Fyra ess

Steg för steg, 3, 2003

Det har blivit maj, men det känns som april. Ingen vårvärme precis, och regn i massor. Du lovade svärfar att hjälpa honom att få båten i sjön för två veckor sedan, men i den här kylan har varken han eller du haft lust att vistas utomhus mer än nödvändigt, så det jobbet har fått skjutas på framtiden.
  Vid sådana tillfällen är det tur att bridge finns. I dag är det tisdag, och dags för en vanlig partävling på klubben. Bengt har dragit på sig en rejäl förkylning efter att ha klätt sig enligt kalendern i stället för efter vädret, men bridgen vill han inte missa och dyker punktligt upp i klubblokalen en kvart i sju, sugande på en halstablett. Han ser lite skamsen ut när Åke undrar om han glömt det där med Alice Tegnér och blåsippan...
  Ni får en förfärlig start på tävlingen, inte på grund av dåligt spel men för att motståndarna med inte så litet tur prickar rätt på tre av de fyra första brickorna. Det är förstås förargligt, men inget att göra åt. Tur och otur jämnar ut sig i det långa loppet, även om du på en enskild tävling kan tycka att precis allting går emot dig.
  Bengt och du är tillräckligt rutinerade för att inte börja chansa bara för att ni har ett par dåliga brickor i bagaget. Båda vet att det brukar vara det säkraste sättet att hamna nere i träsket. I stället gör ni vad man skall göra i en sådan här situation, d.v.s. skakar av er det som hänt och koncentrerar er på de brickor som återstår.
  I den tredje ronden skall ni möta två gamla lagkamrater, Harriet och Agnes. De har spelat bridge i många år, och du känner dem tillräckligt väl för att veta att ni inte kan räkna med några presenter från dem. Skall ni få en bra rond, får ni skapa den själv.
  Efter att hittills bara ha passat, får du äntligen upp en bra hand.

    Sp E K 10 4 3
    Hj K
    Ru E 6
    Kl E 10 6 5 3

Båda sidor är i zonen och Nord är giv. Efter pass från Bengt och Harriet är den första frågan:

Vad öppnar du med?


1 spader. I Modern Standard har du ett val mellan 1 klöver och 1 spader när du har 5-5-fördelning med spader och klöver. Men det är inte helt uppenbart hur du bör välja, varför det kan vara idé att titta på fördelarna respektive nackdelarna med de olika öppningsbuden.
  I den bästa av världar är 1 klöver det perfekta öppningsbudet. Nästa gång bjuder du spader och har berättat om båda dina färger, och om du får chans till ett tredje bud kan du bjuda om spadern och visa minst 5-5.
  Men det finns en fara med 1 klöver också: spadern kan komma i kläm om motståndarna lägger sig i. Säg att du öppnar med 1 klöver med en minimal 5-5-hand och partnern svarar 1 hjärter. Om din högra motståndare kliver in med 2 ruter måste du upp till 2-läget för att visa spadern, och om du gör det kommer partnern att räkna med en bra öppningshand; du tvingar ju upp budgivningen till 3-läget om partnern är svag och bara vill preferera öppningsfärgen. Men att passa med en objuden femkorts högfärg är inte heller så lyckat. Och ännu värre blir det om budgivningen är uppe på 3-läget innan du hunnit visa spadern...
  Nackdelen med att öppna med 1 spader på en minimihand är att om partnern svarar 2 ruter eller 2 hjärter är du för svag för att visa din andra färg; 3 klöver är ju jämställbart med ett reversbud och visar därför åtminstone 15/16 hp. Och om du får svaret 1 sang och näste man kliver in med 2 ruter eller 2 hjärter, är det återigen obekvämt att visa klövern.
  Hur man än vänder och vrider på sig finns nackdelar med båda modellerna. En god rekommendation är därför att titta på färgkvaliteten och öppna med 1 spader om du har något som

    Sp E K kn 4 3
    Hj 2
    Ru 7 6
    Kl E 9 7 5 3

för att inte riskera att den fina spaderfärgen kommer bort, men välja 1 klöver med något som

    Sp kn 8 6 4 3
    Hj 2
    Ru E 6
    Kl E K 9 5 3

Nu är det möjligt att du inte hinner visa att du hade fem spader, men vad gör det – när färgen är så här klen.
  En annan sak att ta hänsyn till kan vara hur många hjärter du har.

    Sp E 8 6 4 3
    Hj E 6 2
    Ru
    Kl E 10 9 5 3

Om du öppnar med 1 spader och partnern har fem hjärter men inte tillräcklig styrka för att bjuda 2-över-1, är det möjligt att ni hamnar i fel färg, även om ni får bjuda ostört. Om han svarar 1 sang och du bjuder 2 klöver, kanske partnern passar eller prefererar spadern när det varit bättre att spela hjärter.
  Eftersom hjärtern är en möjlig trumf för er, är det bättre att öppna med 1 klöver, för att inte spärra bort den viktiga högfärgen.
  Har du samma hand, men med ess tredje i ruter och hjärterrenons, är du mer rädd för att motståndarna skall hitta hjärtern, så då öppnar du med 1 spader för att göra det svårare för dem att hitta en bra trumf i hjärter.
  När du är stark försvinner de problemen. Då har du ju råd att öppna med 1 spader och bjuda klöver på 3-läget nästa gång. Men du är också stark nog för att öppna med 1 klöver och frivilligt bjuda spader efter ett inkliv. Därför kan kvaliteten på dina två färger spela en roll även här. Och har du tre hjärter är 1 klöver så gott som alltid rätt.
  Eftersom den hand du har

    Sp E K 10 4 3
    Hj K
    Ru E 6
    Kl E 10 6 5 3

har betydligt bättre spader än klöver, bör du alltså öppna med 1 spader.
  Agnes kliver in med 2 hjärter, Bengt passar, och det gör också Harriet också. Så är det du igen.

Vad bjuder du?


3 klöver. Faktum är att du inte har något alternativ. Om en av dina klöver funnits i ruter, hade du haft en perfekt upplysningsdubbling – för att hålla öppet för alla färger och även ge Bengt chansen att straffpassa. Men om du dubblar nu, och Bengt bjuder 3 ruter, är det fara värt att ni hamnat i fel färg. Dessutom är det mindre troligt att Bengt kan straffpassa om du dubblar.

Varför?


Därför att han knappast kan ha tillräckligt bra hjärter för det, när du har hjärter kung. Om du i stället haft en hjärterhacka, kunde Bengt ha haft något som K-kn-9-5 i hjärter och en sidokung – och då ger ett straffpass er en fin inkomst. Men nu, när du själv har hjärter kung och kan räkna med att Agnes har minst två hjärterhonnörer, kan Bengt troligen inte ha tillräckligt bra hjärter för att passa på en upplysningsdubbling ­ även om det skulle vara rätt.
  Om du haft samma hand med ombytta lågfärger, hade dubbelt varit ett bra bud. Dels har ni då möjlighet att stanna på 2-läget om Bengt har en svag hand och föredrar spadern, dels kan du på ett eventuellt 3 klöver bjuda 3 ruter utan att pressa upp budnivån. Men att dubbla nu och sedan plocka bort 3 ruter med 4 klöver är att driva upp budgivningen högre än nödvändigt.
  Agnes har dock inte bjudit färdigt. Hon introducerar en ny färg med 3 ruter, och efter en liten fundering bjuder Bengt 3 spader. Harriet passar, och så har du ett nytt beslut att fatta.

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Sp 2 Hj pass pass
3 Kl 3 Ru 3 Sp pass
?

Tycker du att du har gjort ditt, eller är utgångsbonusen frestande?

Passar du eller höjer du?


Höj till 4 spader. Ditt 3 klöver-bud var tekniskt sett ett balanseringbud. Motståndarna hade stannat på 2-läget, så när du bjöd igen räknade du med att partnern har något att hjälpa till med. Det vet Bengt mycket väl.
  Men vad han inte vet, är att du den här gången hade till 3 klöver nästan på egen hand. Dessutom bjöd han 3 spader utan att vara tvungen. Med en helt ointressant hand, eller med försvarsvärden i Västs färger, hade han passat (eller möjligen dubblat). Han bjöd inte 2 spader första gången, så att han visar spaderstöd nu beror ganska säkert på en speciell sak.

Vilken då?


Att ditt klöverbud stärkt hans hand. Och när så litet som kung-hacka i klöver och tre-fyra spaderhackor gör 4 spader till ett spelbart kontrakt, skall du förstås ta chansen ­ även om det också finns saker som talar emot.

Vad då?


Agnes' budgivning. Hon klev in på 2-läget i zonen, och utan stöd från Harriet visade hon en andra färg på 3-läget. Det betyder att hon har många röda kort, vilket i sin tur betyder att risken för snedsits i dina färger är påtaglig. Men eftersom du har två viktiga tior i dina färger finns anledning till optimism.
  Efter 4 spader följer tre pass, varför budgivningen gick så här:

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Sp 2 Hj pass pass
3 Kl 3 Ru 3 Sp pass
4 Sp pass pass pass

Agnes spelar ut ruter kung och Bengt lägger upp sina kort. "Jag har inte så mycket", säger han. Sedan pekar han på sina klöver och tillägger "men de här såg bra ut".

Bengt (Nord)
Sp 9 5 2
Hj D 8 4
Ru 9 3
Kl D kn 8 4 2
utspel: ruter K Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K 10 4 3
Hj K
Ru E 6
Kl E 10 6 5 3

Fem klöver och tre spader, och ändå prefererade han spadern.

Borde han ha gjort det?


Visst. Du känner förstås till det där med att föredra fyra i högfärg framför fem i lågfärg, eftersom den förra utgången kräver tio stick, den senare elva; och på delkontraktsnivå kan högfärgen vara att föredra även om det finns ett stick mer i lågfärg. Ni spelar ju partävling, så +140 är bättre än +130, och +620 är bättre än +600. För att det skall vara bättre att spela klöver behöver det vara två sticks skillnad mellan färgerna. Hur ofta är det det?
  När du balanserar med 3 klöver, och därmed höjer tricknivån, har du oftast fem kort i båda dina färger. I enlighet med vårt resonemang om val av öppningsfärg med fem spader och fem klöver, kan Bengt då räkna med att du har fem bra spader när du valde den som öppningsfärg. Den bör alltså duga som trumf, trots att klövern är längre.
  Nog om detta. Nu gäller det att försöka få ihop tio stick. Dags att göra upp en plan, med andra ord.

Hur ser den ut?


Ruterutspelet godspelar ett stick, och om inte det råkar sitta dam-knekt punkt i spader, ser kontraktet ut att hänga på att klöver kung inte tar spel. Eftersom Agnes har många röda kort, vill du förstås maska i klöver. Men hur skall det gå till när bordet inte har några ingångar?
  Om Agnes har kung-dam-knekt-tia i ruter och två trumf kan du faktiskt tvinga henne att ge bordet en ingång.

Ser du hur?


Du skall vinna utspelet, trumfa med ess och kung och sedan spela hjärter kung. Agnes kan ta hem ett ruterstick, men måste sedan spela in bordet, så att du kommer åt att slå klövermasken.
  Du begär en hacka från bordet, men när Harriet högmarkerar med tvåan får du anledning att revidera din plan.

Varför?


Därför att du nu kan räkna med att Harriet har ruter knekt. Om du då väljer den plan vi just nämnde, kan Agnes efter hjärter ess spela in sin partner i ruter, så att Harriet med trumfvända ser till att du måste förlora stick till klöver kung. För att hålla Harriet ute ur spelet, släpper du därför utspelet. I och med det, lägger du också upp en fälla för Agnes.

Vad går den ut på?


Om hon intet ont anande fortsätter med ruter, kan du ta för esset och sätta den ovan angivna planen i verket: ess-kung i spader följt av hjärter kung.
  Men Agnes tänker efter ett tag, och sedan spelar han det kort du helst ville slippa se: hjärter ess. Harriet lågmarkerar med nian, och Agnes skiftar tillbaka till ruter: femma, nia, knekt och ess.
  Du har kanske hört talesättet "klöver kung sitter alltid singel". Det börjar luta åt att det är det du får hoppas på, om du inte kan hitta något bättre.

Kan du?


Kanske. Med bara fem hjärter hade Agnes knappast tagit för hjärter ess och riskerat godspela två hjärterstick åt dig, så du kan placera henne med en sexkortsfärg och minst fyra ruter, ofta fem. Alltså har hon två eller tre svarta kort.
  Har Agnes honnör-hacka i spader och inte klöver kung, finns det faktiskt inget försvaret kan göra åt hemgången om du väljer rätt plan.
  De här korten finns kvar.

Bengt (Nord)
Sp 9 5 2
Hj D 8
Ru
Kl D kn 8 4 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E K 10 4 3
Hj
Ru
Kl E 10 6 5 3

När du nu tar för spader ess, bekänner Agnes med sexan, medan Harriet lägger sjuan.

Hur skall du nu få hjälp med att komma in till bordet?


Fortsätt med en låg spader. Om det sitter som du hoppas, d.v.s. att Agnes har en honnörsingel kvar, kan en av två saker hända. Får hon vara inne på sin honnör, måste Agnes därefter spela in bordet, och när du sedan slår klövermasken är du hemma om den går. Och om Harriet kan sticka över sin partners honnör, för att vända med den sista trumfen får du – hokus pokus – en ingång på spader nio.
  På spader fyra kommer damen från Agnes. Tack för det! Efter en kortare fundering vänder hon ut sig med hjärter knekt, och du ser till att ta för damen. När du sedan fortsätter med klöver dam, kommer sjuan från höger.

Maska eller inte maska – det är frågan?


Maska! Du kan vara rätt säker på att Agnes har högst en klöver, och då är chansen att Harriet har klöver kung andra eller tredje betydligt större än att Agnes har precis kungen singel.
  Alltså låter du damen gå, och när Agnes sakar hjärter vet du att du spelat rätt. Du slår en andra klövermask, trumfar ut med spader kung, toppar ut klöver kung och begär resten.
  Hela given:

Sp 9 5 2
Hj D 8 4
Ru 9 3
Kl D kn 8 4 2
Sp D 6 Bridgebord Sp kn 8 7
Hj E kn 10 7 5 3 Hj 9 6 2
Ru K D 10 5 4 Ru kn 8 7 2
Kl Kl K 9 7
Sp E K 10 4 3
Hj K
Ru E 6
Kl E 10 6 5 3

"Hade du hittat att fortsätta med spader tio om jag lagt damen på spader ess?" undrar Agnes, men tillägger snabbt själv "Jo visst hade du det!"
  Ett annat intressant försvar är att efter hjärter ess fortsätta med hjärter knekt. Tar du för damen och maskar i klöver går du bet, eftersom Agnes då kan stjäla. Så för att gå hem måste du stjäla på handen och fortsätta med spader ess, spader, precis som i verkligheten.
  Du tittar på motståndarnas deklarationskort och ser att de använder fördelningsvisande överbud, så Agnes kunde ha bjudit 2 spader i första ronden för att visa minst 5-5-fördelning med hjärter och en lågfärg.

Varför tror du att hon inte gjorde det?


Därför att hon hade sex kort i sin högfärg. Om Harriet har dubbel hjärter och tre eller fyra ruter är hjärter en bättre trumf än ruter av precis de skäl vi diskuterade tidigare. Därför är det bättre att kliva in med 2 hjärter när man inte är så stark att man frivilligt kan visa den sjätte hjärtern nästa gång.
  Visst hade Agnes en trevlig hand, och visst hade många bjudit som hon, men du kan ändå inte låta bli att undra ifall inte det där 3 ruter-budet hjälpte er mer än dem. Om hon passat på 3 klöver, är det möjligt att budgivningen tagit slut där, och även om Bengt flyttat över till 3 spader hade du inte på egen hand kunnat bjuda utgång. Men när Bengt fick chansen att bjuda 3 spader frivilligt visste du att han hade något av värde till dig.
  Låt oss återvända till läget när du tog för spader ess och spelade en låg spader, för att se om du har någon chans att gå hem om Agnes inte kan bekänna. I så fall spelar du på nian, som Harriet sticker med knekten.

Bengt (Nord)
Sp 5
Hj D 8
Ru
Kl D kn 8 4 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp K 10 4
Hj
Ru
Kl E 10 6 5 3

Du har nu förlorat vad du får och måste ha resten. Harriet, som är inne, har kvar dam-hacka i trumf.

Finns det någon chans?


Ja, men bara om Agnes har klöver kung singel. Har Harriet den garderad, kan hon ju vända ut sig med trumf och vänta på straffen i klöver. Men om Agnes har kungen singel kan du toppa ut den, spela in bordet i klöver och dra ut trumfen med hjälp av en mask.
  Om Harriet vänder med ruter, mot dubbelrenons, gäller det dock att du stjäl på rätt hand.

Vilken är det?


Syds. Stjäl du på Nords, försvinner bordets sista trumf ­ och hur skall du sedan kunna maska ut Harriets dam-hacka?
  Men om du stjäl med fyran och tar för klöver ess, är du hemma om kungen ramlar från Agnes. Och gör den inte det, fanns ingen chans att gå hem.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult