Fyra ess

Steg för steg, 1, 2004

Tänk att det är tjugofem år sedan! På den tiden var du precis på väg in i vuxenvärlden, och livet lekte. Och precis som då sitter du mittemot din gamle partner Johan, som du inte sett sedan han flyttade till Stockholm för femton år sedan.
  Att du gör det i dag igen, beror på att historien upprepar sig, som alltid. Samma trevliga gäng från England, som var och hälsade på vintern 1978, är tilbaka i Sverige och har utmanat er på en revanschmatch. Du hade vissa problem med att hitta alla i ert gamla lag, men det lyckades till sist, och nu sitter ni här igen. Kul!
  Du och Johan har tagit plats som Nord–Syd i det öppna rummet och skall möta Patrick och Fred, medan Måns och Gustaf sitter Öst-Väst i det slutna, och där tar sig an William och John.
  För att låtsas att tiden stått still har ni bestämt er för att använda samma budsystem som då. Det betyder att båda lagen spelar det då så populära engelska Acol-systemet med svag sang och fyrkorts högfärg. Ni har dock litet fler konventioner än motståndarna, och bl.a. har du fått en snabbrepetition av Johan hur ni agerar när den svaga sangen dubblas. Nu som då är det Nilslands slinkningar som gäller.
  Ditt minne är inte det allra bästa på den punkten, så Johan får friska upp det: "Redubbelt ber öppnaren bjuda 2 klöver, och sedan är alla bud på 2-läget avlägg med en femkortsfärg. 2 i färg direkt visar 4-4 med bjuden färg plus den närmast högre. Pass är kommando till redubbelt, och sedan är pass starkt, medan 2 klöver och 2 ruter visar 4-4-fördelning: klöver plus en högfärg respektive ruter och spader."
  Allt det där låter bekant, och du tar med tillförsikt plats som Syd. De åtta första givarna var ganska odramatiska, men motståndarna har bjudit alla sina utgångar, så om något lag leder just nu är det troligen de.
  På den nionde brickan är Johan giv och Öst-Väst är i zonen. Dina kort ser ut så här:

    Sp kn 10 3 2
    Hj 10 4
    Ru 8 6 5
    Kl E K 7 2

För första gången i matchen öppnar Johan med 1 sang. Patrick dubblar, och så är det du. Du går snabbt igenom alternativen i huvudet och kommer fram till att pass är rätt bud.
  När du lägger upp din passlapp, alerterar Johan, och när Fred undrar om betydelsen, förklarar Johan på bruten engelska att det ber öppnaren redubbla. Han tillägger att du antingen har en svag hand med vissa 4-4-fördelningar, eller en stark hand med vilken du tänker passa på redubblingen.
  Fred funderar ett tag och passar sedan. Johan redubblar, enligt order, och Patrick passar. Därmed har du ett val mellan att behandla din hand som stark och passa, eller som svag och bjuda 2 klöver (klöver plus en högfärg).

Vad bjuder du?


Pass.
  I ärlighetens namn är det långt ifrån ett självklart val. Du har 8 hp och Johan har 12-14. Det betyder att styrkan är ungefär jämnt fördelad mellan sidorna, och att 1 sang inte alls behöver gå hem.
  Men att det skall gå många bet är mindre troligt, och när en redubblad straff i ozon bara kostar 200 poäng, är pass en rimlig chanstagning. Om Johan lyckas ta sju stick får ni ju inte mindre än 560 poäng, d.v.s. klart mer än vad en ozonsutgång ger.
  En annan sak som talar för passet är att motståndarssidans styrka sitter ojämnt fördelad, medan du och Johan är nästan lika starka. Och att det är mycket lättare att spela när man har goda förbindelser mellan händerna känner du förstås till. Dessutom finns chansen att de inte vågar spela försvar och bjuder något som ni kan straffa.
  Men budgivningen är inte slut än. Fred bjuder 2 ruter efter en kortare fundering, och Johan dubblar. När Patrick passar har du ett nytt läge att ta ställning till.

Vad bjuder du nu?


Pass.
  I och med att du passade på redubblingen, har du berättat för Johan att du har tillräckligt mycket kort för att hoppas på hemgång. Och när motståndarna då inte är med på att spela försvar, utan bjuder över, är det rimligt att ni – den starka sidan – inte skall låta dem spela sitt kontrakt odubblat. Antingen skall ni dubbla eller bjuda över.
  I dagens moderna bridge har dubbelt ofta en annan betydelse än att man hoppas på dubblade straffar. Av förklarliga skäl har du och Johan inte diskuterat precis det här läget, men eftersom ni kom överens om att spela "som ni gjorde då", vet du att det är fråga om en straffdubbling.
  Men innan du passar, har du en känsla av att budgivningen ännu inte är slut.

Varför?


Därför att du har tre ruter. När en balanserad hand straffdubblar, skall partnern räkna med att han har fyra trumf. Möjligen skulle Johan kunna dubbla med en mycket stark trekortsfärg, i stil med K-D-kn, men fyra trumf är det vanliga. Och det är vad du förutsätter.
  Men när du har tre ruter, och Johan fyra, betyder det att motståndarna vill spela ett trumfkontrakt med bara sex trumf, och när vill de det? Troligare är då att Fred bjudit 2 ruter i avsikt att hitta ett kontrakt i en annan färg.
  Din misstanke stämmer. Fred passar inte utan plockar upp en en blå redubblings-lapp ur budlådan och lägger den på bordet.

Syd Väst Nord Öst
1 NT D
pass pass RD pass
pass 2 Ru D pass
pass RD

Vad står på?
Just det vi precis pratade om: Fred försöker hitta ett bättre kontrakt i en annan färg.
  Om Fred varit så stark att han trott att 2 ruter skulle gå hem, hade han inte haft någon större anledning att redubbla – och för resten, hur kan en spelare som inte var stark nog att stå med på partnerns straffdubbling av 1 sang vara tillräckligt stark för att veta att 2 ruter går hem?
  Därför är det mycket bättre att använda redubbelt som en vädjan till partnern att välja en annan färg som trumf. Den här s.k. SOS-redubblingen uppfanns för många år sedan av ett av Sverige då bästa par, Putte Kock och Einar Werner, och kallades också i många år för Kock-Werner-redubbling. I dag är det ett knep som de flesta spelare känner till.
  I det här fallet vet du att Väst framför allt vill att Öst väljer mellan högfärgerna.

Varför det?


Därför att klöver är en nivå högre. Om Öst-Väst är illa ute, är det förstås extra viktigt att inte hamna för högt. Därför kommer Öst bara att bjuda klöver om han har en sexkortsfärg (eller möjligen fem bra). Annars prefererar han mellan högfärgerna, även om han inte har fyra kort i någon av dem.
  Johan passar på redubblingen, men det gör inte Patrick. Han gör som Fred vill och bjuder 2 hjärter.

Vad bjuder du?


Pass.
  Från din horisont ser det ut som om Öst-Väst hittat sin rätta trumf, och då kan det vara rätt att bjuda över. Men 2 spader på en fyrkortsfärg ser fel ut (speciellt som Fred ganska säkert har fyra sådana), och upp till 3-läget vill du inte heller. Så pass får det bli. Fred passar också.

Kan det bli pass runt nu?


Bra fråga – men det har ni inte diskuterat. Du tror det dock inte.
  Ni har varit i 1 sang redubbelt, och motståndarna har klivit av. När så sker, säger sunt förnuft att de inte skall få spela sitt kontrakt odubblat. Så du kan räkna med att Johan inte kommer att passa.
  Det gör han inte heller. Han dubblar. Patrick passar, och så är frågan om du vill spela försvar mot 2 hjärter dubbelt eller inte.

Vad bjuder du?


Pass.
  Efter fyra raka pass, är det åtminstone konsekvent att passa igen. Helt lycklig är du förstås inte, med bara 8 hp och två hjärterhackor, men det är inte mycket att göra åt det.
  Återigen kan du räkna med att Johan har fyra trumf när han straffdubblar, vilket betyder att motståndarna har sju trumf att jobba med. När de dessutom bara har 18-20 hp tillsammans, och den mesta styrkan sitter på en hand, är det inte särsklit troligt att de kommer att gå hem.
  Väst passar också, och därmed har ni lyckats avverka fem budronder utan att komma högre än 2 hjärter:

Syd Väst Nord Öst
1 NT D
pass pass RD pass
pass 2 Ru D pass
pass RD pass 2 Hj
pass pass D pass
pass pass

Vad spelar du ut?
Hjärter tio.
  "Trumf ut mot dubblade delkontrakt" är ett råd som inte kan upprepas nog ofta. Vad du hoppas är förvandla spelet till sang, och då behöver ni inte ta sju stick längre för att gå plus (som i 1 sang redubbelt); då räcker det med sex stick.
  Förvisso har du ess-kung i klöver, och enligt många läroböcker är det ett av de bästa utspel som finns. Men på så här låg nivå är det ingen brådska att ta hem dina klöverstick; det enda som kan brådska är att få bort trumfen i tid.
  Detta är vad du kan se:

Träkarlen (Väst)
Sp 9 8 6 5 Bridgebord
Hj 9 8 6 5
Ru 10 9 3
Kl 9 8
Du (Syd)
Sp kn 10 3 2
Hj 10 4
Ru 8 6 5
Kl E K 7 2

Hur många poäng har Patrick?
18-20 hp.
  När partnern visat sin styrka inom ett snävt intervall, kan du räkna ut precis hur många honnörspoäng spelföraren har när träkarlen läggs upp. Det är också en god vana att tillägna sig.
  Säg att situationen är sådan att du vet att spelföraren har högst 10 hp. Ett par stick in i spelet har han visat ett ess och en kung. Det betyder att om det finns ett ess till på de två dolda händerna, så måste partnern ha det – annars hade spelföraren haft 11 hp. Sådana slutsatser är lätta att dra, men bara om man lär sig resonera på rätt sätt.

Vad tror du om utspelet?


Det ser bra ut.
  Du hade helst sett att bordet haft en honnör som kunde sättas på mellanhand, men även nu kan trumf ut fungera utmärkt. Den enda gång det inte slår så väl ut är när Nord har kung-dam småfjärde. I så fall hade det varit bättre om Nord fått komma in och vända med en låg trumf.
  Patrick tackar för träkarlen (snygg gest) och begär en hacka. Johan gör samma sak, och Patrick vinner sticket med hjärter dam. I andra stick följer klöver tre.

Högt eller lågt?


Lågt.
  Visst kan det tänkas att Patrick har D-kn-10-3 i klöver, men varför skulle han ha just det? Chansen att Johan kan sticka klöver nio är jättestor, och om du då klampar upp med kungen kanske det blir på bekostnad av ett klöverstick.
  Visst känns det litet nervöst, men du lägger tvåan och har nöjet se Johan sticka åttan med tian. Därefter följer hjärter ess, då sjuan kommer från Patrick, och sedan spelar Johan en låg hjärter till Patricks kung.

Vad sakar du?


Ruter åtta.
  Ni använder omvända markeringar, så ruter åtta visar svaghet i färgen. Att saka spader från fyrkortsfärgen ser fel ut, och klöverna skall du spara. Det vet du.

Varför?


Därför att du kan vara säker på att Patrick har minst fyra klöver.
  Att Johan har den sista trumfen och väntar på att få komma in och trumfa ut bordet är inte svårt att räkna ut. Dessutom dubblade han 2 ruter, så han måste också ha fyra ruter.
  Patrick har alltså precis tre hjärter och tre ruter. Dessutom kan han inte ha fler än tre spader.

Varför?


Det finns två skäl till det.
  Det första är att om han haft fyra spader, så hade Johan bara haft en. Då hade han inte öppnat med 1 sang.
  Det andra skälet är att Patrick bjöd 2 hjärter på Freds redubbling. Med fyra spader och tre hjärter hade han förstås bjudit 2 spader i stället.
  Alltså: tre hjärter plus tre ruter plus högst tre spader är högst nio. Så för att få ihop tretton kort, måste Patrick ha minst fyra klöver. Därför skall du spara alla dina klöver.
  Efter hjärter kung följer klöver fyra, och så är det du igen.

Träkarlen (Väst)
Sp 9 8 6 5 Bridgebord
Hj 9
Ru 10 9 3
Kl 9 Kl 4
Du (Syd)
Sp kn 10 3 2
Hj
Ru 6 5
Kl E K 7

Högt eller lågt?
Lågt.
  Om Patrick har dam-knekt i klöver, skall han alltid ha ett stick i färgen. Den enda skillnaden då är att du får ett (eller två) klöverstick senare. Fördelen med att ducka är att Johan kanske kan komma in och ta för hjärter knekt. I så fall kommer det att gå riktigt illa för spelföraren. Och det är en frestelse som är svår att övervinna.
  Du lägger alltså sjuan, bordet spelar på nian och ... Johan sticker med knekten. Sekunden efter ligger en annan knekt på bordet, den i trumf, då Patrick sakar ruter två och du lägger ruter sex.
  Johan vänder med spader två, till Patricks kung, och denne spelar klöver för tredje gången. När du tar för kungen och Johan sakar ruter fyra, skakar Patrick uppgivet på huvudet.
  Ni har vid det här laget tagit fem stick, och du är inne.

Träkarlen (Väst)
Sp 9 8 6 Bridgebord
Hj
Ru 10 9
Kl
Du (Syd)
Sp kn 10 3
Hj
Ru 5
Kl E

Vad gör du nu?
Vänder med spader tre.
  Vid det här laget vet du att Johan hade fördelningen 3-4-4-2. Patrick har alltså en enda spader kvar, så trean kan aldrig vara fel.
  Johan spelar på damen, som sticks av Patricks ess. Så följer ruter kung, till Johans ess, och när han vänder ut sig med spader sju tar du de tre sista sticken.
  Det innebär inte mindre än nio stick till er. Fyra dubblade straff i zonen ger er +1100. Vilken tur att du vågade stå med på dubblingen...
  Hela given:

Sp D 7 4
Hj E kn 3 2
Ru E kn 7 4
Kl kn 10
Sp 9 8 6 5 Bridgebord Sp E K
Hj 9 8 6 5 Hj K D 7
Ru 10 9 3 Ru K D 2
Kl 9 8 Kl D 6 5 4 3
Sp kn 10 3 2
Hj 10 4
Ru 8 6 5
Kl E K 7 2

Patrick kunde ha fått ett stick till om han spelat ruter kung från handen i stället för den tredje klövern, men mer än fem stick får han aldrig, och skillnaden mellan -800 och -1100 på en delkontraktsbricka är förstås marginell.
  Även på parallellbordet öppnade Nord med 1 sang. Måns dubblade, och sedan hände inget mer. Gustaf ville förstås inte passa, men zonerna var fel för ett avkliv, och även om 1 sang gick hem med ett övertrick, var +280 till Nord-Syd ett klart bättre resultat för Öst-Väst än om de spelat ett dubblat delkontrakt på sin ledd.

Att tänka på[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult