Fyra ess

Steg för steg, 4, 2010

Äntligen har värmeböljan lagt sig! Förr om åren älskade du sommar och sol, men nu tycker du att allt över 25 grader är "för varmt" för en gammal gubbe, så att temperaturen sjunkit till 20-22 grader passar dig bara bra, speciellt som du och Barbro har två veckor kvar i sommarhuset. I går reparerade och målade du två utemöbler, och sedan åkte grillen fram till kvällen. I dag kommer du att ta det lugnt, för på kvällen skall det bli sommarbridge – med Bengt.
  Under våren har du och Bengt haft en lång diskussion om informationsutbyte. Som alla bridgespelare vet är det viktigt att förmedla information till partnern, men vilken information är viktigast? Är det färgländer, honnörsstyrka, stöd i partnerns färg, var dina honnörer finns, om din hand är lämpad för sang eller trumf, eller vad? Och vem tjänar på alla dessa upplysningar? Kanske är det rentav bättre att i vissa lägen skicka ut desinformation i stället, för att försvåra den andra sidans budgivning eller spel.
  För några år sedan läste du en kanadensisk bok, som hette Building a Bridge System. Författaren Roy Hughes skisserade då upp riktlinjer, som han tyckte borde vara vägledande för ett bra system. En av dem löd "Colors first" (färger först) och gick ut på att det i ett knepigt läge var bättre att visa färger först, och nyansera styrkan därefter. Du har tänkt mycket på det, och de gånger du följt Hughes' råd har det fungerat utmärkt.
  Bengt och du träffas på sommarbridgen en kvart innan. Du hinner stjälpa i dig en kopp kaffe innan tävlingsledaren ropar upp alla par och var de skall börja. Ni skall vara Nord-Syd på bord 4. Där väntar två rara, äldre damer, som blir förtjusta över att få möta "två unga pojkar". Undras om de förstår hur gamla ni verkligen är...
  På rondens första bricka tar du som Syd upp dessa kort, när ingen sida är i zonen:

    Sp K D 10 8 7 5
    Hj 6 4 3
    Ru 6 5
    Kl E K

Du öppnar förstås med 1 spader, och sedan får ni ha budgivningen för er själva. Först svarar Bengt 2 hjärter, och så skall du finna ett lämpligt återbud.

Hur många hjärter har Bengt minst?


Fem.
  Att svarsbudet 2 hjärter på 1 spader lovar minst en femkortsfärg är standard i så gott som alla budsystem. Att det är så, har med budekonomi att göra. Att bjuda hjärter över spader betyder att budnivån höjs, och om det hade räckt med en fyrkortsfärg, vore risken stor att man kom alldeles för högt innan man visste vad slutbudet skall heta. Då är det bättre att svara 2 klöver med t.ex. fyra klöver och fyra hjärter och 13 hp – för om öppnaren har fyra hjärter hittar ni den färgen, när han bjuder 2 hjärter. Och skulle han inte ha fyra hjärter, fanns ingen anledning att bjuda den färgen.
  Eftersom du har tre hjärter och Bengt minst fem vet du att ni har minst åtta hjärter tillsammans.

Höjer du därför hjärtern?


Egentligen borde du det, för en av grundpelarna i alla budgivning är att berätta för partnern när man har en gemensam högfärg, Men samtidigt tar det emot att höja, när du har tre små hjärter och sex bra spader.

Är det därför bättre att bjuda om spadern?


Ja, faktiskt.
  I Modern Standard är ombud av öppningsfärgen krav för en rond efter 2-över-1. Det betyder att du kan börja med att visa din extralängd i spader (öppningsbudet lovade ju bara en fyrkortsfärg) och visa hjärterstödet först nästa gång. Det kan betyda att ni hamnar i spader i stället för hjärter, men med tanke på hur din hand ser ut (starka spader och svaga hjärter) kan det mycket väl vara rätt. Därför bjuder du 2 spader och hoppas att Bengt kommer ihåg att han inte får passa.
  Ingen fara. Bengt funderar förvisso ett tag, men när han bestämt sig för ett bud blir det 3 ruter.

Är Bengts bud krav?


Ja.
  Efter ditt 2 spader-bud är ny färg naturligt och krav. Om Bengt har en hand, som han inte vill driva på till utgång med, står valet mellan 2 sang, 3 hjärter och 3 spader. Inget av de buden är krav.
  Efter 3 ruter har du flera saker som Bengt inte vet om ännu. Du har en spader mer än du har lovat; du har trekortsstöd i Bengt färg; och du har dubbelhåll i den objudna färgen, klöver. Det betyder att man kan tänka sig bud i spader, hjärter och sang.

Vad väljer du?


Du skall stödja hjärtern.
  Att du inte höjde hjärtern förra gången var för att du ville trycka på spadern, men om du inte visar ditt hjärterstöd nu kommer Bengt aldrig att räkna med tre kort i den färgen.

Bjuder du därför 3 hjärter?


Nej.
  En av de bärande tankarna i Modern Standard är den som ställs inför en preferens på 3-läget och vet att man förfogar över en åttakorts högfärg skall berätta det för partnern genom att bjuda på 4-läget.
  2 hjärter följt av 3 ruter kan mycket väl innebära sex hjärter och fyra ruter, så om din öppningshand är något som

    Sp K D 10 8 7 5
    Hj K 4
    Ru 6 5
    Kl E 6 3

bjuder du 3 hjärter på 3 ruter för att visa att du har två hjärter och en hand som inte passar för sang eller ännu ett spaderbud. Skulle partnern ha fem hjärter och två spader, kan han göra samma sak – bjuda 3 spader för att visa en dubbelton – och så har ni äntligen hittat er rätta trumffärg.
  Genom att undersöka högfärgerna nerifrån hittar ni 6-2 i både hjärter och spader, men om du bjuder 3 spader på 3 ruter, kanske partnern känner sig manad att höja till 4 spader på fördelningen 1-6-4-2 och hackor i klöver. I så fall är det mycket troligt att 4 hjärter hade varit bättre.

    Sp K D 10 8 7 5
    Hj 6 4 3
    Ru 6 5
    Kl E K

Men när du har tre hjärter, och alltså vet att hjärtern duger som trumf, berättar du det med ett hopp till 4 hjärter. Eftersom du inte visade stödet direkt, har du försökt få fram budskapet "många starka spader" och "få svaga hjärter",
  Bengt funderar på nytt, och slutligen kommer 4 spader.

Har ni bjudit färdigt nu?


Ja.
  Om det varit hundraprocentigt säkert att hjärter skulle spelas, hade 4 spader varit ett kontrollbud, en slaminvit med kontroll (ess, kung, singel eller renons) i spader. Att det inte är det här, beror på att ni har trevat er fram till 4 hjärter, och att spader mycket väl kan vara en bättre trumf än hjärter.
  Om Bengt velat slaminvitera, hade han fått kontrollbjuda 5 klöver eller 5 ruter, eller så hade han kunnat fråga efter ess med 4 sang. När han bjuder din ombjudbara färg på utgångsnivå är det ett helt naturligt bud.
  Er budgivning gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp pass 2 Hj pass
2 Sp pass 3 Ru pass
4 Hj pass 4 Sp pass
pass pass

När alla passat, spelar damen på Västs plats ut ruter tio. Du tar en snabb titt på deras deklarationskort, och ser att det står "andra eller fjärde uppifrån" samt "Omvända markeringar".
  Medan du läser det, lägger Bengt upp korten – som ser ut att passa dig som hand i handske.

Träkarlen (Bengt)
Sp kn 6
Hj E 9 7 5 2
Ru E D 4
Kl D 3 2
Utspel: Ru 10 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K D 10 8 7 5
Hj 6 4 3
Ru 6 5
Kl E K

Har Bengt bjudit bra?


Ja.
  Efter 2 spader var 3 sang också ett alternativ, förstås, men med dubbel spader och osäkert klöverhåll kan 4 spader ofta vara rätt slutbud, t.ex. när du har sex bra spader och två hackor i klöver. Att därför kräva med ett bud i sin starkaste trekortsfärg är ingen dum idé alls.
  När du hoppade till 4 hjärter placerade Bengt dig med sex bra spader och tre dåliga hjärter. I så fall är det ofta en fördel att spela med den starka färgen som trumf. Därför gick han över till 4 spader.

Tror du att Väst har ruter kung?


Nej.
  Visserligen kan ruter tio vara både från kn-10 och K-10-9, men det sistnämnda tror du inte mycket på. Bengt bjöd ju 3 ruter, så ett utspel från en färg med K-10 i topp är minst sagt riskabelt. Det tror du inte Väst om att göra. Men om hon har t.ex. kn-10-9-7 är ruter tio normalt.
  Nu kan man tycka att det inte gör så mycket om du maskar, och Öst sticker med kungen, men det är inte säkert. Om Öst då skiftar till hjärter har du plötsligt tre förlorare till och måste snabbt bli av med en på klöver dam. Det betyder att du måste ta ut ess-kung i klöver, spela in bordet på ruter ess, saka en förlorare på klöver dam och spela trumf för att få bort spader ess. Och även om allt går bra så långt, finns risk att du åker på en trumfpromovering om Väst har fyra spader, och spader nio är en av dem.

Är det dumt att inte spela på övertrick?


Nej.
  Ni har åtta hjärter och åtta spader, så en del par kommer att spela 4 hjärter hellre än 4 spader. Du kan se att det går illa om hjärtern sitter 4-1, och även en 3-2-sits kan ge spelföraren problem. När det dessutom verkar som om ruter kung sitter fel, kommer jämn hemgång att ge er en bra poäng på brickan. Ingen större idé att spela på övertrick då.
  Genom att ta för ruter ess direkt ger du upp chansen till ett extra ruterstick, men du behöver inte använda hjärter ess på ett tidigt stadium. Det kan vara en fördel.
  Öst bekänner med ruter två, vilket styrker din tro att kungen sitter fel.

Skall du spela trumf sedan?


Nej.
  Om du gör felet att fortsätta med spader knekt, kanske försvararna kommer in och är ofina nog att skifta till hjärter. Då försvinner bordets ingång till klöver dam, innan du hunnit få handens klöverhonnörer ur vägen. Därför måste du avblockera i klöver först.
  När du spelar klöver till esset och fortsätter med klöver kung, bekänner båda försvararna uppifrån i klöver. Om det är att lita på, har både Öst och Väst ett udda antal klöver: en har tre och en har fem. Men vem som har vilket, vet du inte.

Skall du spela trumf nu?


Ja, för nu gör det inget om Öst sticker spader knekt och vänder med hjärter. Då kan du saka en förlorare på klöver dam och trumfa ut.
  Öst och Väst bekänner lågt, så spader knekt vinner sticket, men när du fortsätter med trumf är Östs spader slut. Hon sakar en klöverhacka.
  Väst sticker spader kung med esset och skiftar till hjärter kung.

Skall du ta för esset?


Ja.
  Om hjärter kung är en singelton, och du kryper, kan Väst spela in partnern i ruter och få en hjärterstöld. Då blir det straff. Därför tar du för esset.

Är kontraktet hemma nu?


Inte ännu, men det är nära.
  Till att börja med, måste du få hem klöver dam, och sedan skall du komma in till handen, så att du kan trumfa ut. Chansen till det är god.
  På klöver dam bekänner alla.

Vad sakar du från handen?


Din sista ruter, så att du därefter kan stjäla in dig och trumfa ut. Då finns ingen risk att Västs trumfnia tar stick.
  Allt avlöper lyckligt, för hela given ser ut så här:

Sp kn 6
Hj E 9 7 5 2
Ru E D 4
Kl D 3 2
Sp E 9 4 2 Bridgebord Sp 3
Hj K D 10 Hj kn 8
Ru kn 10 9 Ru K 8 7 3 2
Kl 10 6 5 Kl kn 9 8 7 4
Sp K D 10 8 7 5
Hj 6 4 3
Ru 6 5
Kl E K

Precis som du misstänkte, fanns en hel del par som spelade 4 hjärter i stället för 4 spader. Men eftersom Öst då skulle spela ut, blev det en snabb straff efter singelspader i utspel till esset och spader till stöld.
  Samtidigt som du skriver in +420 i protokollet, konstaterar du att spadern, som satt 4-1, var ett stick bättre som trumf än hjärtern, som satt 3-2.

Var det märkligt?


Inte särskilt. Snedsits i trumf kan betyda att ni förlorar fler trumfstick än ni räknat med, men snedsits i en sidofärg kan betyda att ni springer på stölder. Och det sistnämnda är ofta värre.
  Att det satt 4-1 i spader gjorde inte att ni fick extra trumfförlorare om spader var trumf, men det öppnade för stölder i ett hjärterkontrakt.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult