Fyra ess

Steg för steg, 1, 2008

Förvisso brukar det vara stökigt i ditt arbetsrum, men nu hade till och med du tyckt det gått för långt. Du har därför tillbringat halva söndagen med att rensa upp på skrivbordet. Du har sorterat räkningar och kvitton, satt in papper i pärmar och böcker i bokhyllorna, och slängt massor. Som en bonus för väl utfört arbete hittade du några saker som du trodde var borta för alltid: äldsta dotterns cykelnyckel, en utmärkt ficklampa, några gamla kassettband (med utmärkt musik) och ”¦ en gammal bridgebok av Terence Reese. Då fick du något för nattduksbordet också.
  I dag är det tisdag, och partävling på klubben. Bengt är bortrest, så det är Åke som sitter mitt emot dig. Ni har ju spelat tillsammans en hel del under åren, och som alltid får det bli Modern Standard i stort sett enligt ”boken”.
  De tre första ronderna gick bra. Ni gjorde inget sensationellt, men alla resultat gick er väg, så du räknade med att ni hade drygt 65% i det läget. Två ronder senare är allt som förbytt, och du är glad om ni inte har under medel. Motståndarna har formligen kört över er, och på vilket sätt sen! En gång straffade de dig i 4 hjärter när Väst spelade ut spader kung från kung-hacka (hade han valt sitt normala utspel, hade du gjort ett övertrick), och en annan gång bjöd de en galen utgång som hängde på två maskar och en färg 3-3. Gissa om den gick hem!
  När det är så motigt, är det lätt att tappa modet. De dåliga resultaten har inte varit självförvållade, men att ni behöver vända trenden är klart. Det skall ni inte göra med chansningar, för det brukar vara det säkraste sättet att försämra situationen. Ni skall fortsätta spela lugn och stabil bridge, men kanske finns det något annat ni kan göra för att få vind i seglen igen.
  I den sjätte ronden sitter ni Nord-Syd och skall möta ett ungt par som du inte alls känner. De hejar glatt och lägger upp ett deklarationskort som avslöjar att de spelar ”modernt”: femkorts högfärg, svag sang och en hel del andra knep.
  På rondens första bricka är Åke giv och motståndarna i zonen. Som Syd har du fått en dålig hand med en bra färg.

    Sp 10 9 8 2
    Hj kn 3
    Ru K D kn 10 4
    Kl 7 4

Åke passar, och Öst öppnar med 1 klöver.

Hur tänker du nu?


Om du passar utan att fundera, är det inget fel i det. Enligt Modern Standard är 7 hp för litet för ett enkelt inkliv, även om det kan göras på 1-tricksnivån.
  Men så kommer du att tänka på något som du läste i den återfunna boken. Reese skrev att ett inkliv med den här typen av hand kan skrämma bort motståndarna från en 3-sangare, som de annars hade bjudit, och som går hem därför att du saknar ingång. Intressant.
  Om de till exempel har ess tredje till två hackor i ruter och måste driva ut ett ess eller en kung för att få nio stick, är risken uppenbar att det saknade kortet finns hos inklivshanden. Då straffas 3 sang. Om de misstänker att läget är sådant, kanske de antingen stannar i delkontrakt eller försöker sig på en högfärgsutgång med bara sju trumf.

Kan det vara bra för er?


Ja. Om Öst-Väst kan hålla upp ruter ess två gånger är det mycket troligt att de klarar 3 sang, så allt annat är bättre för er.
   Har de en åttakorts högfärg kommer de att spela utgången med den färgen som trumf, men om de bjuder 4 spader eller 4 hjärter på 4-3 eller 5-2 är era chanser inte så tokiga. Du har ju fyra spader, och Åke (i så fall) fyra hjärter.
  Om de tycker att rutern är för dålig för sang, och ingen högfärg duger som trumf, kan de förstås bjuda 5 klöver. Men i partävling är det ett val som kommer långt ner på listan. Och även om de bjuder och går hem i det, kanske andra par spelat 3 sang med övertrick, så att ni får en bra bricka även då.
  Det finns alltså ett bra taktiskt skäl för att bjuda med dina kort, och det finns faktiskt en sak till som talar för det.

Vilken då?


Att Åke passat i förhand.
  Om Åke inte gjort det, finns risken att han har bra kort, kanske en jämn hand med 13-14 hp, och driver på till en chanslös utgång eller straffdubblar motståndarna i tron att du skall kunna bidra med något i försvarsspelet. Den risken sjunker drastiskt när Åke med sitt förhandspass begränsat sig uppåt till 11, möjligen 12 dåliga, poäng.
  Men innan du bjuder något, måste du vara medveten om att det också finns risker med svaga inkliv.

Vilka då?


Den första risken är att ni får vidkännas en större utbetalning i form av straffar än om Öst-Väst fått budgivningen för sig själva. Den risken är liten när Åke passat och du bara har 7 hp. Öst-Väst har ganska säkert kort till utgång, och även om ni blir dubblade är det inte så troligt att det kostar mer än 600 poäng.
  Den andra risken, som är större än den första, är att motståndarna är de som tjänar på ditt inkliv. Om de hittar ett bättre kontrakt för att du bjöd, eller om de bjuder sitt normala kontrakt, men tar fler stick till följd av inklivet, har ditt bud slagit bakut.

Är det troligt att Öst-Väst tjänar på ett bud av dig?


Svårt att svara på.
  Om Åke har esset andra eller tredje i ruter och Öst-Väst är på väg till 3 sang med Öst som spelförare, hade det varit bättre att passa och ta en snabb straff. Efter ett inkliv är risken uppenbar att de hittar ett bättre slutbud - tack vare dig.
  Men ett bud kan också slå väl ut, till exempel om spelföraren placerar dig med större styrka i de andra färgerna och slår misslyckade maskar över dig. Och om Väst blir spelförare, kanske det är svårt för Åke att inse att ruter ut är en bra start för försvaret.
  Med vetskapen om att det finns både för- och nackdelar med ett bud:

Vad bjuder du?


1 ruter. Om du inte läst Reeses bok i förrgår, hade du kanske passat. Men nu känner du för ett taktiskt inkliv med 1 ruter. Du hoppas också att det är precis vad som behövs för att stoppa den nedåtgående trenden.

Varför inte spärra med 2 ruter?


Ett hoppinkliv är svagt och lovar en vettig sexkortsfärg. Det har du inte, men med en så här tät femkortsfärg är det tillåtet att tumma litet på kraven. Att du ändå väljer det enkla inklivet beror på att 2 ruter talar om för alla vid bordet att du har en svag hand. Det är inte bra.
  Om motståndarna har enkelhåll i inklivsfärgen är det mycket mer lockande att bjuda 3 sang om de vet att handen med långfärgen är svag - och kanske saknar en säker ingång i sidofärgerna. När inklivet är mindre väl definierat, som 1 ruter, kan det finnas både en och två sidoingångar. Att bjuda 3 sang då, är mer känsligt.
  Det må bära eller brista, men du kliver in med 1 ruter och ser 1 hjärter till vänster om dig. Åke funderar ett tag och höjer sedan till 2 ruter.

Är det bra?


Ja och nej. Att Åke höjer, betyder att Öst går miste om några budmöjligheter. Han kan ju varken bjuda 1 spader, 1 sang eller 2 klöver. På så sätt har inklivet och höjningen fungerat bra.
  På minussidan är att om en av motståndarna har tre ruter, så kan han räkna med att partnern har högst två ruter. Det är något som han kan ha nytta av i den fortsatta budgivningen.
  Öst verkar dock inte ha problem, för hans bud kommer snabbt. Han dubblar. Samtidigt tar Väst upp en alerteringslapp ur budlådan för att visa att hans partners bud har en speciell betydelse.
  Du frågar och får reda på att det är en Stöddubbling, som visar trekorts hjärterstöd och obekant styrka. Det är en vanlig konvention i dagens tävlingsbridge, i alla fall bland yngre spelare. En fördel är att öppnarens enkelhöjning garanterar fyrkortsstöd, en annan att alla andra bud förnekar tre kort i partnerns färg.

Vad bjuder du?


Pass. Det kan kanske vara frestande att höja ett steg till, för att försvåra för Öst-Väst att hitta rätt utgång. Men det är fel taktik. Det ger ju motståndarna en möjlighet de inte hade haft om du passat. De kan ju välja att dubbla er i 3 ruter. Det är inte alls omöjligt att det är deras bästa resultat.
  Du passar därför, och Väst tar sig en rejäl funderare. Slutligen händer något som du inte alls hade tänkt dig. Väst passar. Inte var det den utvecklingen du räknade med när du klev in på 1-läget.
  Budgivningen har alltså gått:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 Kl
1 Ru 1 Hj 2 Ru D
pass pass pass

Väst spelar ut ruter två, och Åke lägger upp en mager träkarl. Han är till och med svagare än vad du är.
  Detta är vad du kan se:

Åke (Nord)
Sp D 6
Hj K 9 6 5
Ru 9 8 3
Kl 10 8 6 5
utspel: Hj 2 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 9 8 2
Hj kn 3
Ru K D kn 10 4
Kl 7 4

Är 2 ruter dubbelt ett bra kontrakt för er?


Det beror på om Öst-Väst kan spela hem en utgång eller inte. Om deras klöver sitter 5-2 finns minst nio stick i sang, men sitter de 4-3 är det möjligt att 3  sang går bet i praktiskt spel.

När då?


Om Väst har ess-knekt eller kung-knekt i spader, eller ess-dam i hjärter, kanske spelföraren slår en mask över Syd.
  Är det så att 3 sang går bet på de flesta bord, spelar det ingen roll hur många straffar du får - eftersom ni då sitter på en dålig bricka. Men om utgången går hem, är det viktigt att 2 ruter dubbelt inte kostar för mycket.
   I de här zonerna betyder det att du skall få minst fem stick. Det får du om hjärter kung tar stick, eller om din fjärde spader blir hög.
   När du lägger lågt från bordet, går Öst upp med esset och returnerar ruter fem.

Avblockerade du en hög ruter på esset?


Nej. Ofta är det klokt att göra det, för att kunna välja vilken hand du skall vinna nästa trumfstick på. Men här har du ingen anledning att vilja spela ut från bordet, varför du sparar alla handens höga trumfkort.
  Innan vi fortsätter, kan det vara idé att fundera litet över hur Öst-Västs kort sitter. Faktum är att du vet väldigt mycket om sitsen redan.
   Att rutern sitter 3-2 fick du bekräftat när båda motståndarna bekände i det andra rutersticket. Eftersom Väst knappast passat på Östs dubbling med två ruterhackor, är det så gott som säkert att Väst har den sista trumfen.
   Hjärtern sitter 4-3 med längden hos Väst. Det berättade Öst-Väst i budgivningen.
   Även spadern måste sitta 4-3, när ingen har bjudit den färgen. Det är också troligt att Öst är den som har flest spader i paret.

Varför?


Väst straffpassade på 2 ruter med tre hackor. Om han haft fyra spader, hade han varit mer sugen på att bjuda vidare, eftersom spadern då inte kan uteslutas som en bra trumffärg. Men om Väst bara har tre spader kanske han tror att utgångschanserna är dåliga och passar.
   Slutligen är det möjligt, kanske rentav troligt, att Väst spelat ut klöver om han haft dubbelton i sin partners öppningsfärg (hellre än trumf från tre hackor).
   En god gissning är alltså att Väst har fördelningen 3-4-3-3, medan Öst har 4-3-2-4.

I vilken färg skall du försöka få ditt femte stick?


Spader. Det kan kanske vara lockande att spela hjärter, i hopp om att slinka undan för -300, men om Öst har esset kan han spela in sin partner i klöver, så att han kan slå bort bordets sista trumf. När du sedan går på spadern, kan försvararna matta med klöver och hjärter, så att dina trumf tar slut innan spadern blivit hög. Då slutar det med fyra straff, -800, och en botten.
   Därför skall du gå på spadern snarast.

Skall du trumfa ut först?


Nej. Om du låter bordets trumf finnas kvar, hotar du att ta ditt femte stick med en spaderstöld på bordet. För att hindra det, måste Väst förr eller senare spela trumf. Du tjänar alltså ett tempo på att låta Väst dra ut trumfen åt dig.
   När du spelar spader två från handen tar Väst för kungen, då Öst lägger trean. En titt på deras deklarationskort avslöjar att de använder omvända markeringar. Det ser ut som om Öst har fyra spader, och att fördelningen av Öst-Västs händer är den du trodde.
   När Väst fortsätter med ruter, sakar Öst hjärter två, och du kommer in. Du spelar sedan spader dam till Västs ess. Väst skiftar till klöver, men du har två trumf kvar och kan därmed godspela och inkassera din sista spader. Men fler stick får du inte, för hela sitsen är denna:

Sp D 6
Hj K 9 6 5
Ru 9 8 3
Kl 10 8 6 5
Sp E K 5 Bridgebord Sp kn 7 4 3
Hj D 10 7 4 Hj E 8 2
Ru 7 6 2 Ru E 5
Kl E D 2 Kl K kn 9 3
Sp 10 9 8 2
Hj kn 3
Ru K D kn 10 4
Kl 7 4

Väst hade ett knivigt läge efter Östs dubbling. Han hoppades antingen att de inte gjorde utgång, eller att de kunde ta fyra straff i ditt kontrakt. Det var inte långt ifrån att han hade rätt på båda punkterna.
   3 sang går hem eftersom spader dam kan toppas ut, och dina täta spader betydde att 2 ruter bara gick tre straff. Det tackar ni för.
   Men Väst visste att hans bud var tveksamt, och efter given bad han sin partner om ursäkt för ”chansningen”. Med ess-dam-hacka i partnerns öppningsfärg borde han nog ha krävt med 3 ruter, för om Öst kan sanga finns ofta nio snabba stick. Ett av hans problem var att de spelade ett system i vilket 1 klöver skulle kunna avges på en trekortsfärg. Ett annat att det inte fanns någon säker hållplats om partnern saknade ruterhåll.
   I fyrmanna är pass på dubblingen ett bra bud. Väst kan vara ganska säker på att få in minst 300, ofta 500, samtidigt som han inte är säker på att man gör utgång. Men i partävling, där det viktiga är att slå så många resultat som möjligt, är passet mer tveksamt.
   Som väntat hade alla andra spelat utgång. Två par hade fått göra ett övertrick i 3 sang (förmodligen för att Syd sakade spader när Öst tog hem klöversticken), och ett par hade gått bet i 4 hjärter (som borde ha gått hem). Alla övriga spelade 3 sang med jämn hemgång. Så -500 var en nästtopp för er.
   Även om utvecklingen inte blev den som du (och Reese) hoppades på, så ledde ditt taktiska inkliv till ett bra resultat. Kanske var det ett bra bud, trots allt...

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult