Fyra ess

Steg för steg, 4, 2003

Bengt får ursäkta, men så varmt som det varit den senaste veckan har du bara inte haft lust eller ork att plugga system inför SM-veckan i Skövde. Så efter jobbet har du och Barbro tre dagar i rad åkt ut med båten och badat i stället. Förvisso behärskar du ert system bra, men ändå skäms du en smula över att inte ha mer ögnat igenom kompendiet kvällen innan par-SM-finalens första pass.
   Men nu är ni där, och det gäller att göra bästa möjliga av situationen. De tre första ronderna har gått ganska bra. Inga sensationella resultat, men lugn och stabil bridge, som bör ge er en plats i A-finalen om ni fortsätter som ni börjat. Det lyckades ni med i fjol, och det har ni tänkt göra om i år.
   I den fjärde ronden ställs ni mot ett medelålders par från Dalarna, som hälsar glatt, undrar varifrån ni kommer, och ursäktar sig för att bara ha ett deklarationskort. "Vi har redan blivit av med det andra, men vi spelar bara gammal hederlig Modern Standard" säger den ene, och Bengt replikerar att det gör ni i också, mer eller mindre, fast med femkorts högfärgsöppningar.
   På rondens första bricka är Bengt giv och båda sidor i zonen. Du är Syd och har fått dessa kort:

    Sp 4 2
    Hj E K 7 2
    Ru E 6 5 4
    Kl kn 10 6

Bengt öppnar med 1 klöver, som du alerterar. När Öst frågar vad det är fråga om, svarar du att eftersom era högfärgsöppningar visar fem kort, kan 1 klöver tänkas vara en trekortsfärg.
   Öst passar, och så är det du.

Vad svarar du?


1 hjärter
   Med fyra kort i både hjärter och ruter kan du välja vilken färg du skall visa, så även 1 ruter kan tänkas. Att du ändå väljer 1 hjärter, det bud som Modern Standard rekommenderar, beror på tre saker. Den första är att hjärter är en högfärg och att det viktigare att hitta en eventuell trumf där än i ruter. Den andra är att du genom att gå direkt på högfärgen gör det möjligt för er att snabbt nå rätt kontrakt. Med 12 honnörspoäng och bra anpassning i klöver verkar det troligt att ni skall spela utgång antingen i sang eller hjärter. Varför då bjuda ruter, en färg du inte tänkt dig spela?
   Det tredje skälet till att du väljer hjärter och inte ruter är att hjärtern är starkare än rutern. Om Bengt avger ett starkt återbud och ni plötsligt är på väg mot slam blir det lättare för honom att värdera sin hand korrekt om din först bjudna färg också är din starkaste.
   Efter 1Hj från dig passar Väst, Bengt höjer till 2 hjärter, och Öst passar ånyo.

Betyder det att hjärter nu skall spelas?


Kanske. Många spelare tycker att en enkelhöjning av partnerns 1-över-1-färg skall lova fyra trumf, men det tycker varken du eller Bengt. Ni höjer gärna till 2-läget med ett vettigt trekortsstöd om handen lämpar sig för ett färgkontrakt.
   Därför kan du ännu inte avgöra om det är rätt att spela hjärter eller inte. Men lyckligtvis upptäckte du i går kväll att ni i just det här budläget har infört ett knep. Och det går till så här: Efter öppningsbud, 1-över-1 och enkelhöjning är svarshandens reläbud (billigaste bud) ett artificiellt rondkrav som ber öppningshanden berätta mer om sin hand.
   Det tycker du verkar vara en bra konvention att ta till med just den här handen, varför du bjuder 2 spader och hoppas att Bengt kommer ihåg...
   Ingen fara. Bengt alerterar snabbt och förklarar på Västs undran att det är ett "allmänt kravbud, som ber mig berätta mer om min hand". Väst tackar för upplysningen och passar på nytt.
   Budgivningen så här långt:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1Hj pass 2Hj pass
2Sp pass ?

I det uppkomna läget skall Bengt till att börja med berätta ifall han har fyra hjärter eller bara tre. Har han fyra, bjuder han 3 hjärter med minimum eller 4 hjärter med maximum. Har han tre hjärter, skall han beskriva sin hand närmare. Han kan då välja mellan 2 sang (balanserad hand); 3 klöver (femkortsfärg, minimum); 3 ruter (fem klöver, fyra ruter, maximum) och 3 spader (fem klöver, fyra spader, maximum).
   Så när Bengt bjuder 3 hjärter vet du att hans höjning är baserad på fyra trumf, men att hans styrka är minimal.

Vad bjuder du då?


4 hjärter
   Visst är det ett gränsfall, och tycker du att pass är bättre kan jag inte kritisera dig. Men med ess-kung i trumf, ett sidoess, en dubbelton och knekt-tia i partnerns färg tror jag ändå det betalar sig att vara optimist.
   Du kan lugnt räkna med att Nord-Syd hittar sin fyr-fyra i hjärter på praktiskt taget alla bord. De flesta med dina kort kommer säkert att vara villiga att pressa på till utgång. Så även om utgången går bet, kommer du att vara i gott sällskap.
   På 4 hjärter följer tre pass, vilket betyder att hela budgivningen gått så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Kl pass
1Hj pass 2Hj pass
2Sp pass 3Hj pass
4Hj pass pass pass

Väst spelar efter moget övervägande ut hjärter nio, och Bengt lägger upp en hand som i mångt och mycket liknar din.

Bengt (Nord)
Sp E K 5 3
Hj kn 6 5 4
Ru 9 3
Kl E 7 2
utspel: hjärter 9 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 4 2
Hj E K 7 2
Ru E 6 5 4
Kl kn 10 6

Knekt-tia-hacka i klöver, som du såg så positivt på, var inte alls så bra som du hoppades, men det betyder inte att utgången är chanslös. Långt därifrån. Räknar du dina säkra toppstick ­ fyra ess och två kungar ­ ser du att du behöver ytterligare fyra stick.

Var skall du få dem?


Förhoppningsvis i trumf. Om motståndarnas hjärter sitter 3-2 kan du kanske stjäla två spader på handen och två ruter på bordet, och efter det får försvararna slåss om de stick som finns kvar.
   Någon bättre plan än den här kan du inte finna, men innan du sätter den i verket måste du lägga ett kort från bordet i första stick.

Blir det knekten eller en hacka?


En hacka. Väst har knappast spelat ut trumf från damen, och då är det bara rätt att täcka med knekten i ett enda fall.

Vilket?


När Öst har D-10-8-3 i trumf. Efter nia, knekt, dam och ess har du sedan kvar K-7-2 bakom Östs 10-8-3 och kan se till att han bara får ett trumfstick, medan han får två om du lägger lågt på hjärternian.
   Men för det första är det mindre troligt att Väst spelat ut en singeltrumf, och för det andra är frågan om du klarar dig om hjärtern sitter 4-1. Din plan är ju att försöka få fyra civilstick, ess-kung i trumf och fyra stölder, och om Öst har fyra trumf är risken uppenbar att han kommer att stjäla över bordet vid något tillfälle. Bättre därför att hoppas på 3-2-sits i trumf. Skulle Öst ha hjärter dam andra faller den på den andra trumfronden. I och med att knekten då blir hög, räcker det i så fall med tre stölder för att få ihop tio stick.
   Du lägger alltså hjärter fyra från bordet, Öst bekänner med trean, och du vinner sticket med esset.

Vad gör du sedan?


I planen ingick två ruterstölder på bordet, varför du förbereder för dem genom att spela en låg ruter från handen.
   Väst går i med tian och fortsätter på den inslagna vägen med hjärter åtta, till hacka, tia och ess.

Vem har hjärter dam?


Öst. Det är så gott som säkert att Väst inte spelat två gånger från D-9-8 i trumf.

Kan den vetskapen hjälpa dig hur du skall spela?


Ja. I och med att du kan räkna med att Öst har hjärter dam, vet du också i vilken ordning du skall ta stölderna.

Vilken färg skall du börja med?


Du skall stjäla spader först. Om du i stället börjar med ruter ess och ruter till stöld, följt av ess-kung i spader, spaderstöld och ruterstöld kanske Öst kan stjäla över och slå ut sig med den sista spadern. Du går då miste om en av stölderna och måste sedan själv ge dig på klövern. Den utvecklingen vill du helst slippa.
   Om du börjar med spadern, som du bör, finns fortfarande risken att Öst kan stjäla över i ruter, men om det sker när han bara har klöver kvar kanske du får tillbaka det stick du förlorade i och med att Öst tvingas öppna upp klövern. Om klöverhonnörerna då sitter delade, eller om Öst har båda, får du två stick i klöver ­ och går hem i utgången.
   Därför spelar du spader till esset, tar för spader kung och stjäl en spader på handen. Båda försvararna bekänner: Väst med nian, tian och damen, Öst med sexan, sjuan och åttan. Det betyder att en enda spader finns kvar i försvaret, knekten, och du kan vara ganska säker på att det är Öst som har den.

Varför?


Du har väl inte glömt utspelet? Efter en viss fundering spelade Väst ut trumf från två hackor. Om han är den som har spader knekt, hade han haft en äkta sekvens i spader, D-kn-10-9. Tror du inte att han då spelat ut spader dam i stället?
   Efter spaderstölden tar du ut ruter ess och stjäl en ruter på bordet, då försvararna återigen bekänner: Väst med tvåan och åttan, Öst med knekten och damen. Och i det första rutersticket kom tian från Väst, sjuan från Öst. Bara kungen finns kvar i försvaret, men nu kan du inte med samma säkerhet lista ut var den sista rutern finns, för oavsett om Väst haft 10-8-2 eller K-10-8-2, så hade ruter ut inte varit särskilt lockande.
   Men trots detta är det inte hugget som stucket var ruter kung finns.

Varför inte?


Därför att vi vet något om sitsen redan. Att Väst hade två trumf mot Östs tre vet du redan, och vi har precis slutit oss till att Väst hade tre spader mot Östs fyra. Det betyder att du känner till sju av Östs kort, men bara fem av Västs. Öst har alltså bara sex kort som kan vara ruter kung, medan Väst har åtta som kan vara det. Det är alltså något troligare att Väst har ruter kung än att Öst har den.
   Men de här funderingarna har inte fått dig att avbryta din korsstöld när du är inne på bordet och dessa kort finns kvar:

Bengt (Nord)
Sp 5
Hj kn
Ru
Kl E 7 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp
Hj 7
Ru 6
Kl kn 10 6

På spader fem bekänner Öst med spader knekt, precis som du visste, och du stjäl med sjuan. När du sedan spelar ruter sex kommer kungen som väntat från Väst, och när du stjäl den med knekten är du inte helt missnöjd trots att Öst kan stjäla över med damen.

Varför är du inte det?


Därför att det nu bara finns klöver kvar på alla händer. Och i och med att försvaret måste spela färgen första gången, finns goda chanser att du får ett andra klöverstick som kompensation för den stöld du gick miste om.
   Öst returnerar klöver fyra, du sätter i tian, och Väst täcker med kungen.

Sticka eller krypa?


Stick! Om Väst också har klöver dam är det rätt att krypa för att tvinga honom vända ut från damen, men om Öst har damen är den vinnande planen att sticka och spela upp mot knekten.
   Det finns två skäl till att spela på att klöverhonnörerna sitter delade. Det första är att det är troligare att Öst har honnör tredje (20 sitsar) än tre hackor (10 sitsar), och det andra är att Väst var så ivrig att ta in sig i ruter för att spela en andra rond trumf. Om han i stället haft K-D-9-8 i klöver hade han nog lagt en låg ruter första gången, för att låta Öst komma in och vända med klöver genom Syd.
   Du sticker därför Västs kung med esset och fortsätter med färgen. När femman kommer från Öst börjar du bli orolig för att du spelat fel, men när Väst inte kan sticka klöver knekt kan du andas ut. Kontraktet är hemma.
   Hela given:

Sp E K 5 3
Hj kn 6 5 4
Ru 9 3
Kl E 7 2
Sp D 10 9 Bridgebord Sp kn 8 7 6
Hj 9 8 Hj D 10 3
Ru K 10 8 2 Ru D kn 7
Kl K 9 8 3 Kl D 5 4
Sp 4 2
Hj E K 7 2
Ru E 6 5 4
Kl kn 10 6

När ni på kvällen går igenom dagens brickor, ser du att din bedömning var korrekt. Nästan alla par spelade 4 hjärter, och ungefär 75% av dem gick hem. Att stanna i delkontrakt hade gett er en nästbotten, oavsett om du tagit nio eller tio stick.
   Du ser också att om du tagit stölderna i fel ordning, med ruter före spader, så hade Öst kunnat stjäla över den sista rutern och vända ut sig med spader knekt. Då tvingas du själv öppna upp klövern, vilket inte blir någon succé när honnörerna sitter delade och försvararna ser till att lägga "lågt i andra hand".
   Innan du lägger dig, kan du inte låta bli att undra ifall Bengt verkligen bjöd rätt på ditt artificiella kravbud 2 spader. Förvisso har han bara 12 honnörspoäng, men samtliga är verksamma och dessutom har han en dubbelton. Borde han inte ha betraktat den som en maximihand och hoppat till 4Hj i stället?

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult