Fyra ess

Steg för steg, 5, 2010

Det är tisdag och vanlig, hederlig partävling på klubben. Tidigare år har du och Bengt nästan alltid kämpat i toppen på klubbspelet, men någonting verkar ha hänt med ert spel. I år har det inte gått bra en enda gång sedan säsongsstarten i september. Kommer ni femma bland tjugo par är det sensationellt bra, och två gånger har ni till och med slutat under medel. Antingen har ni blivit sämre, eller så har de andra blivit bättre.
  Nu har ni bestämt er för att det får vara nog, så i helgen övningsbjöd ni litet, och sedan berättade du för Bengt om en artikel som du läst i ett gammalt nummer av den amerikanska tidskriften The Bridge World, i vilken Eric Kokish hävdade att det i lägen då båda sidor bjuder är bättre att visa handens karaktär, även om man överbjuder korten något, än att bjuda ett styrkemässigt korrekt bud, som inte är lika beskrivande. Bengt tyckte också det lät som ett bra råd, så ni har planerat att tänka på det i fortsättningen.
  Dagens spel har tyvärr inte gått bättre än de senaste gångerna, så efter tre ronder ligger ni förmodligen något under medel. "Kanske får vi vänja oss vid det nu, när vi båda närmar oss pensionsåldern", tänker du, när er tävlingsledare Per kommenderar byte och ni reser er för den fjärde ronden.
  Vid ert nya bord sitter redan ett par, som du känner igen, men inte vet namnen på. När ni hejat och satt er, ser du på deras deklarationskort att de heter Annika och Bertil – vanliga namn, när du gick i skolan, men inte nu. De spelar Modern Standard, precis som ni gör för det mesta.
  Fast i dag skall du och Bengt använda ett system, som brukar kallas 5542. Namnet kommer av att 1 spader och 1 hjärter visar minst fem kort, 1 ruter minst fyra och 1 klöver minst två.
  Tre av färgöppningarna är alltså alltid äkta, medan 1 klöver är dubbeltydigt: antingen en ojämn hand med klöver som längsta färg eller en balanserad hand för stark eller för svag för 1 sang (som är 15-17 hp, precis som i MS). Efter klöveröppningen har ni en del speciella svarsbud, men ni har övat mycket så du tror att de sitter.
  På rondens första bricka har du fått upp de här korten, som Syd, när alla är i zonen och Bengt är giv.

    Sp D 9 4 2
    Hj E 6 3
    Ru E 2
    Kl K 10 7 3

Bengt passar, precis som Bertil, och så är det du.
  Du öppnar med 1 klöver, precis som i Modern Standard (där rätt öppningsbud med 4-4 i svart är just 1 klöver), men eftersom det nu skulle kunna vara avgivet på en dubbelton alerterar Bengt.
  Anita undrar och får svaret "minst två klöver, ingen femkorts högfärg". Sedan lägger hon snabbt upp en dubblingslapp. Bengt tar längre tid på sig, och så småningom kommer ett överraskande svarsbud: 3 spader.
  Då är det din tur att alertera, och när Bertil frågar upplyser du att det visar "minst 5-5 i lågfärgerna och minst 10 poäng". Det är alltså ett av de specialbud som ni använder, och det är ganska fiffigt.
  Eftersom klövern kan vara på två kort, kan det tvåfärgsvisande svarsbudet leda till att ni hittar en bättre trumf i ruter; och dessutom är budgivningen på 3-läget, så ni har fortfarande chans att spela 3 sang hellre än 4 eller 5 i lågfärg. Läget har kommit upp en gång tidigare, och då bjöd ni en fin utgång som de flesta andra missat.
  Bertil passar, och så gäller det att värdera dina kort.

Har du ett självklart bud?


Nej.
  Du har fyra klöver och två ruter. Det är utmärkt för trumfspel. Dessutom har du trumfkungen och två ess. Men fem i lågfärg betyder att ni skall vinna elva stick. Det är mycket mittemot en partner, som inte kunde öppna budgivningen.
  Efter Bengts singelvisande svarsbud vet du att spader dam är ett värdelöst kort. Om det funnits i en av de andra färgerna, hade du varit värd 5 klöver. Nu är frågan om du skall vara optimist eller pessimist.

Vad blir det: utgång eller delkontrakt?


Delkontrakt.
  Det behöver inte vara rätt, men eftersom det är partävling, där plusresultat premieras, nöjer du dig med 4 klöver. Skulle du vinna elva stick, kanske +150 ger er en bra poäng ändå, men om ni spelar 5 klöver med en straff får ni helt säkert uselt för -100. Dessutom var det ju det där att välja beskrivande bud när båda sidor bjuder, även om styrkan är i underkant. Det är fullt möjligt att Bengt överbjudit sina kort med 3 spader, och då skall du inte bestraffa honom med att överbjuda du också.
  Så du håller igen med 4 klöver, på vilket tre pass följer. Er budgivning gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
pass pass
1 Kl D 3 Sp pass
4 Kl pass pass pass

Anita spelar ganska snabbt ut hjärter kung, och när träkarlen läggs upp, ser du att Bengt följt Kokishs råd och överbjudit...

Träkarlen (Bengt)
Sp 7
Hj 8 5
Ru D kn 9 8 5
Kl E kn 8 5 2
utspel:  hjK Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D 9 4 2
Hj E 6 3
Ru E 2
Kl K 10 7 3

Innan du funderar på spelföringen finns en viktig satt göra.

Vilken?


Du skall ta reda på vilka utspel och markeringar motståndarna använder.
  När du tittar på deras deklarationskort, står det 1-3-5-utspel och omvända markeringar. I det här fallet kan du se att utspelet är högsta från sekvens, men om du haft tre hjärterhackor på handen kan det vara bra att veta ifall utspelet är från ess-kung, från kung-dam eller möjligen antingen-eller.
  Du konstaterar snabbt att 5 klöver troligen hade varit för högt, men även att redan 4 klöver kan bli knepigt, för det finns risk att du förlorar ett stick i varje färg. Det verkar som om 3 klöver är det bästa slutbudet, men dit kan man inte komma efter Bengts 3 spader-bud.

Har Bengt därför bjudit dumt?


Nej. Han följde en princip, som ni kommit överens om, så om "någon" skall klandras är det principen, inte Bengt.
  Visst hade du hellre spelat 3 klöver, men du skall inte glömma att Bengts höga bud också slagit undan benen på motståndarna. De har ungefär hälften av honnörsstyrkan samt åtta kort i båda högfärgerna. Om de fått spela 3 hjärter eller 3 spader är det fullt möjligt att också de bara förlorat fyra stick.
  Om du får välja mellan att sitta i försvaret mot 3 hjärter eller vara spelförare i 4 klöver skall du välja det sistnämnda. För även om det slutar med -100, är det ju ett bättre resultat än -140; och om 4 klöver går hem men 3 hjärter bet, är +130 ett bättre resultat än +100.
  Bertil markerar positivt med hjärter två, och eftersom du inte ser någon anledning att ha bråttom med esset, låter du Anita få vinna sticket.
  Hon fortsätter då med hjärter fyra, och du sticker Bengts knekt med esset.

Hur tror du trumfen sitter?


Faktum är att den kan sitta nästan hur som helst.
  Den som upplysningsdubblar är oftast kort i öppningsfärgen, men "kort" kan ju lika gärna vara en dubbelton som en singelton, så både 2-2 och 3-1 är möjliga sitsar. Dessutom har det hänt att spelare upplysningsdubblat med t.ex. 14 hp och fördelningen 4-3-3-3. Om klöver dam finns på den långa handen, är det i så fall dubblaren som du skall maska över.

Behöver du bestämma dig nu?


Nej.
  För några år sedan fick du ett utmärkt bridgeprogram i julklapp av Barbro, Counting at Bridge. I det lärde du dig av världsmästaren Mike Lawrence att man ibland kan få reda på hur en viktig färg sitter genom att undersöka de ointressanta färgerna.
  Det förutsätter förstås att du inte springer på en stöld.

Finns det risk för det?


Nej.
  Öst-Västs åtta hjärter och åtta spader kan bara sitta 4-4 eller 5-3, för om de suttit snedare hade Väst antingen klivit in med en högfärg eller haft fel fördelning för en dubbling.
  Därför är det klokt att försöka lära dig mer om sitsen innan du ger dig på den kritiska färgen – trumfen.
  Som ett första led i ditt detektivarbete stjäl du din sista hjärter på bordet. Tian kommer då från vänster, sjuan från höger.

Hur tror du hjärtern sitter?


Ganska säkert 4-4.
  Anita är märkt med hjärter dam efter utspelet, och om hon haft kung-dam-tia-nia femte i hjärter hade hon troligen föredragit ett inkliv framför en dubbling.

Vilken färg spelar du sedan?


Spader, för att öppna för stölder och försöka lista ut hur den färgen sitter.
  När du gör det, tar Bertil för esset, då Anita lägger trean.
  Att Bertil hade esset var överraskande, men det betyder att Anita helt säkert har spader kung och ruter kung. Att du skall gå hem med hjälp av en lyckad rutermask kan du alltså glömma.

Vet du hur spadern sitter?


Anita bekände med den lägsta utestående spadern, så det lutar åt 4-4-sits i den färgen, men helt säker kan du inte vara. Dessutom lägger hon trean också från t.ex. K-10-3 eller K-kn-3, då det näst högsta kortet kan vara för värdefullt för att markeras med.
  Bertil skiftar raskt till ruter tio, och innan du spelar på från handen frågar du Anita om deras metoder när de vänder genom spelföraren. "Samma som vid utspel" svarar hon. Därmed kan du utgå från att Bertil har vänt från tian andra i ruter (eller att tian är en singelton). Från tian tredje hade han ju vänt med sitt lägsta kort, enligt 1-3-5-regeln.
  Det är poänglöst att maska, så du tar för esset, då Anita markerar positivt med trean.

Vad gör du sedan?


Du stjäl en spader, för att fortsätta undersökningen av den färgen.
  Då kommer åttan från Anita och trean från Bertil, vilket styrker dig i tron att färgen sitter 4-4.

Vet du tillräckligt för att spela trumf?


Kanske, men varför ha bråttom?
  Eftersom försvarets ruterlängd sitter till vänster kan inget tråkigt hända om du spelar ruter dam för att få bort ruter kung. Alltså gör du det.
  Bertil bekänner med fyran, och Anita är inne igen.

Vilken fördelning tror du att Anita har?


Det lutar starkt åt 4-4-4-1. Så om inget oväntat inträffar, kommer du att försöka maska ut klöver dam över Öst.
  Men efter en längre fundering kommer hjärter dam från Anita – mot dubbelrenons.

Träkarlen (Bengt)
Sp
Hj
Ru kn 9 8
Kl E kn 8
 hjD Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D 9
Hj
Ru
Kl K 10 7 3

Varför spelar hon så?


I det uppkomna läget saknas bara hjärter nio, och Anita vet inte ifall det är du eller Bengt som har det kortet. Är det du, kanske Bertil kan stjäla över bordet.
  Men som det är, kan du välja på vilken hand du skall stjäla vändan.

Var stjäl du?


På handen, så att du kan fortsätta din undersökning hur spadern sitter.
  Du sakar ruter från bordet, Bertil bekänner med nian (precis som du trodde att han skulle), och du stjäl med trean.

Är det dags för trumfen nu, då?


Nej.
  Eftersom du är ganska säker på att Väst har kvar två ruter och spader kung, kan du faktiskt säkra hemgången hur klövern än sitter. Det gör du om stjäl en spader på bordet och därefter spelar en hög ruter. Slutläget är nämligen detta:

Träkarlen (Bengt)
Sp
Hj
Ru kn 9
Kl E kn
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D
Hj
Ru
Kl K 10 7

På ruter knekt börjar Bertil fundera, men du vet att inget hjälper honom.
  Han försöker slingra sig genom att saka spader tio på den höga rutern, men du kastar själv spader dam och fortsätter med ruter nio. Bertil stjäl med nian, men du stjäl över med tian och begär resten med ess-kung i trumf.
  Innan du stoppar in korten i brickan, slår det dig att Öst-Väst inte fick något trumfstick, men att du fortfarande inte vet vem som hade klöver dam. Du lyckades på något märkligt sätt maska ut den utan att veta var den fanns.
  När du ber att få se alla kort, får du besked om att det var Öst som hade den. Hela sitsen var nämligen denna:

Sp 7
Hj 8 5
Ru D kn 9 8 5
Kl E kn 8 5 2
Sp K kn 8 3 Bridgebord Sp E 10 6 5
Hj K D 10 4 Hj kn 9 7 2
Ru K 7 6 3 Ru 10 4
Kl 6 Kl D 9 4
Sp D 9 4 2
Hj E 6 3
Ru E 2
Kl K 10 7 3

När du tittar på resultaten dagen efter konstaterar du att +130 var en tredelad nästtopp på er ledd. Det vanligaste resultatet var 110 i endera riktningen, oftast för Nord-Syd. Men det fanns också några hundralappar till både Nord-Syd och Öst-Väst. Toppen på Nord-Syd var +200, när Öst i 3 spader spelade fel och gick två straff. Toppen på Öst-Väst delades av de två par, som spelade 3 hjärter med hemgång.
  Om Anita inte vänt med hjärter i slutläget, hade du fått gissa var klöver dam fanns, men då allt tydde på klöverlängd till höger, hade du säkert gjort rätt då också.
  Efter hjärtervändan slapp du gissa trumfen, och det på ett både skojigt och överraskande sätt. Efter att ha stulit på handen och stulit en spader på bordet, återstod de här korten, när ruter knekt klämde sönder Öst:

Sp
Hj
Ru kn 9
Kl E kn
Sp K Bridgebord Sp 10
Hj Hj
Ru 7 6 Ru
Kl 6 Kl D 9 4
Sp D
Hj
Ru
Kl K 10 7

Om Öst stulit ruter knekt, hade du stulit över billigt och stulit spader dam med esset (så att inte Öst kan stjäla över om han har klöver sex i stället för spader tio), för när du spelar ruter nio uppkommer samma läge som tidigare: Väst kan bekänna på rutern, så Syd är säker på att vinna de två sista sticken med handens trumfgaffel.
  Tävlingen, då, hur gick det i den?
  Bättre, men inte bra. En sjundeplats är inget att skryta med, men jämfört med de tidigare gångerna är det ett fall uppåt, så om ett par-tre veckor hoppas du att den gamla formen infinner sig, så att ni kan vara med och kriga i toppen igen.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult