Fyra ess

Steg för steg, 4, 2011

"Skönt att det finns bridge", tänker du när du skakar av dig regnet och sätter dig i bilen för att åka till Bengt. Det är söndag morgon, och ni skall resa tre mil för att spela partävling. En av grannklubbarna fyller femtio år och firar det bland annat med en silvertävling, som ni har anmält er till.
  Bengt står ute på trottoaren och väntar, precis där ni kommit överens om att mötas. Han vinkar när han ser dig, fäller ihop paraplyet och hoppar snabbt in i bilen. När ni kommit iväg, berättar han att det blir en tuff tävling, med till och med några före detta landslagsspelare i det 32 par starka startfältet. Det är inte så förvånande, för det är semestertider, och även bridgespelare har sommarställen i era hemtrakter.
  Under bilresan repeterar ni valda delar av systemet, som kan sägas vara Modern Standard med några egna knep. Bengt förhör dg på valda punkter, men du har inga problem med frågorna. Till och med försvar mot spärrbud och era metoder i slambudgivningen sitter som de skall.
  Ni startar tävlingen i hyggligt tempo och ligger delad fyra-femma när det är lunchpaus.
  Efter maten skall ni möta två gamla vänner, Per och Kerstin. De brukar inte spela ihop, men eftersom de har gott omdöme i budgivningen och sköter korten bättre än de flesta, brukar de alltid hamna långt fram vem de än spelar med. När du undrar hur det går, svarar de att de ligger tvåa. Det förvånar dig inte.
  På rondens första bricka har du, som Syd, fått en spännande hand, med bara tre färger:

    Sp E 10 9 6 5 4
    Hj E K 4 2
    Ru D 5 4
    Kl

Motståndarna är i zonen, och du är giv. Du öppnar förstås med 1 spader, då Per till vänster om dig passar. När Bengt greppar i budlådan, räknar du med att se ett klöverbud, eller möjligen 1 sang, men icke så: I stället svarar han 2 ruter.
  Kerstin passar, och så är det du igen. Lustigt nog finns det då tre bud att välja mellan.
  Eftersom du har sex spader, och bara har lovat fyra, kan du bjuda om din färg. I Modern Standard är ombudet av öppningsfärgen efter 2-över-1 rondkrav, så bjuder du 2 spader får du en chans till.
  Det får du också om du bjuder 2 hjärter, för inte heller en ny färg får Bengt passa på när hans första bud var på 2-läget. Dessutom lovar 2 hjärter minst fem spader, så det budet berättar mer om dina kort än ombudet 2 spader.
  Slutligen kan du stödja Bengts ruterfärg. Eftersom ni visar era fyrkortsfärger nerifrån i svarsbudet, vet du att om Bengt svarat 2 ruter med en fyrkortsfärg, så har han antingen tre spader eller fyra hjärter. Skulle inte rutern duga som trumf, hittar ni en gemensam högfärg ändå. Och har Bengt fem eller fler ruter, kan det vara bra att han snabbt får veta att hans färg duger som trumf.

Vad bjuder du?


2 hjärter.
  Eftersom hjärter är en lägre färg än spader, skall du helt klart visa den hellre än bjuda om spadern. Det är faktiskt så att om du bjuder 2 spader, så förnekar du fyra hjärter. Ekonomi i budgivningen är viktigt, så om du hoppar över en färg som du kunde ha visat billigt, är det samma sak som att säga "jag har ingen längd där". Möjligen skulle du kunna föredra 2 spader med sex starka spader och fyra hackor i hjärter, men inte när du har fler poäng i hjärter än i spader.
  Att höja till 3 ruter är bättre än 2 spader, för då kan du fortfarande ha en bjudbar hjärterfärg. Men att du inte väljer det budet, är för att din hand faktiskt är för bra för en enkelhöjning. Har Bengt en minimal, men passande hand, som

    Sp 8
    Hj 9 6 5
    Ru E K kn 10 3 2
    Kl kn 9 3

är 6 ruter en jättebra slam, och till och med 7 ruter har goda chanser. Men bjuder du 3 ruter är risken stor att det tar slut redan där. Därför planerar du att visa ditt ruterstöd nästa gång. I och med att du då hunnit bjuda både spader och hjärter, kan Bengt räkna ut att du har högst en klöver. Han kan då bättre bedöma anpassningen än om du visar ditt ruterstöd redan nu.
  Efter 2 hjärter passar Per igen. Bengt funderar en kort stund och hoppar sedan till 3 spader. Kerstin passar, och så är det du för tredje gången.

Vet du vad som står på?


Ja. Bengt kräver till utgång med trekorts spaderstöd.
  I Modern Standard är en hoppande preferens efter 2-över-1 krav till utgång, och därmed också invit till slam. Att det visar precis tre trumf är för att man med fyrkorts högfärgsstöd visar stödet direkt med Stenbergs 2 sang.
  Det finns två fördelar med att ha 3 spader som krav. Den första är att det direkt talar om för partnern vilken färg som skall vara trumf. Det är viktigt. Det andra är att ni därefter har en hel nivå på er för att utreda ifall ni skall gå förbi utgång eller inte.
  Om 3 spader i stället varit invit till utgång, hade svarshanden med trekorts spader och utgångsstyrka varit tvungen att krångla med fjärde-färg eller hoppa till 4 spader. Det är mycket sämre.
  Skulle partnern ha en hand med tre spader och 11 hp, får han välja mellan en försiktig preferens till 2 spader och en optimistisk höjning till 4 spader. I och med att de möjligheterna finns, är behovet av en inviterande trekortshöjning inte så stort.
  Nog om det. Nu bjöd Bengt 3 spader och har alltså krävt till utgång.

Vet du hur ni fortsätter?


Ja. Efter 3 spader skall du berätta hur du ställer sig till slam, och du har tre möjligheter.
  Den första är att höja till 4 spader, för att varna för slam. Så bjuder du med minimum och dåliga slamkort.
  Den andra är att bjuda 3 sang, för att visa minimum men inte alltför dåliga slamkort. Då säger du att du kan samarbeta, men att du inte själv vill gå mot slam.
  Slutligen kan du kontrollbjuda för att visa eget slamintresse. Det är alltså den starkaste möjligheten.

I vilken grupp ligger din hand?


Den starka.
  Du har visserligen bara 13 hp, men dina honnörer kunde inte vara bättre, du har stöd i partnerns färg, renons i den objudna färgen, och en extra trumf. Det finns enbart positiva saker att berätta, och till och med tia-nia i spader kan ha betydelse. Om du vore tvungen att bjuda slutbud nu, skulle du välja 6 spader, men när det finns gott om utrymme skall du utnyttja det och tillsammans med Bengt försöka leta er fram till rätt nivå.
  Eftersom du stoppar klövern, är 4 klöver ett tänkbart bud. Det är då ett kontrollbud, som säger "i klöver kan Öst-Väst inte vinna de två första sticken". Men du tänker välja ett annat bud, som du hoppas skall fungera bättre. Det är ett hopp till 5 klöver.

Varför hoppar du?


För att visa renons.
  För många år sedan läste du i Modern Standard, del III (Slambudgivningen i Bridge) att ett hoppande kontrollbud visar renons. Det lät fiffigt, för renonsen innebär ju att du har såväl första-, andra- som tredjekontroll i färgen, vilket gör att den ibland kan jämställas med ess-kung-dam. Här är klöver den objudna färgen, så chansen att det är bra att vara renons i klöver är mycket stor.
  Per hajar till på 5 klöver, men passar. Bengt funderar då ett tag och bjuder sedan 5 ruter.

Vad är det?


Det är ett kontrollbud, som visar att Bengt kontrollerar rutern. Eftersom det är Bengts färg, vet du också att det är fråga om en äkta kontroll (ess eller kung), inte en oäkta (singelton eller renons). Det betyder att ruter dam ganska säkert är ett utmärkt kort.
  När Kerstin fortsätter passa, skall du hitta en bra fortsättning.

Vad bjuder du?


5 hjärter, för att fortsätta kontrollbjuda.
  Om Bengt har kung-dam-hacka i spader och ess-kung femte i ruter har ni gott spel för 7 spader. Har han sämre än det, kan lillslam vara lagom. Teoretiskt sett skulle ni kunna stanna i 5 spader om Bengt bjuder det nu; men om så sker, har du tänkt höja till 6 spader.
  Om Bengt på 5 klöver haft dåliga kort för slam, kanske något bortkastat i klöver, hade han inte samarbetat med kontrollbudet 5 ruter utan visat kalla handen med 5 spader. I en kontrollbudgivning är det lägsta trumfbudet alltid det mest negativa budet. Därför betyder 5 ruter att Bengt inte ger upp chansen till slam. Då bör det du har räcka till 6 spader, även om Bengt slår av på 5 hjärter.
  Men Bengt bjuder inte 5 spader utan 6 spader, och Kerstin fortsätter med sin passande tillvaro.

Vad bjuder du då?


Pass.
  Det kan kanske tyckas ologiskt att du vill höja 5 spader till 6 spader, men inte höjer 6 spader till 7 spader, men det är det inte. Det finns två skäl till det.
  Det första är att man inte bör bjuda storslam på chans. I partävling får ni så gott som alltid över medel för att bjuda lillslam, även om storslam går hem; och i fyrmanna förlorar ni mer om storslammen går bet än vad ni vinner om den går hem. Därför behövs goda odds.
  Det andra skälet är att Bengt kunde ha fortsatt kontrollbjuda på 5 hjärter. Om han i stället för 6 spader bjudit 6 ruter, hade han visat en ruterhonnör till (d.v.s. ess-kung) och intresse för storslam. Så hade han säkert bjudit med kung-dam i trumf och ess-kung femte/sjätte i ruter. Därför kan du räkna med att något saknas: kanske en trumfhonnör, kanske ruter kung. Då får lillslam vara nog.
  Er budgivning gick därför så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp pass 2 Ru pass
2 Hj pass 3 Sp pass
5 Kl pass 5 Ru pass
5 Hj pass 6 Sp pass
pass pass

Per undrar om budgivningen, och när ni har förklarat vad alla bud betyder, spelar han ut klöver ess, med kommentaren "Då får jag väl inte för det här?". Du vet svaret på den frågan, men det betyder inte att du är tvungen att svara. I stället tittar du intresserat när Bengt lägger upp träkarlens kort.

Träkarlen (Bengt)
Sp D kn 8
Hj 8
Ru E K kn 10 6
Kl kn 8 3 2
Utspel: Kl E Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 10 9 6 5 4
Hj E K 4 2
Ru D 5 4
Kl

Har Bengt bjudit bra?


Perfekt.
  Bengts 3 spader är aningen hårt om man räknar honnörspoäng, men med tre starka trumf, en singelton och en fin femkortsfärg kan hans hand vara värd massor med stick om korten passar ihop. Och det gör de verkligen!
  Du kan räkna till fem eller sex trumfstick, två hjärterstick och fem ruterstick, så kontraktet är faktiskt hemma redan.
  Kerstin bekänner med klöver fem, vilket ser ut som en positiv markering à la Schneider, och du stjäl.

Går du på trumfen nu?


I fyrmanna eller robber hade du tagit för spader ess och spelat mera spader, för att med det säkra dina tolv stick. Men i partävling kan det betyda att du går miste om ett övertrick: har Öst spader kung, kan den kanske maskas ut.
  Problemet är att det inte är riskfritt att maska i spader. Om du spelar in bordet på ruter ess och släpper runt spader dam, blir det ju straff om Väst har spader kung och Öst singel ruter (och minst en trumf till). Det är inte så troligt, men risken finns.
  Ett annat sätt att spela in bordet, för att kunna maska i trumf, är att ta för hjärter ess och stjäla en hjärter. Nackdelen med det är att du då inte kan maska ut Öst om han har alla fyra trumf som saknas.
  I partävling är det rätt att ta en liten risk för att spela på övertrick, om det är troligt att de flesta spelar slam. Om det är det här, vet du inte. Ni har bara 25 hp tillsammans, men om Syd får veta att hans partner har en ruterfärg, spaderstöd och utgångsstyrka är det troligt att han eller hon ångar på till slam. Och ju fler som hamnar i slam, desto viktigare att försöka göra ett övertrick.
  Därför tänker du "spela partävling" och riskera kontraktet i hopp om ett övertrick.

Hur spelar du in bordet?


Med en hjärterstöld.
  Att Öst skall ha alla fyra spaderna är en betydligt mindre chans (5%) än att Väst har spader kung och fyra ruter (14%). Därför tänker du stjäla in dig i hjärter.
  Alla bekänner på hjärter ess, och i nästa hjärterstick kommer nian från Per. Bordets trumf är likvärda, men för att lättare kunna trumfa ut stjäl du med spader knekt, då Kerstin bekänner med femman. Du släpper sedan runt spader dam, och när Per tar för kungen inser du att allt grubblande om ett möjligt trettonde stick varit förgäves. Du stjäl klöverfortsättningen, trumfar ut och gör anspråk på tolv stick.
  Hela sitsen:

Sp D kn 8
Hj 8
Ru E K kn 10 6
Kl kn 8 3 2
Sp K 7 2 Bridgebord Sp 3
Hj kn 9 3 Hj D 10 7 6 5
Ru 7 3 2 Ru 9 8
Kl E K 6 4 Kl D 10 9 7 5
Sp E 10 9 6 5 4
Hj E K 4 2
Ru D 5 4
Kl

När scorerna kommer upp, får ni 23 poäng av 30 möjliga för +980. Precis hälften av paren spelade utgång, medan den andra hälften tog sig till slam.
  Med det i åtanke inser du att du spelade rätt. För om Öst haft spader kung garderad, och du varit den ende som inte spelade på övertrick, hade du fått en poäng över medel (16): sju par hade då haft bättre resultat (+1010), medan åtta haft sämre (+510). Men om du i stället gjort vad du gjorde i verkligheten, hade du delat toppen med slambjudarna.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult