Fyra ess

Steg för steg, 4, 2005

Efter de första varma sommarveckorna har vädret blivit ungefär som det brukar vara i Sverige sommartid. Det har bara passat bra för din del, eftersom det är renovering som gäller i år. Sommarstugan behöver ses över både här och där, och i dag har du först målat om taket i äldsta dotterns rum och sedan fortsatt med att måla fasaden. Därför är det skönt när telefonen ringer och din klubbkamrat Erik, som har sitt sommarställe bara en dryg mil från ditt, undrar om ni inte skall spela sommarbridge i kväll. Arbete i all ära, men avkoppling behövs också.
  Barbro har inget att invända, så du tackar ja, tar en snabb dusch och slänger i dig en kopp kaffe och en smörgås innan det bär iväg till bridgen. Du har aldrig varit på den klubben förut, men Eriks beskrivning av vägen dit är utmärkt, och en kvart i sju kan du anmäla er till kvällens tävling. Strax därefter anländer Erik, brunbränd och på gott humör. Han konstaterar snabbt vad du har hållit på med, med orden "vit färg i håret och gul färg på armen – här är det målning som gäller, ser jag!". Du berättar vilka arbeten som behöver göras och Erik, som är mycket mer praktisk än du ger dig flera kloka råd. Det tackar du för.
  Sedan övergår ni till systemsnack och enas om Modern Standard rakt upp och ner. Erik är känd för sitt goda omdöme och sin utmärkta teknik, och har inget emot att spela enkelt. "Det viktiga är att undvika missförstånd." brukar han säga, "Då kommer man nästan alltid på prisplats."
  När tävlingen startar tar ni plats vid bord 5 som Nord-Syd och får möta två äldre män. De hälsar artigt och undrar varifrån du kommer, och du berättar att du är sommargäst sedan flera år tillbaka, precis som Erik.
  Sedan är det dags för tävlingens första bricka. Ingen är i zonen, du sitter Syd, och Erik är giv. Du har fått dessa kort:

    Sp 9 8 7
    Hj K kn 8 5
    Ru E kn 10 2
    Kl E 3

Erik öppnar med 1 klöver.

Vad svarar du?


1 hjärter.
  I och för sig är det inget fel på 1 ruter, men när du har två fyrkortsfärger som du kan visa på 1-läget skall du i första hand välja hjärtern – precis som när du öppnar budgivningen. Med 13 hp och en jämn hand vet du att ni skall spela utgång, och det är troligt att valet står mellan 3 sang och 4 hjärter. Varför då introducera en färg som knappast är aktuell som trumf?
  Det finns dock fall då det kan vara smart att svara 1 ruter med 4-4 i de röda färgerna. Det första fallet är när hjärtern är svag:

    Sp D 8 7
    Hj 8 6 4 3
    Ru E kn 10 2
    Kl 8 3

Med den här handen skall du inte riskera att partnern höjer 1 hjärter till 2 hjärter med ett bra trekortsstöd. Bättre då att svara 1 ruter, som kan få partnern att spela ut rätt färg om motståndarna tar hand om kontraktet, men som även är mer beskrivande än 1 hjärter: ruter är ju trots allt din bästa färg. Och skulle partnern fortsätta med 1 hjärter, visar du ditt stöd och din begränsade styrka med en höjning till 2 hjärter. Då har ni samtidigt fått spelföringen på den starka handen, något som ofta är en fördel.
  Det är också bra att svara 1Ru om du är mycket stark. Om det är så att ni gör slam är lågfärgerna lika viktiga som högfärgerna, så även med nästa hand är 1 ruter bättre än 1 hjärter:

    Sp K 10 7
    Hj K D 8 5
    Ru E K 8 2
    Kl K 2

Har ni 4-4 i ruter kan det tänkas att ni gör 6 ruter även om partnern har en minimiöppning. Därför skall du svara 1 ruter för att inte försvåra för er att hitta den färgen. Har ni 4-4 i hjärter kommer partnern att återbjuda 1 hjärter efter 1 ruter, så den färgen kommer inte bort om du börjar med lågfärgen.
  Men när du har den aktuella handen, med 4-4-3-2-fördelning och 13 hp, är det sund strategi att börja med att kolla om ni har 4-4 i hjärter och sedan se om hållen räcker för 3 sang. Det är också den rekommenderade strategin i Modern Standard.
  På 1 hjärter återbjuder Erik 1 spader, och så är det du igen.

Vilket blir ditt nästa bud?


3 sang.
  Ni hade inte 4-4 i hjärter, och när du har trippelhåll i den objudna färgen samt tillräcklig honnörsstyrka för utgång finns ingen anledning att göra något annat.
  "3 sang avslutar alla budgivningar" sägs det, men så icke denna gång. Erik fortsätter med 4 klöver.

Vad är det för ett bud?


Det är en slaminvit.
  När ni har visat styrka för utgång och partnern bjuder 4 i lågfärg över ditt 3 sang-bud, är det inte en önskan att spela ett delkontrakt i lågfärgen hellre än 3 sang utan en naturlig invit till slam.

Hur många klöver visar Erik?


Minst sex.
  I och för sig behöver Erik inte ha mer än 4-4 i svart när han återbjuder 1 spader, men om han haft fem klöver och fyra spader och velat slaminvitera hade han föredragit en höjning av 3 sang till 4 sang.
  För många spelare är alla 4 sang-bud essfrågor. I Modern Standard är det inte så. Där är en höjning av ett naturligt sangbud till 4 sang en invit till 6 sang, ett bud som partnern får passa på.
  Två exempel på sådana kvantitativa 4 sang-bud:

a)

Syd Väst Nord Öst
1 NT pass 4 NT

b)

Syd Väst Nord Öst
1 hjärter pass 2 klöver
2 NT pass 4 NT

I båda fallen skall Syd passa om han har minimum, alternativt bjuda slam om han har maximum.
  Men nu bjöd Erik alltså 4 klöver och gjorde en naturlig slaminvit med sexkorts klöver.


Skall du acceptera inviten?


Ja.
  Visserligen har du bara 13 honnörspoäng och två klöver, men dina honnörer är utmärkta i ett klöverkontrakt, eftersom du har två ess och en kung. Du hade gärna sett att du också haft en honnör i partnerns sidofärg, d.v.s. spader, men du kan inte ha allt, så att slå av med den här handen vore väl pessimistiskt.

Hur slår du för resten av inviten?


Inte genom att passa, för 4 klöver är ju inte utgång. Dina negativa bud är två: 5 klöver och 4 sang.
  Hoppsan, nu kom det ett 4 sang-bud till – och den här gången var det ett svagt bud. Hur hänger det ihop?
  Svaret är att det finns tre situationer, och de ser ut så här:
  Fall 1: Ni har hittat en gemensam trumffärg. 4 sang är då essfråga. Partnern skall redovisa hur många ess han har.
  Fall 2: Du höjer ett naturligt sangbud till 4 sang. Det är då en kvantitativ invit, i första hand till 6 sang. Partnern avslår inviten genom att passa.
  Fall 3: Du har bjudit naturliga 3 sang och partnern slaminviterar med 4 i lågfärg. 4 sang av dig är då ett naturligt avslag, som säger att du hellre spelar 4 sang än 5 i partnerns lågfärg. I den här sekvensen hade 4 sang varit ett bra bud om dina 13 poäng bestått av t.ex. ess-dam-knekt fjärde i hjärter och kung-dam-knekt fjärde i ruter.
  Men nu skulle du ju acceptera inviten, och det gör du med alla andra bud än 4 sang och 5 i partnerns lågfärg.

Vilket bud blir det i det här fallet?


4 ruter.
  Att hoppa till 6 klöver är litet att ta i, varför du får nöja dig med en medelväg. I Modern Standard, liksom i många andra moderna system, används kontrollbud som ett av slaminstrumenten. Och det är just vad 4 ruter är. Det betyder att du godkänner partnerns färg som trumf och samtidigt visar kontroll i den bjudna färgen, i det här fallet ruter.
  Med kontroll menas att försvaret inte kan ta de två första sticken i den färgen. När du bjuder 4 ruter visar det alltså att du har ess, kung, singel eller renons i ruter. Eftersom du tidigare bjudit sang och därmed visat styrka i ruter vet partnern att det denna gång är fråga om en äkta kontroll, d.v.s. esset eller kungen. I ett annat läge kunde det också ha varit en stöldkontroll. d.v.s. singel eller renons.
  Erik funderar ett tag och hoppar sedan till 6 sang. Det var en smula överraskande, för du trodde att ni var på väg mot 6 klöver. Men det betyder att du är spelförare, och det har du inget emot.
  Budgivningen gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1 Hj pass 1 Sp pass
3 NT pass 4 Kl pass
4 Ru pass 6 NT pass
pass pass

Väst spelar ut ruter fem, enligt 11-regeln (fjärde kortet uppifrån), och träkarlen är en trevlig syn:

Erik (Nord)
Sp E K kn 6
Hj E 2
Ru 6
Kl K D 10 8 4 2
utspel: ruter 5 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 8 7
Hj K kn 8 5
Ru E kn 10 2
Kl E 3

Läroböckerna säger att man skall ha 33 hp för att bjuda 6 sang, och här har ni bara 30 hp. Trots det, är slammen utmärkt.

Hur kommer det sig?


Svaret är 33-poängsgränsen gäller när ni har två balanserade händer. I så fall behöver ni ta så gott som alla stick med honnörer. Att det då krävs stor styrka är klart. Här har träkarlen en långfärg, som oftast kommer att ge sex stick. Tre av de sticken tas med hackor. Därför behöver ni inte alls lika stor styrka denna gång.

Hur många säkra stick har du?


Två i spader, två i hjärter, ruter ess och tre i klöver är åtta. Sitter klöver knekt singel, andra eller tredje (cirka 73,6% chans) har du tre stick till i klöver, så att ni är uppe i elva; och efter utspelet kan du godspela ett tolfte stick i ruter.
  Du begär ruter sex från bordet och sticker Östs kung med esset.

Är det därefter bara att tuta och köra?


Inte riktigt. Du måste tänka dig för först.
  Säg att du börjar med ess-kung i klöver, och den färgen sitter snällt. Då har du de sex klöverstick du hoppas på, men eftersom du då är inne på bordet kan du inte längre ordna hemgången i ruter. Så skall du godspela ett ruterstick måste det ske tidigare.

Kanske nu, redan i andra stick?


Nej. Det är för tidigt.
  Att det är så, beror på att du ännu inte vet vad du skall saka från bordet. Hittills har vi förutsatt att klövern går igenom, men tänk om den inte gör det!

Kan du gå hem i så fall?


Ja, men då krävs en god portion tur.
  Om båda högfärgsdamerna sitter rätt och spadern runt, får du tolv stick i form av fyra spader, tre hjärter, två ruter och tre klöver. Det betyder att bordets fjärde spader kan vara viktig.
  Därför skall du testa klövern först, så att du vet vad du skall saka från bordet när du godspelar ditt andra ruterstick. Och det finns bara ett sätt att undersöka klövern på om du vill vara inne på handen därefter.

Hur?


Klöver till kungen och klöver tillbaka till esset.
  Förvisso strider det här sättet mot den gamla tumregeln om "korta handens honnör först", men eftersom du vill vara inne på handen efter de två klöversticken får det bli så.
  På klöver kung bekänner båda försvararna, men innan du spela klöver tillbaka till esset slår det dig att du kanske borde göra något annat först.

Vad då?


Ta ut spader ess.
  Om klöver knekt sitter i håll, måste du få fyra spaderstick. Bästa chansen är att maska, förstås, men det kostar ju inget att först kontrollera ifall Öst har har damen eller tian singel.
  På spader ess kommer små hackor från både höger och vänster, men när du spelar klöver till handens ess kan Väst inte bekänna. Han sakar i stället ruter tre.
  Det var inte bra, men det betyder att du vet att du skall saka klöver från bordet, när du i nästa stick spelar ruter knekt för att godspela ditt nionde stick.
  Väst sticker ruter knekt med damen och vänder med hjärter tio, när du har kvar dessa kort:

Erik (Nord)
Sp K kn 6
Hj E 2
Ru
Kl D 10 8
hjärter 10 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 8
Hj K kn 8 5
Ru 10 2
Kl

När man får en vända upp i en gaffel brukar det vara rätt att lägga lågt i andra hand. Det är dock fel här.

Varför?


Därför att du blockerar färgen i så fall.
  I stället går du upp med hjärter ess.

Och sedan?


Ta ut klöver dam, för att tvinga Väst att lägga ett kort till.
  När du gör det kommer hjärter tre från Väst. Själv har du råd att saka en spader.
  Hjärtermasken med knekten går bra, och på hjärter kung sakar Väst ruter sju. På ruter tio bekänner alla.

Dags för en spadermask?


Nej.
  Om du följt med i spelet vet du att du har ett högt kort på handen att ta för.

Vilket är det?


Ruter två.
  I det första rutersticket bekände alla, det är fyra, och i de två följande bekände alla utom bordet, det är sex ruter till. Dessutom sakade Väst ruter först på klöver kung och sedan på hjärter kung. Tolv ruter har alltså gått. Den enda ruter som finns kvar är den du har på handen.
  När du tar för ruter två, sakar Väst och bordet spader, medan Öst lägger klöver knekt. Sanningens stund är inne:

Erik (Nord)
Sp K kn
Hj
Ru
Kl
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9
Hj 8
Ru
Kl

På spader nio kommer femman från Väst.

Maska eller toppa?


Maska.
  Hjärter dam har inte setts till, så Öst håller på den. Därmed har båda försvararna var sin spader kvar efter det att Väst bekänt med femman. Om du maskar med knekten klarar du dig om Västs sista spader är damen; om du går upp med kungen klarar du dig om Västs sista spader är tian.

En ren gissning, med andra ord?


Inte alls.
  Om vi börjar med vad du vet om färglängderna, så sakade Väst i det första klöversticket. Sedan fick du av Västs rutersak reda på att rutern satt 5-3 med längden hos Väst. De tre hjärtersticken visade att Väst hade tre hjärter, så för att få tretton kort måste han ha fyra spader.
  Västs fördelning är alltså 4-3-5-1, medan Östs är 2-4-3-4.
  Eftersom Väst har dubbelt så många spader som Öst, är det dubbelt så stor chans att spader dam finns hos honom. Att Väst tvingats saka två spaderhackor och bekänna med en tredje förändrar ingenting. Det är fortfarande två-mot-ett att han har spader dam.
  Denna gång går teori och praktik hand i hand, för spader dam sitter på den långa spaderhanden.

Sp E K kn 6
Hj E 2
Ru 6
Kl K D 10 8 4 2
Sp D 5 4 2 Bridgebord Sp 10 3
Hj 10 9 3 Hj D 7 6 4
Ru D 8 7 5 3 Ru K 9 4
Kl 7 Kl kn 9 6 5
Sp 9 8 7
Hj K kn 8 5
Ru E kn 10 2
Kl E 3

"Två damer som satt rätt, där hade ni allt bra tur." säger Öst och skrattar, men tillägger snabbt "Fast slammen var så bra att den var värd att gå hem. Synd bara att den drabbade oss."
  Som du säkert märkte, fick Väst problem att saka i slutet. Det berodde på att han var ensam om hållen i spader och ruter. Så här såg det ut när fem stick återstod:

Sp K kn 6
Hj
Ru
Kl 10 8
Sp D 5 4 Bridgebord Sp 10
Hj Hj D 7
Ru 8 7 Ru 9
Kl Kl kn
Sp 9
Hj K 8
Ru 10 2
Kl

På hjärter kung blev Väst skvisad och tvingades gå ifrån ett av sina håll. Men om du inte tagit ut klöver dam tidigare, så att den funnits kvar på bordet, hade Väst haft ett frikort att saka. Då hade slammen straffats.
  Om vi backar tillbaka budgivningen till ditt kontrollbud 4 ruter, så kan det finnas skäl att fundera över ett par saker. Den första är:

Vad hade 4 sang av Erik betytt?


Det hade varit essfråga.
  I och med att du på partnerns slaminvit avgivit ett kontrollbud, anses du ha accepterat partnerns slaminvit. Ni har därmed en gemensam trumf, vilket betyder att det är fråga om fall 1 ovan, d.v.s. att 4 sang är essfråga.
  Den andra frågan är varför Erik bjöd 6 sang och inte 6 klöver.

Varför gjorde han det?


Det finns två skäl till det.
  Det första är att ni spelade partävling. 6 sang med hemgång ger ju en bättre partävlingspoäng än 6 klöver med hemgång. Det andra skälet är att det kunde vara en fördel att du var spelförare. Ruter var den objudna färgen, och ruterutspel från Öst kunde vara känsligt.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult