Fyra ess

Steg för steg, 5, 2003

Drygt två veckor efter omställningen till vintertid kan du bara konstatera att du blivit mer och mer beroende av ljuset på gamla dar. För tjugo år sedan trivdes du i höstmörkret, men det gör du inte längre. Och du var så trött hela förra veckan att Barbro blev orolig och beställde tid till dig på vårdcentralen för att kontrollera om något var fel.
  Lyckligtvis var det inte det. "Lika frisk som vanligt", sade läkaren men lade till att "det inte alls är ovanligt att man blir trött just den här tiden på året, när dagarna blir kortare". Han föreslog en rask promenad om dagen och försäkrade att "du snart skulle vara i form igen".
  I dag är det tisdag, och du åkte ner till klubben en halvtimme tidigare än du brukar, just för att hinna med den där promenaden som nu blivit ett dagligt inslag i ditt liv. Och när du med rosiga kinder tågar in i klubblokalen fem minuter innan spelstart, är det fler än Bengt som tycker att du ser riktigt sportig ut. Frisk luft och motion kan göra underverk – inte tu tal om den saken!
  I kväll är det vanlig hederlig partävling, men trots det har medlemmarna slutit upp mangrant. Så här många deltagare var ni inte ens när ni spelade Oktobersilver för ett par veckor sedan. Troligen är det fler än du som behöver piggas upp den här tiden på året.
  Du och Bengt blir flyttepar, och efter tre medelronder kommer ni till ett bord där klubbens två yngsta medlemmar sitter. Nils och Erik gick båda nybörjarkursen för två år sedan, och trots att ingen av dem hunnit fylla tjugo år är de både talangfulla och farliga. Fortsätter de att utvecklas som de gjort hittills, kommer de att bli riktigt bra om några år.
  Rondens första bricka var en normal 4 hjärter på deras ledd. Det gällde att hitta ruter dam för ett femte trick, och när trumfen satt 3-1 med längden hos dig, valde Erik korrekt att maska över Bengt, som hade fler okända kort än du. Som tur var, hade de två spelförare som spelat brickan tidigare resonerat likadant, så i stunden är det en medelbricka. Men eftersom det inte går att få in mer på deras ledd räknar du med att ni i bästa fall får 40% på brickan.
  På rondens andra bricka är Bengt giv och ingen sida i zonen. Du är Syd och har fått dessa kort:

    Sp K D 2
    Hj 8 7 2
    Ru D kn 8 5 4
    Kl 7 2

Bengt öppnar med 1 spader, som i era metoder lovar en femkortsfärg. Erik kliver in med 2 hjärter, och du höjer förstås till 2 spader. Nils tycker att det där med att höja partnern verkar vara en bra idé, och efter hans 3 hjärter-bud följer två pass.
  Budgivningen så här långt:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp 2 Hj
2 Sp 3 Hj pass pass
?

Nu har du fått det klassiska läget i all konkurrensbudgivning: Kämpa med 3 spader eller låta motståndarna spela sitt kontrakt?

Hur resonerar du?


Om du bjuder 3 spader hoppas du på ett av två scenarier: a) att 3 spader går hem, eller b) att 3 hjärter hade gått hem medan 3 spader bara går en bet.
  I fall a) får ni +140 i stället för -140, +50 eller +100 (eller +300 om du dubblar och 3 hjärter går två straff). I fall b) blir resultatet -50 (eller -100 om de dubblar) i stället för -140. Eftersom ni spelar partävling är båda de här möjligheterna fördelaktiga för er.
  Om du väljer att spela försvar, hoppas du antingen att båda kontrakten går en straff, eller att det ena 3-lägeskontraktet går hem och det andra går två straff. Är det ni som bara kan ta sju stick, är pass bäst om det är troligt att ni blir dubblade i 3 spader (annars är ju -100 bättre än -140); men är det motståndarna som går bet, är det bättre för er att dubbla.
  Det här resonemanget antyder att ditt val kanske inte står mellan 3 spader och pass utan mellan 3 spader och dubbelt.

Håller du med?


Tja. För att 3 hjärter skall gå två bet behöver ni sex stick i försvaret. Om du räknar optimistiskt, kan du hoppas på ett i spader och ett i ruter. Men hur troligt är det att Bengt kan ta fyra stick i ett hjärterkontrakt? Och även om han kan det, kanske du bara tar ett. Troligare är att 3 hjärter går hem än att det går två straff. Och att 3 spader skulle gå två straff när du har en så här bra svarshand tror du inte heller på.
  På 60-talet lanserade en fransk teoretiker en teori, som påstods lösa alla problem i konkurrensbudgivningar. Och när Larry Cohen för tio år sedan publicerade en bok i ämnet, Bjuda Över Eller Inte Bjuda Över, blev Lagen om det totala antalet stick oerhört populär.
  Du och Bengt köpte båda boken och försökte tillämpa teorin i praktiken, men resultaten blev inte alls de utlovade, så nu har ni återgått till gammal hederlig kortvärdering. Det både känns bättre och ger bättre resultat. Eftersom Anders Wirgren skrivit flera kritiska artiklar i ämnet, vet du att ni har åtminstone ett känt namn som håller med.

Vad vet du om fördelningen runt bordet?


En hel del. Motståndarna har bjudit hjärter, så räkna med att de har minst åtta trumf tillsammans. Om de haft nio, hade Bengt haft singel hjärter – och då är det troligt att han kämpat med 3 spader, baserat på tanken att du sällan har styrka i den färgen och att du därför kommer att lägga upp en bra träkarl i ett spaderkontrakt. Och om Bengt haft hygglig fördelning på något annat sätt, t.ex. en femkorts sidofärg eller 6331-fördelning, hade han också bjudit 3 spader över 3 hjärter.
  Det troliga är därför att han har en jämn hand.
  För en anhängare av Lagen om det totala antalet stick är lösningen enkel, eftersom det i så fall är fel att bjuda 3-över-3 när båda sidor har åtta trumf var.

Håller du med?


Nej. I och med att du vet att Bengt har dubbel hjärter, vet du också att era kort passar bra samman om spader är trumf. Antag att du har turen att hitta honom med en passande minimihand, t.ex. fördelningen 5-2-3-3 med spader ess och ess-kung i ruter. Om inget oförutsett händer, tar ni då nio lätta stick ­ samtidigt som motståndarna i 3 hjärter har det precis lika lätt (och har en av dem singel i en av era starka färger, kan de t.o.m. ta tio stick).
  Visst kan du ha otur och hitta Bengt med något värdelöst i hjärter, i stil med kung-hacka, men i så fall ökar chansen att deras kontrakt hade gått hem, så 3 spader får det bli.
  Det finns ännu ett skäl som talar för 3 spader.

Vilket?


Att det är svårt att spela försvar.
  Även om både 3 hjärter och 3 spader kan straffas, är det lätt att försvaret slinter och släpper hem spelföraren. Och många gånger är det så att det bästa utspelet är svårt att finna. Om klöver ut är bäst för försvaret, och Erik har kung-knekt-hacka i den färgen, hur troligt är att han gör rätt då?
  Nils funderar ett tag och överraskar sedan alla genom att plocka upp 4 hjärter ur budlådan. Återigen följer två pass fram till dig.

Vad gör du nu?


Dubblar.
  När du bjöd 3 spader gjorde du det framför allt för att du trodde att ert kontrakt skulle gå hem. Du har inga garantier för att kunna straffa motståndarnas kontrakt, men om 4 hjärter går hem kommer du att få ett dåligt resultat oavsett om du passar eller dubblar. Och om 3 spader hade gått hem när 4 hjärter går två bet är det extra viktigt att dubbla för att inte försämra ert resultat.
  Tre pass följer, varför hela budgivningen gick så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Sp 2 Hj
2 Sp 3 Hj pass pass
3 Sp 4 Hj pass pass
D pass pass pass

Vad spelar du ut?


Spader kung.
  När motståndarna offrar sig är trumf ut alltid ett alternativ, för att begränsa deras stölder, och man kan även tänka sig ruter dam i hopp om att sätta en eventuell kung på mellanhand eller godspela stick i färgen, eller klöver sju med hopp om en stöld.
  Men eftersom det är troligt att Bengt har spader ess börjar du med spader kung, så att du kan bestämma dig för det fortsatta försvaret när du fått se hur träkarlen ser ut. Har Bengt den hand vi tänkte oss för ett tag sedan (spader ess och ruter ess-kung) är det bråttom att ta in vad vi kan innan Erik hinner saka förlorare på höga klöver. Och om motståndarna har spader ess, kan det vara viktigt att godspela ett spaderstick innan det är för sent.
  "Jag hoppas du inte har för många spader", säger Nils och lägger upp en ganska bra träkarl.

Träkarlen (Väst)
Sp 9 6 4 Bridgebord
Hj K 10 3
Ru 6 2
Kl K kn 9 8 3
Du (Syd)
Sp K D 2
Hj 8 7 2
Ru D kn 8 5 4
Kl 7 2

Erik tackar för korten, funderar ett tag och begär sedan en hacka. Bengt lägger trean och Nils bekänner med åttan.

Hur fortsätter du?


Du skall vända med spader dam.
  Det finns spelare som envetet hävdar att Bengts första kort antingen visar ifall han har ett udda eller ett jämnt antal kort i färgen (en längdmarkering) eller säger vilken av sidofärgerna som han vill att du skiftar till (en Lavinthalsignal). Ni spelar inte så. Bengt har lagt sin lägsta spader, vilket enligt era metoder (omvända styrkemarkeringar) betyder att han vill att du fortsätter med färgen. Han har bara högmarkerat, inget annat. Och det gör han bara om han har spader ess.
  Det finns två skäl till att du väljer damen. Det första är att du hade ett udda antal spader ursprungligen. Det normala då är att vända med sitt kvarvarande högsta kort, men välja det lägsta om du från början hade ett jämnt antal. I båda fallen gör du en längdmarkering av din ursprungliga längd.

Vilket är det andra skälet?


Flexibilitet.
  Vänder du med hackan till Bengts ess, och Erik kan bekänna, kommer alla vändor genom spelföraren. Vänder du med damen, kan ni välja vem som skall vara inne: Bengt kan ju antingen krypa eller sticka över.
  På spader dam lägger bordet en hacka, och Bengt sticker över med esset. När Erik bekänner med femman, skiftar Bengt till ruter sex, och kort därefter skall ni ha två stick till, eftersom hela given var denna:

Sp E kn 10 7 3
Hj 6 5
Ru K 9 6
Kl E 6 5
Sp 9 6 4 Bridgebord Sp 8 5
Hj K 10 3 Hj E D kn 9 4
Ru 6 2 Ru E 10 7
Kl K kn 9 8 3 Kl D 10 4
Sp K D 2
Hj 8 7 2
Ru D kn 8 5 4
Kl 7 2

När du ser alla korten kan du konstatera att alla gjorde något bra. Trots att ingen sida hade speciellt bra fördelning, kunde både Nord-Syd och Öst-Väst ta nio stick. 3 spader hade givit er +140, så genom att offra sig med 4 hjärter såg Nils till att ni bara fick +100.
  Även om 4 hjärter inte gick hem, förstår du varför Nils bjöd det. Han hoppades att Erik hade singel spader (och om han mött Lag-trogna motståndare, som aldrig bjuder 3-över-3 med bara åtta trumf, hade Erik också haft det...) och/eller att Erik skulle ha hjälp i klöver. Det sistnämnda stämde, men när Erik hade två spader blev det "bara" en korrekt offring i stället för utgång med hemgång.
  När du vecklar upp protokollet och ser att resultaten hittills är 3 hjärter av Öst med hemgång i tre respektive fyra trick, kan du bara konstatera att det finns många som sätter alldeles för stor tilltro till betydelsen av antalet trumf. Och när Bengt upptäcker att båda sidor kan ta nio stick utropar han "Nord-Syd har åtta trumf och kan ta nio stick. Öst-Väst har åtta trumf och kan ta nio stick. Så skall det ju "inte" vara. Bäst att skicka given till Larry Cohen!"
  Låt oss backa tillbaka till andra stick och fundera på vad du skulle ha gjort om Bengt krupit på spader dam. De kort som återstår är då dessa:

Träkarlen (Väst)
Sp 9 Bridgebord
Hj K 10 3
Ru 6 2
Kl K kn 9 8 3
Du (Syd)
Sp 2
Hj 8 7 2
Ru D kn 8 5 4
Kl 7 2

I och med att Bengt låtit dig vara inne när han utan risk kunnat sticka över, betyder det att han vill att du skall göra något från din sida bordet. Detta något kan bara vara klöver, och om du returnerar klöver sju får ni två straff, och en topp, om Bengts hand är något i stil med

    Sp E kn 10 7 3
    Hj kn 5
    Ru 10 9 6
    Kl E D 4

När Bengt kryper, kan han samtidigt göra en signal för vilken av de andra färgerna han vill att du skiftar till. I det här fallet fanns bara en, men om bordet haft t.ex. kung tredje i båda lågfärgerna kan det vara viktigt att veta vilken färg du skall vända med. Därför skall partnerns andra spader betraktas som en Lavinthal-signal: högt kort för högsta färg, lågt kort för lägsta färg.

Vad hade hänt om Bengt krupit på spader dam och du vänt med klöver?


4 hjärter hade fortfarande gått en bet, men bara om Bengt låter bli att ta för sitt ess. Om Erik då trumfar ut, kan Bengt hålla upp klöver ess en gång till (ni får då två ruterstick i sinom tid); och om Erik bara drar två ronder trumf innan han spelar klöver, får du den stöld som straffar kontraktet.
  Men om Bengt tror att klöver sju är en singelton, tar han för esset direkt, och då har ni lyckats släppa hem en chanslös utgång. Men då det är så gott som säkert att du har ess eller dam i ruter, kan det aldrig vara fel att sticka över med spader ess och vända med ruter. Så även om det försvaret egentligen är ganska självklart, var det vaket av Bengt, och därför är det helt i sin ordning att du berömmer honom för att han spelade just så.
  Innan vi avslutar, kan vi konstatera att var du har dina honnörer alltid har stor betydelse. Om du haft samma fördelning och samma styrka, men med ruter dam-knekt i klöver eller i hjärter, hade du aldrig ens funderat på 3 spader. Frågan hade då bara varit om du skulle dubbla eller passa.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult