Fyra ess

Steg för steg, 3, 2010

Telefonen ringde i söndags, och när du svarade hörde du en glad röst: "Hej, det är Göran. Vad tycker du om det fjärde partiet?" Det tog ett par sekunder innan du kopplade och förstod att det var din gamle schackkompis Göran, som blivit bridgespelare på äldre dar. Att han talade om VM-matchen i schack mellan Anand och Topalov förstod du direkt. Du har följt matchen på Internet när du haft tid över, och att du fick se just det fjärde partiet var en fröjd – för det var en riktig höjdare, när Anand med ett springaroffer på h6 och exakt uppföljning slog knock-out på Topalov. Ack, den som kunde spela så...
   Men det främsta skälet till att Göran ringde var inte att prata schack. Det var för att fråga om du ville spela med i Görans klubbs 50-årsbarometer nu när Görans ordinarie partner gått och brutit benet. Eftersom Barbro skulle vara borta just den helgen var du ledig för spel och tackade glatt ja.
   Och nu sitter ni mitt emot varandra och har hur trevligt som helst, trots att inledningen varit minst sagt seg. Ni har inte spelat dåligt, men några poäng har ni inte fått ännu. På de sju ronder som gått har ni lyckat skramla ihop 45%, vilket får anses som ett framsteg, med tanke på att ni mest varit åskådare. Men spelar man bra, kan lyckan vända när som helst, det vet du.
   I den åttonde ronden börjar ni med att se motståndarna bjuda 3 sang. Du skall spela ut, och i valet mellan dina två fyrkortsfärger väljer du rätt – när du inte väljer någon av de färgerna utan i stället spelar ut ruter från tre hackor. Det var det enda sättet att hålla kontraktet i jämn hemgång, så du räknar med minst 80% på brickan.
   Efter det får du en hand, som får dig att se rött.

    Sp E
    Hj 10 9 7 6 3
    Ru E K 10 7 6 3
    Kl 5

Du är giv och skall finna ett lämpligt öppningsbud.

Vilket blir det?


1 ru.
  Händer med fem hjärter, sex ruter och minimal styrka är knepiga. Öppnar du med 1 ru och Göran svarar i en av dina singeltonfärger (som partners brukar) kan du inte visa hjärtern utan att höja tricknivån. 2 hjärter är ju ett så kallat reversebud, som visar extra styrka. Det känner du säkert till. Då får du bjuda om rutern i stället, vilket har nackdelen att du då har en objuden femkorts högfärg, som kanske är rätt trumf för er. Den kan bli svår att hitta.
  Av den anledningen kan det vara fiffigt att öppna med 1 hjärter och nästa gång bjuda 2 ru. Om partnern kräver med fjärde-färg eller bjuder naturliga 2 sang kan du med 3 ru visa minst 5-5-fördelning. Det stämmer ju ganska bra. Fast om partnern är svag och på 2 ru prefererar till 2 hjärter med två hjärter och tre ruter, vilket oftast är klokt, är det fara värt att ni spelar fel delkontrakt.
  Om vi sammanfattar problemet, blir det så här: Öppnar du med 1 ru får du bjuda om rutern nästa gång; då kanske hjärtern kommer bort. Öppnar du med 1 hjärter kommer du att kunna visa båda dina färger, men risken att ni hamnar i fel färg är uppenbar när rutern är både längre och starkare.
  Det finns ingen patenterad lösning på det här problemet, så du får försöka bedöma vilken risk som är minst. När hjärtern är svag och rutern stark, som i det här fallet, är det säkert rätt att öppna med 1 ru, men om du haft  hjärterE-10-9 femte och  ruK-10 sjätte hade du nog betraktat färgerna som lika långa och valt 1 hjärter. Som det är nu, ser det mer ut som om rutern är två kort längre än hjärtern”¦
  Väst passar, Göran svarar 2 kl och Öst passar.

Vad bjuder du då?


2 ru.
  Efter 2 kl-svaret är Görans minimistyrka högre än om han svarat 1 sp, vilket betyder att det krävs mindre för ett reversebud nu. Av förklarliga skäl har du inte diskuterat just det här läget med Göran, men du minns att han har sagt att fördelning ibland kan kompensera bristande honnörsstyrka. Men han tycker nog inte att tian femte och 11 hp räcker för ett starkt återbud. Med hjärter dam därtill hade 2 hjärter kunnat tänkas, men inte nu. 2 ru får räcka.
  Väst fortsätter att passa och Göran höjer till 3 ru. Du alerterar det, och Öst frågar vad det betyder.
  Du upplyser att det visar minst tre ruter och är krav till utgång. Ni spelar nämligen så att 2-över-1 är utgångskrav, såvida inte svarshanden bjuder om sin färg på 3-läget andra gången. Det är ett knep som Göran talat sig varm för. Och visst är det behändigt att kunna visa trumfstöd under 3 sang utan att riskera att budgivningen stannar där.
  Öst passar, och så är det du för tredje gången. I och med att utgångskrav råder, och du redan har begränsat dig styrkemässigt, kan du visa hjärtern nu utan att överdriva din styrka.

Bjuder du därför 3 hjärter?


Nej.
  Om du bjuder 3 hjärter, och Göran säger 3 sang, kan du fortsätta med 4 hjärter för att visa 5-6-fördelning och begränsad styrka. Då ger du Göran ett val mellan två trumffärger.
  Men 3 hjärter kan du också bjuda om du har t.ex. kung-dam-hacka i hjärter och två eller tre hackor i spader – för att hjälpa er att hitta rätt utgång. Så av den anledningen är 3 hjärter inte särskilt beskrivande: du har ju inte en enda poäng i färgen.
  Så bjuder du hjärter är det för att kunna hitta den färgen som trumf, men hur troligt är det att hjärter skall spelas? Göran har bjudit klöver och höjt dig i ruter. Om han också har tre hjärter, var finns då alla spader? Motståndarna är i gynnsamma zoner, och om de har tio eller elva spader tillsammans, är chansen stor att någon hade klivit in.
  Därför glömmer du hjärtern och siktar i stället in dig på ett ruterkontrakt.

Hur då?


Genom att höja till 4 ru.
  Eftersom du varken bjuder 3 sang eller försöker komma till 3 sang med hjälp av ett högfärgsbud på 3-läget berättar du om en fördelningshand. Hittills har du bara lovat fem ruter, så genom att bjuda en ruter till säger du att du har minst sex ruter och tror att ett trumfkontrakt är rätt. Eftersom du samtidigt passerar den lägsta utgången säger du indirekt att du har en bra hand, och det får man väl säga att du har med ess-kung i trumf, ett sidoess och två singeltons.
  Väst passar igen, och Göran funderar ett tag. Sedan kommer 4 hjärter.

Vad menar han med det?


Det är ett kontrollbud, som visar att han inte är negativt inställd till slam.
  I dag är det nära nog standard med italienska kontrollbud, där ekonomin är det viktiga. Det betyder att du inte vet om Göran har förstakontroll (ess eller renons) eller andrakontroll (kung eller singelton) i hjärter.
  Trots att budet tekniskt sett skall alerteras, gör du inte det. Budgivningen har ju passerat 3 sang, och då upphör all alertering vid tävlingsspel i Sverige.
  Öst misstänker att budet inte är äkta, för han frågar dig och får svaret "kontrollbud". Strax därefter ligger en röd dubblingslapp på bordet.

Vad bjuder du då?


Kontrollbudet var bra, men dubblingen är illavarslande. Om Göran t.ex. har kung andra kan försvararna vinna de första två sticken med hjärter ut. Det är inte bra.
  Lustigt nog är det här en situation som du och Göran har pratat om. Han läste nyligen att en del kända spelare passar för att visa honnörshjälp i den dubblade färgen (ess, kung eller dam), bjuder något med singelton i den dubblade färgen, eller redubblar för att visa minst två kort utan honnör. Du tyckte det lät fiffigt, så du lade det på minnet. Sedan har du diskuterat det med Bengt, och han håller med både dig och Göran.
  Eftersom du har bara hackor i hjärter redubblar du. Du har aldrig använt budet på det sättet tidigare, för med Bengt har du tidigare spelat som "alla andra" och redubblat för att visa förstakontroll.
  Väst passar och Göran funderar ett tag innan han fortsätter med 5 kl. Öst passar, och så är det din tur igen.

Vad är 5 kl?


Det är ett nytt kontrollbud, som dessutom upplyser om två saker till. Den första är att Göran inte har en känslig hjärterkombination, för då hade han slagit av med 5 ru, nu när han fick reda på att du inte hade något att hjälpa till med i färgen. Att han bjuder 5 kl visar en säker kontroll i hjärter, kanske esset, kanske en singelton, kanske kung-dam.
  Vidare passerade han det lägre budet 4 sp, som också hade varit kontrollbud. Det är samma sak som att förneka spaderkontroll. En av poängerna med italiensk kontrollbudgivning är just att man kan dra sådana negativa slutsatser.

Vad bjuder du då?


Göran har ingen spaderkontroll, och i den färgen har du hur många kontroller som helst. Era kort verkar passa bra samman, så du hoppar till 6 ru.
  Mer händer inte, så hela budgivningen gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru pass 2 Kl pass
2 Ru pass 3 Ru pass
4 Ru pass 4 Hj D
RD pass 5 Kl pass
6 Ru pass pass pass

Innan Väst spelar ut, frågar han ifall Göran kan ha spaderkontroll. Du svarar nekande, och sedan ligger hjärter åtta på bordet.
  "Jag hoppas att jag inte bjudit för hårt", säger Göran när han lägger upp sina kort. Och så visar det sig att han inte är mycket starkare än du, bara 12 honnörspoäng...

Träkarlen (Göran)
Sp 10 9 4 3
Hj E
Ru kn 9 4
Kl E D kn 8 2
utspel: hjärter 8 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E
Hj 10 9 7 6 3
Ru E K 10 7 6 3
Kl 5

Hur ser det ut?


Oj då! 6 ru med bara 23 honnörspoäng. Men när du tittar närmare på era kort, ser du att ni faktiskt inte har en enda säker förlorare. Å andra sidan har ni inga tolv stick heller, men med ess singel till hackor i båda högfärgerna ser det ut som om du kommer att vinna många stick med stölder.
  Innan du spelar på från bordet, tar du en titt på motståndarnas deklarationskort. Där står: 10-12-regeln samt Schneider och Malmö. Det betyder att när de markerar, så är ett lågt kort positivt eller jämnt antal.
  När du tar för esset, bekänner Öst med fyran.

Hur tror du hjärtern sitter?


2-5.
  Hjärter åtta är ganska säkert Västs högsta kort, men när Öst inte markerar med tvåan kan du räkna med att Väst har den. Om han har två eller tre hjärter är inte lika klart; spelare som använder 10-12-regeln brukar dock spela lågt från tre hackor, så du räknar med att Öst har fem hjärter med alla honnörerna.
  Men för säkerhets skull frågar du Öst hur de spelar ut från tre hackor och får då svaret "När partnern har utspelsdubblat spelar vi högt från både två och tre hackor, men drar för honnör tredje". Det betyder att färgen också kan sitta 3-4.

Finns en annan chans till hemgång än med stölder?


Ja. Klövern kanske kan godspelas.
  Om rutern sitter 2-2 kan du trumfa ut med ess och kung och sedan ge dig på klövern. Sitter den färgen 4-3, kan du godspela ett extra honnörsstick (även om du slår en misslyckad mask) och sedan blir det femte kortet i färgen högt efter en stöld.

Är det en bra plan?


Nej.
  Hjärterutspelet har tyvärr tagit bort en ingång till bordet, så även om du skulle kunna godspela två extra klöverstick, kommer du inte åt dem. För att den planen skall leda till framgång måste en av försvararna ha 10-9-x i klöver, eller så skall Väst ha klöver kung högst tredje. Så stölder får det bli.
  Därför spelar du i andra stick spader till handen, då båda försvararna bekänner lågt. När du sedan stjäl hjärter kommer tvåan från Väst och femman från Öst. Därmed vet du att hjärtern satt 2-5, för ingen honnör har synts till.
  När du spelar mera spader från bordet kommer knekten från Öst, som du stjäl. När du spelar hjärter sju funderar Väst ett kort tag. Sedan stjäl han med ruter dam.
  Du skall då saka ett kort från bordet i detta läge:

Träkarlen (Göran)
Sp 10 9
Hj
Ru kn 9
Kl E D kn 8 2
 ruter D Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj 10 9 7
Ru E K 10 7 6
Kl 5

Vilken färg sakar du?


Du behöver vinna resten av sticken. Om Väst inte vänder med trumf kan du stjäla både hjärter tio och hjärter nio, men om han spelar ruter i nästa stick behöver du också ett extra klöverstick.
  Spaderhackorna ser inte mycket ut för världen, men det betyder inte att de skall behandlas hur som helst. Däremot kan du utan risk undvara klöver två.
  Väst funderar ett tag och spelar sedan ruter åtta, då Öst bekänner, och du sticker över med tian. Det betyder att du inte kunde stjäla alla dina hjärter på bordet, och att du behöver ett andra klöverstick för hemgång. Eftersom du har singel klöver på handen och ess-dam-knekt på bordet kan du maska åt båda hållen.
  Om Väst har klöver kung, kan klövern vänta. Masken kan du då slå senare. Om Öst har kungen, kan du spela klöver till esset och fortsätta med klöver dam, till täckning och stöld. Sedan stjäl du en hjärter och tar hem klöver knekt.

Skall du därför gissa klövern nu?


Nej. Har Väst kungen, kan du uppskjuta masken ett tag; och har Öst den, kanske han kan råka illa ut senare eftersom han också måste bevara en hög hjärter att sticka din sista hjärterhacka med.
  Därför spelar du hjärter nio, då Väst sakar spader och bordet stjäl. När du sedan stjäl en spader till på handen, kommer damen från Öst. Du trumfar sedan ut med ruter ess, då Väst sakar klöver och Öst bekänner.
  Dessa kort finns kvar:

Träkarlen (Göran)
Sp 10
Hj
Ru
Kl E D kn
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj 10
Ru K 10
Kl 5

Vem har oftast klöver K?


Väst.
  Öst har hittills visat minst tre spader, precis fem hjärter och precis två ruter. Det betyder att han har högst tre av försvarets sju klöver. Väst, som har minst fyra klöver, har därför klöver kung något oftare än sin partner.

Skall du därför slå masken och hoppas på det bästa?


Nej.
  Om fördelningen av Öst-Västs händer är den troliga, spelar det faktiskt ingen roll vem som har klöver kung om du tar för dina resterande trumf och tvingar försvararna att saka.
  På ruter kung lägger alla klöver, och på ruter tio kommer en klöver till från Väst. Du sakar spader tio från bordet, då också Öst sakar klöver. När du sedan spelar klöver mot bordet, kommer tian från Väst.
  I det läget saknas tre kungar. Att Öst har hjärter kung vet du, men har han spader kung, då du skall maska; eller har han klöver kung, då du skall toppa? Är det en gissning, eller vet du vilken chans som är bäst?

Maskar du eller toppar du?


Du toppar, och när klöver kung kommer från Öst är dina tolv stick i hamn.
  Hela given:

Sp 10 9 4 3
Hj E
Ru kn 9 5
Kl E D kn 8 2
Sp K 8 7 6 2 Bridgebord Sp D kn 5
Hj 8 2 Hj K D kn 5 4
Ru D 8 Ru 4 2
Kl 10 7 6 4 Kl K 9 3
Sp E
Hj 10 9 7 6 3
Ru E K 10 7 6 3
Kl 5

"Det verkar som om de som påstår att klöver kung alltid sitter singel har rätt", skrattar Göran när han skriver in ert fina resultat. När scorerna sedan kommer upp, får ni en tvådelad topp, vilket för er precis över medelstrecket.
  Det känns som om ni är på gång, men tyvärr blir avslutningen lika händelsefattig som inledningen, så några priser eller mästarpoäng blev det inte den här gången, tyvärr. Men du får en trevlig giv med dig hem, och även det är värt något.
  Innan den sista trumfen spelades, återstod dessa kort:

Sp 10
Hj
Ru
Kl E D
Sp K Bridgebord Sp
Hj Hj K
Ru Ru
Kl 10 7 Kl K 9
Sp
Hj 10
Ru 10
Kl 5

På ruter tio var Väst tvungen att spara spader kung, för att inte spader tio skulle bli hög. Det var just därför du inte skulle saka spader från bordet tidigare. Därmed kunde inte Väst också ha två klöver kvar.
  När du då sakade spader tio, var Öst tvungen att spara hjärter kung. Inte heller han kunde ha två klöver kvar, så du fick de två sista sticken genom att toppa klövern – och det hade gått lika bra om du sparat klöver två i stället för klöver dam. Vad du åstadkommit var inget mindre än en dubbelsidig skvis, vilket skall vara något av det finaste som finns i bridge. Fast egentligen gjorde du inget mer än stal dina förlorare och höll koll på vad motståndarna sakade.
  Nu undrar du säkert varför inte slutläget kunde ha varit det här i stället, för även då sakar både Öst och Väst klöver på ruter tio.

Sp 10
Hj
Ru
Kl E D
Sp Bridgebord Sp K
Hj Hj K
Ru Ru
Kl K 10 9 Kl 7
Sp
Hj 10
Ru 10
Kl 5

Om du toppar klöver då, tar Väst straffen med klöver kung.
  Det fanns flera skäl till varför den första sitsen än troligare än den andra. Och den viktigaste ledtråden är vad som hände i det första spadersticket. När du spelade spader tre mot handen, bekände Öst med femman. Hade han gjort det med sp K-D-kn-5? Knappast. Därför var det i slutläget troligt att Väst hade spader kung och att Öst just tvingats försaka sig.
  Dessutom är det möjligt att Öst med 4-5 i högfärgerna och kung-dam-knekt i toppen på båda sina färger hade dubblat efter inledningen 1 ru – 2 kl. När han inte gjorde det, var det troligare att hans sista kort var klöver kung än spader kung.
  Sist, men inte minst, är det roligare att gå hem i sitt kontrakt med hjälp av en skvis än en simpel mask...

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult