Fyra ess

Steg för steg, 3, 2008

Den lokala fyrmannaligan lider mot sitt slut; bara två matcher återstår. Det har tyvärr inte gått så bra för er hittills, men det betyder inte att ni skall spela slarvigt för det. Det lag ni möter i kväll ligger just nu tvåa och kan gå upp i ledningen med en storseger. Det hoppas du inte sker, för då kommer ni att flyttas ner till division två.
  I första halvlek ställs du och Bengt mot deras bästa par, Gunnar och Magnus. De är goda vänner och konkurrenter, och i form kan de slå (nästan) vem som helst. Ni har haft många tuffa duster, och du får tyvärr medge att de har vunnit de flesta. Men i kväll har ni börjat bäst. Två gånger har ni straffat deras utgångar, och när de stannat lågt har det suttit så att utgång gått hem. Resultaten har dock varit normala, så du tror att det är ganska jämnt i matchen. Litet plus bör det dock kunna vara, kanske 10 IMP.
  Det enda tråkiga hittills är att du haft bedrövliga kort och tvingats passa hela tiden. Därför känns det skönt att äntligen få upp en fin hand. Du är Syd, som du brukar, båda sidor är i zonen, och Öst är giv.

    Sp E K D kn 4 2
    Hj E
    Ru 7 5
    Kl E 9 6 2

Magnus passar, inte helt överraskande, och så skall du försöka hitta ett bra sätt att beskriva din hand.
  Ni spelar med svaga tvåöppningar och 2Kl som enda krav. Frågan är då om du är värd 2Kl, eller om det är bäst att ta det lugnt med 1Sp.

Vad öppnar du med?


1Sp. Det finns risker med både 1Sp och 2Kl. Om du öppnar med 1Sp och Bengt passar, är det möjligt att ni missat utgång, eftersom 4Sp har utmärkta chanser mittemot en jämn hand med klöver kung som enda beväpning. Å andra sidan finns det betydligt starkare händer, med vilka ni inte ens gör utgång.
  2Kl, å sin sida, kan också slå fel. Den största faran är att Bengt har en vettig hand och driver budgivningen för högt, i tron att du är starkare än vad du är.
  Du väljer därför att gå ut löst med 1Sp och hoppas att budgivningen inte tar slut där.

Är det troligt att den gör det?


Nej. De tre andra spelarna vid bordet har 22 hp att dela på, så Bengts snitt är en tredjedel av det, d.v.s. drygt 7 hp. Han kommer ofta att kunna svara på ditt öppningsbud. Dessutom har Magnus passat i förhand, så du kan utesluta att han lika mycket poäng som du, eller mer. Eftersom han är begränsad till 11 hp, har Bengts snitt ökat något.
  En annan sak som talar mot att slutbudet blir 1Sp är att de flesta spelare i dag sällan låter motståndarna spela ett så lågt kontrakt. Om ditt öppningsbud följs av två pass, kanske Magnus balanserar. Då får du en chans till. Det betyder inte att du skall bjuda utgång, men att du kan visa din extrastyrka och kanske få hjälp av Bengt att avgöra hur högt ni skall bjuda.
  Nåväl, allt detta är hypotetiskt, för Gunnar passar och Bengt tar ett bra tag i budlådan. Sedan lägger han upp 3Sp. Magnus passar på nytt.
  I dag är det populärt att använda dubbelhöjningen i öppningsfärgen som ett spärrbud, i alla fall om öppningsbudet lovar en femkortsfärg. Själv har du aldrig förstått poängen med att spärra när partnern öppnar och minst en av motståndarna har passat, så ni använder fortfarande gammaldags limithöjningar. Bengt visar alltså 10-12 poäng och fyrkortsstöd i spader. Det låter väl bra!

Hur tänker du dig fortsättningen?


När spadern är gemensam och du har drygt åtta egna stick är det klart att ni ofta gör slam. Men hur tar ni er dit på bästa sätt?
   Till att börja med gör ni det inte med hjälp av en essfråga. Om du hoppar till 4 sang och får svaret 5Ru (ett ess), vet du att Bengt har ruter ess, men du vet inte om han kan täcka upp dina förlorare i klöver och ruter. Och om Bengt inte har ruter ess, d.v.s. svarar 5Kl, vad gör du då?
   Bjuder du slam, finns risken att Öst-Väst vinner de två första sticken i ruter. Och om du stannar i 5Sp, kanske Bengt har en hand i stil med

    Sp 10 9 8 7
    Hj K 8 3 2
    Ru K D 5
    Kl K 3

I så fall krävs en (osannolik) stöld för att straffa 6 spader. Men har han helt fel kort, kanske

    Sp 10 9 8 7 3
    Hj K D 3
    Ru K 2
    Kl kn 5 4

går till och med 5Sp bet om det blir ruterutspel och kungen sitter fel. Inte ens om Bengt har ess-hacka i stället för kung-hacka i ruter är 6Sp bra. I de allra flesta fall kommer ni ju att förlora två klöverstick.
   Huruvida ni gör slam eller inte hänger alltså inte på hur många ess ni har eller ifall Bengt har ruterkontroll eller inte. Det viktiga är hur bra era kort passar ihop. Och det kan du inte själv avgöra. Du behöver Bengts hjälp för att veta om anpassningen är bra eller dålig.
   Hur man bäst bjuder i detta och liknande lägen råder det delade meningar om. Du och Bengt spelar så att ni har ett sätt att fråga och ett sätt att visa. Det frågande budet är det billigaste lediga budet, i det här fallet alltså 3 sang (om du öppnat med 1Hj, hade det billigaste budet varit 3Sp). Det visar att du är intresserad av slam, säger att du inte har någon sidofärg som du behöver hjälp i, och undrar om partnern har en singelton. Utan singelton bjuder han utgång i er gemensamma färg, och om han har en singelton visar han den naturligt (efter 1Hj - 3Hj; 3Sp visar dock 3 sang singel spader).
   Den andra möjligheten är att bjuda ett naturligt bud i en sidofärg. Om öppningsbudet var 1Hj visar du en sidofärg i spader med budet 3 sang (eftersom 3Sp är singelfråga). När du gör det, säger du att du gärna ser att partnern har hjälp i den färgen, helst en honnör, men en singelton, eller till och med en dubbelton, kan också vara bra om handen i övrigt består av toppstick.

Vad bjuder du?


4 Kl. Att fråga efter singelton med 3 sang är utmärkt om partnern har singel klöver, men om han förnekar singel med 4Sp är du inte ett dugg klokare. Och dessutom är nivån ett steg högre än nu. Därför är det mycket bättre att visa din sidofärg, för att höra om det budet passade bra för partnern.
  Om Bengt t.ex. har tre hackor i klöver, ser han att anpassningen är bedrövlig. Då kommer han att slå av med 4Sp, oavsett hur hans hand ser ut i övrigt. Men om han har bra hjälp i klöver, som kung-hacka, blir han entusiastisk och kommer att samarbeta, även om hans styrka är minimal.
  Gunnar passar, Bengt funderar en kort stund och bjuder sedan 4Ru.

Vad menar han med det?


Det är ett bud med två budskap. Det första är att han gillade ditt klöverbud. Det andra är att han visar kontroll i ruter. Med kontroll menas att motståndarna inte säkert kan vinna de två första sticken i färgen. Bengt har antingen förstakontroll (ess eller renons) eller andrakontroll (singelton eller kung) i ruter.
  Magnus passar. Det är du igen i det här läget:

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Sp pass 3 Sp pass
4 Kl pass 4 Ru pass
?

Vad bjuder du?


När Bengt visar att han är positivt inställd till slam och har ruterkontroll bör slam ha en god chans. Att fråga efter ess är en möjlighet, men i stället föredrar du 4Hj, för att visa hjärterkontroll och fortsatt slamintresse. Även det är ett kontrollbud, alltså.
  Gunnar passar, Bengt funderar på nytt, och så kommer 5 Kl. Pass på nytt från Magnus.

Vad är 5 Kl?


Ett nytt kontrollbud. Och det passar dig som hand i handske. Oavsett om Bengt har kungen eller en stöldkontroll (singelton eller renons), ser det ut som om han täcker upp de flesta av dina förlorare.

Kan ni göra storslam?


Kanske. Men det krävs specifika kort, t.ex. ess-kung i ruter och kung-hacka i klöver. Därför nöjer du dig med 6 spader, ett kontrakt som garanterat kommer att vara spelbart.
  Tre pass följer, så budgivningen är över:

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Sp pass 3 Sp pass
4 Kl pass 4 Ru pass
4 Hj pass 5 Kl pass
6 Sp pass pass pass

Gunnar spelar ut ruter dam, och när Bengt lägger upp sina kort hoppas du att hans ruterkontroll inte är kungen, för då är det stor risk att den kommer på mellanhand direkt.
  Men så illa är det inte. Bengt har ruter ess.

Bengt (Nord)
Sp 10 9 8 3
Hj K 6 5
Ru E 3
Kl K 8 5 4
utspel: Hj D Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K D kn 4 2
Hj E
Ru 7 5
Kl E 9 6 2

Hur ser det ut?


Utmärkt. Hjärter kung tar hand om din ruterförlorare, så hemgången ser bara ut att hänga på normal klöversits.
  Du vinner utspelet med esset, då Magnus bekänner med tvåan. Eftersom utspelet märker honom med kungen, drar du slutsatsen att motståndarna använder omvända markeringar, och när du tittar på deras deklarationskort stämmer det också.
  När du fortsätter med trumf till esset, bekänner båda motståndarna.

Skall du dra ut den sista trumfen också?


Inte just nu. Du skall ju förr eller senare saka din sista ruter på hjärter kung, och därför är rätt plan att ta för hjärter ess först. Hjärtern kan knappast sitta 9-0 när ingen av motståndarna bjudit, så risken att någon stjäl är försumbar.
  Gunnar bekänner med åttan, Magnus med tvåan. Om deras längdmarkeringar är att lita på, har Gunnar ett udda antal hjärter, medan Magnus har ett jämnt antal. Det är inte säkert att de har, de är ju inte tvungna att följa sitt system, och dessutom verkar den informationen oväsentlig för dig.

Vad spelar du sedan?


Trumf till bordet. När du gör det, bekänner Gunnar, medan Magnus sakar hjärter tre. Du är då inne på rätt hand för att saka ruter på hjärter kung, vilket du också gör. Öst-Västs trumf är slut, så det verkar dags att gå på klövern.

Håller du med?


Nej. Klövern kan vänta ett tag. Sitter den runt nu, gör den det senare också. Risken är att klövern sitter snett (4-1 eller 5-0).

Har du någon chans då?


Ja. Du har ju nian på handen och åttan på bordet. Om en av försvararna har en hög singelton i klöver (dam, knekt eller tia) kan du fälla den med rätt honnör och sedan säkra dig två klöverstick genom att spela upp mot den andra handen för att täcka kort billigast möjligt.
  Ett problem är att om du tar för esset, och det var Väst som hade singel, sitter Öst kvar med dubbelhåll bakom bordet; och om du tar för kungen, händer samma sak om det är Väst som har längden. Ett annat problem är att en av motståndarna kanske har alla höga klöver. Då spelar det ingen roll vilken honnör du börjar med.

Betyder det att kontraktet kan gå bet?


Nej, inte om du spelar rätt.
  Om du förlorar ett klöverstick i ett läge då den försvarare som kommer in inte har en ofarlig vända, kanske du slipper undan med en klöverförlorare om korten skulle sitta på värsta tänkbara sätt.
  För att ta bort alla ofarliga vändor för motståndarna börjar du med att stjäla ruter tre på handen.

Med vilken trumf stjäl du?


Med en av de höga, t.ex. kungen.
  Du har då din sista spaderhacka kvar och kan på nytt spela in bordet i trumf. När du gör det, sakar båda motståndarna ruter.

Vad gör du sedan?


Stjäl bordets sista hjärter. I och med det, har du inga ruter eller hjärter på någon av händerna, så om motståndarna spelar den färgen blir det mot dubbelrenons. Då kan du stjäla på den ena handen och saka klöver från den andra.
  De här korten finns kvar:

Bengt (Nord)
Sp 8
Hj -
Ru -
Kl K 8 5 4
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D
Hj -
Ru -
Kl E 9 6 2

Nu, när du har eliminerat (gjort slut på) de röda färgerna, är det dags att spela klöver.

Hur gör du det?


Tar du för esset och dam-knekt-tia sitter på samma hand (fjärde eller femte), går du bet. Därför spelar du klöver två från handen, och Gunnar bekänner med trean.

Vad gör du då?


Täcker med åttan. Det säkrar nämligen hemgången.
  När du gör det, rycker Magnus till. ”Har du kikat i korten?” undrar han och bekänner med sjuan. Men det har du förstås inte. Du har bara spelat bra.
  Hela sitsen var denna, så Gunnar skall ha ett klöverstick, men inte mer:

Sp 10 9 8 3
Hj K 6 5
Ru E 3
Kl K 8 5 4
Sp 6 5 Bridgebord Sp 7
Hj 10 8 7 Hj D kn 9 4 3 2
Ru D kn 10 8 Ru K 9 6 4 2
Kl D kn 10 3 Kl 7
Sp E K D kn 4 2
Hj E
Ru 7 5
Kl E 9 6 2

När du spelade klövern som du gjorde var du säker på att gå hem, hur färgen än satt i försvaret. Om Magnus kunnat sticka åttan är han inne, och inget han kan göra rubbar hemgången. Ruter eller hjärter är mot dubbelrenons; då sakar du från den ena handen och stjäl på den andra. Kan han vända med den sista klöverhackan, täcker du med nian. Och vänder han med en klöverhonnör släpper du vändan till bordet, för att sedan maska ut hans kvarvarande honnör, om så behövs. Vattentätt!
  Gunnar kan förstås spela på en hög klöver första gången, men det hjälper inte det heller. Du sticker då med kungen och spelar klöver mot handen. Om Magnus sakar eller bekänner lågt, nöjer du dig med nian. När sitsen är den aktuella, är det Gunnars tur att bli inpetad. Oavsett om han spelar klöver upp i gaffeln eller röd färg mot dubbelrenons, skall du ha de tre sista sticken.
  Vad du just gjort är använt en finess som kallas inpetning. Den går ut på att du släpper in en motståndare i ett läge då alla vändor är favör.
  Observera då hur viktigt det var att bordet blev renons i både ruter och hjärter. Säg att du slarvat och haft kvar en hjärterhacka på bordet:

Bengt (Nord)
Sp 8
Hj 6
Ru -
Kl K 8 5 4
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D kn
Hj -
Ru -
Kl E 9 6 2

Om Öst nu kan sticka klöver åtta, kan han riskfritt vända med hjärter. Då förlorar du ett stick till om klövern sitter 4-1 eller 5-0.
  Men när du stal en ruter och en hjärter på handen, så att de färgerna eliminerades, var hemgången hundraprocentig. Klövern fick sitta precis hur den ville.
  När ni jämför i halvtid, ser ni att motståndarna stannade i 4Sp mot Åke och Ellen. Spelföraren trumfade ut och gick på klövern, bara för att upptäcka att han hade två förlorare i den färgen. Låter som om det var tur för dem att de inte bjöd slam. Ni vinner 13 IMP på given, och när matchen slutar 21-9 i er favör betyder det att ni får spela i division I även nästa säsong. Och skulle ni vinna också den sista matchen, kan det rentav bli prisplats. Kul!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult