Fyra ess

Steg för steg, 5, 2005

Efter en sommar som nästan inte velat sluta, och som saknar motstycke i modern tid, har det plötsligt blivit dags att ställa om klockan till vintertid. Trots att så skedde för två dagar sedan, verkar det som om naturen inte förstått att hösten snart skall infinna sig, för värmen fortsätter.
  I dag är det dags för säsongens första match i lag-SM-kvalet. Du och Bengt spelar tillsammans med Ellen och Åke, som ni brukar, och ni börjar mot ett lag från grannklubben. Du känner igen alla, och har mött några av dem ett par gånger under årens lopp, men skam till sägandes vet du inte vad de heter. Om det är ett gott eller ett dåligt tecken återstår att se.
  Bengt och du tar plats som Nord-Syd i öppna rummet och får möta ett par som säger sig spela "gammaldags Modern Standard". På den första brickan bjuder de en stenhård tresangare, som går hem när du inte hittar det betande utspelet (klöver från kung tredje) och en mask går. Hårda utgångar, var det det de menade med "gammaldags"? Med tanke på att de bara hade 23 honnörspoäng tillsammans tror du att Ellen och Åke spelar ett delkontrakt, så det enda du kan glädja dig åt på den brickan är att de inte var i zonen. Men att ni redan nu ligger under med 6 IMP känns det som.
  På den andra brickan är Väst giv och alla i zonen. Han öppnar med 1 ruter, Bengt dubblar och Öst passar. Det här är dina kort:

    Sp K D 9 7
    Hj D 10
    Ru E 4 2
    Kl D 8 5 3

Att Bengt har upplysningsdubblat är klart, och frågan är nu vad du skall hitta på.

Hur tror du Bengts hand ser ut?


En gång i den grå forntiden var dubbelt ett sätt att säga: "Jag har en öppningshand, punkt slut." Ofta kombinerades det med att ett enkelt inkliv förnekade öppningsstyrka. Så är det, tack och lov, inte längre. I dag har de flesta insett att det ofta är bättre att inleda med ett naturligt inkliv, precis som när man öppnar budgivningen, och i stället för att ett färginkliv snarast var ett sätt att försöka störa motståndarna, har det kommit att användas lika mycket för att försöka hitta ett eget kontrakt. Styrkan är också ungefär som för ett öppningsbud.
  Dubbelt skall därför ses som ett komplement till de enkla inkliven. Det säger att du har tillräckligt mycket för att vara med och strida om kontraktet men att du inte vill föreslå en färg själv. Oftast är det för att du inte har en egen lång färg. Men dubbelt är också rätt bud om du är för stark för ett enkelt inkliv.

Vilka fördelningar är aktuella?


Om Bengt har den normala dubblingstypen lovar han stöd i alla objudna färger, d.v.s. minst tre kort i såväl spader, hjärter som klöver. I styrkeväg har han en hand med vilken han hade öppnat budgivningen om han suttit i första hand. Någon övre styrkegräns finns dock inte.
  De vanligaste fördelningarna för en dubbling är 4-4-3-2, 4-4-4-1 och 5-4-3-1. I samtliga fall är öppningsfärgen dubblarens korta färg.
  4-3-3-3 kan också tänkas, men eftersom den fördelningen är så spelsvag och bara har fyra kort i en av de objudna färgerna krävs litet bättre styrka för att dubbla med en så jämn hand, kanske 14 bra hp eller mer.
  När det gäller fördelningen 5-4-3-1 finns det en sak till att tänka på.

Vilken?


Att femkortsfärgen är en lågfärg.
  Har du fem kort i en högfärg, är den färgen bra som trumf så fort partnern har minst tre kort att hjälpa till med. Därför är det bättre att med ens sikta mot högfärgen med ett inkliv i den, speciellt om färgen kan visas på 1-tricksnivån. Möjligen kan du göra undantag om femkortsfärgen är mycket svag (knekt hög eller bara hackor), eller om öppningsbudet är 1 spader och du har fem halvbra hjärter.
  Öst passar, och så är det du.

Vad bjuder du?


Med så mycket som 13 hp är det klart att ni skall spela utgång. Frågan är bara var.
  Om partnern öppnat budgivningen med 1 klöver eller 1 hjärter, hade du förstås svarat 1 spader för att börja med att undersöka ifall spadern är en bra trumf.

Skall du göra det nu också?


Nej. När partnern öppnar budgivningen och du bjuder en ny färg på lägsta nivå, är det krav för en rond. Bjuder du på 1-tricksnivån lovar du minst 6 poäng, på 2-tricksnivån minst 11. Om du har en mycket dålig hand, t.ex. 4-3-3-3-fördelning och en dam, kan du ju passa. Därför är ett frivilligt bud i ny färg av dig krav.
  Efter dubblingen är det annorlunda. Partnern har bett dig välja mellan de andra färgerna, så om du har en svag hand skall du inte passa bara för att du har mindre än 6 poäng. Då får motståndarna chansen att spela ett dubblat delkontrakt, som förvisso inte är utgång, men som säkert kommer att gå hem – förmodligen med övertrick. Tar Väst nio stick, t.ex., blir resultatet 390 till dem, nästan lika bra som en utgång.
  Eftersom pass inte är att tänka på bara för att du är svag, måste du bjuda en färg, även om du inte har något av värde. Om du t.ex. bjuder 1 spader på dubblingen är det inget som hindrar att dina kort ser ut så här:

    Sp 9 6 5 4
    Hj 8 3 2
    Ru 8 7 4
    Kl D 8 3

Med de korten har du små förhoppningar om att 1 spader skall gå hem, men vad dig beträffar är det bättre att spela ett lågt kontrakt med den färg som passar er bäst som trumf än att spela försvar mot 1 ruter dubbelt, som säkert kommer att gå hem.
  Här är ditt bud framtvingat. Följaktligen lovar det heller ingen styrka.
  Partnern vet att du har en svag hand, så om han inte har mer än han lovade med dubblingen, kommer han inte att bjuda vidare.
  Så om du bjuder 1 spader med din aktuella hand, är risken uppenbar att det inte händer mer. Det krävs alltså starkare medel än så.
  En första tanke är att du skall avge ett hoppbud, t.ex. 2 spader, men inte heller det duger. Och precis som färgbud på lägsta nivå inte alls har samma betydelse som färgbud på lägsta nivå efter ett öppningsbud, har hoppbuden olika betydelse i de två situationerna.
  Om du gör ett enkelt hopp i en ny färg visar du ungefär 8-10 poäng och oftast fem kort i hoppfärgen. Då har du ju en hand som är ganska bra, och för att visa det bjuder du litet högre än du behövde.
  Det förefaller alltså som varken 1 spader eller 2 spader är rätt bud.

Vad bjuder du? 3 sang kanske?


Nej.
  Även om du har en jämn hand och håll i ruterfärgen är det inte säkert att ni kan ta nio stick i ett sangkontrakt, eller att 3 sang är bästa utgång. Glöm inte att partnerns kortaste färg är ruter, och att han har minst tre kort i de andra färgerna. Det betyder att sang kan gå illa, men även att spader eller klöver ofta går bra.
  Därför får du ta till ett kravbud, och endast ett sådant står till buds.

Vilket är det?


2 ruter.
  Öppningsbudet var 1 ruter. Om du tvunget vill spela med ruter som trumf finns en annan möjlighet än att bjuda ruter, nämligen att passa och förvandla partnerns upplysningsdubbling till en straffdubbling. För att göra det skall du ha fem-sex mycket starka trumf och bra försvarsstyrka i övrigt, kanske:

    Sp 7
    Hj K 8 2
    Ru D kn 10 9 7 4
    Kl K 7 3

Med fyra ruterstick och två kungar vid sidan om finns all anledning att passa och försöka ta in dubblade straffar, även mot ett så lågt kontrakt som 1 ruter.
  Så när du i stället för att straffpassa bjuder motståndarnas färg, är det ett så kallat överbud som säger att du vill till utgång, men att du är osäker på var. Man kan även kalla det ett allmänt kravbud.
  Väst passar, partnern bjuder 2 hjärter och Öst passar.

Vad bjuder du nu? 3 sang kanske?


Inte 3 sang, men väl 2 spader.
  Om du haft tillräckligt mycket för att hoppas på utgång, men inte varit så stark att du kunnat kräva, hade du hoppat i spader förra gången. I och med att du tog omvägen över motståndarnas färg är 2 spader nu krav. Bengt måste alltså bjuda igen. En allmänt omfattad regel när man bjuder överbud efter partnerns upplysningsdubbling är att krav råder, så länge nya färger bjuds.
  Väst passar, Bengt bjuder 3 klöver, och Öst passar.

Vad bjuder du nu? 3 sang kanske?


Nej, inte nu heller.
  Eftersom Bengt inte höjde spadern kan han inte ha fyra sådana. Därför kan du vara ganska säker på att han har fyra hjärter och fyra klöver och tre spader. Dubblingen lovade ju minst tre kort i alla objudna färger, varför du med stor säkerhet kan sätta Bengt med fördelningen 3-4-2-4. Möjligen skulle han kunna ha 3-4-1-5 (och visa hjärtern före klövern), men räkna inte med 3-5-1-4, för då hade Bengt föredragit att kliva in med 1 hjärter första gången.
  Så även om ni inte har någon åttakorts högfärg och (förmodligen) två balanserade händer, kommer 3 sang inte säkert att gå så bra. Väst har ju öppnat med 1 ruter, och om han har alla de ruterhonnörer du saknar kommer utspel i den färgen att godspela minst tre stick till försvaret, ofta fler. I MS visar öppningsbudet 1 ruter antingen 3-3-4-3 eller minst fem ruter. Har Väst fem starka ruter och ett sidoess, kanske 3 sang är chanslöst.

Men vad bjuder du?


3 ruter.
  Trots att du vet ganska mycket om Bengts hand kan du ännu inte vara säker på om ni skall spela utgången i sang, klöver eller möjligen spader. För att få hjälp av Bengt tar du till ännu ett kravbud. Och precis som första gången är det ett överbud i öppningsfärgen.
  Om Bengt haft kung-hacka i ruter hade han nog bjudit sang på 2 spader, så för att bjuda 3 sang nu räcker det med ett halvhåll. Eftersom du vid det här laget vet att Bengt har högst två ruter, kan halvhåll i det här fallet endast innebära dam-hacka. Och har han det, har ni ett andra ruterhåll, som inte bara ger er ett extra stick utan även tid att godspela era andra färger.
  Väst passar, men Bengt bjuder inte 3 sang. Han bjuder 3 spader i stället.

Vad bjuder du nu? 3 sang kanske?


Nej, inte nu heller. Visserligen har du ett ruterhåll, och visserligen har ni ingen åttakorts högfärg, så om någon skall föreslå sang är det du, men när du vet att Bengt är svag i ruter är risken stor att ruterutspel sänker 3 sang. Vi resonerade ju oss precis fram till att Väst oftast har minst fem ruter när han öppnar med den färgen.

Vilken utgång skall ni då spela?


4 spader.
  Visserligen har ni 4-4 i klöver, men 5 klöver kräver elva stick, 4 spader bara tio. Dessutom är dina spader starka, så att spela på 4-3 kan ofta gå bra.

Men om motståndarna spelar ruter och tvingar dig att stjäla, hur går det då?


Förmodligen bra. Om motståndarna tjatar ruter, för att tvinga bort en av era trumf, kommer stölden att ske på bordet, på handen med minst antal trumf. Även om en av försvararna har fyra trumf, har du kvar samma längd på handen. Det hade varit värre om bordet haft tre ruter och du två, men när det är den korta trumfhanden som kan ta hand om eventuella stölder, är risken att du blir trumfmatt inte så stor.
  Visserligen kan trumfen sitta riktigt illa (5-1 eller 6-0), när ni bara har sju spader tillsammans, men den risken är liten – betydligt mindre än att ruterutspel straffar 3 sang, eller att ni har tre förlorare i ett klöverkontrakt. Så 4 spader får det bli.
  Därmed är er långa budgivning äntligen slut:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru D pass
2 Ru pass 2 Hj pass
2 Sp pass 3 Kl pass
3 Ru pass 3 Sp pass
4 Sp pass pass pass

Väst spelar inte helt överraskande ut ruter kung, och Bengt lägger upp en bra träkarl:

Bengt (Nord)
Sp E kn 2
Hj K kn 7 6
Ru 5 3
Kl E 10 6 2
utspel: ruter K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K D 9 7
Hj D 10
Ru E 4 2
Kl D 8 5 3

Hur ser det ut?


Det verkar som om ni spelar rätt kontrakt. 5 klöver går bet med ruterutspel, och 3 sang hänger på att rutern sitter precis 4-4. 4 spader, däremot, har goda chanser att lyckas. Vill det sig väl, kommer du bara att förlora ett stick i vardera sidofärgen.

Vad tänker du göra på utspelet?


Ducka.
  Du måste förlora ett ruterstick förr eller senare, och det är bra att göra det direkt. En fördel är att Öst inte får någon ingång i färgen, och även om det nog inte spelar roll här, är det ofta klokt att krypa från ess tredje när bordet har två hackor.
  På ruter kung lägger Öst sexan (styrkemarkering) och du släpper sticket.

Är det möjligt att Öst inte har fler ruter och att han nu kan få en stöld?


Ja, men det är inte troligt. Du har väl inte glömt hur budgivningen gick. Om Öst har singel ruter har Väst en sjukortsfärg med kung-dam-knekt-tia i topp. Hade han inte då gjort något mer än öppnat med 1 ruter och passat därefter? Kanske hade han bjudit 3 ruter över 2 ruter eller dubblat något av dina ruterbud.
  Väst fortsätter med ruter nio, Öst lägger knekten och du sticker med esset.

Vad spelar du nu?


Kanske har du hört att "det går tusen oförsörjda barn på Londons gator, bara för att deras föräldrar glömde dra ut trumfen", och trots att alla läroböcker säger att du skall dra ut trumfen det första du gör, så är ett tveeggat råd. Ofta finns viktigare saker att göra.
  I ett fall som detta, när du har få trumf att jobba med, är det ofta klokt att vänta med trumfen för att inte tappa kontrollen över spelet. Säg att du stjäl ruter på bordet, trumfar med ess och knekt, och sedan spelar hjärter till dam och ess. Du stjäl nästa ruter och tar för din sista trumf. Om alla kan bekänna, är allt gott och väl, men om trumfen satt 4-2 får försvaret ett trumfstick.
  I stället spelar du hjärter dam från handen, för att försöka få bort esset.
  Väst tittar på ditt kort länge och väl, och lägger till sist tvåan. Bordet lägger sexan, och åttan kommer från Öst.

Hur tror du hjärtern sitter?


Motståndarna använder omvända längdmarkeringar, och Östs åtta är en hög hacka, så det ser ut som om Öst har tre eller fem hjärter.

Vilket tror du det är?


Tre. Med tanke på Västs annonserade ruterlängd, är det troligare att Öst är längre än sin partner i hjärter, men eftersom du vet att Väst har hjärter ess kvar skulle det betyda att Öst haft nia-åtta femte i hjärter. Han kommer att hjälpa sin partner så gott han kan, vilket bl.a. innebär att han markerar så tydligt han kan. Med 9-8-7-5-4 hade han alltså lagt nian, inte åttan.
  Du spelar en hjärter till, och Väst kommer in på esset.
  Väst fortsätter med ruter dam, som tvingar dig att stjäla på bordet.

Vilken trumf stjäl du med?


En honnör.
  För det första kan det tänkas att Öst inte har fler ruter, och för det andra är det ingen fördel med att stjäla lågt. Säg att Öst bekänner. Då kan du avblockera ess-knekt i spader men sedan saknar du en ingång till handen för att dra ut trumfen.
  Sanningen är att spelet nog var svårare än vi räknat med. Och det var bra spelat av Väst att krypa på hjärter dam. Om han tagit för esset med ens, hade du ju haft hjärter tio som ingång till handen.
  För det andra är det möjligt att du senare kan slå en mask i spader, om du tror att spader tio finns hos Öst.
  När du stjäl med spader knekt bekänner Öst med ruteråtta. Du tar då för spader ess och ser trean från Väst och fyran från Öst.

Betyder det att trumfen sitter 4-2?


Nej. Att längdmarkera i trumf är både dumt och farligt, och kan bara hjälpa spelföraren. Det vet du att Öst-Väst också känner till, så du kan inte dra några växlar av det faktum att de bekände med sina lägsta trumf.
  När du spelar spader två kommer femman från Öst.

Maska eller toppa?


Toppa. För det första kan det tänkas att tian ramlar från Väst. Då är det bara att trumfa ut och hämta hem bordets hjärterstick. Och för det andra är hemgångschansen god även om Öst har tian fjärde i spader.
  På spader kung kommer åttan från Väst.

Skall du ta för spader dam också?


Låt oss tänka efter först. Innan vi spelar ett kort, skall vi försöka summera vad vi vet om Västs hand. De här korten har du kvar:

Bengt (Nord)
Sp
Hj K kn
Ru
Kl E 10 6 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp D 9
Hj
Ru
Kl D 8 5 3

Väst öppnade med 1 ruter, och sedan har vi upptäckt att han förmodligen har fyra hjärter. I Modern Standard hade han öppnat med 1 hjärter med 4-4 i de röda färgerna, så vi kan anta att ruterfärgen är på fem kort (inte mer, eftersom Öst bekänt tre gånger). Vidare har vi sett två spaderhackor och känner till ännu ett av Västs kort.

Vilket?


Klöver kung. För att få ihop till ett öppningsbud, måste Väst helt enkelt ha det kortet.
  Tolv av hans kort är alltså kända, men vilket är det trettonde: en spader eller en klöver?
  Svaret är att vi enkelt kan ta reda på det.

Hur då?


Genom att spela klöver. Om Väst har fördelningen 3-4-5-1, kommer kungen; och om Väst lägger en lägre klöver, vet vi att hans fördelning är 2-4-5-2.
  Du spelar därför klöver tre från handen, och Väst lägger klöver sju.

Vad lägger du från bordet?


Klöver tio.
  Om Väst får komma in och fortsätta med ruter säkrar han ett trumfstick till sin partner, så du får varken krypa eller ta för esset. Men när du täcker kort, är du säker på att gå hem – trots att Öst har spader tio andra kvar, och trots att du inte har någon trumf på bordet för att maska ut den.
  Hela sitsen är nämligen denna:

Sp E kn 2
Hj K kn 7 6
Ru 5 3
Kl E 10 8 2
Sp 8 3 Bridgebord Sp 10 6 5 4
Hj E 9 7 2 Hj 8 5 4
Ru K D 10 9 7 Ru kn 8 6
Kl K 7 Kl kn 9 4
Sp K D 9 7
Hj D 10
Ru E 4 2
Kl D 6 5 3

I slutläget återstod dessa kort:

Sp
Hj K kn
Ru
Kl E 8 2
Sp Bridgebord Sp 10 6
Hj 9 7 Hj 5
Ru 10 7 Ru
Kl K Kl 9 4
Sp D 9
Hj
Ru
Kl D 6 5

Det bästa Öst kan göra när han fått för klöver knekt, är att vända ut sig med hjärter, men när du vinner på bordet, tar ut klöveress och fortsätter med hjärter upptäcker Öst att han inte längre får något trumfstick: stjäl han, stjäl du över, trumfar ut och tar för klöver dam; och sakar han, sakar du också och fångar sedan upp hans trumf. Östs till synes säkra trumfstick gick alltså upp i rök.

Var du säker på att gå hem när du spelade klövertre?


Nej. Om Västs trettonde kort varit klöver knekt, hade du inte kunnat hindra Väst från att komma in och spela ruter, så att Öst senare tagit straffen med ett spaderstick. Men när Öst hade knekten var kontraktet säkrat med rätt uppläggning.
  Bengt berömmer dig både för din spelföring och för att du undvek fällan att hamna i 3 sang. Motståndarna säger ingenting, men det märks att de är imponerade. Resten av halvleken går i er favör, och er halvtidsledning med 33 IMP ökas på till 48 IMP i full tid. Skönt med en bra start på SM-kvalet för en gångs skull!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult