Fyra ess

Steg för steg, 2, 2005

Lag-SM-kvalet är inne i sitt slutskede. I år spelar du och Bengt tillsammans med Robert och Åke. Robert är ny i laget, men en stor tillgång. I unga år var han mycket lovande, men sedan tog studier, arbete och familj det mesta av hans tid i anspråk, så bridgen fick vila några år. Nu har han tillbaka vid de gröna borden, och när hans mamma Ellen valde att stå över lagspelet i år var ni glada att få en så skicklig ersättare. Som så många yngre spelare är han systemintresserad och har lyckats få en gammal räv som Åke att spela med stark klöver. Det har tagit ett tag för dem att spela in sig, men nu är de säkerheten själv, och Bengt brukar säga att det räcker att ni två håller "knappt medel" för att ni skall vinna matcherna.
  Förutsättningarna för avancemang till semifinal är alltså goda, och inför dagens match ser det utmärkt ut. Även om ni skulle förlora, skall det mycket till för att ni skall bli utslagna, och vinner ni eller spelar en jämn match är ni redan klara.
  Ni möter ett lag från grannklubben, som ni aldrig sett förut. Eftersom de fortfarande är med i leken räknar du med att de är skickliga, och att det kommer att bli en tuff match. Ni är bortalag, och du och Bengt börjar som Nord-Syd i det slutna rummet. En snabb titt på motståndarnas deklarationskort avslöjar att de spelar något som skulle kunna kallas Standard American: femkorts högfärgsöppningar, stark sang och svaga tvåöppningar.
  De två första brickorna är ointressanta utgångar och går snabbt att spela, speciellt som spelföraren i båda fallen gör anspråk på tio stick på ett tidigt stadium.
  På den tredje brickan är Öst giv och alla i zonen. Du har fått dessa kort, när Öst öppnar med 1 ruter.

    Sp E kn 9 8 3
    Hj K kn 5
    Ru kn 2
    Kl 9 6 4

En jämn hand och 10 poäng, är den värd ett inkliv eller inte?

Vad tycker du: 1 spader eller pass?


1 spader. När du kliver in i budgivningen gör du det av två skäl. Det första, och viktigaste, är att du hoppas hitta ett bra eget kontrakt. Därför måste du ha en viss basstyrka, så att partnern vågar höja dig eller bjuda något annat om han har tillräckligt mycket för att vara med och kämpa om kontraktet. Dina 10 honnörspoäng kan sägas vara minimum för ett inliv på 1-tricksnivån, när du har så här jämn fördelning.
  Det andra skälet är att även om det är motståndarnas bricka, så får de svårare att komma rätt efter ett inkliv än när de får ha budgivningen för sig själva. Detta gäller inte minst om Bengt har stöd i din färg och med en höjning kan ta bort viktigt budutrymme för motståndarna.
  Du har kanske hört talas om att poäng kan vara "bra" eller "dåliga". Kanske har du också undrat vad som menas med det. Så vad tycker du om den här handens honnörer:

Är din tiopoängare bra, dålig eller mitt emellan?


Den är ganska normal.
  Böcker om kortvärdering brukar hävda att ess och kungar är bra för trumfspel, medan damer och knektar gör sig bäst i sang. I och med att du har tre knektar, är det lätt att tro att handen är dålig. Men så är det inte.
  Vad böckerna borde ha sagt är att damer och knektar i sidofärger ofta är värdelösa i trumfspel. Men när de är verksamma, är de värderade för lågt, inte för högt.
  Med den aktuella handen är det bara en av dina knektar du bör titta snett på, den i ruter. De andra hänger ihop med högre honnörer, vilket betyder att du kanske kan slå lyckade maskar i någon av de färgerna. Och när Öst annonserat öppningsstyrka, har chansen att någon av de maskarna går ökat.
  Efter 1 spader kommer dubbelt från Väst, som alerteras av Öst. När Bengt frågar får han reda på att det är en så kallad Negativ dubbling, som visar åtminstone 6 poäng och intresse för att bjuda någon av de andra färgerna.
  Bengt hoppar till 2 sang, vilket du i din tur alerterar. När Öst frågar, berättar du att det visar minst invitstyrka och fyrkorts spaderstöd. Öst bjuder 3 klöver, vilket betyder att budgivningen inletts så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
1 Sp D 2NT 3 Kl
?

Om Öst passat, hade du bjudit 3 spader för att visa ett minimalt inkliv, men hur är det nu – när Öst stack emellan med ett bud?
  Här finns olika uppfattningar. Många tycker att eftersom du hade bjudit 3 spader utan inkliv, så skall du göra det även nu. Bengt och du har dock anammat en princip som tidskriften Bridge Todays redaktör Matthew Granovetter talat sig varm för, den att "i konkurrenssituationer är pass alltid det svagaste budet".
  Därför passar du, precis som Väst, men Bengt kämpar på med 3 spader. Du ser ingen anledning att höja, men du noterar att det finns en positiv sida med din hand.

Vilken?


Dina tre klöverhackor.
  Tre hackor i en färg som din högra motståndare bjudit är bland det sämsta du kan ha, eftersom partnerns eventuella honnörer i den färgen kommer att sitta på mellanhand. Men när motståndarnas budgivning avslöjar att partnern har högst två kort i den färgen och trumfstöd till dig, ändras saker och ting. Nu vet du ju att du kan stjäla den tredje klövern på bordet. Det positiva är att du inte har bortkastade värden i klöver, kanske något som D-kn-x, som inte hjälper din sida i ett spaderkontrakt, men som tar ett stick i försvaret mot 3 klöver. Om din hand i övrigt varit något bättre, hade du kunnat fundera på att höja, men inte nu.
  Dessutom kan du misstänka att Bengt har minimum för sin budgivning.

Varför det?


När 3 klöver passades fram till honom bjöd han 3 spader. Om han fortfarande varit utgångsintresserad, hade han två lediga bud under 3 spader att ta till. Därför blir 3 spader närmast att betrakta som ett slutbud – vilket det också blir:

Syd Väst Nord Öst
1 Ru
1 Sp D 2NT 3 Kl
pass pass 3 Sp pass
pass pass

Väst spelar ut ruter nio och Bengt lägger upp en honnörsstark, men inte särskilt imponerande, hand.

Bengt (Nord)
Sp K D 7 4
Hj 7 6 4 2
Ru E D 10
Kl D 5
utspel: Ru 9 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E kn 9 8 3
Hj K kn 5
Ru kn 2
Kl 9 6 4

Håller du med om 3 spader?


Ja. Du hade mer än gärna bytt båda Bengts lågfärgsdamer mot hjärter dam, men som det nu är betyder det också att Bengt inte har särskilt bra försvar mot 3 klöver. Så även om 3 spader går bet, kanske 3 klöver hade gått hem.

Hur tror du klövern sitter?


4-4. Öst-Väst har åtta kort i både ruter och klöver, och om Öst haft 5-5 i lågfärgerna hade Väst inte passat på 3 klöver. Med 3-3 i lågfärgerna hade han i stället prefererat till 3 ruter.
  Möjligen skulle Öst kunna ha 6-5 i lågfärgerna, men för det första är den fördelningen ovanlig och för det andra är det tänkbart att Öst i så fall bjudit 4 klöver över 3 spader.

Hur sitter rutern?


Öst har minst fem, den saken är klar. Och faktum är att du kan få en ännu bättre upplysning om hur den färgen sitter på ett mycket enkelt sätt.

Vilket då?


Genom att fråga Öst.
  Att du har rätt att fråga den ene motståndaren vad dennes partners bud betyder känner alla till, men av någon anledning glöms det ofta bort att du också har rätt att fråga om deras metoder i försvarsspelet. Och även om de deklarerar samma metoder som ni, betyder inte det att de alltid gör som ni. I ett läge där ni tycker det är självklart att längdmarkera kanske de tycker det är lika självklart att det är en Lavinthalsignal, t.ex.
  När du frågar Öst om vad utspelet kan vara från, får du svaret att de i partnerns färg spelar ut det högsta kortet från en dubbelton alternativt det lägsta från en trekortsfärg. Det var upplysande.
  Västs ruterhacka är så hög att den inte kan vara från en trekortsfärg, och därmed vet du att Öst har minst sex ruter och att Väst har högst två. Rutern sitter alltså 6-2 eller 7-1.

Vilken av de två möjligheterna tror du mest på?


Räkna med att Öst har sex ruter. För det första är en 6-2-sits troligare än en 7-1-sits, och för det andra är det möjligt att Öst med 7-4 i lågfärgerna bjudit 3 ruter hellre än 3 klöver.
  I och med att du har ruter knekt, kan du godspela ett andra ruterstick och saka hjärter från handen. Sedan går 3 spader hem om du kan göra rätt i hjärter. Öst skall alltså ha antingen hjärter ess eller hjärter dam. Och du skall gissa vilket.

Vilket kort lägger du från bordet i första stick?


Ruter dam. Eller ruter tio. Vad du inte skall göra är ta för esset, trumfa ut och sedan driva ut ruter kung – för då kanske du inte kan utnyttja den höga rutern förrän det är för sent.
  Med tanke på Östs annonserade tio lågfärgskort, är det mycket troligt att spadern sitter 3-1. Du behöver då tre ronder för att få bort försvarets alla trumf, och när Öst sedan kommer in på ruter kung har du dessa kort kvar:

Bengt (Nord)
Sp D
Hj 7 6 4 2
Ru D
Kl D 5
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 8
Hj K kn 5
Ru
Kl 9 6 4

Om försvararna är snälla nog att spela ruter, eller tre ronder klöver, kan du saka en hjärter på ruter dam och sedan spela hjärter mot handen (för att förhoppningsvis göra rätt). Men om Öst fräckt nog skiftar till hjärter kan du inte längre få mer än åtta stick under förutsättning att Väst har en av hjärterhonnörerna. Enda sättet att komma åt ruter dam är att spela in bordet i trumf, men då försvinner samtidigt den trumf du skulle ha stulit din tredje klöver med.
  Och bättre går det inte om du nöjer dig med två trumfronder innan du godspelar det andra rutersticket. Öst fortsätter då med ruter, och i och med att Väst har en trumf kvar kommer du att förlora fem stick även då.
  Att maska i första stick betyder att du har kvar förbindelsen till bordet i ruter, så om Öst tar för kungen och skiftar till ess-hacka i hjärter kan du gå upp med kungen, trumfa ut och sedan saka hjärter på bordets tredje ruter. Och fortsätter Öst med ruter kan du trumfa ut, med bordet inne, saka hjärter på den tredje rutern, och spela hjärter mot handen.
  Det finns dock en risk med att maska.

Vilken?


Att Öst har fördelningen 2-1-6-4, med en honnör singel i hjärter. Är det esset, måste Väst ha en klöverhonnör; och är det damen har Väst hjärter ess. I båda fallen kan Öst få en straffande hjärterstöld. Eftersom trumfen då sitter 2-2 har du två trumf kvar på bordet efter uttrumfningen och har därmed råd att ta för ruter ess och dra ut trumfen.
  Eftersom den första planen är rätt om Öst har singel spader, medan den andra är rätt om Öst har singel hjärter kan det tyckas hugget som stucket vilken du skall välja.

Är det så?


Nej. Räkna med att Öst har singel spader. Försvaret har ju fler hjärter än spader, vilket betyder att det är troligare att Öst "plockat åt sig" två av de sex hjärterna än två av de fyra spaderna.
  Du nöjer dig därför med ruter dam och Öst kommer in på kungen. Efter en kort fundering vänder han med hjärter tre och tvingar dig att fatta ett beslut omgående.

Kung eller knekt?


Kung! Öst har minst 11 hp, Väst har minst 6 hp, vilket betyder att det är troligt att esset sitter på den starka handen. Och det finns fler ledtrådar som pekar i den riktningen.

Hur många honnörspoäng har Öst-Väst?


17. Därmed kan du vara ganska säker på att öppningshanden Öst har precis 11 hp, medan Väst, som avgav en negativ dubbling, har 6 hp.
  Om Väst eller Öst har både ess och dam i hjärter är spelet ointressant, så den möjligheten kan du glömma. Men om Öst har hjärter dam, till den ruter kung du redan sett, hur skall Väst då kunna få ihop 6 hp? Svaret är att det går inte. Endast om Väst har hjärter dam, kan han få ihop 6 hp (han kan ju då ha ess eller kung-knekt i klöver).
  Nu är det tänkbart att någon av motståndarna fuskat en poäng, så att Väst har 5 hp eller Öst 10 hp, men ändå är det övervägande sannolikt att hjärter ess finns hos Öst. Han bjöd ju frivilliga 3 klöver trots en minimal öppningshand. Det är troligare att han gör det när alla hans kort är verksamma än om en del av hans styrka består av dam-hacka i hjärter.
  Med det i åtanke spelar du på kungen, och när Väst bekänner med åttan ser du att du resonerat rätt. Efter det är det bara att dra ut trumfen i tre drag, saka en hjärter på ruter tio och göra anspråk på nio stick.
  Hela sitsen:

Sp K D 7 4
Hj 7 6 4 2
Ru E D 10
Kl D 5
Sp 10 5 2 Bridgebord Sp 6
Hj D 10 9 8 Hj E 3
Ru 9 6 Ru K 8 7 5 4 3
Kl E 10 7 2 Kl K kn 8 3
Sp E kn 9 8 3
Hj K kn 5
Ru kn 2
Kl 9 6 4

Som synes går 3 spader att straffa, men för det krävs antingen hjärter ut och hjärter tillbaka eller en låg klöver till Öst, följt av ess-hacka i hjärter. Men då ruter nio är det naturliga utspelet betyder det att 3 spader i praktiskt spel går hem om Syd spelar rätt.
  Lustigt för resten att de två knektar du trodde skulle vara bra (de i spader och hjärter) var betydelselösa, medan ruter knekt – som du trodde var värdelös – var det kort som gjorde att 3 spader gick hem!
  Lagkamraterna fick lov att spela 2 ruter på sin ledd. Syd på det bordet passade på Roberts 1 ruter, Åke svarade 1 hjärter, Nord passade, och Robert bjöd om rutern (eftersom 2 klöver i deras starka klöver-system hade visat längre klöver än ruter). Sedan hände inget mer. Efter klöverutspel från Syd skulle försvaret ha fyra stick; +110 till Öst-Väst, och 6 IMP till er.
  På ert bord hittade Öst-Väst sin bästa trumf, men de gav upp för tidigt. Förvisso är 4 klöver ett känsligt kontrakt, men om spelföraren håller tungan rätt i mun finns det inget försvar som straffar. Och när de nu inte hittade att straffa 3 spader hade till och med -50 för en bet i 4 klöver varit 2 IMP bättre än -140.
  Ni lyckas plocka in ytterligare 9 IMP på småspel, och vinner matchen till slut med 15 IMP. Det betyder att ni är klara för semifinal. Vad kul!
  Har du för resten funderat över varför du skulle spela på ruter dam i första stick och inte ruter tio. På den här given spelade det ingen roll, men en annan gång kan det göra det. Om du lägger damen och Väst sticker den med kungen vet inte Väst var ruter knekt finns, men om du lägger tian och Öst tar för kungen vet Väst det. Varför göra situationen lättare för en av försvararna om du inte behöver?

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult