Fyra ess

Steg för steg, 5, 2011

Stackars Bengt! Först bröt han armen när han skulle måla om fasaden och ramlade från stegen, och en vecka senare fick han influensa. Så nu ligger han hemma i sängen med hög feber och gipsad arm. Roligare kan man faktiskt ha.
  Eftersom lag-SM-kvalet är i full gång, och det är match i kväll, har ni fått ragga upp en ersättare. Efter en del sökande hittade du Lars, som alltid är trevlig att ha med i ett lag, men som numera tävlar sparsamt. Ni spelade tillsammans då och då under studentåren, och du vet att han fortfarande är en ivrig förespråkare för aktiv budgivning och positivt tänkande. "Låt inte motståndarna få sitta och bjuda i fred. In och stör dem, så fort du bara kan!" är hans sista ord innan ni sätter er ner för att möta två unga spelare, som du inte alls känner igen. Deras deklarationskort avslöjar att de spelar naturligt med femkorts högfärgsöppningar och inga direkta konstigheter. Era lagkamrater är Ella och Åke, i vanlig ordning, och även de möter ett par ungtuppar. Om de är svåra att tas med, återstår att se.
  Ni börjar odramatiskt, och efter två ointressanta tresangare med tio lätta stick verkar inte många IMP ha omsatts. På den tredje given har du fått dessa kort, som Syd, när bara er sida är i zonen.

    Sp D kn
    Hj 5
    Ru E 10 8 2
    Kl K kn 9 7 6 3

Lars börjar med att passa, och killen till höger öppnar med 1 spader. Frågan är då om du skall följa Lars' råd eller inte med dessa kort.

Vad bjuder du?


2 klöver.
  I ärlighetens namn tycker du att handen är något för svag för ett 2-lägesinkliv, speciellt i zonen, men det finns en förmildrande omständighet. Det är att du har utmärkt fördelning. Om Lars har så litet som 4-3-3-3 med ruter kung och klöver dam, kan ni oftast spela hem 3 klöver, och har han litet mer”¦
  Det som talar emot är dina spaderhonnörer, som ofta inte är värda något i eget spel, samt att klövern gärna hade fått vara litet tätare, t.ex. klöver tio i stället för nian. Men eftersom du vet att Lars vill att du skall kliva in med en sådan här hand, gör du det. Han räknar inte med bättre kort än så här. Med Bengt som partner hade du dock passat, för han vill att ett 2-lägesinkliv i zonen skall lova en något bättre hand. Med kung-hacka i spader i stället, hade också Bengt klivit in.
  Du har sett att Öst-Väst spelar med Negativa dubblingar, så att dubbelt på ditt inkliv är en upplysningsdubbling, men risken att du blir straffdubblad i 2 klöver skall trots det inte förringas. Det kan hända om Väst och Nord passar, Öst håller igång med en balanseringsdubbling, och Väst straffpassar. Sker det, kommer du att ångra ditt inkliv. Därför hoppas du att Väst inte passar, för det kan betyda att du inte borde ha klivit in.
  Men Väst passar inte, så du kan pusta ut. I stället bjuder han 2 hjärter, som Öst alerterar. När Lars frågar får han svaret "naturligt, men inte krav". Det är ett användande som inte är så vanligt, men det är bra när svarshanden har en fem- eller sexkortsfärg och 7-10 hp. Då kan han visa sin färg utan att riskera att man kommer för högt. Nackdelen är att han med en kravhand måste börja med dubbelt. Vill det sig illa, får han problem att visa sin hand därefter. Själv tror du mest på den gamla skolan, d.v.s. att ny färg är rondkrav.
  Lars passar, och det gör Öst också. Då är det du för andra gången.

Vad bjuder du?


Motståndarna har stannat lågt, du är kort i den färg de vill spela, och du har en färg till att visa. Det betyder att det kan vara läge för att balansera. Att du ändå väljer att passa, beror på att handen är för svag för att tvinga upp budgivningen på 3-läget.
  Er korta budgivning gick därför så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Sp
2 Kl 2 Kl pass pass
pass

Lars funderar ett tag på sitt utspel, och sedan kommer inte en klöver, som du hoppats, utan hjärter nio. Öst lägger då upp en minimal öppningshand med bara två trumf.

Sp 9
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E 8 5 4 3
Hj 10 3
Ru K D kn 9
Kl D 4
Du (Syd)
Sp D kn
Hj 5
Ru E 10 8 2
Kl K kn 9 7 6 3

Vet du något om sitsen?


Ja, jättemycket!
  Lars' utspel avslöjar ju att Väst har alla trumfhonnörer, och därmed vet du att han inte har fler honnörskort. Med spader kung eller klöver ess därtill, hade han varit på tok för stark för 2 hjärter. I stället hade han dubblat, med planen att visa hjärtern först nästa gång – och med det visa en kravhand med minst fem hjärter.
  När det gäller fördelningen vet du inte lika mycket, men du kan utgå från att Väst inte har fyra spader. Då hade han höjt partnern i stället. Tre små spaderhackor kan han dock tänkas ha när han introducerar sin 10-poängsfärg.
  Väst tackar för träkarlen och tar för tian. Sedan spelar han mera trumf. Du skall saka och lägger klöver tre. Ni använder ju omvända markeringar, så en låg klöver är en positiv markering i den färgen.
  Väst tar för hjärter ess, då åttan kommer från Lars.

Har Lars' kort någon speciell betydelse?


Visst har det!
  Utspelet berättade för dig precis hur honnörerna i trumffärgen satt. Nästa hjärter från Lars är då en längdmarkering, av hans ursprungliga längd. Så hjärter åtta betyder att Lars hade ett udda antal hjärter från början. Hjärtern satt alltså 5-5 mellan Väst och Nord. Efter det här sticket har de vars tre trumf kvar.
  Spelföraren fortsätter med hjärter dam, då Lars bekänner med tvåan.

Betyder också den hjärtern något?


Ja.
  Hittills har Lars berättat att Väst har ess-kung-dam-knekt femte i trumf. I det läget har Lars tre hjärter kvar: 7-4-2. Eftersom du vet precis hur hjärtern sitter, behöver Lars inte säga det igen, men han kan välja mellan sina hjärter beroende på hur hans andra färger ser ut. Han kan alltså göra en Lavinthalmarkering. Principen är då så enkel att hans lägsta kort (tvåan) signalerar för den lägsta färgen, hans högsta kort (sjuan) för den högsta. När han har tre kort kvar, som här, finns en tredje möjlighet. Det är att lägga mellankortet för att säga: "Jag är lika stark (eller svag) i de andra färgerna".
  I det här fallet behövs ingen markering, för du vet redan att Lars har klöver ess och spader kung. Men du noterar att Lars markerar "rätt" när han med sin lägsta trumf signalerar för klöver ess.

Vet du något om Lars' färglängder?


En del.
  Väst har inte fyra spader, för då hade han höjt sin partner hellre än komma dragandes med en ny färg, men han kan tänkas ha tre spaderhackor och föredra att visa sin starka hjärterfärg. Så Bengt har minst tre spader.

Hur många klöver har Lars?


Här kan du inte vara säker, men det är mycket troligt att han har precis två. Med singeless i klöver hade han säkert spelat ut din färg, om inte annat så för att få esset ur vägen, och med ess tredje eller fjärde hade han höjt till 3 klöver. Så det troliga är just ess andra.
  Du har precis räknat ut allt det där, när spelföraren gör dig uppmärksam på att det är din tur att lägga ett kort. Han har begärt spader från träkarlen, och du skall saka för andra gången.

Sp 2
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E 8 5 4 3
Sp K Hj
Ru K D kn 9
Kl D 4
Du (Syd)
Sp D kn
Hj
Ru E 10 8 2
Kl K kn 9 7 6

Har det betydelse vad du sakar?


Ja.
  Det ser onekligen ut som om spelföraren tänker trumfa ut och sedan godspela rutern. Med fem hjärter-, två ruter- och ett spaderstick kanske det verkar som om det bara handlar om övertrick eller inte. Men det resonemanget håller inte.

Varför inte?


Om spelföraren trumfar ut, försvinner inte bara Lars' trumf utan också alla Öst-Västs, så resten av spelet sker utan trumf: det blir sang. Och att det i sang är dumt att saka vinnare vet du. Därför måste du behålla alla klöver som du har kvar, så att ni efter ruter ess kan vinna fem klöverstick. Då får ni sex stick innan spelföraren fått ihop sina åtta; och det betyder att 2 hjärter straffas.

Vilket kort sakar du?


Spader dam.
  När du sakar en honnör, lovar du närmast lägre kort i färgen, men inget högre, på samma sätt som när du spelar ut en färg. Så genom att lägga damen, berättar du för Lars att du har kvar knekten.
  Väst fortsätter med hjärter dam, och nu kommer hjärter sju från Lars.

Sp 7
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E 8 5 4
Sp D Hj
Ru K D kn 9
Kl D 4
Du (Syd)
Sp kn
Hj
Ru E 10 8 2
Kl K kn 9 7 6

Betyder också den hjärtern något?


Ja, lustigt nog.
  Eftersom Lars har kvar 7-4, kan han göra en andra Lavinthalmarkering i trumf. Det är en typ, som du kanske inte visste fanns. Men principen är precis densamma som i det förra sticket. Lars markerade då med ett lågt kort för den lägsta färgen, d.v.s. klöver ess. Nu markerar han med ett högt kort för den högsta färgen, d.v.s. spader kung. Återigen är det en markering som inte behövs på just den här given, eftersom du ända sedan träkarlen lades upp har vetat att Lars har precis de honnörer han så frenetiskt markerar för. Men nästa gång situationen dyker upp, kan en sådan markering hjälpa dig med det fortsatta försvarsspelet, så du tycker det är bra att Lars "markerar rätt" trots att det inte behövs. Det betyder ju att du kan lita på hans markeringar på kommande givar.

Vilket kort sakar du?


Ruter två.
  Du måste spara alla dina klöver, annars kan spelföraren trumfa ut, så det får bli ett kort från de andra färgerna. Spader knekt har du kanske inte råd att lägga, för om spelföraren har tia-nia i spader kan han maska ut Lars' kung. Därför får det bli en ruter.
  Det känns nog konstigt att saka ruter från E-10-8-2 när bordet har K-D-kn-9, men det viktiga är att du sparar tillräckligt många klöver. Ruter nio är ett kort, som spelföraren aldrig skall ha stick för.
  Väst verkar ha insett vad som händer om han trumfar ut, för han låter bli att ta för hjärter knekt och spelar ruter tre i stället, då Lars bekänner med sexan, och bordet spelar på kungen.

Sp 6
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E 8 5
Hj
Ru 3 Ru K D kn 9
Kl D 4
Du (Syd)
Sp kn
Hj
Ru E 10 8
Kl K kn 9 7 6

Ändrar det förutsättningarna?


Ja, men fortfarande kan kontraktet straffas.
  Eftersom Väst har trumf kvar, kan ni inte längre vinna ett ruter- och fem klöverstick. Men eftersom ni kan tjata klöver och tvinga Väst att stjäla, får ni ett trumfstick i stället. Så det gäller att tjäna på gungorna vad ni förlorar på karusellen.

Hur sitter rutern?


Faktum är att du inte vet det, trots att Lars försöker hjälpa dig genom att markera sin längd.
  Hans sexa kan nämligen vara både det högsta kortet från 6-5-4 och det lägsta från 7-6. Så han har två eller tre ruter – och du vet inte vilket.

Tar du för ruter ess?


Nej.
  Spelföraren kommer att få minst ett ruterstick i alla varianter, så du kan lika gärna krypa för att få den sista biten information som du saknar för att kunna lägga pusslet färdigt. Därför kryper du med ruter åtta.
  Spelföraren fortsätter med ruter dam, och när du tar för esset kommer sjuan från Väst och femman från Lars.

Hur satt rutern?


Lars hade tre.
  Om ditt antagande om klövern stämmer, har Lars fördelningen 3=5=3=2. Du spelar alltså med öppna kort när du kommit in på ruter ess. Så gör du fel nu, kan du bara skylla på dig själv!

Vilket kort spelar du?


En låg klöver.
  Spelföraren har fem stick och har en hög trumf kvar på handen. Spader ess skall han också ha för, så det gäller att han inte får för ruter knekt. Det kan ni förhindra genom att spela klöver, så att Lars hinner saka sin sista ruter.
  Lars tar för klöver ess, spelar klöver fem tillbaka till din kung, och sakar ruter fyra på klöver knekt. När du fortsätter med klöver, som Väst stjäl, visar det sig fiffigt att du inte tog för ruter ess med ens. Dessa kort återstår nämligen.

Sp K 10
Hj 4
Ru
Kl
Sp 7 6 2 Bridgebord Sp E
Hj Hj
Ru Ru kn 9
Kl Kl
Sp kn
Hj
Ru 10
Kl 7

Om Väst haft en ruter att spela, hade Lars bara fått för sin trumfhacka, men när spelföraren bara har spader kvar, får Lars de två sista sticken. 2 hjärter går alltså en straff.

Hade du spelat samma försvar om Lars haft två ruter?


Nej.
  I så fall vet du ju att slutläget är detta i stället, när ni har tagit hem era tre klöverstick:

Sp K 10 9
Hj 4
Ru
Kl
Sp 7 6 Bridgebord Sp E 8
Hj kn Hj
Ru 5 Ru kn 9
Kl Kl
Sp kn
Hj
Ru 10
Kl 9 7

Fortsätter du med klöver, stjäl Väst och sakar spader från bordet. När han sedan övergår till rutern, får Lars bara för sin trumfhacka. Men om du i stället skiftar till spader knekt, får ni två stick till.
  Hela sitsen:

Sp K 10 9
Hj 9 8 7 4 2
Ru 6 5 4
Kl E 2
Sp 7 6 2 Bridgebord Sp E 8 5 4 3
Hj E K D kn 6 Hj 10 3
Ru 7 3 Ru K D kn 9
Kl 10 8 5 Kl D 4
Sp D kn
Hj 5
Ru E 10 8 2
Kl K kn 9 7 6 3

Vid jämförelsen visar det sig att också lagkamraterna spelat 2 hjärter, men att det gick hem efter klöver ess följt av trumfvända. Ellen vann sticket på bordet och spelade genast ruter kung. Efter det kunde Nord-Syd inte straffa kontraktet.
  När du undrar hur de hamnade i 2 hjärter berättar Ellen att Åke öppnade med 1 spader och att Syd klev in med 2 klöver. Ellen dubblade och fortsatte med 2 hjärter, ej krav, när Åke återbjöd 2 ruter. "Mina spaderhackor var så små, och hjärtern så imponerande, att jag bara måste visa den!" Men när hjärtern satt snett och spadern runt var 2 spader ett lättare delkontrakt att spela.

Var 2 spader ett bättre kontrakt än 2 hjärter?


Inte alls!
  Trots att Öst-Väst har åtta spader men bara sju hjärter är risken att 2 spader går bet klart större än att 2 hjärter straffas. Fem kort sitter 4-1 ungefär dubbelt så ofta som sex kort sitter 5-1 (28,3% mot 14,5%). Bengt brukar tjata om hur viktigt det är med färgkvalitet, så när du berättar om den här given kommer han att bli lycklig.
  Matchen slutar så småningom 19-11 i er favör, och eftersom det kommer att ta tid för Bengt att vara på benen igen, undrar du om Lars kan tänka sig spela fler matcher med dig i framtiden. Det kan han.
  På kvällen kommer du att tänka på den här given igen. Är det inte fascinerande att du visste precis var alla honnörer fanns redan innan träkarlen spelat på ett kort, och att du efter två stick visste nästan hela fördelningen också! Då slås du av en lustig tanke. Eftersom du skulle spara fem klöver om Väst trumfade ut, varför inte spara alla sex? Då blir det ju två straff om spelföraren drar fem ronder trumf snabbt. Och om du är så listig att du sakar spader dam-knekt, ruter två och ruter tio kan slutläget bli detta om spelföraren slarvar genom att trumfa ut och sedan spela ruter.

Sp K 10
Hj
Ru
Kl
Sp 7 Bridgebord Sp E
Hj Hj
Ru 7 Ru D
Kl Kl
Sp
Hj
Ru 8
Kl 6

När du tar för din sista klöver och Lars sakar spader kung, gäller det för spelföraren att gissa ifall du har kvar ruter åtta eller spader tio. Gissar han fel, blir det till och med en tredje straff.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult