Fyra ess

Steg för steg, 4, 2002

Det känns litet vemodigt att sommaren lider mot sitt slut, men det är det inget du kan göra något åt. Just i dag har det varit ovanligt fint, med klar, blå himmel och 22 grader varmt. Du och Barbro har varit ute med båten hela dagen, och i kväll skall du spela bridge med Bengt på klubben. Här finns ingen anledning att deppa!
   Som ni brukar, träffas ni på fiket en halvtimme före spel för en kopp kaffe och litet stillsam uppladdning. Bengt har för en gångs skull varit i Skövde och deltagit i SM-veckan. Han är närmast lyrisk och tycker att det var en stor upplevelse, trots att han missade A-finalen i par med några futtiga poäng. "Åk dit du också nästa år!" säger han.
   Bengt återger sedan en episod från den rond då han mötte en av svensk bridges stora genom tiderna, Einar Pyk. På en av givarna hoppade Einar direkt till 4 spader med en hand som egentligen var värd en slaminvit, och i eftersnacket motiverade han sitt bud med att "Det är troligare att motståndarna gör fel i spelet om vi bjudit anonymt än om vi berättat något om våra händer." Och mycket riktigt var det precis det som hände. Bengts partner fann visserligen rätt utspel, men när han kom in två stick senare var det mycket svårare att finna den bästa vändan än om han vetat att Einar haft en sidofärg i ruter.
   Tio minuter innan spelstart lämnar ni kaféet och går över till klubblokalen, som ligger ett kvarter bort.
   Tävlingen börjar medelmåttigt för er del, och efter tre ronder ligger ni troligen mitt i fältet. Ni får då möta ett medelålders par från en annan klubb, som ni aldrig sett förut. De hälsar artigt och lägger upp ett deklarationskort som liknar de flesta på klubben.
   På rondens första bricka har du, som Syd, fått en spännande hand.

    Sp E 10 5
    Hj E K 10 9 7 5 2
    Ru K 9 7
    Kl

Öst är giv och alla är i zonen. Efter pass till höger om dig, är frågan vad du skall öppna budgivningen med.

Vad tycker du?


1 hjärter. Du har en bra sjukortsfärg och ungefär åtta spelstick, så ett alternativ är att öppna med 4 hjärter. Att du inte gör det, hänger ihop med din styrka. 14 honnörspoäng duger mer än väl för ett vanligt öppningsbud, så om du öppnar med 4 hjärter och partnern har något i stil med 3-3-4-3 med ess-dam-knekt i ruter inser han knappast att ni gör slam om hjärtern sitter normalt, d.v.s. 2-1. En annan sak är att du med två ess och två kungar har alldeles för bra defensivstyrka. Om du öppnar med 4 hjärter, och motståndarna blandar sig i budgivningen, kanske Bengt offrar sig med 5 hjärter i tron att motståndarnas kontrakt går hem. Men det kommer ofta att vara fel. Visst kan 4 hjärter tänkas fungera bra, men i det långa loppet kommer 1 hjärter att vara bättre än 4 hjärter.
   Väst kliver in med 1 spader, Bengt hoppar till 3 hjärter, och Öst passar. Det betyder att det är du igen.
   I dag är det mycket populärt med spärrande dubbelhöjningar, men varken du eller Bengt har trott att de fungerar bättre än gammaldags limithöjningar, så ni spelar fortfarande som ni en gång lärde er. Bengt har alltså 10-12 poäng och fyrkortsstöd i hjärter.

Vad bjuder du då?


6 hjärter. I ärlighetens namn är det här en hand med vilken du inte med säkerhet kan avgöra ifall ni skall spela storslam, lillslam eller utgång. Det betyder att det är teoretiskt rätt att konsultera partnern. Men du kan bara inte få Einar Pyks ord ur huvudet: "Det är troligare att motståndarna gör ett fel i spelet om vi bjudit anonymt än om vi berättat något om våra händer." Så därför glömmer du allt vad vetenskap heter och hoppar till slam med förhoppningen att partnern har rätt kort eller att motståndarna gör en tabbe.
   Tre pass följer, så det enda som återstår är att se om det var ett bra råd eller inte...
   Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
pass
1 Hj 1 Sp 3 Hj pass
6 Hj pass pass pass

Väst verkar inte ha några problem med utspelet, och efter bara några sekunder ligger klöver dam på bordet. Det ser inte så dumt ut, för nu vet du att Bengt inte har all sin styrka i klöver, något som ökar chansen att slammen går hem.
   Bengt lägger upp sina kort, men tyvärr finns både ess och kung i klöver bland dem.

Bengt (Nord)
Sp 8 2
Hj D 8 6 4
Ru D 7 5
Kl E K 6 2
utspel: klöver D Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E 10 5
Hj E K 10 9 7 5 2
Ru K 9 7
Kl

Har ni bjudit för högt?


Kanske. Om du räknar dina stick ser du att du har ett i spader, sju i hjärter, och två i klöver. Det är tio. Och ett elfte kan du godspela i ruter. Men var finns det tolfte? Tänk om Bengt haft fyra hjärterhackor och dam-knekt hacka i ruter i stället; då hade saken varit klar. Eller varför inte kung-hacka i spader och ess fjärde i klöver...
   Den enda färg du kan godspela extrastick i är ruter.

Hur skall det sitta för att du skall få två ruterstick?


En av försvararna skall ha ruter ess singel eller andra. Om du tror att det är Öst, skall du efter uttrumfning spela en låg ruter mot kungen. Om esset kommer är dina problem ur världen, och om han lägger lågt i andra hand får du för kungen och kan sedan godspela ett andra ruterstick genom att ducka en ruter. Tror du i stället att Väst har esset, skall du spela första rutern från handen, mot damen – även då får du två ruterstick om Väst har högst två kort i färgen.
   Men med tanke på att försvararna har sju ruter tillsammans, är det inte särskilt troligt att det sitter så. En 4-3-sits är betydligt vanligare än 5-2.

Finns det något annat att hoppas på?


Ja. Ess-kung i klöver är kanske inte så tokiga, trots allt. Om du efter uttrumfning spelar en låg ruter och den försvarare som har esset måste spela på i andra hand ställs denne inför ett dilemma: Tar han för esset, får du två ruterstick och kan saka dina spaderförlorare på ess-kung i klöver; men lägger han lågt i andra hand vinner du rutersticket och kan sedan saka din handens sista ruter på klöver. Efter det ger du bort ett spaderstick och kan sedan stjäla en spader på bordet för ditt tolfte stick. Ruter ess kommer då aldrig att ta stick.

Vad betyder detta?


Att slammen är hemma om du kan gissa var ruter ess finns!
   Men innan du skall försöka göra det, bör du göra en sak först.

Vilken?


Dra ut trumfen, förstås. Och när du som här har elva stycken med ess-kung-dam i topp kommer det att gå fort.
   Eftersom du ännu inte vet vad du skall saka på klöverhonnörerna stjäl du utspelet på handen och tar sedan för hjärter ess, då båda försvararna bekänner.
   Nu står du vid vägskälet. Skall du närmast spela en låg ruter mot bordet med hopp om att Väst har esset, eller skall du gå in på hjärter dam och spela färgen mot handen? Var är det troligast att esset finns?

Ja, vad tror du?


Hos Väst. Han klev ju in i budgivningen och är därmed märkt med viss styrka. Utspelet tyder på att han har dam-knekt i klöver, men om han dessutom haft alla spaderhonnörer hade han förmodligen spelat ut spader från kung-dam-knekt. Det gör det troligt att Öst har en spaderhonnör (eller två), något som betyder att Västs inkliv ser ganska glest ut utan ruter ess.
   Du räknar därför med att Väst har ruter ess, så i tredje stick spelar du ruter sju från handen. Väst täcker nästan omgående med åttan och en orolig tanke far genom ditt huvud: "Gjorde jag fel? Hade Öst ruter ess, trots allt?" Men när du spelar på damen och Öst lägger en hacka kan du pusta ut. Nu försvinner dina sista ruter på klöver ess och kung, och därefter lägger du upp korten med orden: "Ni får ett spaderstick och sedan stjäl jag en spader på bordet." Ingen har något att invända mot det, så du skriver in 1430 i Nord-Syds kolumn och konstaterar att två par varit i slam: ett gick hem, ett gick bet, medan det tredje paret spelade 4 hjärter med fem trick.
   Hela given:

Sp 8 2
Hj D 8 6 4
Ru D 5 2
Kl E K 6 2
Sp K kn 9 7 4 Bridgebord Sp D 6 3
Hj kn Hj 3
Ru E kn 8 Ru 10 6 4 3
Kl D kn 10 3 Kl 9 8 7 5 4
Sp E 10 5
Hj E K 10 9 7 5 2
Ru K 9 7
Kl

De spelförare som bara tog elva stick, gissade de fel?
Kanske. Om de fick samma utspel som du, gjorde de det, men om de fick spaderutspel i stället för klöver var elva stick allt de kunde hoppas på. I och med att spader ess då försvinner i första stick, har Syd inte samma manöverutrymme som du. Hans enda chans då är att trumfa ut, saka två spader på klöver och sedan hoppas finna en försvarare med ess-hacka i ruter. Så sitter det inte, vilket betyder att spader ut straffar 6 hjärter.
   Att finna det är förstås inte lätt, inte när man som Väst har en så attraktiv sekvens i klöver.
   Ifall given styrker Einar Pyks tes eller inte har du därför svårt att avgöra. Oavsett hur ni tar er till 6 hjärter är klöver dam det naturliga utspelet, men idén tilltalar dig, så du kommer säkert att pröva den igen.

Om du vinner utspelet med klöver ess i stället, går du hem då?


Ja, men bara om du sakar ruter sju, trumfar ut och spelar ruter nio mot damen. Återigen har Väst ett olösligt dilemma: tar han för esset, kan du saka dina spader på ruter dam och klöver kung; och lägger han lågt i andra hand försvinner ruter kung på klöver kung.
   Så här ser det ut innan den avgörande stöten sätts in:

Sp 8 2
Hj D 8 6
Ru D 5 2
Kl K 6 2
Sp K kn 9 7 4 Bridgebord Sp D 6 3
Hj Hj
Ru E kn 8 Ru 10 6 4 3
Kl kn 10 3 Kl 9 8 7 5
Sp E 10 5
Hj K 10 9 7 5 2
Ru K 9
Kl

När ruter nio spelas kan Väst inte få mer än ett stick.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult