Fyra ess

Steg för steg, 4, 1994

Höstsäsongen är i full gång, men tyvärr gäller det jobbet lika mycket som bridgen, så för din del har det inte blivit mycket spel sedan sommaren. Därför är du rejält spelsugen, när du tar upp dina kort på tisdagens första bricka. Du spelar med din ordinarie partner, vilket betyder Modern Standard, vanliga utspel och omvända markeringar.
  Du sitter Öst, Nord-Syd är i zonen och Syd är giv. Dina kort är tvvärr inte särskilt spännande:

    Sp 10 9 7 2
    Hj 8 7
    Ru D 8 3
    Kl E kn 10 6

Syd öppnar med 1 hjärter och när din partner varken kan eller vill lägga sig i budgivningen får motståndarna ha den för sig själva. Slutbudet blir 4 hjärter, som de bjuder på detta sätt:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 1 Sp pass
2 Hj pass 4 Hj pass
pass pass

Partnern spelar ut hjärter knekt, och träkarlen lägger upp sina kort med orden "Det är litet hårt bjudet".
  Detta är vad du kan se:
Träkarlen (Nord
Sp E D 6 3
Hj D 6 5
Ru 10 6 5 2
Kl K 2
  Du (Öst)
Bridgebord Sp 10 9 7 2
utspel: Hj kn Hj 8 7
Ru D 8 3
Kl E kn 10 6

Vad tycker du om Nords 4 hjärter?
Det är ett bra bud. Styrkemässigt ligger Nord mitt emellan 3 hjärter och 4 hjärter. Han bör dock vara optimist, eftersom han kan räkna med att Syd har minst sex hjärter.

Varför har han inte fem?


Därför att om Syd bara har fem hjärter har han antingen en sidofärg på fyra kort eller 5-3-3-2-fördelning. Eftersom han kan visa sidofärgen på låg nivå (2 klöver eller 2 ruter är ju inga starka bud, och lovar samtidigt att hjärtern är på fem kort) föredrar han det framför att bjuda om en femkortsfärg. Och med 5-3-3-2 återbjuder han sang.
  Vetskapen att man har nio gemensamma trumf gör att Nord kan vara lite mer optimistisk än när man kanske bara har åtta.
  Syd släpper utspelet till handens kung och tar även för hjärter ess, då Väst bekänner med tian. Därefter spelar han klöver fyra, till åtta, kung och ess.

Vad menar partnern med klöver åtta?


Det är en längdmarkering, som visar ett udda antal klöver. Försvararna behöver ofta hjälpa varandra i motspelet. Deras två viktigaste hjälpmedel därvid är styrkemarkeringar och längdmarkeringar. Om man använder omvända markeringar, som ni gör, visar ett lågt kort följt av ett högre styrka i färgen (högmarkering) eller ett jämnt antal kort, medan ordningsföljden högt-lågt visar svaghet (lågmarkering) eller ett udda antal. Problemet är bara att veta vilken markeringstyp det är fråga om.
  Grundregeln är att när er sida spelar en färg, eller när ni sakar, markerar ni styrka eller svaghet; men när spelföraren spelar en färg markerar ni längd.
  Klöver åtta är ett så högt kort att du är på det klara med att partnern markerat för ett udda antal klöver.

Hur många klöver har han?


Ganska säkert fem. Är det tre, har spelföraren fyra klöver. Då kunde han ha återbjudit 2 klöver i stället för 2 hjärter, men framför allt hade han säkert spelat klöver redan i andra stick – för att öppna för klöverstölder på bordet.
  Därför fortsätter du med klöver knekt: nian från Syd, trean från partnern.

Vad gör du då?


Du har säkert hört talas om tumregeln "genom styrka och upp mot svaghet". I enlighet med den borde du spela ruter – upp mot bordets svaghet.

Ska du det?


Det tål att fundera på. Ni har tagit två stick och behöver två till för att straffa kontraktet. Har spelföraren kung andra eller kung tredje i ruter får ni två ruterstick om du vänder med ruter. Däremot är det inte bra att spela ruter om Syd t.ex. har E-kn-4 eller K-kn-7. Då lägger han lågt från handen, och så får ni bara ett ruterstick. Men om han själv måste röra rutern får ni två stick i färgen.
  Det lutar alltså åt att du inte ska spela ruter och att det är bättre att vända passivt, d.v.s. försöka undvika att ge favör

Finns det någon passiv vända?


Ja. Du kan inte spela klöver, för det vet du är mot dubbelrenons. Syd kan då saka en förlorare från handen och stjäla på bordet. Spadervändan är visserligen upp mot bordets styrka, men den är inte favör, för om Syd saknar spader kung kan han ju själv maska ut den, eller hur!

Vilket kort vänder du med?


Spader tio. Du har en sekvens i toppen och vänder med det högsta kortet för att informera partnern om läget i färgen.
  Vändan går till åttan, fyran och damen. Därefter följer ruter tio från bordet.

Vad gör du?


Täcker med damen. Har spelföraren K-kn-9 eller E-kn-9 spelar det ingen roll vad du gör; utgången är då ostraffbar. Men om det är din partner som har nian, måste du täcka för att säkra er två ruterstick.
  Syd sticker damen med esset och fortsätter med spader knekt. Väst täcker den med kungen, och du konstaterar att Syd fått de två spaderstick han alltid skulle ha. Din spadervända var alltså passiv, precis som du trodde. När Syd sedan spelar ruter till handens knekt sticker Väst med ruter kung och tar straffen med ruter nio.
  Hela sitsen:
Sp E D 6 3
Hj D 6 5
Ru 10 6 5 2
Kl K 2
Sp K 5 4 Bridgebord Sp 10 9 7 2
Hj kn 10 Hj 8 7
Ru K 9 7 Ru D 8 3
Kl D 8 7 5 3 Kl E kn 10 6
Sp kn 8
Hj E K 9 4 3 2
Ru E kn 4
Kl 9 4

4 hjärter är en spelbar utgång, och med en annan spelplan går den t.o.m. att få hem. Syd hade dock goda chanser som han spelade, men tyvärr satt klöver kung fel – och så var ditt försvar perfekt.
  Lägg rutersitsen på minnet. När bordet har tian eller knekten och ett par hackor är det farligt att vända genom spelföraren från något som dam tredje eller kung fjärde. I det aktuella fallet satt ruterfärgen så här:

Ru 10 6 5 2
Ru K 9 7 Ru D 8 3
Ru E kn 4

Om Öst-Väst spelar färgen, får de bara ett ruterstick, men om spelföraren själv måste röra rutern, får de två.
  Även i den här sitsen ger Öst favör om han vänder mot bordets "svaga färg":

Ru kn 5 2
Ru 10 9 6 3 Ru K 7 4
Ru E D 8

Syd ska alltid ha två ruterstick, men får han rutervända från Öst får han tre stick; ett mer än han borde ha fått.
  Innan du stoppar in korten i brickan berömmer partnern dig, inte bara för att du inte vände med ruter utan även för att du inte valde en låg spader.

Ser du varför det inte hade varit bra?


Om Syd lägger åttan från handen får han tre spaderstick oavsett om Väst kryper eller spelar på kungen. Men när du vände med tian blev resultatet att ni "maskade ut Syds knekt" mot Västs kung. Spader ess-dam ska Syd alltid ha för. Vad ni ska förhindra är att han även får för knekten.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult