Fyra ess

Steg för steg, 5, 2006

Efter en lång, skön sommar med praktiskt taget ingen bridge, är höstsäsongen igång igen. Du har hunnit spela två partävlingar på klubben, med blandade resultat (trea en gång och strax under medel den andra gången), och nu är det dags för den första matchen i lag-SM-kvalet. Era motståndare är ett lag som ni ofta mött förut. Trots att era möten brukar bli jämna och spännande, ser du inte precis fram emot att få möta just det här laget. Det ena paret är nämligen ökänt för att titt som tätt tillkalla tävlingsledaren, ofta utan direkt anledning.
  I ert lag spelar du och Bengt tillsammans med Åke, Ellen och Einar. Einar är ny i laget, men han har spelat tillsammans med er alla från och till under många år. Dessutom har han ett föredömligt uppträdande och skulle aldrig komma på idén att fälla några hårda ord om vare sig lagkamrater eller motståndare. I dag skall han spela tillsammans med dig, för Bengt är på affärsresa i Finland och kommer inte hem förrän till helgen. Ni har träffats en halvtimme innan spelstart och diskuterat era metoder. I stora drag är det Modern Standard med en del smärre tillägg.
  Ni spelar hemmamatch, och du och Einar tar plats i det öppna rummet, där ni skall försöka ta hand om bråkstakarna. Som vanligt sätter du dig på Syds plats.
  På den första brickan är Nord giv och ingen är i zonen. Du plockar upp en fin hand:

    Sp E K kn 10 3
    Hj E K 4 2
    Ru K 5
    Kl 6 5

Med så mycket som 18 honnörspoäng, är det inte överraskande att det går två pass fram till dig. Du öppnar förstås med 1 spader, Väst passar, och Einar svarar 1 sang. Efter pass från Öst, är det du igen.

Vad bjuder du?


2 hjärter.
  Tyvärr finns inget passande bud med den här starka handen i Modern Standard. Egentligen är du för stark för 2 hjärter, som Einar får lov att passa på, men alternativen har också defekter.
  3 hjärter stämmer bättre på styrkan, men eftersom budet lovar 5-5-fördelning finns risk att ni hamnar i 4 hjärter på 4-3 när 3 sang eller 4 spader på 5-2 varit bättre. 3 hjärter hade varit acceptabelt om du haft t.ex. ess-kung-dam-tia i hjärter och två ruterhackor, men knappast när du har ess-kung småfjärde. Skall du låtsas att du har 5-5, måste fyrkortsfärgen vara stark.
  2 sang visar en jämn hand med 18-19 hp, så det är förstås ett alternativ. Men om du väljer det återbudet, kan ni inte längre hitta en fyr-fyra i hjärter, för Einar kommer ju inte att tro att den färgen är bra som trumf om han har en gles fyrkortsfärg.
  Om ruter kung varit en hjärterhacka, hade du haft en perfekt hand för 3 hjärter; och om hjärter två funnits i klöver, hade 2 sang varit upplagt. Nu väljer du i stället att återbjuda på lägsta nivå och hoppas att budgivningen inte tar slut där. Att du bjuder en högfärg ökar chansen att Einar höjer med trumfstöd och mellanstyrka; det är ju närmare till utgång i högfärg än lågfärg.
  Om du i stället haft

    Sp E K kn 10 3
    Hj K 5
    Ru E K 4 2
    Kl 6 5

hade det funnits mer som talat för en rättfram höjning till 2 sang, för att direkt få fram din styrka. Att 5 ruter är en bättre utgång än 3 sang är mindre troligt när du har 5-4-2-2-fördelning.
  När du har ett så här knepigt budläge, tar det ofta tid innan du kommer på vad du skall bjuda. Men hur lång tid det tar för dig att avge ett bud är en information som partnern enligt bridgelagarna inte får använda. Den är, vad lagboken kallar, ovidkommande. Även om du vet att Einar bjuder på sina kort, och inget annat, har du förberett dig genom att planera ditt återbud redan när du öppnade budgivningen. I annat fall kan du räkna med att ha tävlingledaren springande här när som helst. Det vill du helst slippa.
  Nåväl, Väst passar på nytt, och Einar prefererar till 2 spader.

Vad bjuder du nu då?


4 spader.
  Einars preferens behöver inte innehålla mer än en dubbelton, men när din färg är så här stark bör den duga som trumf även i ett sådant fall. Eftersom du har precis så många högfärgskort som du lovat, kan det tyckas mer naturligt att bjuda sang nu för att berätta om 5-4-2-2-fördelning, och det hade du också gjort om du haft mer styrka i lågfärgerna eller sämre spader.
  Det behöver inte vara rätt att binda sig för spadern, förstås, men om du hoppar till 3 sang och Einar har något som

    Sp 7 4
    Hj D 6 5
    Ru E D 7 3 2
    Kl kn 7 4

är det inte så lätt för honom att förstå att 4 spader är en bättre utgång än 3 sang. När du, som här, har en femkortsfärg med fyra av de fem högsta korten, kan du gott betrakta den som en sexkortsfärg och vara beredd på att ha den som trumf även när partnern bara har två kort i stöd.
  Hela budgivningen:

SydVästNordÖst
passpass
1 Sppass1 NTpass
2 Hjpass2 Sppass
4 Sppasspasspass

Väst funderar ett tag och spelar sedan ut klöver knekt.
  "Tyvärr inte mycket att hjälpa till med", säger Einar när han lägger upp sina kort, "men jag har i alla fall tre trumf".

Träkarlen (Einar)
Sp D 5 4
Hj 6 5 3
Ru kn 3
Kl K 10 7 4 2
utspel: klöver kn Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K kn 10 3
Hj E K 4 2
Ru K 5
Kl 6 5

Hur ser det ut?


Inget vidare. Ni har sju säkra stick i högfärgerna, och kanske kan din fjärde hjärter bli hög eller stjälas på bordet. Men om ni får mer än åtta stick är ovisst.
  Klöverutspelet gör det troligt att ni har två förlorare i den färgen. Sitter ess-dam i ruter hos Väst, är beten där omgående, men även om ruter ess sitter framför kungen, ser det ut som om du också kommer att förlora ett hjärterstick så småningom.

Kan du undvika det?


Kanske. Bordet har ju en klöverfärg, som eventuellt kan godspelas. Om trumfen sitter 3-2, vilket den gör för det mesta, kan du trumfa ut och vara inne på bordet. Är klövern då hög, kan du saka dina hjärterhackor och få ihop tio stick.
  Att det skall sitta så, är inte särskilt troligt, men eftersom det är den enda chans du har, skall du spela på den. Det är ju fyrmanna, så även om du spelar på dig en extra straff i ofarlig zon, är priset lågt för chansen att gå hem i en utgång om det sitter bra.

Kan klövern godspelas?


Tja. Att Väst spelat ut klöver knekt är oroväckande. När bordet har tian, ser det onekligen ut som om Öst har E-D-9-3 eller E-D-8-3, och att klövern därför inte kan ge några extrastick.

Håller du med?


Nej. Du får inte göra felet att tro att motståndarna använder samma utspelsmetoder som ni. Först måste du titta på deras deklarationskort.
  När du gör det, ser du att de använder Rusinow-utspel och omvända markeringar.
  Nu råkar du inte veta vad Rusinow innebär, men då har du alltid rätt att fråga utspelarens partner. Så det gör du.
  "Vi spelar ut det näst högsta kortet från sekvens", svarar Öst, "men det kan också vara det högsta kortet från knekt-hacka".

Hjälpte det svaret dig?


Visst. Om Väst har dam-knekt i klöver blir bordets tia ett mycket intressant kort, för om försvarets klöver sitter 3-3 kan du godspela tre stick i färgen. Minsann om inte hemgången börjar skymta i horisonten!

Vilket kort spelar du på från bordet?


Tvåan. Om klövern sitter 3-3 med dam-knekt hos Väst och esset hos Öst kan det tyckas likgiltigt ifall du täcker eller kryper. Det finns dock en risk med att spela på kungen. Och det är att Öst kanske kommer på den ljusa idén att krypa. I så fall har försvaret fortfarande två klöverhåll kvar, vilket betyder att klövern inte längre kan godspelas när bordet bara har en sidoingång. I så fall är kontraktet helt beroende av var ruter ess sitter.
  Du kryper alltså från bordet, då Öst bekänner med åttan och du lägger femman.
  Väst funderar ett tag, och skiftar sedan till spader åtta, som du vinner på handen med tian.

Vad gör du nu?


Spelar din sista klöver, för att godspela bordets långfärg.
  Väst lägger nian, du täcker med tian och Öst vinner sticket med esset. Sedan kommer den vända du befarat, en låg ruter (sexan närmare bestämt).

Hur resonerar du?


Har Öst esset, skall du gå i med kungen; har Öst damen, skall du lägga lågt. Den gissningen har vi alla ställts inför otaliga gånger, men ibland finns ledtrådar som pekar åt det ena eller andra hållet. Få se om det finns några här.
  Om du varit tvungen att få ett ruterstick av egen kraft, hade din enda chans varit att Öst haft esset. I så fall hade du förr eller senare spelat upp mot kungen. I så fall skall du göra samma sak nu (d.v.s. gå i med kungen), så att du inte går bet i ett kontrakt som du annars hade spelat hem. Att lägga lågt i andra hand betyder ju att du tror att Öst gjort fel (vänt från damen i stället för att spela trumf eller hjärter).
  Men här står och hänger kontraktet på klövern. Sitter den 3-3, har du din hemgång utan något ruterstick. Det kan Öst räkna ut, vilket betyder att han vänder med en låg ruter både från damen och esset. Att du gör fel då, är försvarets enda chans.

Så, vad blir det: högt eller lågt?


Lågt.
  Det finns två saker som pekar i den riktningen. För det första är chansen större att Öst kunnat öppna budgivningen i andra hand om han haft två ess (klöver ess vet du ju redan om att han har). Det är dock en ganska svag ledtråd.
  Men om du funderar på vad Väst gjorde i andra stick, hittar du en mycket starkare ledtråd. Säg att Väst haft dam fjärde eller femte i ruter. Han ser då att du kan godspela bordets klöver och saka bort eventuella förlorare. Är det inte då lockande att vända med ruter för att hoppas godspela ett stick om Öst har kungen? Att Väst inte vände med den färgen, ökar chansen att han har esset. Och då är det ingen brådska att vända med ruter.
  Helt säker kan man aldrig vara, men när du lägger femman vinner Väst sticket med esset. Ännu en ruter går till knekt, dam och kung, så hittills har allt gått som du hoppats. Men än är det inte klart.

Träkarlen (Einar)
Sp D 5
Hj 6 5 3
Ru
Kl K 7 4
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K kn 3
Hj E K 4 2
Ru
Kl

Hur måste det sitta nu?


Försvarets återstående klöver skall sitta 1-1, och dessutom skall de tre trumf som saknas sitta 2-1. Men även om så är fallet, finns en sak till att tänka på.

Vilken?


Att du är inne på bordet när det är uttrumfat. Spelar du spader till damen i det uppkomna läget, kan du säga adjö till hemgången, men om du tar för spader ess först drar spader dam ut den sista trumfen, och när du sedan har tur också i klöverfärgen har du faktiskt ett stick mer än du behöver.
  Hela given:

Sp D 5 4
Hj 6 5 3
Ru kn 3
Kl K 10 7 4 2
Sp 8 7 2 Bridgebord Sp 9 6
Hj 10 9 Hj D kn 8 7
Ru E 9 8 4 2 Ru D 10 7 6
Kl D kn 9 Kl E 8 3
Sp E K kn 10 3
Hj E K 4 2
Ru K 5
Kl 6 5

"Tycker du att jag skulle ha svarat 2 spader hellre än 1 sang?" undrar Einar efter given. I det här fallet hade det gjort saken enklare för dig, eftersom du direkt vetat att spadern duger som trumf.
  Att höja partnerns högfärg ett steg med honnör tredje och en ogarderad dubbelton är ofta bättre än att svara 1 sang, men när man är så svag som Einar är frågan om inte sangbudet är bättre. 2 spader uppmuntrar ju mer än 1 sang, och när man har så illa ställt som Nord, är det klokt att försöka dämpa partnerns eventuella entusiasm.
  När ruter ess satt hos Väst var det nödvändigt att lägga lågt från bordet i första stick, för om du täcker med kungen och Öst hittar det briljanta försvaret att släppa, kommer du så småningom att förlora fyra stick (ett hjärter, två ruter och ett klöver).
  Trots att Öst-Väst använder omvända markringar, och trots att Öst hade esset i utspelsfärgen bekände han med klöver åtta första gången.

Varför gjorde han det?


För att hjälpa sin partner.
  När Väst får vinna första stick, kan han räkna ut vem som har esset. Därför behöver Öst inte högmarkera för det. I stället gör han en längdmarkering.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult