Fyra ess

Steg för steg, 2, 2008

Ni skall spela en match i lag-DM i kväll. Det verkar som om våren äntligen är här, och du och Bengt har träffats en timme innan på det lilla kaféet två kvarter från klubblokalen. Där sitter ni nu och njuter av kaffe och husets berömda kladdkaka, samtidigt som solen strålar in genom fönstret.
  ”Egentligen är det inte svårt att spela bra försvar”, säger Bengt. ”Det gäller bara att göra det som spelföraren inte vill.” Du håller med, men just då kommer servitrisen förbi, så du passar på att beställa en till Kaffe Latte innan Bengt fortsätter: ”Ta till exempel fallet då spelföraren har tre hackor på bordet och kung-dam-knekt-tia femte på handen. Om han vill snika åt sig ett stick är knekten eller tian rätt kort, men vill han att de tar för esset direkt skall han spela kungen.”
  Där sa Bengt något som du inte tänkt på tidigare, men visst har han rätt i det. Och du drar dig till minnes en giv där landslagsveteranen Mats Nilsland lurade dig på just det sättet. Han spelade nämligen trumfnian från handen från D-kn-10-9-x, och när du lade lågt i andra hand från E-x (i stället för att sticka och sätta en av bordets honnörer på mellanhand), hade du släppt hem det kontraktet. Om han spelat damen i stället, hade du förstås tagit för esset. Tänk så dum du var, den gången!
  Ni avslutar kaffet och kakan och promenerar sedan bort till spellokalen. Solen strålar, men det är fortfarande kyligt, så det är skönt att komma in i värmen i spellokalen.
  Era motståndare har kommit, så efter att ha hälsat på dem, tar ni plats vid borden. Du och Bengt sitter Nord-Syd i det öppna rummet, där ni skall möta Roger och Sixten, medan Åke och Margit sitter Öst-Väst i det slutna. Vad deras motståndare heter har du faktiskt glömt. Men de gånger ni mötts, har det alltid blivit tufft. De är inte att leka med.
  Ni kommer igång fint. Ett par hårda utgångar på er ledd går hem, första gången för att det satt bra, andra gången för att Sixten inte vände rätt i andra stick (fast det hade nog hade krävts en Mats Nilsland för att göra rätt - så svårhittad var vändan). Ni har också gjort vad ni skall på delkontraktsbrickorna. Du räknar därför med att ni har en ledning på 15-20 IMP när den åttonde brickan läggs på bordet.
  Som Syd har du fått dessa kort (Väst giv, ingen i zonen):

    Sp E 10 5 4
    Hj D 6
    Ru K kn 5
    Kl kn 8 5 2

Roger passar i första hand, och Bengt öppnar med 1 klöver. Med bra klöverstöd och 11 hp hoppas du att ni kan spela hem en utgång, men innan du hinner bjuda något, kliver Sixten på Östs plats in med 1 hjärter

Vad bjuder du?


Dubbelt. Innan du binder dig för klövern som trumf, skall du kontrollera ifall det är bättre att spela spader, eller möjligen sang. Precis som i Modern Standard, spelar du och Bengt med så kallade Negativa Dubblingar, vilket betyder att dubbelt på ett enkelt inkliv är en sorts upplysningsdubbling, inte ett försök att ta dubblade straffar.
  Många spelar så att 1Sp i det här läget lovar en femkortsfärg, och att man med fyra spader dubblar i stället. I Modern Standard är det dock OK att bjuda 1Sp på en fyrfärg, men då måste man vara beredd på att partnern höjer med trekortsstöd oftare än i ostörd budgivning. När du, som här, har spridd styrka och spadern inte är överdrivet bra föredrar du att dubbla, i avsikt att visa ditt klöverstöd nästa gång om spadern inte är gemensam.
  Roger passar på nytt, och Bengt bjuder 1 sang. Enligt era metoder visar det en balanserad hand, eller möjligen 2-4-2-5, med 12-14 hp. Fyra spader har Bengt inte, för då hade han bjudit spader. Hjärterhåll behöver han inte ha, men med fem bra klöver och ingenting i hjärter föredrar Bengt 2 Kl, så ofta har han åtminstone ett halvhåll i hjärter.
  Men Sixten är inte färdig. Han bjuder 2Ru. Budgivningen har alltså inletts så här:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Kl 1 Hj
D pass 1NT 2 Ru
?

Vad bjuder du?


3 klöver. Att du skall göra något är klart, och då du har fyra klöver ser det bra ut att höja. Med 11 hp har du gott och väl till ditt bud, men eftersom du inte kan hoppa till 3 klöver, betyder det att partnern inte vet om du alltid hade tänkt bjuda 3 klöver (som här), eller om du kämpar om delkontraktet med en något svagare hand (ta t.ex. bort hjärter dam, och du bjuder fortfarande 3 klöver). Det betyder att Bengt knappast kan göra annat än passa. Å andra sidan vet du att han har 12-14 hp och balanserad fördelning. Det är inte så troligt att ni klarar 3 sang då.
  Om du varit ännu starkare, vad hade du då gjort?
Du hade kunnat bjuda 2 sang, en naturlig invit. Och om du velat kräva finns två överbud att ta till: 2 Hj och 3 Ru. Det vanliga användandet då är att du bjuder den färg du har håll i. Om du t.ex. haft två hackor i hjärter och ess-knekt fjärde i klöver, men för övrigt samma kort, hade 3 Ru varit en bra beskrivning: utgångsstyrka och ruterhåll.
  Vad betyder dubbelt?
I dag är det mycket vanligt att dubblingar på låg nivå används för att säga ungefär ”Jag vill gärna bjuda, men jag vet inte vad.” Mats Nilsland skrev en hel bok om sådana dubblingar för tio år sedan, men i Modern Standard ingår de inte ännu. Om du dubblar när partnern visar en begränsad, jämn hand, är det fråga om en straffdubbling.
  Är dubbelt därför ett alternativ?
Nja. Kung-knekt-hacka bakom inklivaren är ofta två stick, men att det trots det är tveksamt att dubbla beror på att du har ett oredovisat trumfstöd.
  Att du har fyra klöver, betyder att Bengts styrka i den färgen inte kommer att ta särskilt många stick i försvaret. Därför är det bättre att visa stödet än dubbla.
  Om en av dina klöver funnits i hjärter, hade dubbelt varit mer lockande: dels för att partnerns klöverhonnörer då kan vara värda mer i försvaret, dels för att du har en betydligt sämre hand i ett klöverkontrakt.
  Du räknar med att 3 Kl skall avsluta budgivningen, men icke. Roger höjer snabbt till 3 Ru, och efter två pass är det du igen.
  Vad bjuder du?
Dubbelt. Någon måtta på försiktigheten får det vara. Öst-Väst har åtta ruter och högst 17 hp. Att det skall räcka till nio stick i ruter är mindre sannolikt. Visserligen spelar ni fyrmanna, och visserligen är det en dödssynd att dubbla ut motståndarna, men då chansen är god att ni kan ta två dubblade straffar tar du mod till dig.
  Jämfört med situationen efter 2 Ru finns en nackdel och två fördelar. Nackdelen är att Nord har höjt rutern, så att du vet att han har fyrkortsstöd. Fördelarna är att de kommit upp en tricknivå, och att du redan hunnit visa ditt klöverstöd. Partnern vet att du t.ex. inte har fyrkorts ruter och singel klöver.
  Tre pass följer, så budgivningen är över:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Kl 1 Hj
D pass 1NT 2 Ru
3 Kl 3 Ru pass pass
D pass pass pass


  Vad spelar du ut?


”Trumf ut mot dubblade delkontrakt”, lyder den gamla regeln. Den är också sund. Genom att få bort så många trumf som möjligt från anfallssidan hoppas man att försvararnas överlägsna honnörsstyrka så småningom skall komma till sin rätt. Men med kung-knekt-hacka bakom spelföraren är det ofta fel att spela trumfen från ditt håll, så du tänker spela ut er gemensamma färg i stället.
  Vilken klöver väljer du?
Knekten. Öst, som visat minst nio röda kort, kanske har singel klöver. Genom att då starta med knekten, kanske du undviker att de får håll i färgen, t.ex. när bordet har K-9-3 och spelföraren tian singel.
  Träkarlen är ungefär så svag som du räknat med, men där ligger ett kort du hoppats slippa se: ruter dam!

Träkarlen (Väst)
Sp D 7 3 Bridgebord
Hj 10 3
Ru D 10 8 2
Kl D 6 4 3
Du (Syd)
Sp E 10 5 4
Hj D 6
Ru K kn 5
Kl kn 8 5 2

Sixten tackar artigt för träkarlen, begär en hacka från bordet och stjäl utspelet när Bengt bekänner med sjuan. Aj-aj-aj. Det var inte bra.
  Är det risk att 3 Ru går hem?


Tyvärr. Det betyder att du måste tänka dig för extra noga i fortsättningen. En sak som är positiv för er är att Sixten bara har tre trumf kvar. Om hans trumf tar slut kanske ni kan vinna ett par klöverstick, trots allt.
  Spelföraren funderar ett tag och sedan kommer ett överraskande kort: spader kung.
  Hur tänker du?
”Honnörer gör sig bäst om de får stick andra honnörer”, säger läroboken, och visst är det oftast så. Men innan du hinner plocka fram esset, kommer du ihåg vad Bengt nämnde på kaféet. Visst verkar det som om Sixten vill att ni tar för esset så snabbt som möjligt. Och det spelföraren vill, skulle ju inte vara bra för försvararna”¦
  Vilken fördelning tror du att Sixten har?
Efter första stick kan han bara ha två fördelningar: 4-5-4-0 och 3-6-4-0. Den ena är troligare än den andra.
  Vilken?
3-6-4-0. Med den första fördelningen är det tänkbart att Sixten hade upplysningsdubblat 1Kl, i alla fall om hjärtern varit svag, och även om han inte gjort det, kanske han kunnat upplysningsdubbla 1 sang för att visa intresse för alla objudna färger, inte bara rutern.
  Innan du gör något, frågar du Roger vad dubbelt från Sixten på 1 sang hade visat. ”UD” svarar Roger, och i och med det kan du utesluta trefärgshanden. Sixten måste alltså ha fördelningen 3-6-4-0.
  Bengt har ess-kung i klöver, men för att få ihop till ett öppningsbud måste han ha ett högt kort till, troligen ett ess.
  Men nu gällde det att göra något på spader kung.
  Sticka eller krypa?
Efter att ha funderat ett tag till väljer du att krypa. Det främsta skälet är att du placerar spader knekt hos Öst. Att kasta iväg kungen från kung tredje det första man gör är mindre troligt, så genom att hålla upp hoppas du kunna bryta Öst-Västs förbindelse i spader. Exakt vad det kan leda till vet du inte, men om Sixten vill att du skall ta...
  Bengt bekänner med nian (visande ett udda antal), och Sixten fortsätter med spader åtta. När du tar för esset, börjar han fundera. Det betyder att han har knekten på handen och överväger att avblockera damen.
  Slutligen beslutar han sig för att lägga damen, då Bengt bekänner med tvåan. Det bekräftar att Sixten måste ha fördelningen 3-6-4-0.
  Dessa kort återstår:

Träkarlen (Väst)
Sp 7 Bridgebord
Hj 10 3
Ru D 10 8 2
Kl D 6 4
Du (Syd)
Sp 10 5
Hj D 6
Ru K kn 5
Kl 8 5 2

Vad gör du nu?


Fortsätter med spader.
  Att matta med klöver ser närliggande ut, men om du gör det när Sixten har ess-kung i hjärter är risken stor att han får litet för många stölder på handen. Och har han ess-kung i hjärter, måste Bengt ha ruter ess.
  Tror du att han har det?
Ja, faktiskt. Bengt har lagt nia följt av tvåa i spader. Du vet nu att han hade 9-6-2 från början. Då är det normalt att lägga korten uppifrån. Det gjorde han inte. I stället lade han tvåan andra gången. I och med det, har han gjort en markering för den lägre av de andra färgerna, d.v.s. ruter. Tro’t eller ej, men Bengt har signalerat styrka i trumf.
  Vänder du med spader, och tar bort Sixtens knekt, kan ni senare spela tre ronder trumf och vänta på straffen i klöver. Men spelar ni trumf redan nu, kan Sixten stjäla upp hjärtern och har sedan spader knekt som ingång till en hel drös med höga hjärterhackor. Därför måste spader knekt bort innan hjärtern är godspelad.
  Det verkar som om det sitter precis som du tror, för efter spadervändan, till sjua, sexa och knekt, fortsätter Sixten med hjärter ess, hjärter kung och hjärter nio. Bengt markerar för udda antal genom att lägga åttan följt av tvåan.
  Vad gör du på hjärter nio?
Sakar klöver. Har Sixten hjärter knekt spelar det ingen roll om du stjäl eller sakar. Då går kontraktet alltid hem. Men om Bengt har knekten, och det måste han ha för att få ihop 12 hp, gäller det att du bevarar din trumflängd. För att om möjligt kunna stjäla över Sixten i klöver, sakar du en klöverhacka, inte din trettonkvistare i spader.
  Bordet stjäl, då knekten kommer från Bengt (som väntat). Sedan stjäl Sixten en klöver till och spelar hjärter fyra i detta läge:

Träkarlen (Väst)
Sp - Bridgebord
Hj - Hj 4
Ru D 10 8
Kl D 6
Du (Syd)
Sp 10
Hj
Ru K kn 5
Kl 8

Vad gör du nu?


Sakar din sista klöver, så att du senare kan stjäla över i klöver.
  Sixten sakar en av bordets klöver, och Bengt stjäl med ruter tre. Han tar sedan ut ruter ess och spelar klöver ess. I och med att du hunnit bli renons i klöver, skall du ha två trumfstick till. 3 ruter gick därmed en svettig straff.
  Hela sitsen:

Sp 9 6 2
Hj kn 8 2
Ru E 3
Kl E K 10 9 7
Sp D 7 3 Bridgebord Sp K kn 8
Hj 10 3 Hj E K 9 7 5 4
Ru D 10 8 2 Ru 9 7 6 4
Kl D 6 4 3 Kl -
Sp E 10 5 4
Hj D 6
Ru K kn 5
Kl kn 8 5 2

Vilken batalj! Och allt detta för en ynka dubblad ozonstraff. Kanske har böckerna rätt, kanske är det lugnare att låta bli att dubbla delkontrakt i fyrmanna.
  Håller du med?


Både ja och nej. Att dubbla när man får slita för straffen är inte att rekommendera, och slita fick ni här. Men då får du inte glömma att det var värt åtskilliga stick för Öst-Väst att ruter dam satt rätt för dem.
  Gör tankeexperimentet att låta ruter dam och spader kung byta plats med varandra, så att Öst har knekt tredje i spader och dam fjärde i ruter. Då går 3Ru inte mindre än tre straff. Öst stjäl utspelet och spelar spader, men du tar för esset och skiftar med trumf. Ni kan sedan trumfa ut Öst och vinna tre klöverstick. +500 från ingenstans. Förväntningen med Syds kort är nog att det slutar med två straff, och då är en dubbling motiverad - även om den någon gång skulle sluta med -470. Bridge är ett statistiskt spel, och även om dubblingen skulle misslyckas, så kostar det mindre än en missad utgång eller en felslagen mask i en slam. Om dubblingen ger flest IMP i det långa loppet är det rätt att dubbla i fyrmanna.
  När ni jämför, visar det sig att motståndarna spelade 3Kl på det andra bordet. Försvaret inleddes med ess-kung-nia i hjärter, och Margit stal över klöver åtta med damen. Uppmuntrad av Åkes Lavinthalmarkering för spader (hjärter nio), vände Margit med spader tre. Nords enda chans att gå hem då var att maska i ruter, men när den brast kunde Öst-Väst också ta hem två spaderstick. Två straff!
  Ni vinner 5 IMP på brickan, och matchen slutar 23-7 i er favör.
  Nästa dag, när du tittar närmare på given, ser du att 3 sang lustigt nog går hem på Nord-Syds ledd. Det värsta utspelet är ruter, men om Bengt provar med knekten, sticker Rogers dam med esset, och tar ut klöver ess, är enda chansen att spela hjärter mot damen. Det går som synes bra.
  Du upptäcker också att det var helt rätt att vänta med spader ess. Om du tagit för det direkt, hade 3Ru inte kunnat straffas: spelar ni trumf, har Sixten spader knekt som ingång till en hjärterfärg som kan godspelas; och spelar ni klöver, får han tre stölder på handen, två ruterstick på bordet och fyra civilstick. Genom att hålla upp spader ess förstörde du spelförarens tajming. Men det hade du nog aldrig kommit på att göra om det inte varit för Bengts kloka ord på kaféet.
  Du ser också att det var rätt av Sixten att avblockera spader dam. Om han inte gjort det, hade ni kunnat spela tre ronder ruter, och så får ni tre stick till vad det lider. Då hade det blivit två dubblad straffar, i stället för en.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult