Fyra ess

Steg för steg, 1, 2010

Det är årets första barometer på klubben, och prisbordet ser fint ut i vanlig ordning. Du har spanat in ett par salladsbestick som du gärna vill ha med dig hem. För att lyckas med det i partävling, behöver du både spela bra och ha din beskärda del av turen.
  I vanlig ordning skall du också spela tillsammans med Åke. Det har ni nu gjort tio år i rad, och du hoppas att det skall bli minst tio år till, för Åke är precis den partner som alla borde ha: glad och trevlig vid bordet, men samtidigt skicklig i spelets alla faser. Det enda som du möjligen kan anmärka på, är att han är litet väl bjudglad för din smak. Men han hävdar envetet att "det är bättre att bjuda en gång för mycket än en för litet", så det är inte mycket att bråka om. Och du har lärt dig att hålla igen en smula när Åke då och då kommer med ett överraskande bud.
  Ni brukar spela Modern Standard rakt av, och så blir det i år också. Inspirerad av en serie artiklar i Bridgetidningen har du börjat använda Vanliga markeringar tillsammans med Bengt. De har fungerat till och med bättre än du trodde, men då du alltid använt omvända markeringar med Åke blir det så i år också. Onödiga missförstånd i försvarsspelet gäller det ju att undvika.
  Den första ronden var tråkig – i alla fall för er. Motståndarna hade alla korten och bjöd sig upp till rätt kontrakt på båda brickorna. Ni tog de stick ni kunde, men det var en klen tröst, för ni fick klart under medel på ronden. Uppenbarligen bjöd de sämre på de flesta andra bord.
  Men att hänga upp sig på gamla ronder är meningslöst, och i det långa loppet jämnar tur och otur ut sig – det vet du. Därför är det bara att bita ihop, glömma den förra ronden och koncentrera sig på de nya brickorna. I den andra ronden sitter ni Nord-Syd och möter Staffan och Erika, ett gift par i 40-årsåldern som alltid är farligt att möta.
  När du tar upp dina kort till rondens första bricka, ser du att de flesta är svarta. Zonerna, däremot, är röda – för båda sidor.

    Sp E D 6 5
    Hj
    Ru 9 4
    Kl D 10 9 7 6 5 3

Staffan är giv och öppnar med 2 spader, som Erika alerterar.
  När du undrar vad det är, får du svaret att det är ett så kallat Askerödsbud, som visar sexkorts spader och 11-14 hp.

Vad bjuder du?


Du passar.
  Med 7-4-2-0-fördelning brukar det vara rätt att bjuda, men eftersom du måste upp på 3-tricksnivån kommer Åke att räkna med antingen bättre kort eller en bättre färg.
  Dessutom är din fyrkortsfärg bjuden, så den är inte aktuell som trumf. Det hade varit helt annorlunda om öppningsbudet varit 2 hjärter. I så fall kan spader vara en bra trumf för er, och då är det mer som talar för ett inliv. Även då är 3 klöver ett farligt bud, men det kan vara minst lika farligt att passa, eftersom ni då riskerar att bli utslagna ur budgivningen.
  Men efter en två-öppning till höger i en färg där du har ess-dam fjärde är pass oftare rätt än fel. Din hand är mer defensiv då. Därför lägger du en grön lapp på bordet och avvaktar utvecklingen.
  Erika studerar sina kort och bjuder sedan 4 klöver. I och med att budgivningen är högre än 3 sang skall bud inte längre alerteras, men Åke misstänker att det inte är ett naturligt bud, så han frågar. Han får beskedet "singel eller renons klöver, spaderstöd och utgångsstyrka".
  Åke plockar då upp 4 hjärter ur budlådan. Precis vad du kunde misstänka!
  Och för att göra saker och ting ännu värre kommer det en dubblingslapp från Staffan.

Vad bjuder du då?


När du under studentåren spelade robberbridge dag ut och dag in, fick du ofta rådet att "aldrig rädda en partner som inte ber om det". Så av den anledningen bör du passa. Och för allt vad du vet, skulle Åke kunna ha åtta hjärter med kung-dam-knekt-tia i topp. Om du då tror att klövern är en bättre trumf, kan ni hamna ur askan i elden.
  Men du har också en budgivning att ta hänsyn till. Efter Staffans 2 spader-öppning och Erikas trumfstödsbud, kan du vara helt säker på att Åke är renons i spader. Det borde då finnas plats för en och annan klöver hos honom – speciellt som Erika med 4 klöver visat högst en klöver.
  En annan sak är att Åke förmodligen tänkt positivt när han bjöd 4 hjärter. Det vet du att han brukar göra. Han hoppas att dina ess-dam i spader finns hos motståndarna och att dina eventuella honnörer finns i andra färger. Och det är inte förbjudet att hoppas på ett par trumf också. Att lägga upp en träkarl utan hjärter och med ess-dam i spader kommer att vara en stor besvikelse för Åke. Den vill du inte utsätta honom för.
  Därför går du över i 5 klöver och hoppas att du inte gjort något dumt.
  Du räknar med att Erika skall dubbla, men så sker inte. Hon passar, precis som Åke, och så det Staffan igen. Men det kommer ingen dubbling, där heller. I stället bjuder han 5 spader.

Syd Väst Nord Öst
2 Sp
pass 4 Kl 4 Hj D
5 Kl pass pass 5 Sp
?

Hur tänker du då?
När ni har offrat er, och motståndarna bjuder över, är det oftast dumt att dubbla även om du tror på straff. Anledningen är att om de spelar 5 spader med en straff, så får ni en bra bricka även om straffen är odubblad – om de flesta andra par spelat hem 4 spader på deras ledd. Om det sitter så illa att även 4 spader går bet, får ni en straff mer än de andra. Ingen anledning att dubbla, då heller. Men om 5 spader går hem, förvandlar dubbelt en medelbricka till en botten.

Passar du därför?


Nej. Du struntar i det rådet och dubblar.
  För det första är det otroligt att 5 spader skall gå hem när du har två trumfstick och är renons i Åkes färg. Och för det andra kanske det är så att det är de som offrar sig...
  När ingen dubblade 5 klöver, vet du att du gjorde rätt som tog bort 4 hjärter dubbelt. Chansen att 5 klöver hade gått hem är ganska stor. Om så är fallet, kan du behöva dubbla för att få maximal kompensation för er uteblivna utgång.
  Din dubbling avslutar den intensiva budgivningen, som alltså gick så här:

Syd Väst Nord Öst
2 Sp
pass 4 Kl 4 Hj D
5 Kl pass pass 5 Sp
D pass pass pass

Vad spelar du ut?


Ruter nio.
  Kanske har du läst att man skall spela ut sin längsta färg när man har fyra eller fler trumf, i hopp om att trumfmatta spelföraren. Det rådet kan du glömma här. Erika har sagt att hon är kort i klöver, så eventuella stölder sker på handen med tre trumf. Då blir det ingen trumfmatt när Staffan har sexkorts spader. I stället kan det vara så att klöver ut hjälper spelföraren att stjäla alla sina klöverförlorare på bordet.
  Därför väljer du att spela ut ruter nio i stället. Förhoppningen är förstås att skapa en ingång till Åke, så att du kan få en stöld. Men ditt utspel kan också tänkas slå bort en ingång till spelförarens hand, så att han får svårt att komma fram och tillbaka för att stjäla klöver. Försöker han gå in i hjärter kan du ju stjäla.
  Under andra omständigheter hade du dragit dig för det utspelet. Risken finns ju att Åke kommer in i ruter, tror att du spelat ut en singelton, och försöker ge dig en ruterstöld. Att det inte kommer att ske här, vet du. Dels bjöd du på 4 hjärter, dels spelade du inte ut hjärter. Att den enda färg du kan få en stöld i är hjärter, är inte så svårt att räkna ut.
  När träkarlen läggs upp, ser du att spader kung finns där. Vem hade trott det?

Träkarlen (Erika)
Sp K 8 2 Bridgebord
Hj 9 7 6 5 3
Ru E D kn 7 3
Kl
Du (Syd)
Sp E D 6 5
Hj
Ru 9 4
Kl D 10 9 7 6 5 3

Hur ser det ut?


Säg det!
  Bordets långa ruterfärg är oroväckande, för det betyder att Staffan kan saka eventuella hjärterförlorare från handen. Om inte Bengt kan komma in, är risken stor att dina två trumfstick är det enda ni får. Kanske var det dumt att dubbla.
  Fast om Staffan har kung-hacka i ruter kan du kanske spela en ruter till senare, så att han inte kommer åt alla rutersticken. Förbindelsen till bordet bryts ju då.
  Men alla negativa tankar försvinner snabbt, för Staffan begär ruter knekt i första stick och Åke plockar fram ruter kung. Tack för det!
  Åke förstår att du är renons i hjärter och vänder med hjärter åtta, då esset kommer från Staffan, och du stjäl.
  Trumfesset skall du också ha för, så 5 spader kommer att gå bet, men din dubbling har tipsat Staffan om hur trumfen sitter. Därför kan du inte räkna med att få för spader dam, såvida inte”¦

Vad krävs för två straff?


Åke behöver ha ess eller dam i klöver. Då kan ni tvinga bordet att stjäla klöver, så att spader dam tar stick ändå.
  Du skiftar därför till klöver. Staffan sakar hjärter från bordet, och Åke är återigen en bra partner för han bidrar med kungen, som sticks av esset.
  När spader knekt spelas härnäst tar du för esset och fortsätter med klöver dam. Därmed skall du ha ett trumfstick till när hela sitsen är denna:

Sp
Hj D kn 10 8 4 2
Ru K 6 5
Kl K 8 4 2
Sp K 8 2 Bridgebord Sp kn 10 9 7 4 3
Hj 9 7 6 5 3 Hj E K
Ru E D kn 7 3 Ru 10 8 2
Kl Kl E kn
Sp E D 6 5
Hj
Ru 9 4
Kl D 10 9 7 6 5 3

Du är nöjd med dubblingen och era +500 ända tills du ser Åkes kort och upptäcker att 5 klöver hade gått hem. Och när scorerna kommer upp, är +750 ett vanligt resultat på er ledd. Så för allt ert slit får ni klart under medel.
  Och det kunde ha varit värre. Om Erika höjt 2 spader till 4 spader, hade ni slagits ut ur budgivningen helt, och även om ni hittar rätt försvarsspel hade +100 för en odubblad straff varit en tvådelad botten.

Borde Erika ha bjudit 4 spader på 2 spader?


Den här gången är svaret ja.
  Men du förstår varför hon hoppade till 4 klöver, som en slaminvit. Om Staffan har så litet som ess-dam sjätte i spader, singel hjärter och ruter kung är 6 spader jättebra; och har han hjärter ess därtill kan de spela hem storslam.
  Taktik och teknik går inte alltid hand i hand. Den här gången hade det varit bättre att bjuda taktiskt och nöja sig med utgång (för att inte släppa in er i budgivningen), men nästa gång kanske det tekniska budet 4 klöver fungerar bäst. Bridge är ett svårt och intressant spel, bland annat för att det inte finns entydiga svar på sådana här frågor.
  Innan vi lämnar given, kan det finnas skäl att titta närmare på Åkes 4 hjärter-bud.

Håller du med om 4 hjärter?


Kanske. Det är ett farligt bud, inget snack om den saken, men när man är renons i motståndarnas färg finns ofta anledning att bjuda över (eller att invitera partnern att bjuda över). Här var det troligt att Öst-Väst skulle bjuda minst 4 spader, så risken att 4 hjärter skulle bli dubblat var liten. Och om du sedan bjöd 5 hjärter över 4 spader kunde det säkert vara rätt.
  I det här fallet ledde Åkes modiga inkliv till att ni hittade 5 klöver, som dessutom ledde till ett bättre resultat än om han passat. Så nog ligger det något i Åkes slogan att hellre "bjuda en gång för mycket än en för litet".
  Efter er usla start, jobbar ni upp er en smula, men att hamna på medel ger inga priser, så de där salladsbesticken hamnade inte där du hoppades. Men det kommer fler tävlingar, och fler chanser...

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult