Fyra ess

Steg för steg, 5, 2009

Det är match i den lokala fyrmannaligan i kväll, och som vanligt är det Bengt som sitter mitt emot dig. Under den senaste tiden har ni pratat en hel del om konkurrensbudgivning, inte minst hur ni bjuder efter en upplysningsdubbling. Ni noterade då att de flesta par vet vad de gör när dubblingen kommer i andra hand men att de ofta är osäkra om vad som gäller när dubblingen kommer efter två bud. Ni har därför benat ut lägena i detalj, hoppas du.
  Era motståndare är ett för dig okänt mixedpar, ungefär i er ålder. Deras deklarationskort avslöjar att de har samma efternamn, så du misstänker att de är gifta. De hälsar artigt och presenterar sig som John och Barbro. Du hajar till. Det är ju precis vad din bror och din fru heter. När du nämner det, skrattar alla gott. Av deras frågor om ert system drar du slutsatsen att de är både rutinerade och skickliga. Det kan nog bli en tuff match, den här.
  Matchen börjar odramatiskt på ert bord, och efter fem tråkiga spel kommer du att bli förvånad om det inte står 0-0 i matchen. Du hoppas därför att den sjätte brickan skall bli intressantare.
  Som vanligt sitter du Syd, när ingen sida är i zonen, och Bengt är giv. Du har intressant fördelning, men inte mycket i honnörsväg:

    Sp D kn 8 6 5 2
    Hj 4 2
    Ru kn 10 7 4
    Kl 3

Bengt öppnar med 1 klöver, och Barbro på Östs plats passar.

Vad bjuder du då?


1 spader
  Alla läroböcker säger att man skall passa på partnerns öppningsbud när man har högst 5 hp. Resonemanget brukar fortsätta ungefär så här: ”eftersom partnern har högst 20 hp, kan ni inte klara utgång i så fall”.
  I enlighet med det, borde du alltså passa.
  Att du ändå inte gör det, beror på att erfarenheten har lärt dig att det inte är vinnande bridge att passa med en hand som den här. För det första är det mindre troligt att klöver är er bästa trumf, och för det andra blir det svårare för motståndarna att hitta sitt bästa kontrakt om du bjuder än om du passar. När du bara har 4 hp, är det ju troligt att det är motståndarna som har majoriteten av styrkan. I och med att du bjuder, blir det svårare för dem att bedöma sin gemensamma styrka.
  Därför svarar du 1 spader.

Är det ofarligt att svara med en så här svag hand?


O nej! Det finns risker med allt.
  En risk är att partnern räknar med bättre kort hos dig och driver upp budgivningen för högt, en annan att han straffdubblar motståndarna i tron att du har något att hjälpa till med i försvarsspelet. I båda fallen kan din hand vara en besvikelse för honom.
  Men det finns risker med pass också. Tänk om Bengt har 4-4 i svart och 19 hp. Om du passar kanske ni spelar 1 klöver med bet i stället för 4 spader med hemgång. Därför är det bättre att tänka positivt och svara 1 spader än att tänka negativt och passa.
  I förbigående kan vi nämna att det på andra håll i världen är vanligt att man svarar 2 spader för att visa en svag hand med minst sex spader. Fördelen med svaga hoppande borttag är att partnern direkt vet att du är svag, nackdelen är att motståndarna också gör det. Ganska ofta är det de som tjänar på det. Därför föredrar du 1 spader, som inte säger särskilt mycket om din hand. Det gör det svårare för alla vid bordet, men då du har två motståndare och en partner hoppas du att det blir svårare för dem, inte för er.
  Om det ar rätt eller fel, vet du inte ännu, för John blandar sig i budgivningen med en dubbling. Med tanke på hur litet kort du har, är det inte så överraskande att Väst har till ett bud.
  Bengt höjer till 2 spader, och Barbro börjar fundera. Efter ett tag greppar hon rejält i budlådan och lägger upp 4 hjärter.
  Då är det du igen.

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1 Sp D 2 Sp 4Hj
?

Du är glad att ni nyligen diskuterade det här läget; och innan du bjuder, går du i huvudet igenom Bengts möjligheter med spaderstöd efter dubblingen. Med trekortsstöd kan han redubbla med minst 15 hp eller höja ett steg med mindre. Han kan också passa med trist fördelning eller dåliga färgspelskort. Med fyrkortsstöd och minimal styrka höjer han ett steg med jämn fördelning, eller två steg med ojämn fördelning (helst en singelton, men 4-2-2-5 med all styrka i de svarta färgerna är också OK). Slutligen finns möjligheten 2 sang för att visa fyra spader och minst 15 hp.
  Att hoppet i sang visar trumfstöd är ungefär som svaret 2 sang på en högfärgsöppning. Så spelar ju nästan alla svenskar i dag, men av någon anledning gör de det inte när det kommer en mellankommande dubbling efter 1-över-1. Det gör ni, och när läget kommit upp har knepet varit bra. Med den starka sanghanden är det bättre att redubbla, för att ha kvar chansen att straffdubbla motståndarna.
  Nu vet du att Bengt antingen har tre spader och skäl för att höja (t.ex. en singelton) eller fyra spader och jämn fördelning. Att ni inte kan göra utgång är klart, men kanske kan ni offra er i 4 spader. Många säger ju att man ”alltid skall bjuda 4 spader över 4 hjärter”.

Blir det därför 4 spader?


Nej. Du passar i stället.
  4 spader kan inte bli särskilt dyrt, när du har så här fin fördelning, men att du ändå avhåller dig från det beror på att du inte alls är säker på att Öst-Väst kan spela hem 4 hjärter.
  Bengt öppnade med 1 klöver, och där har du singelton. Det betyder att du har ett utmärkt utspel. Med litet tur kommer den starka handen på mellanhand i första stick, eller så får du en stöld eller två. Frestelsen är för stor för att du på eget bevåg skall offra dig.
  Säg att 4 spader går två straff, för -300. Då kan ni vinna 3 IMP på att offra er, om 4 hjärter går precis hem, för -420. Men om 4 hjärter går bet, kostar offringen 8-9 IMP (-300 i stället för +50/100).
  Går 4 spader bara en straff, finns mer att vinna. -100 i stället för -420 är då 7 IMP, medan det är billigare om 4 hjärter inte gått hem: -100 i stället för +50/100 är bara 4-5 IMP.
  Vilket av de här fallen som är troligast är inte lätt att veta. Men om du lägger ihop vad du kan vinna med en offring (10 IMP) och jämför med vad du riskerar att förlora (12-14 IMP), ser du att offringen behöver vara rätt oftare än varannan gång. Kommer den att vara det?
  Frestelsen att spela ut en singelton i partnerns färg är så stor att du inte följer reflexen och bjuder över. I stället passar du och håller tummarna för att det är rätt.
  Då händer något som du inte tänkt på. Väst passar, men det gör inte Bengt. Han dubblar. När Öst passar, är det du igen.

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1 Sp D 2 Sp 4Hj
pass pass D pass
?

Vad bjuder du nu?
Pass igen.
  Ville du inte offra dig innan, skall du definitivt inte göra det nu, när Bengt med dubblingen säger ”jag tror inte att det här går hem”. För det är precis vad hans bud betyder.
  Du har stött på spelare, som i liknande situationer dubblar för att säga ungefär: ”Jag vill gärna bjuda över, men jag låter dig avgöra. Har du bra försvarsvärden, får du passa.”
  Även om ni spelat så, hade det inte varit aktuellt i det här läget. Och det av den enkla anledningen att Bengt inte kan ha vad som krävs för en sådan dubbling. Med fyra spader och en offensiv minimihand hade han ju hoppat till 3 spader efter Västs dubbling. Därför är dubbelt nu en straffdubbling.
  Du och Väst passar, och sedan spelar du ut klövertrean. Åsynen av träkarlen gör dig optimistisk.

Träkarlen (Väst)
Sp K 7 Bridgebord
Hj E K 5
Ru E 9 8 3
Kl kn 7 6 5
Du (Syd)
Sp D kn 8 6 5 2
Hj 4 2
Ru kn 10 7 4
Kl 3

Varför är du optimistisk?


Det finns flera skäl till att du räknar med att 4 hjärter kommer att straffas. Det första är att Västs tre hjärter och Bengt dubbling pekar på att Bengt har fyra hjärter. I så fall kommer Bengt ofta att ha singel ruter, vilket gör det möjligt att du får ett stick i den färgen. Slutligen har bordet spader kung, som kanske sitter på mellanhand - och så är chansen god att Bengt har klöver ess, så att du kan få en stöld. Kort sagt: 4 hjärter kommer inte att gå hem!
  Spelföraren lägger lågt från bordet, och när Bengt tar för klöver ess, kommer tvåan från Öst. Det här var väl en bra start på försvaret!
  Bengt tittar på hackorna och vänder sedan med klöver tio. Öst bekänner med nian och du stjäl.

Vet du hur klövern sitter?


Det finns två möjligheter. Den mest troliga är att Bengt hade ess-dam-tia femte från början, och att Öst släppt vändan till bordet för att slippa få kungen bortstulen. Men det kan också tänkas att Öst har kung-dam-fjärde i klöver. I båda fallen har Bengt vänt med sin högsta klöverhacka.

Varför har han gjort det?


Du känner säkert till att man kan göra en så kallad Lavinthalmarkering när man ger sin partner en stöld, så att han vänder med rätt färg därefter. Principen är då att ett lågt kort ber om lägsta sidofärg i retur, medan ett högt kort ber om den högsta sidofärgen.

Vilket kort spelar du i tredje stick?


Spader dam.
  Inte alla frågor har lika lätta svar som den här. Bengt vände med sin högsta klöver, för att be dig returnera den högsta färgen. Det betyder att han har spader ess. Med litet tur har han bara tre spader, så att ni kan vinna två stick i den färgen också.
  Öst suckar ljudligt och säger sedan med uppgiven röst ”täck med kungen”.
  När Bengt sticker med spader ess, har ni vunnit de tre första sticken; och när han fortsätter med klöver fyra, så att du kan stjäla bort Östs kung har utgången straffats på snabbast tänkbara sätt.

Träkarlen (Väst)
Sp 7 Bridgebord
Hj E K 5
Ru E 9 8 3
Kl kn
Du (Syd)
Sp kn 8 6 5 2
Hj
Ru kn 10 7 4
Kl

Om Öst har en spader kvar, kan du ta en andra dubblad straff med spader knekt.

Skall du göra det?


Låt oss tänka efter först.
  Om Öst har en spader till, har Bengt fördelningen 3-4-1-5. Tar du för spader knekt är du inne och måste vända i nästa stick. Det är inte säkert att det är så bra för er.
  Om Bengt har spader tio är det bättre att han får vinna nästa stick, för när han därefter spelar klöver dam godspelar han ett trumfstick till sig själv. I så fall blir det en tredje straff.

Kan Bengt ha spader tio?


Han kan, men han har den inte!
  Du har väl inte glömt att Bengt vände med klöver fyra när du fick din andra stöld. Det är hans lägsta klöver. Om han haft spader tio, hade han kunnat signalera för den med sin högsta klöverhacka, åttan. Du vände ju med spader dam, så han räknar med att du har knekten.
  När Bengt vände med klöver fyra är det egentligen en negativ markering. Den säger inte ”vänd med ruter” utan ”vänd inte med en låg spader”.
  Därför vet du att Öst har spader tio kvar och att du skall ta för spader knekt. När du gör det, kommer nian från Bengt och tian från Öst. Din analys av spadersituationen var alltså helt korrekt.

Vad vänder du med då?


En spader till.
  Om Bengt har honnör singel i ruter, går det bra att vända med den färgen, men har han en hacka är ruter favör. Spader är förvisso mot dubbelrenons, så att spelföraren kan stjäla på den ena handen och saka en ruterförlorare från den andra, men om Bengt har knekt fjärde i trumf får ni tillbaka det sticket i form av ett trumfstick: stjäl Öst på bordet, kan Bengt inte maskas ut; och stjäl Öst på handen har Bengt flest trumf kvar vid bordet.
  Barbro inser vad som händer, för hon säger ”Jaha, nu förlorar jag väl ett trumfstick ocks唝. Och det gör hon, för hela sitsen är denna:

Sp E 9 4
Hj kn 9 8 3
Ru 5
Kl E D 10 8 4
Sp K 7 Bridgebord Sp 10 3
Hj E K 5 Hj D 10 7 6
Ru E 9 8 3 Ru K D 6 2
Kl kn 7 6 5 Kl K 9 2
Sp D kn 8 6 5 2
Hj 4 2
Ru kn 10 7 4
Kl 3

Din dubbelrenonsvända var värd ett stick när Barbro hade dam-tia fjärde i trumf. Så när ni skriver in tre dubblade straff i protokollet, inser du att det fanns femhundra skäl till för att inte bjuda 4 spader med dina kort...
  I och för sig, går 4 spader ganska bra, och om försvaret inleds med tre ronder hjärter går det till och med hem om du spelar på att klöver kung sitter tredje: klöver ess, klöverstöld, spadermask, ny klöverstöld, uttrumfning. Då får du sex trumfstick på handen, tre klöverstick på bordet samt en ruterstöld.
  Men Öst-Väst kan sätta en käpp i hjulet för den planen genom att vända med ruter och tvinga bordet att stjäla i förtid. Då kan klövern inte längre utnyttjas, så Syd får nöja sig med nio stick på korsstöld.
  När man upplysningsdubblar efter två motståndarbud, har man vanligen minst 4-4 i de objudna färgerna, så när Barbro hade längd i sin partners båda färger och 10 bra poäng, tyckte hon att det var motiverat att bjuda utgång. Men när maken hade en värdelös spader kung och bara tre trumf var det för högt.

Håller du med om Västs dubbling?


Ja.
  Den är inte perfekt, med bara tre hjärter, men ofta är det klokt att komma in i budgivningen medan det är förhållandevis ofarligt. Hellre dubbelt än att passa först och balansera sedan. Det är mycket mer riskabelt.

Håller du med om Bengts dubbling?


Ja, och inte bara för att den fungerade så bra.
  Bengts dubbling var tuff, men motiverad. Med två ess, fyra bra trumf och den starka motståndaren till höger räknade han med att vinna minst tre stick själv, så chansen till en god inkomst var stor. Och när du hade singel klöver gick försvaret perfekt och gav er 500 poäng. Men tänk om du trott att det var läge för en offring och bjudit 4 spader. Då hade Öst-Väst fått +100, och given hade kunnat bokföras som ”ännu en missad chans”.
  ”Tur för dig att inte hjärter två och klöver två bytte plats med varandra” säger Barbro och vänder sig till Bengt, ”för då går 4 hjärter hem när jag slapp spaderutspel”. Men då rättar du henne snabbt och påpekar att du förstås hade bjudit 4 spader med singel hjärter och två klöver.
  När ni jämför, säger lagkamraterna ”fyrahundra in”, när ni kommer till den här brickan. De spelade nämligen 3 sang med hemgång. Nord-Syd använde ett system med stark klöver, så Nord fick öppna med 2 klöver (11-16, minst femkortsfärg). 2 spader hade då varit rondkrav, så Syd passade, och Åke balanserade med 2 sang. Ellen höjde till 3 sang, och när Nord försökte sig på ett överraskningsutspel i form av hjärter nio, visade Åke hur man får nio stick. Han maskade med tian, tog ut ess-kung i hjärter, testade rutern med kung och dam och tog hem hjärter dam. Sitsen var som en öppen bok, och på ruter ess fick Nord förkasta sig. 14 IMP till er.
  

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult