Fyra ess

Steg för steg, 3, 1994

Den svenska sommaren har varit rekordvarm, och du har försökt spela så mycket bridge som möjligt – speciellt med tanke på att klubben numera håller till i en skön, sval källarlokal.
  I onsdags började det riktigt bra, och halvvägs in i tävlingen tar du upp följande kort som Syd, med ingen i zonen.

    Sp K 6 5 4 2
    Hj 10 3
    Ru E K 2
    Kl K 6 5

Väst är giv och passar, och partnern Nord öppnar med 1 klöver.

Vad bjuder du efter Östs pass?


1 spader. Du vet säkert att ny färg på partnerns öppningsbud är krav för en rond, så om Väst passar måste partnern bjuda igen. Det betyder att du får en chans till, och det är du tacksam för. Du vet att ni ska bjuda utgång, men du vet inte vilken, så du behöver mer information från partnern.
  Väst passar, Nord bjuder 2 spader och Öst passar.

Vet du vad utgången ska heta nu då?


Ja. Nord återbjöd på lägsta nivå, så hans styrka är minimal, högst 15 poäng, men hans höjning av spadern visar att han gillade den färgen. Oftast har han fyra spader, men det är även korrekt att höja med trekortsstöd och en obalanserad hand. Er sammanlagda styrka räcker till utgång och ni har hittat en högfärg på minst åtta kort. Då gör du en lång historia kort och hoppar till 4 spader .
  Det blir pass runt på det, och Väst spelar ut hjärter kung. Nord lägger sedan upp en hygglig träkarl.

Träkarlen (Nord)
Sp E D 5 3
Hj E 2
Ru D 9 7
Kl 8 7 6 5
utspel: hjärter K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 9 8 7 2
Hj 10 3
Ru E K 2
Kl K 4 2

Innan du begär kort från bordet räknar du dina säkra stick. Spadern ger förmodligen fem stick, och dessutom har du hjärter ess och ess-kung-dam i ruter. Det är nio. Det tionde sticket verkar du bara kunna få i klöver.

Vad krävs för att du ska få ett klöverstick?


Att klöver ess sitter hos Öst, eller att du kan få Väst att spela klöver. I sistnämnda fall spelar det ingen roll var esset finns.

Kan Väst bli tvungen att spela klöver?


Kanske. Utspelet talar om att han har kung och dam i hjärter. Har han även knekten, kan du i ett senare skede spela hjärter tio, som bara Väst kan sticka. Om han då inte har annat än klöver kvar, har du lyckats med ditt uppsåt: du får för klöver kung.
  Men nu är det hög tid att sätta ihop de här funderingarna till en plan. Till att börja med:

Vad gör du i första stick?


Du tar för esset. Det finns situationer då det är rätt att släppa utspelet från ess-hacka till två hackor, men har är det fel. Du har ju upptäckt att det kan vara bra att slå ifrån sig med hjärter tio så småningom. Släpper du utspelet, går du miste om den chansen.
  Du har inga stölder som behöver tas, så du drar lämpligen ut trumfen, först som sist.

Är det någonting du behöver tänka på då?


Ja. Om trumfen sitter 2-2 eller 3-1 spelar det ingen roll vilken honnör du börjar med, men om alla trumf sitter på samma hand kan det var viktigt att börja ined rätt honnör.

Vilken är det?


Kungen. Har Öst alla trumfen finns det inget du kan göra, eftersom han då har ett säkert trumfstick. Men om Väst har knekt-tia fjärde i spader kan du maska ut honom under förutsättning att du sparar bordets två trumfhonnörer. Om Öst sakar på spader kung fortsätter du med spader nio, som täcks av tia och dam. När du sedan återvänder till handen på ruter ess och spelar spader åtta, blir Väst utan trumfstick.
  I verkligheten har det ingen betydelse hur du spelar spadern, för båda försvararna bekänner. Det gör de även på spader ess.

Vad gör du sedan?


Att försöka tvinga Väst att spela klöver är ingen dum idé, men om du spelar hjärter tio nu är du inte betjänt av att hitta Väst med alla hjärterhonnörerna.

Varför inte?


Därför att han kan vända med ruter, så att du själv får spela klövern. Så innan du spelar hjärter, behöver du göra något viktigt.

Vad då?


Ta hem dina ruterstick, så att Väst inte kan vända med den färgen utan risk. Det spelar egentligen ingen roll vilken hand du är inne på efter rutersticken, men det är psykologiskt riktigt att ta det tredje rutersticket på bordet.

Varför?


Därför att om Öst har hjärter knekt, så är det inte säkert att han går upp med den, när du spelar hjärter mot handen. I så fall blir det Väst som kommer in, och då får klöver ess sitta var det vill.
  Du tar därför för ruter ess-kung och spelar ruter två till damen. Sedan är det dags för hjärter. När Öst bara orkar med nian, kan du faktiskt göra anspråk på tio stick, för slutläget ser ut så har efter det att Väst stuckit hjärter tio med knekten:

Träkarlen (Nord)
Sp D 5
Hj
Ru
Kl 8 7 6 5
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 8 7
Hj
Ru
Kl K 4 2

Vad nu då? Väst vänder inte med klöver utan fortsätter med hjärter!

Betyder det att din spelplan var felaktig?


Nej då. I och med att du inte har hjärter på någon av händerna är Västs vända mot dubbelrenons. Det betyder att du kan stjäla på den ena handen och saka en förlorare på den andra.

På vilken hand stjäl du?


Bordet. Du är inte betjänt av att saka en klöver från fyrkortsfärgen, men det är värt ett stick att saka klöver frän kung tredje. Efter det kan du högst förlora två stick till.
  När du därefter spelar klöver till kungen sticker Väst med esset, så du får nöja dig med jämn hemgång. Men det är vackert så, för hela sitsen är denna:
Sp E D 5 3
Hj E 2
Ru D 9 7
Kl 8 7 6 5
Sp kn 4 Bridgebord Sp 10 6
Hj K D kn 4 Hj 9 8 7 6 5
Ru 8 6 5 3 Ru kn 10 4
Kl E D 3 Kl kn 10 9
Sp K 9 8 7 2
Hj 10 3
Ru E K 2
Kl K 4 2

Den teknik du använde på den här given kallas elimination med inpetning. Först eliminerade du de färger Väst kunde vända med utan risk, spader och ruter, och sedan petade du in honom på hjärter, som samtidigt eliminerade den färgen. Han var då tvungen att ge favör: antingen klöver från esset eller röd färg mot dubbelrenons.
  När partnern vecklar upp protokollet visar det sig att mer än hälften av paren gått bet i 4 spader. Du har därför all anledning att sträcka på dig för din spelföring, eller hur?
  Innan vi lämnar given ska vi backa tillbaks till situationen med sex kort kvar och anta att Öst hade hjärter knekt och gick upp med den.

Kan du klara dig då?


Kanske. Du har tre chanser. Den första är att klöver ess sitter rätt. Men för den skull ska du inte ha för bråttom med klöver kung. Om Öst vänder i klöver lägger du lågt första gången men går upp med kungen nästa gång.
  Din andra chans är att Väst har så höga klöver att han kommer in i det första klöversticket (det gör han om han har ess-dam-knekt eller ess-dam-knekt-tia). I så fall är han inpetad.
  Den tredje chansen är att Väst har esset andra. Efter att ha stuckit klöver kung har han bara röda kort kvar och måste spela mot dubbelrenons. Du stjäl då på bordet samtidigt som du sakar din sista klöverhacka.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult