Fyra ess

Steg för steg, 2, 2010

Du har haft en hetsig diskussion med Bengt till följd av en katastrof, som ni hade för ett par månader sedan. Motståndarna öppnade med 1 ruter och du klev in med 1 hjärter med fördelningen 4-5-1-3 och 12 hp. Slutbudet blev 3 klöver av motståndarna, som gick hem. Det hade också 4 spader på er ledd gjort, men den färgen var aldrig med i bilden. Bengt tyckte att du borde ha upplysningsdubblat, eftersom du hade båda högfärgerna och tolerans för klövern. Att du i stället klev in var för att det var så du för många år sedan lärde dig bjuda händer med en femkorts högfärg.
  Men så hände det igen – och nu var det motståndarna, som missade ett bra kontrakt i den andra högfärgen efter ett inkliv. Även då hade dubbelt fungerat perfekt.
  Allt det där har fått dig att fundera. Kan det möjligen vara så att rådet att "aldrig upplysningsdubbla med minimistyrka och en femkorts högfärg" kanske inte är ett särskilt bra råd? Eller var det tillfälligheter? Men du har tänkt dubbla nästa gång du får läget – mest för att prova. Är det rätt då också, får du kanske tänka om.
  I kväll är det vanlig partävling på klubben. Du och Bengt har börjat odramatiskt: inga sensationer åt något håll. Men ni har gjort vad ni kunnat, så du räknar med att ni har en bit över medel, kanske 55%. Men skall ni vara med och slåss om tätplatserna, behöver ni lägga i en högre växel.
  I den fjärde ronden får ni möta ett ungt par som du inte känner igen. De diskuterar just den senaste ronden. Det verkar inte som om det gick så bra för dem på den: killen till vänster skakar på huvudet och han till höger suckar tungt.
  Det viktiga efter en dålig bricka eller en dålig rond är att skaka av sig det snabbt och komma igen. Att sitta och älta partnerns misstag (för det var väl inte ditt”¦) eller klaga på motståndarnas "oförtjänta tur" är det enklaste sättet att fortsätta få dåliga brickor. Men sådant är lättare att inse efter många års bridgespel. De här ungdomarna kommer att lära sig det tids nog, men än har de en bit kvar.
  Att möta motståndare som är irriterade kan slå åt två håll. Vanligen leder deras upprördhet till att de spelar okoncentrerat även på ronden som följer, och därför får fler dåliga resultat, men om de lyckas vända trenden med en lyckad chansning eller två kan de ibland gå ur krisen stärkta. Det viktiga för er är att fortsätta spela lugnt och inte låta er påverkas av stämningen vid bordet.
  Du plockar upp dina kort på rondens första bricka och ser att du har fått en öppningshand. Det är bra, och att du dessutom har spadern är ännu en fördel. Men du sitter i fjärde hand och har en bestämd känsla av att du inte kommer att få öppna budgivningen.

    Sp K 10 7 5 3
    Hj 2
    Ru D 6 5
    Kl E K kn 8

Det stämmer också, för vänsteryttern tar ett rejält grepp i budlådan och lägger sedan upp 3 hjärter på bordet. Undras om han har till det, eller om det är ett desperat försök att ta tillbaka förlorad terräng?
  Bengt passar, och det gör även näste man. Då är det din tur.

Är nivån för hög för dig?


Nej!
  Du har bara 13 hp och budgivningen är uppe på 3-tricksnivån. Ändå är det fel att passa. När inte Öst bjöd utgång (i hjärter eller sang), kan du räkna med att Bengt har något att hjälpa till med.
  Att bjuda direkt efter en spärröppning är farligare än att bjuda i sista hand, för då kan din partner ha en helt värdelös hand. Det kan han inte nu. Dessutom har du den svaga motståndaren till vänster om dig. Om du behöver maska i klöver eller spader, är det troligare att masken går om spärröppnaren sitter till vänster än till höger.
  I likhet med de flesta andra par använder ni upplysningsdubblingar även mot spärrbud. Valet står därför mellan dubbelt, för att be partnern välja mellan de andra färgerna, och 3 spader på femkortsfärgen.

Vilket väljer du?


Dubbelt.
  Er troligaste trumf är spadern, så av den anledningen är 3 spader bäst. Men att du ändå väljer att dubbla beror på att det är mer flexibelt än ett färgbud. Ju högre budgivningen är, desto viktigare är det att hålla många bollar i luften. Dubbelt gör det förstås svårt att hitta ett spaderkontrakt på 5-3, men det är också den enda nackdelen.
  Läget är inte riktigt det du och Bengt har diskuterat, för nu är bara en högfärg bjuden, men eftersom du har fem kort i den objudna högfärgen är det snarlikt. Och de gångerna var det rätt att dubbla”¦
  När du har singelton i öppningsfärgen, är det inte helt ovanligt att partnern har längd i den färgen och kan straffpassa om du dubblar. När trumflängden sitter bakom öppningshanden är det mer lockande att hoppas på dubblade straffar än när spärrbudet sker till höger om dig. Har partnern t.ex. kung-knekt-hacka i hjärter har han oftast två stick om han sitter bakom trumflängden, men kanske inte ett enda om han sitter framför.
  Därför dubblar du.
  Om det var rätt eller fel är för tidigt att säga. Väst passar, och Bengt tar sig en rejäl funderare. Efter ett par minuter lägger han upp en passlapp på bordet. När också Öst passar, är den korta budgivningen över.

Syd Väst Nord Öst
pass 3 Sp pass pass
D pass pass pass

Även utspelet tar tid. Slutligen kommer klöver nio. Nyligen gick du och Bengt över till Vanliga markeringar (ett högt kort är en positiv markering eller jämnt antal), men fortfarande spelar ni ut enligt 10-12-regeln. Så utspelet är antingen tredje högsta från en mellansekvens som K-10-9, eller det högsta kortet från en dubbelton. Tre hackor har han inte, för då spelar han ut det lägsta kortet.
  Öst slänger upp träkarlen och muttrar något som låter som "nu får vi väl en botten till".

Uspel: Ru 9
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E D kn 9
Hj 5 4
Ru kn 7 3
Kl D 10 7 5
Syd (Du)
Sp K 10 7 5 3
Hj 2
Ru D 6 5
Kl E K kn 8

Hur ser det ut?


Utmärkt.
  Eftersom Bengt hade spelat ut sin lägsta klöver från nian tredje, vet du att han har högst en klöver till. Du har därför tre klöverstick, och då det också verkar sitta bra för er i båda högfärgerna kan du räkna med att kontraktet går bet. Frågan är bara hur många straffar det blir.
  Spelföraren täcker med tian, och du kommer in på klöver knekt.

Fortsätter du med klöver?


Nej.
  Säg att du tar för ess-kung i klöver och spelar en klöver till. Bordets dam är då hög, så Väst kan saka en förlorare. Bengt får visserligen en stöld, men det är inte säkert att han tjänar något på det. Bättre är därför om Bengt kan komma in och spela sin sista klöver. När den fjärde klöverronden spelas, är din klöver hög. Om spelföraren då sakar en förlorare, blir sticket ditt, samtidigt som Bengts trumflängd bevaras.

Vilken färg skiftar du till?


Hjärter.
  Om bordet haft hackor i ruter, hade du vänt med den färgen (för att börja godspela stick där) – men när knekten ligger där, är ruter favör om Väst har kungen och Bengt esset.
  Därmed återstår bara trumf.
  Väst spelar på kungen, som Bengt sticker med esset. Han fortsätter med klöver tre, och när spelföraren lägger lågt kommer du in på åttan. Du kan vinna ett klöverstick till, men du har två kort att välja mellan: esset och kungen.

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp E D kn 9
Hj 5
Ru kn 7 3
Kl D 7
Syd (Du)
Sp K 10 7 5 3
Hj
Ru D 6 5
Kl E K

Spelar det någon roll vilken klöverhonnör du tar för?


Inte när det gäller hur många klöverstick ni får. Men det är ändå klokt att fortsätta med klöver ess.
  När du har två likvärda kort att välja mellan, kan du hjälpa din partner med det fortsatta motspelet genom att göra en så kallad Lavinthalmarkering. Du väljer då det högsta kortet för att visa att du är starkast i den högsta av de kvarvarande färgerna, medan det lägre kortet är en markering för den lägre färgen.
  Här är du starkare i spader än ruter, varför du tar för din högsta klöver först.
  På just den här given kan Bengt säkert räkna ut att du har spader kung, men om du slarvar på enkla givar kanske du gör det också när informationen är viktig. Nästa gång kanske Bengt har en knepig gissning – såvida inte du hjälper honom.
  Väst bekänner på klöver ess, och Bengt sakar spader åtta.

Vad menar han med det kortet?


Det är en längdmarkering, och eftersom ni använder Vanliga markeringar har han ett jämnt antal spader: två eller fyra.
  Det normala när man sakar första gången, är att det är en styrkemarkering. Men det behövs inte här; och både du och Bengt vet det. Bordets spader visar hur honnörerna i den färgen sitter. Därför kan du tolka Bengts kort som en längdmarkering i stället.
  Ni följer den princip, som du första gången läste i Modern Standard, del IV, nämligen att man först markerar styrka och sedan längd. För den som använder omvända markeringar, som de flesta svenskar gör, och du i spader lägger tvåan först och tian sedan, så är det första kortet (tvåan) en positiv styrkemarkering: du gillar färgen. Det andra kortet visar din ursprungliga längd. Eftersom tian är ett högt kort betyder det ett ursprungligen udda antal. Du skulle kunna ha E10972, t.ex.
  Här är styrkan i färgen känd, varför Bengt övergår till nästa markeringstyp: längden. Spader åtta visar alltså ett jämnt antal spader.

Har Bengt två eller fyra?


Troligen fyra.
  Här kan du inte vara säker, men mycket pekar på fyra. För det första är utspelet är en liten vink: om Bengt haft två kort i både spader och klöver, hade han kanske valt en spader hellre än en klöver. För det andra kanske Bengt inte hade passat på dubblingen om han haft fem eller sex ruter, vilket han måste ha om han har 2-2 i de svarta färgerna.

Borde han inte bjuda 3 spader med fyra spader?


Kanske, kanske inte.
  Du kan ju se att Bengts fyra spader är svaga, så om han har två (eller tre) trumfstick kan ett straffpass på 3 hjärter vara mer lockande. +300 slår ju +140, och skulle 3 spader straffas, räcker det med en straff och +100.

Vad har Bengt i ruter?


Av vad som hänt i hjärter, kan du placera spelföraren med kung-dam eller kung-knekt. Det betyder att Väst inte har både ess och kung i ruter.

Kan Bengt ha ess-kung i ruter?


Nej, inte heller Bengt kan ha båda ruterhonnörerna. Då hade han förstås spelat ut ruter ess hellre än klöver nio från två hackor. Så ruterhonnörerna sitter delade: Väst har en och Bengt har en.

Vad fortsätter du med?


Klöver kung.
  Med litet tur, godspelar du ett extra trumfstick till Bengt. Om inte, är det den enda ofarliga vända du har. Ruter från damen är ditt enda alternativ, men det kan ju lätt kosta stick när bordet har knekten.
  Väst stjäl med hjärter tio, och det tar ett tag innan Bengt lägger ett kort.
  Slutligen stjäl han över med knekten och vänder ut sig med hjärter nio, då du sakar spader sju och Väst tar för hjärter dam.
  På hjärter åtta sakar alla spader. Därmed vet du vilken fördelning Väst hade.

Vilken då?


0-7-3-3.
  Om Bengt haft dubbel spader, hade han (förstås) vänt med sin sista spader efter hjärter knekt. När han i stället slog ut sig med den sista trumfen får spelföraren själv gå på rutern, vilket passar er perfekt.
  När han fortsätter med ruter fyra, lägger Bengt tvåan och du sticker knekten med damen. När du spelar en ruter till sticker Bengt kungen med esset, men Väst har kvar ruter tio och höga trumf och skall därmed ha resten.
  Hela given:

Sp 8 5 4 2
Hj E kn 9
Ru E 9 8 2
Kl 9 3
Sp Bridgebord Sp E D kn 9
Hj K D 10 8 7 6 3 Hj 5 4
Ru K 10 4 Ru kn 7 3
Kl 6 4 2 Kl D 10 7 5
Sp K 10 7 5 3
Hj 2
Ru D 6 5
Kl E K kn 8

Sju stick till er betyder tre straff, och +500 är en ren topp så här långt. Lustigt för resten att 3 hjärter inte alls var ett chansbud, som Bengt misstänkte när han passade på din dubbling. Snarare hade Väst i överkant för sin spärröppning.
  Tänk vilket fascinerande spel bridge är! Om du bjudit 3 spader, som du säkert gjort om inte Bengt fått dig på andra tankar, hade ni hittat en bra trumffärg, men trots det var bättre att spela försvar mot 3 hjärter.
  Dubblingen behövde förstås inte fungera så här bra. Om det velat sig illa, hade Bengt haft fördelningen 3-3-4-3 och bjudit 4 ruter. I så fall spelar ni ett delkontrakt i lågfärg på 4-läget, på 4-3, i stället för ett i högfärg på 3-läget, på 5-3.
  Fördelen med 3 spader är att ni kan hitta 5-3 i spader, men det är också allt. Dubbelt tar hänsyn till ett slutbud i alla tänkbara benämningar och är därför att föredra när nivån är så hög som här. Om Väst däremot öppnat med 1 hjärter, och två pass följt på det, hade du föredragit 1 spader. När budnivån är så låg, har ni ofta möjlighet att reda ut andra färger senare, och chansen till ett lönande straffpass är mindre på den nivån.
  Bengts straffpass var bra. Med tre defensivstick var det troligt att 3 hjärter skulle straffas, och med fyra så klena spader var den färgen inte lika intressant som trumf.
  Om han i stället haft

    Sp E kn 8 2
    Hj 9 5 4
    Ru E 9 8 2
    Kl 9 3

hade pass inte varit att tänka på – inte med så fint spaderstöd och en användbar hand i ett spaderkontrakt. Du ser också att Bengt spelade perfekt försvar när han stal över och slog ut sig med trumf. Av din "klövermarkering" (ess följt av kung) visste han att du hade spader kung, så det fanns ingen risk att spelföraren hade kung singel i spader och två små ruter (då ni måste ta in ess-kung i ruter snabbt). Om Bengt vänt med spader i stället hade Väst fått möjlighet att saka en ruter på spader ess, och när han därefter maskar med ruter tio håller han kontraktet på två straff.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult