Fyra ess

Steg för steg, 2, 2003

Det är lördag i dag och strålande vårväder. I vanliga fall hade du jobbat i trädgården hela dagen, men den här lördagen är speciell. Ni skall nämligen spela en fyrmannabarometer, med guldpoäng. Klubben fyller femtio år, och sådant skall som bekant firas. Du och Bengt har bildat lag tillsammans med Ellen och Åke, och då de är de trevligaste lagkamrater man kan tänka sig, vet du att det kommer att bli en lyckad dag, oavsett hur det går för er i tävlingen. Nytt för dig och Bengt är att ni sänkt gränsen för er sangöppning något, från 15-17 till 14-16. Så spelar ju de flesta svenska elitspelare, och kan de...
  Varje match omfattar sex brickor, och när dagen är slut skall ni ha spelat nio sådana matcher. Er första match var exakt jämn, med fyra likabrickor och en femma till vardera sidan, och i den andra matchen har det ännu inte hänt något spännande när du på den tredje given, som Syd, fått dessa kort:

    Sp kn 10 7 4
    Hj E K kn
    Ru K 10 3
    Kl D 8 7

Båda sidor är i zonen och Öst är giv.
  Öst passar, och då både fördelning och styrka är OK för 1 sang, får det bli så. Ingen har något att invända, vilket betyder att du skall försöka ta sju stick i ett av bridgens svåraste kontrakt.
  Väst spelar ut hjärter två, och Bengt lägger upp sina kort samtidigt som han mumlar något om att han "inte har så mycket att hjälpa till med."
  Detta är vad du kan se:

Bengt (Nord)
Sp D 5
Hj 9 4 3
Ru 9 6 4 2
Kl E 5 3 2
utspel: hjärter 2 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp kn 10 7 4
Hj E K kn
Ru K 10 3
Kl D 8 7

Är ni i rätt kontrakt?


Med tanke på att ni har precis hälften av honnörsstyrkan och ingen åttakortsfärg är det väl inget större fel på sang. Problemet är bara att det ser långt ut till sju stick. Visserligen har försvaret spelat upp i din gaffel, och om Väst har hjärter dam har han givit dig ett stick du inte kunnat få av egen kraft, men med bara fyra säkra stick krävs att du på något sätt kan godspela tre stick till om inte Öst-Väst skall gå plus på given.
  Du kastar en snabb blick på motståndarnas deklarationskort, och får se att de använder Modern Standard-utspel (11-regeln i sang, 12-regeln i färg) samt omvända markeringar. Västs hjärtertvåa gör alltså att du kan förutsätta hjärtern 4-3 med fyra hos Väst.
  Bordet lägger en hacka, Öst spelar på sjuan och du vinner sticket med knekten. Tumregeln är att man i sang skall gå på sina långa färger, men rutern vill du inte precis spela från handen, och att använda bordets enda ingång (klöver ess) så här tidigt känns också fel. Därför är det bättre att börja godspela det spaderstick du alltid skall ha.

Har du chans till två spaderstick?


Ja, men räkna inte med det. När du spelar spader fyra mot bordet kan en del trevliga saker dock hända. För det första kan Väst tänkas ha kung-hacka och gå upp med kungen. För det andra kan Väst ha ess-kung. Om han då tar för en honnör kan du spara damen och sedan kanske godspela två spaderstick, och om han lägger lågt får du en oväntad andra ingång till bordet på spader dam.

Om så sker, vad bör du då spela?


Antingen en låg klöver eller en låg ruter.
  Spelar du klöver hoppas du att Öst har kungen, så att din dam kommer att ta stick, och/eller att färgen sitter 3-3. Chansen är god att du får åtminstone ett extrastick där. Vill det sig riktigt väl, får du två. Lägg också märke till att om Öst har kung tredje, så kan du aldrig få mer än två stick i färgen om du första gången måste spela den från handen.
  Spelar du ruter och sätter i kungen hoppas du i stället att Öst har ruter ess och/eller att färgen sitter 3-3. Även då kan du få ett eller två extrastick.
  En tredje variant är att spela ruter och maska med tian. När du nästa gång spelar ruter kung från handen får du minst ett extra ruterstick om Öst har dam-hacka, knekt-hacka eller dam-knekt-hacka.
  Men allt det här förblir grubblerier, för på spader fyra lägger Väst tvåan och Öst sticker bordets dam med esset.

Var tror du spader kung sitter?


En god gissning är att Väst har den. Om Öst haft både spader ess och spader kung kunde han ha vunnit sticket med kungen i stället. Så när han inte gjorde det, är det en indikation på att kungen troligen finns på den andra handen.
  Efter spader ess returnerar Öst hjärter fem, sin partners utspelsfärg, och du kommer in på esset. I brist på bättre fortsätter du med spader knekt, och precis som du misstänkt blir det Väst som kommer in på kungen. Öst bekänner med trean. Väst fortsätter med hjärter dam och Öst bekänner med åttan.
  Eftersom varken åttan eller nian i spader synts till, kan du glömma den sista lilla chansen till extrastick i den färgen (att nian och åttan ramlar i de tre första ronderna, så att din sjua blir hög). Chansen att du skall gå hem är därmed liten. Men det betyder inte att du skall strunta i vad som händer härnäst.
  Ni spelar ju fyrmanna, så ert resultat kommer att jämföras med det på det andra bordet. 1 sang på er ledd är att fullständigt normalt kontrakt, och dessutom hade du turen att få favör i utspelet. Tänk om Nord varit spelförare och Öst kommit på den goda idén att spela ut hjärter från tre hackor. Då hade ni legat mycket sämre till än nu.
  Även om det visar sig att du inte kan gå hem i ditt kontrakt, har antalet straffar också betydelse. Skillnaden mellan -100 och -200 är 3 IMP, så också då har du något att spela om.
  Du har kanske läst någonstans att det viktigaste i fyrmanna är att spela hem sina kontrakt.

Stämmer det?


Nja. Det är en sanning med modifikation. Säg att du spelar 1 sang i riskzonen och har ett val mellan att ta dina sex säkra stick och låta försvaret få resten eller försöka gå hem. I det senare fallet blir resultatet två straff om du misslyckas. Spelar du på hemgång kan du vinna 5 IMP (+90 i stället för -100) eller förlora 3 IMP (-200 i stället för -100). Det betyder att om chansen till hemgång är dålig, kommer du i det långa loppet att förlora IMP på att försöka gå hem. Det kan säkert kännas tråkigt att inte ens försöka spela hem sitt kontrakt, men då glömmer du bort att -100 är precis 3 IMP bättre än -200, och att bridge är ett statistiskt spel, där vinnaren är den som gör rätt flest gånger.
  För utgångar och slammar är resonemanget analogt. Då finns då mer att vinna på att försöka gå hem, men om chansen är minimal är det fortfarande dålig strategi att försöka gå hem. Säg att du spelar 4 hjärter i zonen och kan ta nio stick. Du kan försöka få ett stick till, men du får då nöja dig med åtta stick om du misslyckas. Om hemgångschansen är så liten som 10% är det faktiskt bättre att ta de nio sticken. Nio gånger av tio kommer du att tjäna 3 IMP (-100 i stället för -200), och den tionde gången förlorar du 12 IMP (-100 i stället för +620). På tio försök kommer du att vinna 27 IMP och förlora 12 IMP, vilket gör att du i genomsnitt vinner +1,5 IMP per bricka på att inte försöka gå hem.
  Efter denna lilla utvikning återvänder vi till din ensangare. Dessa kort har du kvar, när du är inne på handen:

Bengt (Nord)
Sp
Hj
Ru 9 6 4 2
Kl E 5 3 2
  Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 10 7
Hj
Ru K 10 3
Kl D 8 7

Vad spelar du nu?


Om du tar för spader tio godspelar du minst ett spaderstick åt försvaret, och ändå är det precis det du bör göra. Det främsta skälet är att du därmed tvingar försvararna att spela lågfärg när de kommer in. Du har i stunden fem stick, och hjälper de dig i lågfärgerna hoppas du få ett sjätte, kanske också ett sjunde stick.
  På spader tio kommer nian från Väst och femman från Öst, medan bordet sakar klöver. Därmed finns bara en spader kvar, åttan.

Vem tror du har den?


Öst. För det första vet du att Väst har en hjärter mer än sin partner, vilket gör det något mer troligt att Öst har den fjärde spadern. Och för det andra bekände Väst just med nian. Precis som när Öst stack spader dam med esset och vi resonerade oss fram till att det var troligare att spader kung fanns hos Väst, kan vi dra slutsatsen att spader åtta oftare finns hos Öst än hos Väst – för om Väst haft K-9-8-2 i spader hade han tredje gången lika gärna kunnat lägga åttan som nian.
  I bridgelitteraturen kallas det här för Principen om begränsat val. Det låter säkert som rena grekiskan, men principen är viktig. Och den stämmer. Så här brukar den formuleras: Det är troligare att en spelare inte hade något val än att han valde på ett speciellt sätt.
  Så när Öst stack spader dam med esset var det mindre troligt att han hade ess-kung och valde att ta för esset än att han bara hade esset och inte hade något val. Och på samma sätt är det när Väst nu bekänner med spader nio. Räkna då med att Öst har åttan.

Ruter ess och klöver kung, var sitter de?


Ja, säg det! Det är dock mindre troligt att Öst har båda med tanke på att han passat i förhand och visat sig ha spader ess. Med två ess och en kung, och kanske någon av lågfärgshonnörerna därtill, hade han troligen öppnat budgivningen. Men han kan ha en av dem, så du fortsätter med klöver till esset och klöver mot handen. Skulle klöver dam sitta fel, finns chansen kvar att ruter kung sitter rätt.
  På klöver ess bekände Väst med nian, Öst med fyran, och på nästa klöver kommer tian från Öst. Du provar med damen, men Väst sticker med kungen och tar ut sin höga hjärter, då alla sakar klöver, Öst sexan.

Vad kan du dra för slutsats av Östs sak?


Antingen att klövern satt 3-3, och då måste Väst ge dig ett sjätte stick på ruter kung, eller att Öst hade fyra klöver. I det senare fallet vet du också att Väst har ruter ess.

Varför?


För om Öst haft kvar tre höga kort (spader åtta samt knekt-sexa i klöver) och en säker ingång till dem, d.v.s. ruter ess, hade han förstås sakat en förlorare, inte en vinnare.
  Väst funderar ett tag och vänder sedan med ruter knekt. Bordet lägger tvåan och Öst bekänner med sjuan. Du tar hem dit sjätte stick med ruter kung och fortsätter med ruter tio, men Väst lägger femman och Öst tar de tre sista sticken med ruter dam, spader åtta och klöver knekt, så ditt kontrakt gick en straff; +100 till Öst-Väst.
  Hela given:

Sp D 5
Hj 9 4 3
Ru 9 6 4 2
Kl E 5 3 2
Sp K 9 2 Bridgebord Sp E 8 6 3
Hj D 10 6 2 Hj 8 7 5
Ru E kn 8 5 Ru D 7
Kl K 9 Kl kn 10 6 4
Sp kn 10 7 4
Hj E K kn
Ru K 10 3
Kl D 8 7

När du stoppar in korten i brickan slår det dig att du kunde ha gått hem om du spelat på att Väst hade kung andra i klöver. Om du nöjt dig med en hacka i det andra klöversticket hade du godspelat klöver dam samtidigt som Väst blivit inpetad och fått ge dig ditt sjunde stick på ruter kung.

Borde du ha spelat så?


Kanske. Chansen att Väst har precis kung-hacka är inte så stor, men om Öst haft kung tredje eller kung fjärde i klöver hade han kunnat straffa kontraktet genom att gå upp med klöver kung, ta ut sin höga spader och slå ifrån sig med klöver. Då tar försvaret de tre sista sticken oavsett var ruter ess sitter. Så att spela på klöver dam kan aldrig leda till hemgång om Öst är på alerten, men det kan ge dig sex stick i stället för fem. Och dessutom kan det tänkas att Öst har kung tredje i klöver plus ruter ess och just spelat fel. Även sådant händer.
  "Vilken ruterhacka hade du", undrar Bengt och vänder sig till Öst. "Sjuan", svarar han, och då visar Bengt hur du fortfarande kunde ha gått hem i slutläget. Så här såg det ut:

Sp
Hj
Ru 9 6 4 2
Kl
Sp Bridgebord Sp 8
Hj Hj
Ru E kn 8 5 Ru D 7
Kl Kl kn
Sp 7
Hj
Ru K 10 3
Kl

Om Väst vänt med en låg ruter, hade du kunnat sticka Östs dam med kungen och godspela ett stick till i ruter. Men Väst vände alert med knekten, för att försöka godspela en ingång till Öst, och när du tog för kungen lyckades han med sitt uppsåt.
  Men om du i stället kryper med tian kommer du att få två ruterstick till! Vänder Väst med ruter fem får du för kungen och senare också för nian; och tar han för esset och fäller Östs dam, fäller han din kung också. Sedan tar bordets gaffel ruter 9-6 de två sista sticken bakom Västs ruter 8-5.
  Ja, se det var en missad chans! Och du vet mycket väl att du spelade för fort när du tog för ruter kung. Du hoppades att Väst hade ruter E-D-kn-5, då ruter nio kommer att ta sista stick, men om Väst haft en så stark hand hade kan kanske dubblat 1 sang, eller hittat att vända ut sig med en låg ruter i slutläget – då får du bara ett stick till.
  På parallellbordet spelades samma kontrakt, men med Nord som spelförare. När Ellen alert spelade ut hjärter, genom gaffeln, hade Nord ingen chans. Med bästa spelföring kan han skrapa ihop sex stick, men när även han tog ett stick mindre än vad han kunnat, blev resultatet två straff, och 3 IMP till er.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult