Fyra ess

Steg för steg, 1, 2009

Vilket är viktigast: fördelningen eller honnörernas placering? Det är ingen lätt fråga att svara på. Ni har diskuterat det fram och tillbaka i ert fyrmannalag under lång tid. Själv tror du att fördelningen ofta är viktigast, vilket de flesta experter nog skulle hålla med om, men i ett fall tror du att Åke har rätt - och det är när budgivningen skjuter i höjden och båda sidor kämpar om slutbudet. Om du t.ex. står i valet och kvalet mellan 4Sp och pass på deras 4Hj, är det bra att veta ifall partnerns huvudsakliga sidostyrka finns i klöver, där du har kung-knekt fjärde, eller i ruter, där du har singel. Därför har du och Bengt anammat Åkes förslag att använda anpassningsbud på hög nivå. Det har ni haft god nytta av ett par gånger.
  Om budgivningen t.ex. inleds med 1Hj av dig, 1Sp in, 3Hj av partnern och 3Sp till höger, och du nu bjuder 4Kl, så är det ett naturligt bud, kanske med fördelningen 1-5-2-5, som säger att du gärna vill bjuda en gång till. Du visar din sidofärg och hoppas att den informationen skall hjälpa partnern att göra rätt ifall motståndarna bjuder 4Sp, vilket de (som vi alla vet) ofta gör. Ju mer partnern vet om din hand, desto troligare att han vet ifall ni skall passa, dubbla eller bjuda över.
  Om ni inte hunnit visat stöd, är regeln att hopp till 4 i en objuden lågfärg är ett anpassningsbud på samma sätt. Det kan vara så att din vänstra motståndare öppnar med 1 spader, partnern kliver in med 2 hjärter och näste man bjuder 2 spader. 4 ruter av dig visar då en höjning till 4 hjärter med styrka/längd i ruter.
  Av någon anledning kom du att tänka på det här när du släpade ut resterna av fjolårets julgran. I dag är det nämligen Tjugondedag Knut, och julen har minsann burits ut hemma hos dig. Du och Barbro har plockat ner julsaker från husets alla hörn, och sedan har du klättrat upp och ner för vindstrappan med låda efter låda. Nu är det vardag igen.
  Det frestar på att städa halva dagen, i alla fall i din ålder, så det är skönt att avsluta dagen med ett parti robberbridge hemma hos Åke. Både Bengt och Ellen har förhinder, men Åke har hittat två bra ersättare i Johan och Gunnel. De är fasta partners vid bridgebordet och spelar ett naturligt system med svag sang och femkorts högfärg (fast i tredje hand är en i högfärg ofta en fyrkortsfärg), men de har de gått med på att använda Modern Standard rakt av när de spelar med dig eller Åke.
  Den första robbern vanns av Johan och Åke, mest på grund av bättre kort, men taxan är låg så varken du eller Gunnel hänger läpp.
  Det är dags att byta partners, och du får spela med Åke. På den nya robberns första bricka får du dessa kort, som Syd:

    Sp 9 7 3
    Hj E K D 8 2
    Ru K 10 8 2
    Kl 3

Johan passar, precis som Åke, men Gunnel öppnar med 1 spader i tredje hand.

Bjuder du något?


Ja. Du kliver in med 2 hjärter.
  Med 12 hp och en stark femkorts högfärg är det klart att du skall ta del i budgivningen - trots att det finns två saker som talar emot.
  Det första är att du egentligen vill ha en sexkortsfärg för ett 2-lägesinkliv, den andra är att du har sämsta tänkbara kort i öppningsfärgen: tre hackor.
  Att du vill ha sex kort för att bjuda på 2-läget beror på att risken att råka illa ut är större ju kortare din färg är. Om partnern har en eller två hackor i din färg och för litet kort för att bjuda, är det mindre troligt att det går bra om du bara har en femkortsfärg. Det allra värsta som kan hända då är att inklivet följs av två pass och öppningshanden håller igång med en upplysningsdubbling:

Syd Väst Nord Öst
pass pass 1 spader
2 Hj pass pass D

Öst är kort i hjärter (högst två) när han dubblar, det vet du. Om partnern också är det, kommer majoriteten av de hjärter du saknar att sitta till vänster om dig. Om din färg är ihålig, t.ex. K-kn-8-6-3, är risken stor att Väst har en bra trumfkombination och kan straffpassa. Det kan lätt bli ett blodbad.
  När du har en sexkortsfärg för ditt inkliv, har Väst i genomsnitt färre kort i färgen än när du kliver in med en femkortsfärg. Det gör inklivet säkrare, och även om olyckan skulle vara framme, är den extra trumfen oftast värd ett stick (d.v.s. lika bra som ett ess i en sidofärg).
  Att tre hackor i öppningsfärgen är dåligt lärde du dig för länge sedan av världsmästaren Mike Lawrence. Och speciellt dåligt är det när utspelet kommer upp mot din hand. Har partnern styrka i färgen, kommer den ju på mellanhand direkt. Risken att försvaret får en flygande start är god.
  Men samtidigt kan många positiva saker hända om du kliver in. Den första är att ditt inkliv försvårar för Johan. Passar du, kan han bjuda 1 sang eller visa en lågfärg på 2-läget. Det kan han inte efter inklivet. Även om Öst-Väst använder Negativa dubblingar, så att Johan kan dubbla för att visa åtminstone 8 hp och längd i lågfärgerna är det ingen garanti för att de hamnar i sitt bästa kontrakt efter det.
  En annan positiv sak är att du gärna ser att Åke spelar ut hjärter om Johan blir spelförare.
  Nåväl, efter dina 2 hjärter bjuder Johan 2 sang, som Gunnel alerterar. När Åke frågar, mest för syns skull, får han svaret ”fyrkorts spaderstöd, invitstyrka”. Det är alltså en form av Stenbergs 2 sang även efter inkliv. Den enda skillnaden är att budet inte är utgångskrav.

Ändrar det värderingen av din hand?


Om det gör!
  När du såg ner på dina tre spaderhackor var det för att ni kunde ha tre snabba förlorare i den färgen. Men när Johan stödjer spadern kommer saken i ett helt annat läge. Nu kan du vara rätt säker på att Åke har högst två spader. Chansen att Åke har hjärterstöd har därmed ökat. Och har han det, är dina spaderhackor nu är en tillgång, eftersom du ofta kan stjäla en eller två av dem på bordet, den korta trumfhanden.
  Har Åke så litet som

    Sp 2
    Hj 10 5 4 3
    Ru D 9 7 6
    Kl 10 9 8 6

är det tänkbart att ni kan spela hem 4 hjärter. Vill sig allting väl, får ni ju fem trumfstick, två spaderstölder och tre ruterstick. Och kan det gå så bra med 2 futtiga hp, kan man börja undra hur mycket ni klarar om Åke har samma fördelning med lågfärgsessen därtill...
  Längre än så hinner du inte fundera, för Åke tar ett rejält grepp i budlådan och lägger sedan upp 4 ruter på bordet.
  Gunnel undrar vad budet betyder, och du svarar sanningsenligt att ”ni inte har någon överenskommelse”, men sedan lägger du till att du vet att ”Åke är en stor anhängare av anpassningsbud”, så du räknar med att budet visar ”hjärterstöd och sidofärg i ruter”.
  Med tanke på att också du har all din sidostyrka i ruter låter det som om era kort passar exceptionellt bra samman, och att ni klarar åtminstone 4 hjärter.

Hur är det med Öst-Väst?


Ni har all er styrka i de röda färgerna. Då måste de ha all sin styrka i de svarta färgerna. Även de kan alltså vinna många stick. 4 spader kommer säkert att gå hem, och om de har passande fördelning i de röda färgerna (var sin singelton, t.ex.), kan kanske även 5 spader gå hem.
  På den här typen av givar, där korten passar samman perfekt på båda håll, är det bra att vinna budgivningen. Eftersom ingen sida kommer att gå många bet, är det billigt att bjuda över även om det råkar vara fel.
  Resonemanget gäller framför allt i robber eller fyrmanna.
  Om vi i fyrmanna spelar 5 spader med en straff, när motståndarna hade gått en straff om de fått spela 5 hjärter, kostar det 3 IMP om ingen sida är i zonen och ingen dubblar, men om både 5 hjärter och 5 spader går hem och vi inte bjuder 5 spader, blir förlusten så stor som 14 IMP (-450 i stället för +450). I robber är det 100 poäng i det första fallet, 900 i det andra.
  Det är just därför som S J Simon formulerade sitt klassiska råd i boken Why You Lose at Bridge: ”When in doubt, bid one more!” På svenska skulle man kunna säga: ”I tveksamma fall, bjud över!”. Principen är att man är villig att ta en liten utgift, bara för att slippa en stor smäll.
  Att bjuda över när båda sidor kan vinna många stick, och man inte vet vem som gör det högsta kontraktet, är därför klok strategi - i lagspel och i robber. I partävling är det inte alls lika uppenbart. Där är det viktiga att göra rätt oftare än fel, så då kommer andra överväganden med i bilden (-50 i stället för +50 kan ju vara lika dyrt som -450 i stället för +450).
  Som väntat bjuder Gunnel 4 spader, och så är det du igen.

Vad bjuder du?


5 hjärter.
  Åke bjöd sitt anpassningsbud för att försöka hjälpa dig att göra rätt om motståndarna bjöd 4 spader - och det gjorde de. Nu vet du att Åke har ruterstyrka, och därmed är det självklart att bjuda över. Båda sidor kan ju ta många stick.
  Samtidigt konstaterar du att de där tre spaderhackorna som du såg snett på tidigare plötsligt är en tillgång. Att Åke säkert har singel spader kan också tyckas vara ett skäl för att bjuda, men egentligen är det bara en bonus. Om Åkes förra bud varit 4Kl, hade du inte drömt om att bjuda över, även om du vetat att han haft singel spader. Med singel i den lågfärg, där han är stark; och styrka i ruter, där han är svag, är det då fel att bjuda över. Då hade du passat och hoppats på straff (eller kanske dubblat, för att försöka förmedla budskapet ”jag är kort i din färg” när du spelar ut eller vänder med klöverhackan).

Är inte 5 ruter ett alternativ?


Nej.
  Eftersom du har fyra ruter kanske du vill bjuda 5 ruter för att föreslå den färgen som trumf. Att du inte gör det beror på två saker. Den första är att det inte finns någon större anledning att spela annat än hjärter: när Åke hoppar till 4 ruter har han minst fyra hjärter; och det andra är att det inte finns någon anledning att hjälpa Åke. Bjuder motståndarna 5 spader kan det förvisso vara rätt att bjuda också 6 hjärter, som en offring, men att göra det vore att dra Simons råd in absurdum. Chansen att ni kan straffa 5 spader är tillräckligt stor, så du tänker i så fall passa och spela försvar. Även om Åke har styrka i ruter, har det hänt förr att han haft t.ex. knekt-tia fjärde i klöver och tagit straffen i den färgen, eller att ni haft tre (eller rentav fyra) röda toppstick. Att trumfen sitter 3-1 för spelföraren, och att du har singel klöver, kan också det komplicera spelet. Därför kommer du inte att bjuda över en gång till.
  Att du bjuder 5 hjärter är en liten vink om att ruterbudet föll i god jord, men det kan även tänkas att du är så stark, eller har så obalanserad fördelning, att du hade gått till 5 hjärter oavsett hur Åke visade sitt hjärterstöd.
  Johan tittar på ditt bud, på sina kort, och passar sedan. När Åke passar, upprepas samma sak av Gunnel. Även hon passar motvilligt. Det förstår du. Öst-Väst har majoriteten av honnörsstyrkan, och ni har fräckheten att bjuda upp till 5-läget. Sånt brukar man kunna dubbla. Att de inte gör det, är en vink om att de är rädda för att deras svarta honnörer inte tar alltför många stick i försvaret. Det verkar som om ni möter två tänkande spelare.

Syd Väst Nord Öst
pass pass 1 Sp
2 Hj 2 NT 4 Ru 4 Sp
5 Hj pass pass pass

Johan funderar ett bra tag på sitt utspel, och väljer till sist klöver ess. Du vet att de spelar ut högsta kortet från sekvens, så det verkar som om Johan har ess-kung i klöver.
  Åke lägger upp sina kort och ser litet skamsen ut när han säger ”Jag har inte så många ruter som du kanske förväntar dig”. Det stämmer, för han har bara tre.

Åke (Nord)
Sp 6
Hj 10 7 4 3
Ru E kn 9
Kl 10 8 6 4 2
utspel: Kl E Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 7 3
Hj E K D 8 2
Ru K 10 8 2
Kl 3

Gillar du Åkes 4 ruter-bud?


Ja och nej. Fast mest ja.
  Att Åke visade sin sidostyrka betyder att Gunnel inte fick spela 4 spader i lugn och ro, vilket han fått om Åke bjudit ett rättframt 3 hjärter eller 4 hjärter. Men därmed inte sagt att 4 spader hade gått hem.
  Att Åke bara har tre ruter betyder att ni ofta har två försvarsstick i den färgen, ibland till och med tre. Det är det negativa med ett anpassningsbud på en kort färg. Det positiva är att ni hamnat i ett kontrakt som har goda chanser att gå hem. Hittar du ruter dam, kanske du bara förlorar två svarta stick.
  När du bekänner från bordet kommer klöver dam österifrån.

Vad betyder det?


Att Gunnel också har knekten, eller att damen satt singel. Som budgivningen gått, kan du vara helt säker på att hon har dam-knekt.
  Att bekänna med det högsta kortet från två lägre, intilliggande honnörer på partnerns honnörsutspel är ett fiffigt knep, som ibland kan vara bra. Om utspelshanden behöver få en annan färg spelad från Öst, vet han efter dam-markeringen att han kan spela in sin partner i utspelsfärgen.
  Johan funderar kort och fortsätter sedan med klöver fem. Du kryper från bordet, nian kommer från Gunnel, och du stjäl.

Vet du hur klövern sitter?


Förmodligen. Det troliga är att Johan har ess-kung fjärde och Gunnel dam-knekt-hacka.

Hur sitter spadern?


Troligen fyra hos Johan och fem hos Gunnel. Öst-Väst har 23 hp tillsammans, och med tanke på 2 sang-svaret, har Gunnel en ganska svag öppningshand. När hon trots det bjuder 4 spader är det troligt att hon har en extra spader och viss fördelning. 5-2-3-3 med 11-12 hp är inte särskilt troligt.
  Om du hittar ruter dam har du bara två förlorare: en i spader och en i klöver.

Betyder det att du skall trumfa ut snabbt?


Nej. Två förlorare är inte samma sak som elva stick. Säg att du går på trumfen och den sitter 3-1. Efter uttrumfning återstår en trumf på bordet. Efter det löser du rutern perfekt. Då får du nio stick i de röda färgerna: fem i trumf och fyra i ruter, samt en stöld på bordet.
  Lägger du samman de tre talen (5+4+1) ser du att summan blir tio, inte elva. För att få elva stick, behöver du två stölder på bordet. Därför gäller det inte att ha för bråttom med trumfen utan att öppna för spaderstölderna på bordet så fort som möjligt.

Har du råd med en rond trumf?


Kanske, kanske inte. Sitter trumfen 2-2 har du råd att trumfa två gånger, eftersom du då har två trumf kvar på bordet; men sitter den 3-1 har du kanske inte råd med ens en rond (mer om det längre fram). Därför skall du spela spader direkt och spara hjärterhonnörerna som ingångar för spaderstölderna.
  Johan lägger spader två, och Gunnel kommer in på tian. Hon fortsätter på den inslagna vägen och spelar klöver knekt, som tvingar dig att stjäla för andra gången. Dessa kort återstår:

Åke (Nord)
Sp
Hj 10 7 4 3
Ru E kn 9
Kl 10 8
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 7
Hj E K D
Ru K 10 8 2
Kl

När motståndarna tvingar den långa trumfhanden att stjäla, kan det ibland vara rätt att själv fortsätta på den linjen, men det skall du nog inte göra här - eftersom Åkes trumf är för klen. Stjäl du en klöver till på handen, är risken stor att du godspelar ett trumfstick till försvaret.
  Därför skall du hålla fast vid din ursprungliga plan, d.v.s. två spaderstölder på bordet.

Har du råd att känna på trumfen, nu då?


Kanske, kanske inte. Men framför allt behövs det inte. Det viktiga just nu är att ta den första spaderstölden. Därför stjäl du spader sju, då åttan kommer från Johan och femman från Gunnel.

Skall du spela trumf, nu då?


Ja, nu är det (äntligen) dags.
  Gunnel bekänner då med nian, Johan med sexan. Det betyder att du slagit två flugor i en smäll: du har fått bort två av Öst-Västs trumf, och du har kommit in på rätt hand för den andra spaderstölden.

Skall du fortsätta trumfa?


Nej. Gör du det, och en av motståndarna sakar, är bordets trumf slut efter den andra spaderstölden. Då har du ingen snabbingång till handen för att trumfa ut. Men har du en trumf kvar på bordet, kan du spela in handen med den.
  Därför stjäl du spader nio, då Johan lägger knekten och Gunnel fyran.

Skall du spela trumf, nu då?


Visst, och det var precis därför du inte skulle göra det tidigare. Nu skall försvarets trumf bort, och sedan skall du (förhoppningsvis) lösa rutern.
  På hjärter tio kommer spader kung från Gunnel. Du tar för kungen och konstaterar att Johan har hjärter knekt kvar.

Skall du dra ut den?


Ja. Det finns ju ingen anledning att han får chansen att stjäla för den.
  När du tar för hjärter dam och sakar klöver från bordet kommer spader ess från Gunnel.

Åke (Nord)
Sp
Hj
Ru E kn 9
Kl 10
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj
Ru K 10 8 2
Kl

Vem har ruter dam?


Gunnel - och det är ingen gissning. Det är visshet.
  Johan, som passade i förhand, har hittills visat spader knekt, hjärter knekt och ess-kung i klöver. Du har vidare sett alla spader utom en, spader dam, och då Johan har lovat minst fyra spader måste han ha den. Det är 11 honnörspoäng. Lägg till ruter dam, och han hade förstås öppnat budgivningen i första hand.
  Därför fortsätter du med ruter till esset följt av ruter knekt. Du har förstås tänkt släppa runt den, men Gunnel täcker med damen. Det hjälper henne inte, när dina ruter är starka nog att spelas uppifrån. 5 hjärter är hemma.
  Hela given:

Sp 6
Hj 10 7 4 3
Ru E kn 9
Kl 10 8 6 4 2
Sp D kn 8 2 Bridgebord Sp E K 10 5 4
Hj kn 6 5 Hj 9
Ru 5 3 Ru D 7 6 4
Kl E K 7 5 Kl D kn 9
Sp 9 7 3
Hj E K D 8 2
Ru K 10 8 2
Kl 3

När du funderar på brickan nästa dag, slår det dig att ni hade haft ett problem om Väst höjt till 3 spader (i stället för 2 sang). Ni har ju sagt att anpassningsbud är hopp till 4 i lågfärg, och efter 3 spader är 4 ruter inget hopp.
  Det är möjligt att budet bör ha samma betydelse även då: Nord har ju inte spärröppnat, så sannolikheten att han vill introducera en lång, stark ruterfärg är liten. Kanske har 4 ruter större nytta som ett anpassningsbud även om det är utan hopp.
  När du diskuterar läget med Bengt en vecka senare, håller han med dig, så ni gör snabbt en ändring i systempärmen. Numera är det anpassningsbud som gäller för 4 i objuden lågfärg, med eller utan hopp, med eller utan förhandspass. Eftersom idén kläcktes på Tjugondedag Knut, kallar ni knepet Knutbud.
  Eftersom det inte är helt uppenbart varför trumfen fick vänta så länge, skall vi se hur spelet hade gått om du gjort felet att ta ut en hög trumf tidigare, t.ex. i tredje stick.
  Alltså: klöver ess, klöver till stöld, hjärter ess. När du spelar spader kommer Öst in och spelar mera klöver, som du stjäl. Spaderstöld, hjärter till handen och ny spaderstöld ger dig detta läge, då bordet är inne:

Sp
Hj
Ru E kn 9
Kl 10 8
Sp D Bridgebord Sp E
Hj kn Hj
Ru 5 3 Ru D 7 6 4
Kl K Kl
Sp
Hj D
Ru K 10 8 2
Kl

Eftersom Öst har fyra ruter och Väst en trumf kvar, kommer du att förlora ett stick till, oavsett om du spelar ruter till tian och trumfar ut eller tar för ruter ess och fortsätter med knekten. I båda fallen låter Öst bli att täcka, och i båda fallen får Öst-Väst ett stick till. Så förargligt!
  Men när du såg till att spela trumf i precis rätt läge, var du inne på handen i läget ovan. Då kunde du trumfa ut innan du maskade ut ruter dam över Öst.

Som spelet gick täckte Gunnel ruter knekt med damen.

Var det bra spelat?


Ja. Om Johan haft ruter åtta i stället för femman, går du hem om hon kryper, men bet om hon täcker. Färgen blockeras då.

Hur hade det gått om Johan spelat ut trumf?


Bra - under förutsättning att du inte har för bråttom med trumfen och senare spelar på att Gunnel har ruter dam
  Du vinner utspelet på handen och ger genast bort ett spaderstick. Johan tar in sig och spelar en trumf till. Du kommer på nytt in på handen och ser till att ta den första spaderstölden. Efter det spelar du ruter nio och sticker över med tian, så att du kan stjäla också den sista spadern. Då återstår dessa kort, när du är inne på bordet:

Sp
Hj
Ru E kn
Kl 10 8 6 4 2
Sp D Bridgebord Sp E
Hj kn Hj
Ru 5 Ru D 7 6
Kl E K 7 5 Kl D kn 9
Sp
Hj D 8 2
Ru K 8 2
Kl 3

Ruter dam skall du förstås maska ut, men inte just nu. Men när du spelar klöver, och gör dig renons i också den färgen, kan Öst-Väst inte hindra dig från att komma in på handen, så att du kan trumfa ut, spela ruter till esset och släppa runt ruter knekt. Eftersom du då har en trumf kvar på handen, gör det inget att rutern blockeras.
  Precis som när Öst-Väst tjatade klöver fanns en väg till målet, men bara en, och även då var det viktiga att se till att det fanns trumf kvar på bordet att stjäla två spaderhackor med.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult