Fyra ess

Steg för steg, 1, 2007

I det är det Trettondedag Jul, och i vanlig ordning skall det firas med en barometertävling nere på klubben. Men för en gångs skull skall du inte spela med Bengt. Han har firat jul och nyår hos sin son i Kiruna och är inte tillbaka förrän i nästa vecka. Så i dag spelar du med Sebastian, en av klubbens mest lovande yngre spelare. Ni har kommit överens om att använda ett naturligt system med femkorts högfärgsöppningar och svag sang, och med svaret 2-över-1 som krav till utgång såvida inte man bjuder om färgen på 3-läget nästa gång (då är det bara invit). Sedan tidigare vet du att Sebastian gillar att öppna tunt, men också att han har fint omdöme och sköter korten bra. Ni träffades i går kväll, övningsbjöd litet och diskuterade era överenskommelser. Du känner dig därför laddad inför dagens tävling.
  De tre första ronderna är utmärkta, och ni går upp i ledningen, bara för att tappa den efter en felgissning av dig i den fjärde ronden. Du vet att du spelade på den bästa chansen, och det vet Sebastian också, men det ger er trots det en dålig bricka, så ni faller till tredje plats.
  I den femte ronden möter ni ett par, som du inte känner igen. De hälsar artigt och lägger upp ett deklarationskort, som avslöjar att också de använder femkorts högfärg, men att deras sangöppning är på 15-17 hp.
  På rondens första bricka är du giv och ingen i zonen. Du tar upp dessa kort:

    Sp E 10 8 7 5
    Hj E D 6 5
    Ru 3
    Kl kn 7 2

Öppna eller inte öppna?


Öppna!
  11 hp är minimum för att öppna, men alla 11-poängare duger inte. Den här gör det dock, av flera skäl.
  Det första är att du har obalanserad fördelning, och det andra är att du har mestadels bra honnörer. Om du haft ess fjärde i hjärter och dam singel i ruter hade en del av din styrka varit tveksam; och om en av spaderhackorna funnits i ruter hade du haft en jämn hand med 11 hp. I båda fallen är pass att föredra.
  Det andra skälet är att Sebastian inte väntar sig mer av ett öppningsbud. Han kommer inte att driva på till en chanslös slam i tron att du har en rejäl öppningshand.
  Ett tredje skäl är att ni inte är i zonen. Om ditt öppningsbud leder till att ni kommer för högt och går bet i ett kontrakt, kan ­50 eller ­100 ändå vara bra resultat, om motståndarna kunnat spela hem ett delkontrakt på sin ledd. Om ni är i zonen är det inte lika klart, speciellt om ni går två straff. Inte för inte kallas ­200 "kiss of death", det är nästan alltid ett dåligt resultat på en delkontraktsbricka.
  En sista sak att nämna är att dina färger ligger bra. Om du öppnar med 1 spader kan du nästa gång visa din 4-kortsfärg billigt. Om du i stället haft fem hjärter och fyra spader hade saken varit mer tveksam. Om du öppnar med 1 hjärter och partnern svarar 1 sang eller 2 i lågfärg är du inte stark nog för att visa din näst längsta färg – eftersom 2 spader är ett reversebud, som visar minst ett ess mer än vad du har.
  Sebastian svarar 2 ruter, och du alerterar. När Väst frågar, berättar du att det är ett naturligt bud, men att det också är krav till utgång såvida han inte bjuder 3 ruter nästa gång.
  Du följer förstås upp med 2 hjärter, och Sebastian återkommer med 2 spader.

Betyder det att ni har hittat en gemensam trumf?


Nej. Eftersom Sebastian inte återbjöd 3 ruter kan budgivningen inte stanna under utgång. Han försöker då beskriva sin hand med ett naturligt bud, men ibland saknas som bekant sådana.
  Om han har färre än tre spader, färre än fyra hjärter och inget klöverhåll har han problem. Då verkar det som om han får ta till budet i den fjärde färgen, d.v.s. 3Kl, för att visa att han inte vet vad han skall bjuda.
  Nackdelen med ett så högt bud som 3Kl är att det tar bort viktigt budutrymme. Det har du och Sebastian pratat om. Ni kom också överens om att en preferens till öppningsfärgen på 2-läget är OK med en dubbelton, om färgen innehåller en honnör.
  I och med att ni har hela 3-tricksnivån på er att undersöka vidare, bör ni kunna hitta rätt utgång – oavsett om den är i spader, hjärter, ruter eller sang.
  Om Sebastian på dina 2 hjärter i stället hoppat till 3 spader, så hade det lovat trekorts spader och uttalat slamintresse, kanske en hand som

    Sp K D 8
    Hj 10 9 2
    Ru E K 7 3 2
    Kl K 7

Med 15 hp i ess, kungar och trumfhonnörer kan svarshanden direkt tala om att spadern duger som trumf och att det är nära till slam.
  Det är inte förbjudet att ha trekorts spader när man bjuder 2 spader andra gången, men då är man inte slamintresserad. Kanske samma hand som ovan men utan spader kung.
  Nåväl, efter denna utvikning gäller det för dig att hitta ett vettigt bud i den tredje budronden. Hittills har budgivningen gått så här:

SydVästNordÖst
1 Sppass2 Rupass
2 Hjpass2 Sppass
?

Vad bjuder du?


3Kl. Eftersom det inte är säkert att spadern duger som trumf, skall du fortsätta beskriva din hand, för att underlätta för er att hamna i rätt utgång. Dina naturliga möjligheter är: 2 sang med klöverhåll, 3 ruter med 3-kortsstöd, 3 hjärter med 5-5 och 3 spader med 6-kortsfärg. Men ingen av de möjligheterna passar in på din 11-poängare utan klöverhåll.
  Då återstår bara en möjlighet: att bjuda den fjärde färgen. Även om det är ett artificiellt bud, så berättar det mycket om din hand. Sebastian kan utgå från att du har precis fem spader och fyra hjärter, högst två ruter och inget klöverhåll. Det enda han inte vet är hur många honnörspoäng du har.
  Efter 3Kl funderar Sebastian en kort stund och bjuder sedan 3 hjärter. Så är det du igen.

Vad står på?


Sebastian fortsätter att beskriva sin hand. Han kunde ha bjudit 3 ruter för att visa en 6-kortsfärg (kom ihåg att om han gjort det i förra budronden, så hade det inte varit krav), han kunde ha bjudit 3 spader med 3-kortsstöd och han kunde ha bjudit 3 sang med klöverhåll. Så alla de möjligheterna kan du glömma. I stället visar han ett sekundärstöd också i hjärter och spelar tillbaka bollen till dig.

Vad bjuder du då?


3 sang. Väljer du spader eller hjärter, vet du att ni bara har sju trumf att jobba med, så då har kvaliteten på trumffärgen betydelse. Här har du varken bra spader eller hjärter, så ingen av de färgerna är lockande. När Sebastian inte ville sanga, är det också troligt att ni har två snabba klöverförlorare, kanske tre.
  Du har hittills undvikit att bjuda sang, så när du gör det här är det en vink om att du antingen har hjälp eller längd i färgen. Ett vettigt håll har du ju praktiskt taget förnekat.
  Tre pass följer, och föga överraskande spelar Väst ut klöver tre, fjärde kortet uppifrån. Sebastian lägger upp ungefär vad du hade väntat dig.

Sebastian (Nord)
Sp K 4
Hj K 7 3
Ru E K 10 7 2
Kl 9 8 6
utspel: klöver 3 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 10 8 7 5
Hj E D 6 5
Ru 3
Kl kn 7 2

Har ni kommit rätt?


Egentligen inte, för med de här korten hade det varit bättre att stanna på delkontraktsnivå. Men efter ditt öppningsbud var det inte längre möjligt. Så kanske har de som hävdar att man inte skall öppna på 11-poängare fått vatten på sina kvarnar...
  Med tre direkta förlorare i klöver har 4 spader ingen chans. 4 hjärter ser ut att lyckas om båda högfärgerna sitter 3-3 (kanske 10% chans), men även då kan försvaret ordna ett fjärde stick om de efter klöversticken spelar en klöver till mot trippelrenons och partnern stjäl högt. Då godspelas ett trumfstick till Öst-Väst.
  3 sang, å andra sidan, är inte stort bättre. Bara sju toppstick, och även om hjärtern ordnar sig, finns inte mer än åtta stick.

Vad är det första du gör?


Alla läroböcker säger att du skall göra upp en plan innan du spelar på ett kort från bordet. Det är ett utmärkt råd, men det finns en annan sak som är bra att göra dessförinnan. Det är att ta reda på vilka utspel och markeringar motståndarna använder.
  Så du tittar på deras deklarationskort och ser att de använder 11-regeln och omvända markeringar.

Hur sitter klövern?


Ganska säkert 4-3. Väst spelade ut trean och du har själv tvåan. Det är därför troligt att Väst har dragit för en fyrkortsfärg, eller möjligen spelat ut det lägsta kortet från honnör tredje.
  Även om det inte ser ut som om kontraktet kommer att gå hem, skall du inte ge upp för det. Ni spelar ju partävling, och om de flesta andra spelare med dina kort öppnar budgivningen, vilket du tror, är det viktiga att ta minst lika många stick som de. Om alla par spelar utgång på er ledd och hälften går två bet, medan den andra hälften går en bet, är Nord-Syds bästa resultat på given ­50. Det viktiga är inte att till varje pris försöka få +400.
  Du lägger en hacka från bordet och Öst spelar på kungen.

Har det någon betydelse vilken klöver du lägger?


Kanske. Lägger du tvåan berättar du för Öst att utspelet var från en fyrkortsfärg, men lägger du sjuan blir läget tvetydigt för Öst, som inte vet om det är du eller Väst som har tvåan.
  Även om du inte har någon specifik plan på det här stadiet, bör du lägga sjuan utifrån antagandet att ju mindre motståndarna vet om sitsen, desto bättre är det för dig. Dessutom är det en bra vana att lägga sig till med.
  Öst tittar nyfiket på ditt kort och fortsätter sedan med klöver ess.

Har det någon betydelse vilken klöver du lägger nu?


Nej. Även om du sparar tvåan, kommer Öst att veta att du har den eftersom Väst kommer att lägga en högre klöver än den han spelade ut.
  Du lägger därför tvåan, och fyran kommer från Väst. Öst verkar ha fått något att fundera på, för det tar ett bra tag innan han vänder med klöver fem till Västs dam. Denne tar för klöver tio, då bordet sakar ruter, Öst sakar spader två, och även du sakar spader.
  Väst, som vid det här laget bör veta att du har singel ruter, vänder med ruter nio, och så är det du.

Har du chans att gå hem?


Ja. Men den är inte särskilt stor. Dam-knekt punkt i ruter vore bra, men det ger dig bara ett extrastick. Samma om hjärtern sitter 3-3. Även i spader finns chans till extrastick om en honnör ramlar när du tar för kungen. Det verkar därför som om du skall inrikta dig på att bara gå en straff.
  Till att börja med tar du rutervändan med esset, men ingen honnör kommer.

Skall du testa hjärtern nu?


Nej. Om du spelat fyrmanna hade du gjort det, för om hjärtern sitter 3-3 har du åtta stick. Då kan du kanske tvinga en av försvararna att försaka sig – skvisa honom – om han är ensam om hållen i de två andra färgerna.
  Att det skall sitta så är dock mindre troligt, och om du tar för ess-kung-dam i hjärter när färgen sitter 4-2 kommer du med stor sannolikhet att gå två straff. I fyrmanna gör det inget: skillnaden mellan ­50 och ­100 är ju försumbar (bara 1 IMP) jämfört med vinsten när kontraktet går hem (+400 i stället för ­50 är 10 IMP), men i partävling lönar det sig inte att leta efter mikroskopiska hemgångschanser och med det spela på sig en extrabet. Bättre är att leta efter bästa chansen att slippa undan med en straff. Och det är att testa spadern först.
  När du tar för spader kung kommer damen från Öst.

Har du chans att gå hem nu?


Kanske. Om Öst hade fördelningen 3-4-3-3 i nu nämnd ordning och alla försvarets honnörer (förutom klöver dam) blev han illa klämd på den fjärde klövern. Att saka en spader från dam-knekt-hacka är då hans enda chans, i hopp om att Väst har spader tio.
  Du fortsätter därför hoppfullt med bordets sista spader, men tyvärr sakar Öst ruter sex. Där rök den chansen.

Sebastian (Nord)
Sp 4
Hj K 7 3
Ru K 10 7
Kl
Bridgebord
 
ruter 6
 
Du (Syd)
Sp E 10 8
Hj E D 6 5
Ru
Kl

Vad gör du: esset eller åttan?


Åttan.
  Nu vet du att åtta stick är allt du kan hoppas på, och att låta Väst få vinna spadersticket är din bästa chans att uppnå ditt mål. Eftersom du ändå måste förlorar minst ett stick till, är det bäst att göra det först som sist.
  Väst kommer in på nian och vänder med ruter åtta. På kungen kommer knekten från Öst, och eftersom du vet att spader tio inte kan bli hög, sakar du den.

Skall du testa hjärtern nu?


Inte än. I förstone ser det ut som om färgen måste sitta 3-3 om du skall kunna ta resten, men faktum är att om sitsen är som den ser ut att vara, så får hjärtern sitta precis hur den vill.
  Väst hade fyra klöver och fyra spader, det vet du, och han har två gånger vänt med ruter. Det är tio kort. Den ende som kan ha hjärterhåll är alltså Öst.
  Den enda ruter som kan sticka bordets tia är damen – och med tanke på att Väst spelat ruter nio följt av ruter åtta, är det troligt att damen finns hos Öst. I så fall kommer denne inte ha något kort att undvara när du spelar in handen på hjärter ess och sedan tar för spader ess.
  Så sitter det också, och därmed lyckas du med ditt mål – att bara gå en bet. Hela given:

Sp K 4
Hj K 7 3
Ru E K 10 7 2
Kl 9 8 6
Sp kn 9 6 3 Bridgebord Sp D 2
Hj kn 4 Hj 10 9 8 2
Ru 9 8 4 Ru D kn 6 5
Kl D 10 4 3 Kl E K 5
Sp E 10 8 7 5
Hj E D 6 5
Ru 3
Kl kn 7 2

Öst var ensam om hållen i de röda färgerna, och när du såg till att ge bort ett spaderstick i tid kunde du dra åt tumskruvarna på honom när du tog för spader ess. Slutläget var nämligen detta:

Sp
Hj K 7
Ru 10 7
Kl
Sp kn 6 Bridgebord Sp
Hj kn Hj 10 9 8
Ru 4 Ru D
Kl Kl
Sp E
Hj D 6 5
Ru
Kl

När du sakade ruter sju på spader ess, fanns det inget Öst kunde göra. Han var skvisad enligt konstens alla regler, och fick gå ifrån ett av sina håll. Men om du tagit för spader ess i stället för att låta Väst få vinna det andra spadersticket, hade Syds spader i slutläget varit tian, inte esset. Då hade han inte haft något högt kort att ta för, och då hade försvaret fått två stick till. I bridgeterminologin säger man att tempot var fel. För att skvisa sig till ett åttonde stick, måste spelföraren förlora fem stick innan skvisen. Så när du duckade den andra spadern, förlorade du ditt femte stick. Då blev tempot också rätt för den kommande skvisen.
  Lägg också märke att hjärtern behövdes som förbindelse mellan Syds och Nords händer. Om du tagit för ess-kung-dam i hjärter först, hade Öst fått ett stick till.
  När scoren kommer upp, ser du att ­50 var en tvådelad nästtopp. På ett enda bord passade Syd i förhand och spelade sedan 2 spader med jämn hemgång. I övrigt var det utgång med bet, och eftersom du gick en bet mindre än de flesta andra blev poängen på brickan också fin.
  Ni återtar därmed ledningen och lyckas hålla den ända in i mål. Så det nya året har inletts på ett fint sätt, säg inte annat!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult