Fyra ess

Steg för steg, 3, 2005

"Vad har du hittat på?" undrar Bengt och pekar på ditt inlindade finger: "Har du arbetat på egen hand?". Du skrattar och förklarar att du klämde ett finger när du skulle sätta upp ett väggskåp i förrådet. Distriktssköterskan har satt på förband, och under förutsättning att du är försiktig med handen kommer allt att vara bra om ungefär en vecka. Bridge får du lov att spela, trots att det är litet knepigt att hålla korten med bara fyra fingar. Men hellre det än att sitta hemma och ha tråkigt.
  Kvällens tävling ingår i klubbmästerskapet för par, och eftersom du och Bengt kom tvåa förra gången vill du inte missa den här tävlingen. Ni spelar fyra gånger, och sedan räknas de tre bästa resultaten. Missar ni dagens tävling, har ni inte råd med ett dåligt resultat på de två sista deltävlingarna, vilket är ännu ett bra skäl för att ställa upp i dag.
  Ni börjar mot ett far-och-son-par. Bertil har spelat bridge i många år och är säkerheten själv, och hans son Stefan kommer säkert också att bli en skicklig spelare med tiden. Han har klar talang men har inte spelat tävlingsbridge i mer än ungefär ett år.
  På rondens första bricka öppnade Stefan med 1 sang, som han sedan spelade hem. Ni kunde ha gjort det svårare för honom, men med rätt uppläggning skall han alltid få sju stick. Men framför allt borde ni ha bjudit över. Helt lätt var det dock inte, för ni hade två jämna händer, och 2 ruter var ert maximum. Du räknar med att de flesta bord kommer att spela 1 sang, och att -90 kommer att ge er något under medel, kanske 40%.
  På nästa bricka passar Stefan i första hand, och du har, som Syd:

    Sp K 10 9
    Hj E kn 8 5
    Ru D kn 10 6
    Kl K 3

Vad öppnar du med?


1 sang.
  Jo, visst har du bara 14 hp, och systemenligt visar er sangöppning 15-17 hp, men nog är din hand värd att uppgraderas minst en poäng. En anledning är att du har gott om mellankort, en annan att dina långa färger har många honnörer, vilket gör din hand betydligt bättre än om styrkan funnits i de korta färgerna.
  Om du i stället haft

    Sp E K 2
    Hj E kn 5 2
    Ru 8 7 6 3
    Kl K 3

så hade du haft de reglementsenliga 15 poängen, men frågan är om inte den handen är sämre än den du har, trots att den enligt den vanliga 4-3-2-1-skalan är starkare. Här har du bara 5 hp i dina långa färger och inga mellankort alls.
  Ett tredje plus med din hand är att du inte har 4-3-3-3-fördelning. Det betyder att om ni hamnar i ett färgkontrakt så har du ett stöldvärde, och om ni skall spela sang så har du två färger som kan ge er längdstick, inte bara en. Vi har alla fått lära oss att inte räkna fördelningspoäng i sang, men frågan är om inte vi borde göra det. 4-4-3-2 och 5-3-3-2 är ofta ett stick bättre än den trista 4-3-3-3-fördelningen. Men poängberäkningen tar inte hänsyn till det.
  Charles Goren skrev att man bör dra av en poäng för 4-3-3-3-fördelning. Det är ett bra råd, och är en vink om att även i sang har färgernas längder betydelse. En helt annan sak är att en poäng kanske är för litet...
  Bertil passar, och Bengt frågar efter högfärg med 2 klöver. Stefan passar på nytt, men först efter en markerad fundering. När du visar din fyrkorts hjärter höjer Bengt till 4 hjärter. Det följs av tre pass, men den här gången märker du att båda motståndarna har något att fundera på. Inget av deras pass var självklart.
  Budgivningen gick alltså så här:

Syd Väst Nord Öst
pass
1NT pass 2 Kl pass
2 Hj pass 4 Hj pass
pass pass

Bertil spelar ut spader åtta, och Bengt lägger upp en bra träkarl:

Bengt (Nord)
Sp E 6 5
Hj D 10 9 7
Ru 9
Kl E 8 7 4 2
utspel: spader 8 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 10 9
Hj E kn 8 5
Ru D kn 10 6
Kl K 3

Hur ser det ut?


Mycket bra. Om hjärtermasken går, kanske du bara förlorar ett ruter- och ett spaderstick. Och även om hjärter kung sitter fel, ser det ut som om du inte kan förlora mer än tre stick.

Vad tror du om Bertils utspel?


Åttan är en så pass hög hacka att det säkerligen är fråga om ett toppen-av-ingenting-utspel. Du kastar en snabb blick på deras deklarationskort, och ser att det står "11-regeln" och "högsta från sekvens". Dessutom använder de omvända styrke- och längdmarkeringar. Därmed skulle åttan kunna vara från 8-2, 8-7-2, 8-7-4-2 eller 8-7-4-3-2. Den skulle förstås även kunna vara singel.
  Det är alltså så gott som säkert att Stefan har dam-knekt i spader.

Var vinner du utspelet?


På handen. Om du lägger lågt från bordet tvingar du Stefan att offra en honnör, vilket gör det svårare för försvaret att godspela ett spaderstick. Det kan de ju bara göra om Bertil kommer in. Går du i stället upp med bordets ess, kan vem som helst spela spader när de kommer in.
  Du lägger alltså femman från bordet och sticker Stefans knekt med kungen.

Vilket kort spelar du nu?


Ruter sex. Att det är en god idé har både med teknik och taktik att göra. I trumfspel är det ofta bra att spela en singelfärg tidigt, för att öppna förbindelserna mellan händerna, men här har du också möjlighet att försöka lura försvaret...
  Om Bertil tror att nian är en "låg hacka", kanske han lägger lågt i andra hand från t.ex. ess fjärde eller kung fjärde. I så fall kan du senare pressa ut hans ruterhonnör mot bordets trumf. Då får du två ruterstick utan att förlora mer än ett.
  Bertil tittar ett tag på din ruterhacka och sedan på bordets, och slutligen går han upp med esset. Samtidigt bekänner Stefan med ruter två.

Hur tror du att rutern sitter?


Till att börja med har Stefan troligen kungen.
  Den främsta anledningen är att om Bertil haft både ess och kung i ruter, så hade han säkert spelat ut ruter ess hellre än spader åtta från några hackor. Dessutom var det med viss vånda Bertil tog för esset, vilket gör att han knappast också har kungen.
  Bridgelagarna säger att du har rätt att dra slutsatser av motståndarnas beteenden, men att du gör det på egen risk. Så att anta att Stefan har kungen när Bengt motvilligt tar för esset är helt klart tillåtet. Lagarna säger också att en försvarsspelare inte får lova att fundera när han inte har något att fundera på.
  Hur försvarets åtta ruter sitter är mer oklart, men eftersom Bertil och Stefan använder omvända markeringar är det troligt att färgen sitter 4-4. Stefan bekände ju med den lägsta rutern, vilket alltså visar ett jämnt antal kort i färgen – om det är fråga om en längdmarkering. Och ifall det är det, kan du ta reda på.

Hur?


Genom att fråga Bertil, partnern till den som spelade det kort du vill fråga om.
  När du gör så, svarar Bertil att det är en längdmarkering för ett jämnt antal ruter, precis som du mistänkte.
  Som väntat fortsätter Bertil på den inslagna vägen, och efter ruter ess returnerar han spader tre.

Vad gör du då?


Tar för esset och lägger tian från handen.
  Du har ju redan placerat Stefan med dam-knekt i spader, så att lägga lågt och hoppas att Bertil har spader dam är poänglöst. Då får försvaret det sticket omgående, och vill det sig illa kanske Bertil också får en stöld. Det är ju inget som hindrar att spadern sitter 2-5.
  Vilket kort du skall lägga från handen spelar ingen roll för hur många stick du kan ta, men tian är rätt kort av en helt annan anledning. Budgivningen har placerat dig med två eller tre spader, och av vad som hänt i första stick vet Bertil att du har spader tio. När man spelar på från flera likvärda kort, skall man ju välja det lägre av dessa – så om Stefan haft dam-knekt-tia i spader, hade hans första kort varit tian, inte knekten.
  Om du nu lägger nian andra gången, vet Bertil att du har en spader kvar (tian), men om du lägger tian vet han inte om dina spader är slut eller om du har en till. På den här given är det troligt att det inte spelar någon roll, men det är ändå bra att lägga kort som försvararna vet att du har, för att inte ge dem onödig information om din hand. En god vana att tillägna sig, med andra ord.
  Därmed återstår dessa kort:

Bengt (Nord)
Sp 6
Hj D 10 9 7
Ru
Kl E 8 7 4 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9
Hj E kn 8 5
Ru D kn 10
Kl K 3

När du nu är inne på bordet, ser det naturligt ut att maska i hjärter, men innan du gör det drar du dig till minnes något som hände i budgivningen. Stefan funderade på att bjuda över 2 klöver, och efter 4 hjärter tog det en bra stund för båda försvararna att passa.

Vad tyder det på?


Att det kanske sitter snett. Motståndarna har ju inte något överflöd av höga kort, bara 16 honnörspoäng att dela på, så den enda anledningen till deras funderingar måste vara bra fördelning.
  Precis som när du använde Bertils fundering i rutersticket för att placera ruter kung hos Stefan, har du rätt att dra slutsatser av motståndarnas funderingar i budgivningen – och återigen gäller att du gör det på egen risk.
  Därför kan det kanske vara idé att fundera på ifall hjärtermasken kan gå.

Vem tror du har hjärter kung?


Det troliga att att Bertil har kungen.
  Stefan har du på goda grunder placerat med spader dam-knekt minst fjärde och ruter kung, troligen fjärde. Med något som 4-3-4-2 och kung tredje i hjärter hade han inte haft någon anledning att fundera på att bjuda, men med en singelton eller renons kanske han hade. Så du räknar med att hans korta färg är hjärter – och att kungen därför troligen sitter fel.
  En annan ledtråd som pekar i samma riktning är att Stefan har tre kort som är kända (spader dam, spader knekt och ruter kung), medan Bertil bara har ett (ruter ess). Det är därför troligt att hjärter kung finns bland de tolv okända korten än bland de tio.

Men gör det något om du slår en mask som brister?


Kanske. Bertil kommer troligen att ta för kungen och fortsätta med trumf. Om hjärtern sitter 4-1 (eller 5-0) och klövern 4-2 kan du inte stjäla upp och komma åt bordets klöver, och en korsstöld ger dig bara nio stick. Bättre är därför att planera en korsstöld redan nu, innan du rört trumfen. Försvarets fyra trumfhackor är ju så klena att du bara skall behöva förlora stick till kungen, även om trumfen sitter illa.

Är det något att tänka på innan du börjar stjäla?


Ja. Läroböckerna säger att man skall ta in sina toppstick i sidofärgerna innan man börja stjäla kors och tvärs, men eftersom du skall stjäla ruter på bordet och klöver på handen måste du ta hem ess-kung i klöver innan du sätter igång, så sidofärgssticken kommer du att ta hem helt automatiskt.
  Däremot är det viktigt att aldrig stjäla med hjärter fem och riskera att bli överstulen med sexan. Men det hade du väl inte tänkt göra!
  Du tar alltså hem kung och ess i klöver, då båda försvararna bekänner och stjäl sedan en klöver på handen med hjärter åtta. Bertil stjäl över med kungen och vänder med trumf, men det bekommer dig inte, trots att Stefan inte kan bekänna.

Bengt (Nord)
Sp 6
Hj D 10 9
Ru
Kl 8 7
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9
Hj E kn
Ru D kn 10
Kl

Du har ju två trumf kvar på handen för att stjäla bordets resterande klöver, så när du fortsätter din korsstöld får försvaret bara ett stick till
  Hela sitsen:

Sp E 6 5
Hj D 10 9 7
Ru 9
Kl E 8 7 4 2
Sp 8 3 Bridgebord Sp D kn 7 4 2
Hj K 6 4 3 2 Hj
Ru E 8 5 3 Ru K 7 4 2
Kl 10 5 Kl D kn 9 6
Sp K 10 9
Hj E kn 8 5
Ru D kn 10 6
Kl K 3

När du får se alla händerna förstår du vad de funderade på. Med sin fina fördelning ville Stefan förstås göra något, men han ville inte kliva in mitt i er budgivning, och efter 4 hjärter tyckte han det var för högt.
  "Jag trodde aldrig ni skulle kunna spela hem 4 hjärter när jag hade fem trumf" säger Bertil, "men mina trumfhackor var så klena att jag inte vågade dubbla." Hade han gjort det, hade du blivit varnad, och då hade du funnit den rätta planen ännu snabbare än nu. Dessutom hade +790 givit er en bättre partävlingspoäng än +620.
  Bengt berömmer dig för att du inte spelade hjärter när du var inne på spader ess: "Om Bertil fått komma in på hjärter kung, hade en trumf i retur sänkt kontraktet, nu när hjärtern satt 5-0".
  När man som försvarare har fem trumf är det ofta bra att spela ut trumf, och fortsätta med trumf när man kommer in. Om Bertil gjort det, hade du inte längre kunnat spela på korsstöld, eftersom Bertil då kan stjäla över (och spela mera trumf, om så behövs). Men det finns två andra planer som leder till målet. Den enklaste består i att du utnyttjar dina täta ruter.
  Säg att det blir hjärter ut till bordet, ruter till esset och mera hjärter. Du vinner vändan på handen, med knekten, och fortsätter med ruter. Men i stället för att stjäla, sakar du en spaderhacka och låter Öst få för kungen. Sedan tar du hem dina svarta toppstick plus en hög ruter:

Sp
Hj D 10
Ru
Kl 8 7
Sp Bridgebord Sp D
Hj K 6 4 Hj
Ru 8 Ru 7
Kl Kl D kn
Sp 10
Hj E kn
Ru 10
Kl

När du nu spelar ruter tio kan Väst bara få ett stick till, oavsett om hans sista sidofärgskort är ruter, spader eller klöver. Får du för ruter tio, stjäl du din sista spader; stjäl Väst högt och vänder med trumf, blir det en korsstöld, trots allt; och stjäl Väst lågt, stjäl du över, stjäl en klöver med esset (för att inte riskera att Väst stjäl över och spelar sin sista trumf) och stjäl den sista spadern.

Glömde du något?


Kanske. När du tittade på motståndarnas deklarationskort stod det "11-reglen" och "högsta från sekvens". Men det stod inget om hur de spelar ut från honnör tredje. Om mellankortet är det normala från sådana färger, skulle Bertils utspelskort, spader åtta, även kunna vara från D-8-3. I så fall tjänar du ett stick på att släppa spadervändan till handen. För att undersöka om det kan sitta så, kunde du ha frågat Stefan hur de spelar ut från honnör tredje.
  Men även om du gjort det och fått svaret "mellankortet", är det mindre troligt att Bertil haft just D-8-3.

Varför?


Därför att han vet att du har spader tio. Om Stefan har t.ex. kn-9-7-2, kan försvaret godspela ett spaderstick, men bara om den andra spadervändan spelas av Stefan. Bertil vet ju att du har spader tio, så att vända med spader från damen är minst sagt farligt.
  Därför kan du lugnt förutsätta att Stefan har spader dam.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult