Fyra ess

Steg för steg, 2, 2009

Skönt att kunna spela bridge igen! Du har haft ett elakt ryggskott som varat nästan tre veckor, så det har varit vila och värktabletter som gällt den senaste tiden. Men nu börjar smärtan ge med sig, och i kväll har du till och med tagit dig ner på bridgeklubben för en helt vanlig partävling.
  Många undrar var du hållit hus, och du får berätta att det är din gamla ryggskada som spökar. I unga år gjorde du ett felaktigt lyft, och sedan dess får du värk i ryggen med jämna mellanrum. Det är då inget annat att göra än bita ihop och kämpa på. För eller senare går det över.
  Nu sitter du i alla fall med kort i handen och en kaffekopp framför dig och funderar på ditt öppningsbud på den tredje rondens andra bricka. Bara ni är i zonen och Öst är giv. Öst är en medelålders man, som du inte känner igen, och det är samma sak med hans partner. De verkar dock vänliga och skakade hand när de satte sig vid bordet. Deras system påminner ganska mycket om ert: Modern Standard med smärre avvikelser.

    Sp K D 10 5 4
    Hj E kn 3
    Ru K 2
    Kl E 6 5

Vad öppnar du med?


1 spader.
  5-3-3-2 är en balanserad fördelning, och er sangöppning visar 15-17 hp. Att du ändå öppnar med ett färgbud beror på att du bedömer din hand som för bra för 1 sang. Din starka femkortsfärg gör att du glatt värderar upp handen till nästa intervall och tänker visa den som 18-19 hp i stället.
  Många läroböcker säger att man skall lägga till en poäng för en femkortsfärg, men om färgen är bra är en poäng snarast för litet. Om den femte spadern vinner stick, är den ju lika mycket värd som vilken sticktagande honnör som helst, t.ex. ett ess.
  Om Nord har så litet som

    Sp kn 3 2
    Hj 8 7 6 5
    Ru E D 4
    Kl 9 8 4

kommer han att passa på 1 sang, och trots det går 3 sang ofta hem.
  Men om vi flyttar en av dina spader till ruter, ser det ut så här:

    Sp K D 10 4
    Hj E kn 3
    Ru K 5 2
    Kl E 6 5

Nu har du samma 17 hp, men ingen femkortsfärg. Då kommer 3 sang för det mesta att gå bet. Och skälet att det är så är enkelt: en femkortsfärg som ger utdelning tar ett stick mer än en fyrkortsfärg.
  Så att du skall värdera upp din aktuella hand,

    Sp K D 10 5 4
    Hj E kn 3
    Ru K 2
    Kl E 6 5

till 18-19 hp är inte att överbjuda korten.
  Även Väst passar, Bengt svarar 2 spader, och Öst passar på nytt. Då är det du för andra gången.

Vad bjuder du?


2 sang.
  Om Bengt svarat 1 sang, hade du höjt till 2 sang för att invitera till utgång och visa en jämn hand med 18-19 hp. Höjningen till 2 spader visar samma styrka som 1 sang, varför du bjuder samma bud även nu. Visserligen har ni hittat en trumf, men med din jämna fördelning är du inte stark nog för 4 spader - och dessutom är det tänkbart att 3 sang är ett bättre kontrakt.
  Du hörde en gång landslagskapten Jan Kamras säga att ”par som inte har metoder för att hitta 3 sang när de har en gemensam högfärg är inte aktuella för landslagsspel”. Även om du själv inte aspirerar på en landslagsplats, har du lagt Kamras’ ord på minnet. Förvånansvärt ofta stämmer det också - speciellt när båda händer är balanserade.
  Du bjuder därför ett beskrivande 2 sang-bud och hoppas det skall leda er till rätt kontrakt.
  Väst passar, och Bengt funderar ett tag. Sedan hoppar han till 4 spader.

Ångrar du ditt 2 sang-bud?


Ja och nej.
  Om du överbjudit korten en aning och hoppat till 4 spader förra gången, hade Öst-Väst inte vetat något om din hand. Nu vet de att du har en jämn, stark hand, och om det vill sig illa kan de dra fördel av den vetskapen i spelet. På så sätt ångrar du ditt förra bud.
  Nu är det långt ifrån alltid de har nytta av den informationen, och fördelen med att ta det lugnt är att du håller öppet för flera kontrakt: utgång eller delkontrakt, sang eller spader. En annan positiv sak är att ni gemensamt bjuder utgång i stället för att en i paret chansar in slutbudet. Det betyder att förtroendet i paret ökar, att båda spelarna vet att det spelar roll också vad de gör. Därför kommer du att bjuda 2 sang även nästa gång du får läget.
  Budgivningen har alltså gått:

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Sp pass 2 Sp pass
2 NT pass 4 Sp pass
pass pass

Västs utspel kommer fort. Det är hjärter kung. Sedan lägger Bengt upp sina kort på bordet.

Bengt (Nord)
Sp E 9 7 2
Hj 8 6 5
Ru D kn 5 3
Kl 9 7
Utspel: Hj K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K D 10 5 4
Hj E kn 3
Ru K 2
Kl E 6 5

7 hp och jämn fördelning. Det betyder att Bengt förmodligen hade passat om du öppnat med 1 sang.

Varför bara ’förmodligen’?


Eftersom det är partävling, kanske Bengt tagit en chans och frågat efter högfärg med 2 klöver, i hopp om att hitta ett bättre delkontrakt. Om du svarar 2 ruter, 2 hjärter eller 2 spader, kan han passa (eller möjligen höja 2 spader ett steg); och om du visar båda högfärgerna med 2 sang (minimum) eller 3 klöver (maximum), kan han bjuda 3 hjärter, som överföring till 3 spader, och sedan passa (eller höja optimistiskt till 4 spader).
  Det finns inga garantier för att en sådan strategi fungerar bra, men du minns att du får många år sedan såg Johan Bennet bjuda på precis det sättet. Det slutade med att hans partner spelade hem 2 hjärter på 4-3, när dina lagkamrater gick två bet i 1 sang på det andra bordet. När du försynt undrade om det var bra att svara 2 klöver med de korten, tittade han lite förvånat på dig och svarade ”Ja, det är klart!” Du har provat knepet själv ett par gånger, och det verkar som om det fungerar för dig också.
  Men nu gäller det 4 spader med hjärter kung i utspel. Innan du spelar på från bordet, kastar du en snabb blick på motståndarnas deklarationskort: 11-regeln, högsta kortet från sekvens, och omvända markeringar.
  När du begär en hacka från bordet, kommer nian från Öst.

Vad gör du?


Duckar.
  Du har redan sett att det finns potential för tio stick i form av fem trumfstick, två ess, två ruterstick och en klöverstöld på bordet. Den enda faran är att du förlorar fyra stick innan dess.
  Den risken finns, om du tar för esset. Om Öst har ruter ess, kan han senare vända med hjärter och sätta dig på mellanhand. Då får Väst två hjärterstick, och så småningom förlorar du också ett klöverstick. Du är ju inte betjänt av att saka en klöver från handen. Mycket bättre är om du kan saka en hjärter och slippa undan med en förlorare där.
  Genom att krypa, sätter du dig med en gaffel i färgen, och om Väst då fortsätter med hjärter får du två hjärterstick. Då blir det lätt. Därför bevarar du ditt stopp i hjärter samtidigt som du tvingar Väst att skifta färg.
  Det här knepet är mycket gammalt - ända från Whistens dagar. Finessen upptäcktes i Bath i England och kallas därför Bath Coup. Det är ett bra knep, som du kan ha nytta av många gånger.
  Det finns dock en liten risk med att ducka.

Och den är?


Att hjärtern sitter 6-1. Då kan försvararna ta en stöld, och så småningom får de för ruter ess och ett klöverstick. Sitter det så, skall Syd vinna utspelet och trumfa ut, för då gör det ingenting om Öst senare kommer in på ruter ess; hans hjärter är ju slut.
  Men att det sitter så är mindre troligt än att Öst har ruter ess och minst en hjärter till. I så fall behöver du spara hjärter ess. Därför kryper du med trean.
  Väst tittar länge och väl på sticket, och skiftar slutligen till klöver fyra. Öst spelar på klöver kung, och så har du samma läge igen: krypa eller sticka?

Vad blir det?


Nu är det rätt att sticka.
  Får Öst vara inne, vänder han ju med hjärter och godspelar sin partners knekt. Det vill du slippa, så du sticker kungen med esset.
  Innan vi fortsätter, kan det vara idé att fundera hur klöverhonnörerna sitter.

Vet du det?


Troligen.
  När man spelar på, och har flera likvärda kort, skall man välja det lägsta av dessa - för att hjälpa sin partner. Så om Öst haft kung-dam, hade han spelat på damen. Det betyder att Väst troligen har klöver dam.
  Eftersom Väst vände med en låg klöver, är det mindre troligt att han har både damen och knekten (då han nog vänt med damen). Därför är det mycket troligt att Väst har klöver dam och Öst kung-knekt.
  Förmodligen har du ingen nytta av det på just den här given, men sådana här slutledningar är lätta att dra, och vem vet när en sådan vetskap kan hjälpa dig att spela hem ditt kontrakt. Att fundera på hur motståndarnas honnörer sitter är alltså en god vana att lägga sig till med.
  Sedan är det dags för trumfen. Du saknar knekt småfjärde och börjar med kungen för att kunna maska åt båda håll, om så skulle behövas. Men det gör det inte, får båda försvararna bekänner.

Var vinner du nästa trumfstick?


På handen. Du skall också ta för spader dam. Spader ess är ju bordets enda säkra ingång, och den skall du använda först när ruter ess försvunnit.
  Väst bekänner lågt, men Östs trumf är slut. Han sakar en klöver i stället. Det betyder att Väst har kvar spader knekt.

Skall du dra ut den nu?


Nej.
  Om du trumfar ut, och ruter ess finns hos Öst, kan du ge dig den på att han inte har för bråttom att ta för det - och om han duckar en rond, och sedan skiftar till hjärter sitter du där med ett högt ruterstick på bordet, men ingen direktingång dit. Då blir det straff i stället för hemgång.
  Därför måste du godspela dina ruterstick nu, medan spader ess finns kvar på bordet.
  Du börjar förstås med ruter kung, på vilken Väst lägger nian och Öst, efter en kort fundering, sexan.

Vem har ruter ess?


Öst.
  Enligt bridgelagarna har man rätt att fundera, men bara om man har något att fundera på. Östs korta fundering gör därför att du kan placera honom med ruter ess. Det betyder att du har spelat rätt, när du inte vann utspelet med hjärter ess.

Skall du trumfa ut nu?


Nej.
  Återigen behövs spader ess som ingång till bordet, men först när ruter ess försvunnit. Det betyder att du måste spela mera ruter.
  Väst bekänner med fyran och Öst sticker damen med esset.

Är kontraktet hemma nu?


Troligen.
  Nu kan du ju trumfa ut, saka hjärter knekt på ruter knekt, ge bort ett klöverstick och slutligen ta en klöverstöld på bordet. Det är tio stick.
  Men Väst har spader knekt kvar, och om hans ruter är slut, kan Öst spela den färgen. Väst stjäl då vändan och tar straffen med klöver dam.

Kan det sitta så?


Knappast.
  Öst-Väst använder ju omvända markeringar, och Väst har lagt sina ruter uppifrån, för att visa ett udda antal ruter. Och i det här läget har han ingen som helst anledning att lura sin partner. Därför är det så gott som säkert att Väst har en ruter kvar, och att utgången är hemma.
  Öst skiftar till hjärter sju, och du är glad att ha hjärter ess kvar. Du tar för det, och ser tvåan komma från Väst.
  När du sedan spelar trumf till bordets ess, slår du två flugor i en smäll: du trumfar ut Väst och får en ingång till ruter knekt, som är hög. På den sakar du hjärter knekt, och efter det kan Öst-Väst bara få ett klöverstick. 4 spader är hemma.
  Hela given:

Sp E 9 7 2
Hj 8 6 5
Ru D kn 5 3
Kl 9 7
Sp kn 6 3 Bridgebord Sp 8
Hj K D 10 2 Hj 9 7 3
Ru 9 8 4 Ru E 10 7 6
Kl D 8 4 Kl K kn 10 3 2
Sp K D 10 5 4
Hj E kn 3
Ru K 2
Kl E 6 5

När du vecklar upp protokollet, ser du att ett par har spelat 1 sang med ett övertrick och ett par har gått bet i 4 spader. Det verkar som om Syd på det första bordet inte värderade sina kort lika bra som du, och som om den andra Syd-spelaren skötte korten sämre. 2-0 till dig.
  Öst-Väst inser dock vad som hänt och berömmer dig för din omsorgsfulla spelföring. Det tackar du för, och i din iver över det lyckade spelet glömmer du helt bort att vara försiktig när du reser dig. Men det går bra. Och resten av kvällen märker du nästan inte av smärtan. Så säg inte annat än att bridge kan vara bra för hälsan också!
  Spelet var ovanligt, för du behövde göra rätt i alla fyra färgerna. Hjärterutspelet skulle du ducka, men det var ju ren rutin. Samma att du skulle ta för klöver ess direkt. Trumfen var litet knepigare, och du behövde tänka flera stick framåt för att inse att spader ess inte fick användas för tidigt. Rutern, slutligen, var ”enligt boken” när du inledde godspelandet med honnören från den korta handen.
  Det är lätt hänt att trumfa ut snabbt och sedan börja fundera. Men hade du gjort det på den här given, hade du gått bet - även om du klarat det första problemet och duckat hjärter kung. När Syd efter tre ronder spader spelar ruter kung och Väst längdmarkerar för udda antal, kryper Öst, och vinner först nästa ruterstick. Situationen är då denna:

Sp 9
Hj 8 6
Ru kn 5
Kl 9
Sp Bridgebord Sp
Hj D 10 2 Hj 7 3
Ru 8 Ru 10 7
Kl D 8 Kl kn 10
Sp 10 5
Hj E kn
Ru
Kl 6 5

När Öst spelar hjärter till Syds ess, är Syd inne på fel hand. Enda sättet att saka hjärter knekt på ruter knekt är att spela spader till nian, men då försvinner bordets sista trumf, vilket betyder att Syd får två klöverförlorare i stället.

Sp E 9
Hj 8 6
Ru kn 5
Kl 9
Sp kn Bridgebord Sp
Hj D 10 2 Hj 7 3
Ru 8 Ru 10 7
Kl D 8 Kl kn 10 2
Sp 10 5 4
Hj E kn
Ru
Kl 6 5

Men när spader ess fanns kvar på bordet, kunde du vinna hjärtervändan med esset och spela in bordet på spader ess, samtidigt som du trumfade ut Väst. Sedan sakade du hjärter knekt på ruter knekt och stal så småningom en klöver på bordet. Den stölden var det tionde sticket, och det var precis därför du inte fick slarva med trumfen.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult