, 1, 2012

Kvalet till lag-SM tuffar på, och ni har skött er hyggligt så här långt. I dag skall ni möta fyra goda vänner, som ni ofta har svårt mot. I era senare möten har det dock gått bra för er med två raka vinster (19-11 respektive 18-12). Du hoppas att trenden håller i sig, men du vet också att ni inte kan slappna av. Det gäller att vara alert hela tiden.
   I första halvlek möter du och Bengt deras bästa par, Johan och Niklas. Ni sitter Nord-Syd, och du är Syd, som vanligt. En bit in i halvleken har du fått dessa kort, när bara er sida är i zonen, och Bengt är giv:

    Sp E 9 2
    Hj K kn 9
    Ru 7
    Kl E kn 10 9 8 2

Bengt passar, och Niklas tar ett ganska stort grepp i budlådan. Sedan lägger han upp 2 spader på bordet. Du ser att det är en svag två-öppning, men eftersom en sådan i dag kan se ut "hur som helst" ber du Johan om en närmare förklaring. "En bra sexkortsfärg och 6-10 hp", svarar han snabbt.

Vad bjuder du?


3 klöver.
   Med en bra sexkortsfärg och 13 hp hade du haft en självklar 1 klöver-öppning om Öst passat, och ett lika självklart 2 klöver-inkliv om Öst öppnat med 1 spader. Även nu är det OK att bjuda, men inte riktigt lika självklart. Skälet är Östs höga öppningsbud gör det svårare för dig att skilja mellan klöverhänder med olika styrka. Ändra hjärterknekt till esset, t.ex, och du kan fortfarande inte göra mer än bjuda 3 klöver. Dessutom är det så att händer, som du hade dubblat med först på ett lägre öppningsbud, inte lämpar sig för dubbelt nu. Så om du haft, t.ex:

    Sp E 9 2
    Hj E K 9
    Ru 7
    Kl E D 10 9 8 2

hade du dubblat 1 spader, med planen att bjuda klöver frivilligt nästa gång, för att visa minst 17 hp och minst fem klöver. Men om du dubblar nu, och partnern bjuder 3 ruter, måste du antingen hiva dig upp till 4-läget för att visa din färg, eller chansa med 3 sang. Då är det bättre att kliva in med din färg direkt och hoppas att partnern är på det klara med att du kan ha litet bättre kort än vanligt, eftersom ditt bud sker på 3-läget.
   Dessutom är det en nackdel att ha den lägsta färgen. Om du i stället haft en stark hand med sex ruter, t.ex:

    Sp E 9 2
    Hj E K 9
    Ru E D 10 9 8 2
    Kl 7

är dubbelt OK på 2 spader, eftersom du på partnerns troliga 3 klöver kan visa både styrkan och färgen med 3 ruter – som inte passerar er mest troliga utgång, 3 sang.

    Sp E 9 2
    Hj K kn 9
    Ru 7
    Kl E kn 10 9 8 2

Med din aktuella hand är det helt rätt att kliva in med 3 klöver, men du måste vara medveten om att du har minimum för ditt bud. Risken finns att Bengt räknar med bättre kort och tar er till en utgång, som kanske går bet. Men att för den skull passa på öppningsbudet är dålig bridge. Det finns många fler positiva saker som kan hända om du bjuder än om du passar.
   Efter ditt inkliv, lägger Johan upp en stopp-lapp, och sedan ligger 4 spader på bordet. Bengt funderar de lagstadgade tio sekunderna och sedan händer ingenting på ytterligare ett bra tag. Det verkar onekligen som om han funderar på att bjuda.

Oroar det dig?


Nej.
   Öst-Väst bjuder snabbt 4 spader, och du har tre kort i deras färg. Då har Bengt med stor sannolikhet högst en spader, vilket passar dig fint när du har esset tredje. Om han har klöverstöd, vilket är en god chans, kan era kort passa perfekt samman. Och med så litet som 1-4-4-4 med hjärter dam och klöver kung, går 5 klöver säkert hem.
   Vad som inte är lika bra är om Bengt har en lång ruterfärg, som han får för sig att introducera. Men då Bengt varken spärröppnade med 2 eller 3 ruter (ni använder ju svaga två-öppningar även i ruter), är det inte så troligt att han har en ruterfärg som är stark nog att visas nu.
   Efter ytterligare en minuts funderande har Bengt bestämt sig. Hans hand går mot budlådan, och strax ligger 5 klöver på bordet.
   Niklas och du passar snabbt, men Johans avslutande pass tar litet längre tid.

Kan du dra någon slutsats av Johans fundering?


Ja, men du vet inte vad han funderade på. Kanske tänkte han dubbla, kanske tänkte han bjuda över. Förmodligen vet du svaret på varför hans pass tog tid när du får se träkarlen.
   Er budgivning gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 2 Sp
3 Kl 4 Sp 5 Kl pass
pass pass

Johan spelar ut ruter ess, och Bengt ser inte riktigt nöjd ut när han lägger upp träkarlen. "Bara tre trumf, tyvärr" säger han, "men inga spader".
   Du tackar för korten och undrar om Bengt kanske hört talas om Johan Bennets regel, att "alltid bjuda över när man är renons i motståndarnas färg". Han nickar. "Ja, det var den jag tänkte på."

Bengt (Nord)
Sp
Hj 10 6 5 4 3
Ru D 10 8 5 2
Kl K D 4
utspel: Ru E Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 9 2
Hj K kn 9
Ru 7
Kl E kn 10 9 8 2

Vad gör du nu?


Om det varit den första given i matchen, hade du tagit en titt på Öst-Västs deklarationskort för att se vilka utspel och markeringar de använder. Men det har du redan gjort, så du vet att de spelar som de flesta andra svenskar: de spelar ut det högsta kortet från sekvens och använder omvända markeringar.

Vet du vad Väst spelat ut från?


Nej.
   Det troliga är att Johan har ess-kung i ruter, men det är tänkbart att han spelat ut esset från en lång färg utan kungen, i hopp om att ge sin partner en stöld. Dessutom finns det par som har en speciell överenskommelse, nämligen att spela ut kungen från ess-kung när budgivningen är på 5- eller 6-läget, även om de annars spelar ut esset från ess-kung. Skälet till det är att man på hög nivå oftare än annars spelar ut ett ess, även om man inte har kungen. Nackdelen blir att kungen då blir ett dubbeltydigt utspel (ess-kung eller kung-dam), men åsynen av träkarlen gör det ofta klart vilket det är.
   För att höra ifall era motståndare spelar så, frågar du Niklas "Har ni speciella utspel på hög nivå?". Svaret är nekande. Det verkar därför som om Johan har både ess och kung i ruter.
   Du begär ruter två från bordet, Niklas lägger fyran, och du bekänner med sjuan.

Kan kontraktet gå hem?


Ytligt sett verkar 5 klöver hänga på hjärtermasken, men att Bengt bara hade tre trumf gör det litet mer komplicerat. Säg att Johan skiftar till trumf i andra stick, som du vinner på bordet för att spela hjärter till knekten. Även om den drar esset, blir det fortfarande bet om Johan har de resterande trumfen och Niklas har kvar dam-hacka i hjärter. Förmodligen måste trumfen sitta 2-2, eller så skall Niklas ha hjärter dam andra från början.

Kan en straff vara bra för er?


Ja. Öst-Väst bjöd ju 4 spader, och om det kontraktet inte går att straffa får ni ju ett bra resultat även om 5 klöver går bet. Det gör det ju om rutern sitter 5-2, klövern 3-1, och Johan har ess-dam i hjärter.

Är det troligt att 4 spader hade gått hem?


Nej. Ni kan ofta få en ruterstöld eller ett ruterstick tillsammans med dina två ess plus ett andra klöverstick, eller ett hjärterstick. Så om 5 klöver straffas, hade det förmodligen varit bättre att låta dem spela 4 spader.
   Och att Johan skulle ha ess-kung i ruter plus ess-dam i hjärter är inte särskilt troligt. Då hade han säkert dubblat 5 klöver.
   Det är inte bara du, som har suttit och funderat. Det har också Johan gjort, och efter åtskilliga minuter kommer ett kort som du inte tänkt dig: ruter tre.

Bengt (Nord)
Sp
Hj 10 6 5 4 3
Ru D 10 8 5
Kl K D 4
Ru 3 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 9 2
Hj K kn 9
Ru
Kl E kn 10 9 8 2

Varför spelar han så?


Kommer du ihåg vilken ruter Niklas lade i första stick? Det var fyran, en låg rackare, så han måste ha markerat positivt. Därför är det troligt att Johan har spelat ut från ess-kung femte och inte vet vem som har den trettonde rutern. Är det du, kan Niklas lika gärna få stjäla, så att ruterfärgen inte ger några stick.

Vilken ruter lägger du från bordet?


Damen, i hopp om att den vinner sticket.
   Och det gör den, för Niklas bekänner med knekten.

Var det bra?


Japp. I och med att du vann det sticket, fick du en extra ingång till bordet, så att hjärtern ganska säkert kan utnyttjas, så fort damen sitter rätt.
   Men stopp! Du skall ju saka ett kort på ruter dam, och om du lägger en hjärter, räcker det med ett hjärterstick; spaderhackorna kan ju stjälas på bordet.

Vilket kort lägger du?


Faktum är att du har ett utsökt tillfälle att ge motståndarna chansen att spela fel om du sakar hjärter knekt. Knekten och nian är ju likvärda, men om Niklas tror att knekten är din lägsta hjärter, kommer han kanske att hjälpa dig.

När då?


När du spelar hjärter tre mot handen i nästa stick. För om Öst har esset och tror att du har en honnör singel kvar, går han upp med esset – och så är dina problem lösta.
   Precis detta sker, men när Niklas tar för esset kommer ingen honnör från dig utan nian. Han spelar en hjärter till, och på kungen kommer damen från vänster. Då är bordets hjärter höga, så när alla bekänner på klöver ess, lägger du upp korten med orden "Jag trumfar ut och sakar mina spaderhackor på hjärter tio och hjärter sex."
   Hela sitsen:

Sp
Hj 10 6 5 4 3
Ru D 10 8 5 2
Kl K D 4
Sp kn 8 5 4 Bridgebord Sp K D 10 7 6 3
Hj D 8 Hj E 7 2
Ru E K 9 6 3 Ru kn 4
Kl 7 3 Kl 6 5
Sp E 9 2
Hj K kn 9
Ru 7
Kl E kn 10 9 8 2

När du ser hela given, upptäcker du precis det som Johan har gjort, för han ber genast sin partner om ursäkt för vändan i andra stick. "Dumt spelat av mig. Om jag vänt med trumf, hade utgången inte haft någon chans. Jag var rädd att spelföraren hade ruter knekt, så att han kunde trumfa ut och godspela rutern".

Borde Johan ha vänt med trumf?


Ja. Och faktum är att det inte var en gissning var den sista rutern fanns. Med stor sannolikhet hade Niklas den. Det hade Johan insett om han funderat på vilken fördelning de dolda händerna troligen hade.
   Till att börja med var spadersitsen klar: Niklas har sex (av öppningsbudet), du därför tre. Och eftersom en svag två-öppning inte skall innehålla fyra eller fler kort i en objuden högfärg, visste Johan att du hade tre eller fyra hjärter. Och då ett 3-lägesinkliv oftast lovar en sexkortsfärg, finns bara plats för en ruter på din hand. Trumf i andra stick var därför den rätta vändan.
   När ni jämför i halvtid, leder ni med 15 IMP, av vilka 12 kom på den här given. Budgivningen gick på samma sätt på det andra bordet, men efter att ha spelat ut ruter ess vände Ellen med trumf. Spelföraren vann vändan på bordet och maskade i hjärter. Ellen skiftade då till spader, vilket varit dödande om Syd haft dessa kort:

    Sp K 9 2
    Hj E kn 9
    Ru 7
    Kl E kn 10 9 8 2

Spelföraren kan stjäla på bordet, men eftersom Ellen har en trumf kvar, kommer Öst-Väst att få minst ett stick till.
   Det var utmärkt spelat av Ellen, men när Åke hade hjärter ess i stället för spader ess hade det gått ännu bättre om hon spelat hjärter och fått en stöld. Det är ju två straff. I fyrmanna är det viktiga att straffa kontrakten, och om hon spelat hjärter eller trumf när Syd haft handen ovan, hade det slutat med -600 i stället (spelföraren kan då trumfa ut och utnyttja bordets hjärterfärg). En andra straff hade gett er 1 IMP till, men om utgången gått hem, hade priset varit 12 IMP.
   I andra halvlek tar motståndarna tillbaka underläget, och 1 IMP till, så trenden höll tyvärr inte i sig. Matchen slutar 15-15, vilket båda lagen är nöjda med. Det betyder nämligen att både ni och motståndarna med stor sannolikhet får spela lag-SM-semifinal längre fram i vår.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult