Fyra ess

Steg för steg, 3, 2004

Den efterlängtade våren har äntligen kommit, och Barbro och du har påtat i trädgården hela veckan. Du har till och med hunnit få en lätt solbränna, när det i kväll är dags för den årliga Valborgsbarometern på klubben. Som vanligt är det fulltecknat och stämningen hög.
  Du och Bengt kom tvåa i fjol och vill förstås försöka komma minst lika bra i år, men inledningen är trevande med två ronder under medel. Så när ni tar plats för den tredje ronden hoppas ni få litet fart på spelet. Era unga motståndare känner ni inte igen, men de hälsar artigt och lägger upp två deklarationskort som avslöjar att deras system bygger på femkorts högfärgsöppningar, svag sang och svaga tvåöppningar. En snabb titt på barometern avslöjar att de startat bättre än ni och just nu ligger på tredje plats. De kan säkert bli svåra att tas med.
  På rondens första bricka är bara motståndarna i zonen. Du är Syd och har dessa kort:

    Sp 10 8 7 5 4 2
    Hj D
    Ru 4 2
    Kl K D 7 2

Öst öppnar med 1 sang, som alltså visar 12-14 hp och balanserad fördelning. När du var ung, var den svaga sangen ett "måste" om man skulle betraktas som lovande, men i dag har de flesta svenskar fastnat för 15-17-sangen, oavsett ålder. Det är också så som du och Bengt spelar, och även om du ibland drömmer dig tillbaka till din ungdoms svaga sangöppningar tycker du att 15-17 är den gräns som passar dig bäst – trots allt.
  Nog med funderingar.

Vad bjuder du?


Pass.
  Många av den svaga sangens bra resultat kommer när motståndare låter sig provoceras att kliva in med för dåliga kort. Med 6-4-fördelning är det förstås frestande att kliva in, inte minst i de här zonerna, men i och med att du måste upp på 2-tricksnivån är det bättre att hålla tyst. Vad som ofta händer efter ett inkliv på så här svaga kort är att partnern räknar med att du har en bättre hand och driver på till en utgång som inte går hem, och som ofta blir dubblad.
  Efter ditt pass bjuder Väst 2 klöver, högfärgsfråga, och Bengt kliver in med 2 ruter. Öst bjuder 2 hjärter, och så är det du igen.

Har du något att tillägga?


Visst har du. Och nu är rätt tid att bjuda 2 spader. I och med att du passade förra gången finns inte längre någon risk att Bengt tror att du har bättre kort än vad du har. Om motståndarna har hjärtern gemensam och är på väg till 4 hjärter, kanske ni skall bjuda över med 4 spader, som dels kan tänkas gå hem, dels kan vara en korrekt offring. Men visar du inte din sexkortsfärg nu, kan ni inte gemensamt komma underfund med ifall ni skall bjuda 4 spader eller inte. Ett plus är också att du har två ruter och en hjärter. Om det varit det omvända, hade du haft ett bra utspel mot ett hjärterkontrakt och därför mindre anledning att leta efter en offring.
  Nu händer något som du inte riktigt hade tänkt dig. Väst dubblar.

Vad betyder det?


Många dubblingar används i dag för att be partnern välja färg, men att det inte är så i det är läget kan du lätt räkna ut. Öst har ju beskrivit sin hand ganska väl: 12-14 hp, balanserad fördelning och fyrkorts hjärter. Utifrån den informationen tror Väst att 2 spader dubbelt skall ge dem en hygglig inkomst.
  Så sker dock inte. Bengt bjuder nämligen 3 ruter efter en kortare fundering.

Därmed vet du två saker om Bengts hand. Vilka?


För det första att rutern är på minst sex kort, eftersom inklivet visade minst fem; och för det andra att Bengt har högst en spader. Med två eller fler finns knappast någon anledning att ta bort 2 dubblade spader. OK, om han har något som kung-dam-knekt sjunde i ruter och två små spader bjuder han också 3 ruter, men annars inte.
  Budgivningen så här långt:

Syd Väst Nord Öst
1 NT
pass 2 Kl 2 Ru 2 Hj
2 Sp D 3 Ru

Öst passar, och det gör du också. Du undrar ifall dina kort kommer att bli en bra träkarl i ett ruterkontrakt, men innan du hunnit tänka tanken färdigt hoppar Väst till 4 hjärter.
  Efter två pass är det du igen:

Vill du spela anfall eller försvar?


Försvar.
  Efter att ha blivit straffdubblad i 2 spader är det förstås inte aktuellt att bjuda "4 spader över 4 hjärter"; och att stirra sig blind på zonerna och offra sig med 5 ruter är fel av två olika skäl.

Vilka?


Det första är att du har så få ruter att Bengt kanske inte får någon större glädje av din singelhjärter om försvaret spelar ut eller vänder med trumf. Det andra och tyngre skälet är att mycket tyder på att 4 hjärter går bet.

Varför?


Motståndarna är i zonen, ni inte. Väst, som bevisligen har fyra hjärter, valde att straffdubbla dig på 2-läget hellre än att bjuda 4 hjärter. Det betyder att han tror att de dubblade ozonsstraffar de kan ta mot 2 spader är en bättre affär än att försöka spela hem 4 hjärter i zonen. Antingen är Väst inte säker på att 4 hjärter går hem, eller så är han så stark att han räknar med att 2 spader dubbelt skall kosta mer än deras zonutgång.
  Med tanke på att du har 7 hp och Bengt klivit in på 2-läget (och därmed visat en del kort) är det mycket som talar för den första varianten, d.v.s. att Väst tagit en chans med sitt hopp till 4 hjärter.

Kommer den chansen att lyckas?


Det beror på. Men först skall du ställa en fråga till Väst.

Vilken då?


Du skall fråga Väst hur många hjärter Öst lovat. Många spelare har aldrig någon femkorts högfärg när de öppnar med 1 sang, speciellt inte om den är svag, men det här paret kanske har det. Men frågar du inte, får du inget veta.
  Väst svarar att Öst har precis fyra hjärter, varken mer eller mindre.
  Därmed kan du räkna med att 4 hjärter går bet. För det första har Bengt troligen fyra hjärter. Öst har ju precis fyra hjärter, och om Väst haft fem hjärter hade han näppeligen dubblat 2 spader. Trumfen sitter alltså illa för dem (4-1 i försvaret).
  För det andra har du med kung-dam i klöver bakom spelföraren två potentiella defensivstick.
  Och för det tredje kan du ofta ge Bengt en eller två spaderstölder, eftersom du kan räkna med att han har högst en spader.

Vad bjuder du därför?


Dubbelt.
  Det är ovanligt att straffdubbla med singeltrumf, men när du kan räkna ut att motståndarna bjudit hårt, och att det sitter illa för dem, är det ofta rätt att höja taxan. Även om det bara blir en straff, kan skillnaden mellan +200 och +100 vara värd många poäng, eftersom det är fråga om partävling.
  Det finns egentligen bara en risk med dubblingen.

Vilken?


Att Öst-Väst svänger ur i 4 sang, och att det går bättre än 4 hjärter, kanske t.o.m. hem. Det är dock inte så troligt att så sker, varför dubbelt är en god chanstagning.
  Ingen har något att invända, så hela budgivningen gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 NT
pass 2 Kl 2 Ru 2 Hj
2 Sp D 3 Ru pass
pass 4 Hj pass pass
D pass pass pass

Vad spelar du ut?


Spader två.
  När du dubblade var det med förhoppningen att Bengt skulle få en spaderstöld (eller flera), varför du sätter den planen i verket omedelbart. Tvåan väljer du för att indikera att din ingång finns i klöver, den lägre av de andra sidofärgerna. När du ger (eller försöker ge) partnern en stöld är det ju standard att du samtidigt gör en s.k. Lavinthalmarkering, som visar vilken av de två andra färgerna du vill ha i retur. Principen är då "lågt kort – lägsta färg; högt kort – högsta färg".
  Väst lägger upp sina kort, och detta är vad du kan se:

Träkarlen (Väst)
Sp E D kn 3 Bridgebord
Hj 10 7 5 2
Ru K D
Kl kn 6 3
Du (Syd)
Sp 10 8 7 5 4 2
Hj D
Ru 4 2
Kl K D 7 2

Kommer 4 hjärter att gå bet?


Säkert. Att bordet inte har klöver ess var positivt, och om det vill sig väl, kan Bengt stjäla utspelet och returnera en klöver. Då kan det bli en riktig bullfest.
  Och om Öst har kung-hacka i spader plus ess-kung-knekt fjärde i trumf, så att han kan vinna utspelet och trumfa ut, går kontraktet ändå bet.

Varför?


Därför att Bengt då måste ha de två lågfärgsessen. Om Öst har visat 11 hp i högfärgerna och lovat mellan 12 och 14 hp, kan han ju inte ha ett ess därtill. Det skulle ju ge honom minst 15 hp.
  Spelföraren funderar ett tag och spelar sedan på spader knekt. Tyvärr kan Bengt varken sticka eller stjäla utan bekänner med sexan, och nian kommer från spelföraren. I andra stick följer hjärter två till trea, knekt och dam.

Hur sitter trumfen?


Öst har just slagit en mask med ess-knekt fjärde eller kung-knekt fjärde. Att du skulle komma in i trumf var litet överraskande, men icke desto mindre välkommet, och eftersom du vet att Bengts spader är slut kan du lika gärna ge honom den där stölden först som sist.
  För att än en gång trycka på klövern, den lägre sidofärgen, väljer du spader fyra. Bengt stjäl med hjärter sex och tar sedan för klöver ess. När du högmarkerar med tvåan fortsätter han med klöver nio, och du tar hem två stick i den färgen. I det tredje klöversticket lågmarkerar Bengt rutern med knekten, och eftersom du vet att Öst har klöver tio kvar vänder du med din sista klöver så att Bengt kan stjäla över bordet om han har kung-hacka i trumf kvar.
  Överstölden har dock ingen betydelse, när hela given ser ut så här:

Sp 6
Hj K 9 6 3
Ru kn 10 9 8 7 6
Kl E 9
Sp E D kn 3 Bridgebord Sp K 9
Hj 10 7 5 2 Hj E kn 8 4
Ru K D Ru E 5 3
Kl kn 6 3 Kl 10 8 5 4
Sp 10 8 7 5 4 2
Hj D
Ru 4 2
Kl K D 7 2

Med K-9 kvar i trumf bakom bordets tia, skall Bengt alltid ha ett stick till, vilket betyder att kontraktet gick inte mindre än tre straff i form av två hjärterstick, en spaderstöld och ess-kung-dam i klöver; +800 till er.
  Spelföraren kunde faktiskt ha klarat sig på en straff om han vunnit utspelet på handen, tagit ut kung-dam i ruter, spelat trumf till esset, sakat en klöver på ruter ess och sedan spelat trumf till tian. Ni får då nöja er med hjärter kung, två klöverstick och en spaderstöld. Spelföraren trodde dock att det var du som hade trumflängden – förståeligt med tanke på din inspirerade dubbling – och valde att spela hjärter till knekten i hopp om att Bengt hade honnör-hacka.
  När resultaten kommer upp ser du att +200 är det vanligaste resultatet på Nord-Syds ledd, men även att en spelförare fått hem 4 hjärter. Så småningom får du höra att det var Åke, och när du efter tävlingen förhör dig hur det gick till får du förklaringen. Syd spelade ut ruter, och när Åke i andra stick fortsatte med hjärter tio från bordet gjorde Nord felet att täcka. Sedan var det bara att spela en ny ruter till bordet, slå en hjärtermask med åttan, ta ut hjärterknekt, saka klöver på ruter ess och övergå till spadern. Allt Nord-Syd då fick var ett hjärter- och två klöverstick.
  När du då berättar om ert resultat på given skrattar Åke och undrar om det är du som heter Peter Fredin: "För vem annars skulle komma på idén att dubbla med de korten?"
  Om +620 var en ren topp till Öst-Väst, var era +800 lika bra på er ledd. Ren topp även det.
  Du noterar också att 3 sang går hem om Öst får ett andra hjärterstick.

Kan han få det?


Ja, om han placerar längden hos Nord. I så fall kan han antingen inleda med tian från bordet, som Åke gjorde, eller spela en hacka från handen mot bordet. I båda fallen går Syds dam första gången, och sedan är det bara att slå en andra hjärtermask över Nord.
  Avslutningsvis skall vi ta oss närmare en titt på Bengts hand. Inte så mycket poäng, men fin fördelning och rätta zoner förklarar varför han klev in. Du är inte säker på att du hade gjort det själv, men om Öst hamnar i 3 sang kanske ruter ut från honnör-hacka är vad som krävs för bet.
  Och när du blev dubblad i 2 spader bjöd Bengt om sin toppsvaga ruterfärg.

Varför gjorde han det?


Därför att han kom ihåg att du inte kunde bjuda 2 spader första gången. Med en hand som kanske bara är värd ett stick i ett spaderkontrakt (glöm inte att hjärtern är bjuden till vänster om Bengt, och att dubblingen också varslar om dålig spadersits), men åtminstone fem stick om ruter är trumf, hoppades Bengt att 3 ruter skulle vara billigare än 2 spader. Det stämde också: 2 spader går två bet mot bästa försvar, medan 3 ruter bara går en.
  Rondens andra giv är en tråkig medelbricka, men toppen på den första för er äntligen över medelstrecket, och så småningom lyckas ni hissa upp er till fjärde plats. Inte lika bra som ni hoppats, men definitivt inget att skämmas över heller. Fast nästa år...

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult