Fyra ess

Steg för steg, 4, 1993

I dag är det partävling på klubben. De två första ronderna var tyvärr inte mycket att hurra över, men du är inte den som ger tappt så lätt. Här gäller det att komma igen!
  På den första brickan i den tredje ronden är du giv och tar upp dessa kort i ozon mot zon:

    Sp 9 7 5 3
    Hj E 2
    Ru 7 3 2
    Kl E K D 3

Vad öppnar du med?


1 klöver. Du känner säkert till Modern Standard-ramsan "hjärter-klöver-spader-ruter", som anger vilken färg du bör öppna med om du har en jämn hand med två fyrkortsfärger. Hjärtern har högsta prioritet, och efter den kommer klövern. Här har du fyra klöver och fyra spader och startar därför med 1 klöver.
  Väst passar, Nord svarar 1 hjärter och Öst passar.

Vad blir ditt andra bud?


1 spader. Du har visserligen en jämn hand, men eftersom du kan visa din andra färg på l-läget ska du göra det hellre än bjuda 1 sang. Återbjuder du 1 sang kommer Nord nämligen att tro att du inte har fyra spader – och det kan få till följd att ni spelar fel kontrakt.
  Att din spaderfärg bara består av fyra hackor spelar mindre roll. Har ni 4-4 i spader är det troligt att ett spaderkontrakt är bättre än sang.
  Nu återstår att se om du valde rätt, för Nord hoppar till 4 spader, och det blir pass runt. Väst spelar ut ruter dam, och Nord lägger upp sina kort.

Träkarlen (Nord)
Sp E 8 6 2
Hj kn 8 6 5
Ru E K 6
Kl 9 8
utspel: ruter D Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp 9 7 5 3
Hj E 2
Ru 7 3 2
Kl E K D 3

Har Nord bjudit bra?


Det tycker jag. Med 12 hp och en dubbelton har han all anledning att hoppas 4 spader ska gå hem. Han har visserligen dubbelhåll i ruter, men eftersom han vet att ni har 4-4 i spader föredrar han att spela en högfärgsutgång framför 3 sang.

Hur kommer 4 spader att gå?


Det beror på. Till att börja med är trumfen känslig, för du saknar kung, dam, knekt, tia och en hacka. Sitter fyra av trumfen på en och samma hand, har du tre trumfförlorare. Du har då ingen chans, eftersom du dessutom kommer att förlora ett hjärterstick. Men om Ost-Västs spader sitter 3-2, som de oftast gör, kan det säkert ordna sig.

Finns det faror som hotar?


Ja. Den största risken är att du, förutom två trumfstick och en hjärterförlorare, åker på en stöld. Försvaret får då fyra stick – ett mer än vad du har råd att förlora.

Kan du göra något åt det?


Ja. Genom att själv spela trumf kan du hindra motståndarna att stjäla dina höga kort i sidofärgerna.

Men hur behandlar du trumfen?


Det är inte så lätt. Säg att du tar för spader ess och spelar en trumf till, då båda försvararna bekänner. Det är visserligen bra, för då satt trumfen 3-2, som du hoppades. Men om den som vinner sticket även har den sista trumfen kanske han är ofin nog att ta för den. Du måste bekänna färg och sitter efter det kvar med en trumfhacka på vardera handen.
  Låt oss räkna samman hur många stick du får med den spelplanen. Spader ess, hjärter ess, ruter ess-kung och klöver ess-kung-dam är sju stick. Dessutom kan du stjäla för de två trumf du har kvar. Det är nio. Men fler stick lär du knappast få.
  Öst-Väst har sju klöver, så någon kan sticka klöver tre, och att hoppas på ett extra stick i hjärter är även det otroligt. Att ta för spader ess och spela mera spader var alltså ingen bra plan.

Finns det någon bättre?


Ja. Spela trumf ska du, men om det var dumt att börja med spader ess återstår bara en variant: att låta försvararna vinna det första trumsticket. Efter ruter ess spelar du därför spader två från bordet. Öst lägger damen, du trean och Väst tian. Öst fortsätter med ruter åtta, som tvingar ut bordets ess.

Vad näst?


Nu, men först nu, är rätta tidpunkten att ta för spader ess. Glädjande nog kan båda försvararna bekänna: Öst lägger sjuan, Väst knekten. Det betyder att det finns en enda trumf kvar i försvaret.

Ska du dra ut den?


Nej. När du drar ut motständarnas trumf är det för att de inte ska kunna stjäla för annars värdelösa trumfhackor. Den trumf som Ost-Väst har kvar är ju den för närvarande högsta, d.v.s. ett kort som alltid kommer att ta stick. Därför behöver du inte spela trumf för att driva ut den.

Vad gör du i stället?


Du spelar klöver till esset och fortsätter med klöver kung. När båda försvararna kan bekänna är du hemma, om du sköter dig.

Varför?


Därför att du kan fortsätta med klöver dam och saka bordets sista ruter. Även om någon kan stjäla har du två trumf kvar på bordet för att ta hand om två av handens förlorare, klöver tre och ruter sju.
  I det aktuella fallet får du för klöver dam.

Vad gör du då?


Om det var dumt att spela trumf tidigare, är det lika dumt nu. I stället ska du stjäla ett kort på bordet, t.ex. klöver tre. När även det går bra, spelar du hjärter till esset och stjäl din sista lågfärgshacka, ruter sju. Oavsett om du vinner sticket eller inte, kan Öst-Väst bara få tre stick: två i trumf och ett i hjärter. Det betyder att du fått hem din utgång.
  Hela given:
Sp E 8 6 2
Hj kn 8 6 5
Ru E K 6
Kl 9 8
Sp kn 10 Bridgebord Sp K D 4
Hj D 10 7 4 Hj K 9 3
Ru D kn 9 5 Ru 10 8 4
Kl kn 10 6 Kl 7 5 4 2
Sp 9 7 5 3
Hj E 2
Ru 7 3 2
Kl E K D 3

I och med att du spelade precis två ronder trumf, kunde du utnyttja dina trumfhackor maximalt och ta två stölder på bordet. Om du i stället spelat tre ronder trumf (eller låtit försvaret spela den tredje trumfronden) hade du bara kunnat stjäla ett kort på bordet. Den uteblivna stölden hade då varit skillnaden mellan hemgång och straff.
  Partnern vecklar upp protokollet och nickar belåtet. "Det här skötte du bra", säger han. "Ett par spelade 3 sang med en straff, förmodligen för att Syd lät bli att visa sin spaderfärg. Men den utgången hade ingen chans. Det andra paret, som spelat brickan hittills, gick bet i 4 spader. Det verkar som om den spelföraren inte hanterade trumfen lika skickligt som du."

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult