Fyra ess

Steg för steg, 3, 2002

Äntligen vår! Efter denna långa, trista och regniga vinter är det befriande att kunna vistas utomhus igen. Du och Barbro har tillbringat all er lediga tid i sommarstugan, och nu börjar där se anständigt ut igen. Vad som återstår är två äppleträd som skall beskäras, men efter det känns det som om sommaren kan få komma precis när den vill.
  Men nu är ni tillbaka till vardagen, och eftersom det är tisdag har du cyklat ner till klubblokalen och den sedvanliga partävlingen. Bengt är för en gångs skull sen (ett tråkigt möte, som drog ut på tiden), men han är inte alls okoncentrerad, och ni börjar tävlingen bra med två ronder som du uppskattar bör ge mellan 60 och 65%. I den tredje ronden får ni möta Birger och Ellen, som inte brukar spela tillsammans, men som är kompetenta kortspelare båda två. Birger får beröm av Ellen för sitt utspel på den förra brickan, och deras glada uppsyner får dig att förstå att även de börjat bra.
  På rondens första bricka har du, som Syd, fått en medelmåttig hand.

    Sp D 9 8
    Hj E K 6 3
    Ru 9 3
    Kl 10 6 4 3

Du är giv och alla är i zonen. Efter pass från dig öppnar Birger med 1 sang, 15-17 hp, Bengt passar och Ellen svarar 2 ruter.

Vad bjuder du?


Innan du gör något skall du fråga vad svarsbudet betyder. I dessa tider är det ovanligt att 2 ruter är naturligt och svagt, men man vet ju aldrig. Birger berättar att det är ett överföringsbud, som visar minst fem hjärter. Precis som ni själva spelar.
  Om 2 ruter varit ett naturligt slutbudsförslag, hade du kunnat tänka dig en upplysningsdubbling för att försöka hitta ett eget delkontrakt, men nu när hjärter är Ellens längsta färg har du ingenting i budgivningen att göra. Pass, alltså.
  Birger återbjuder 2 hjärter, som väntat, vilket följs av två pass. Det betyder att Bengt måste ha en del poäng, kanske ända upp till 14-15 hp, men eftersom motståndarna vill spela med din bästa färg som trumf ser du ingen anledning att hindra dem från det. Du passar alltså igen.
  Hela budgivningen:

Syd Väst Nord Öst
pass 1 NT pass 2 Ru
pass 2 Hj pass pass
pass

Bengt spelar ut hjärter fyra och träkarlen kommer upp.

Utspel: Hj 4
Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 6 2
Hj kn 10 8 5 2
Ru K 10 6 2
Kl kn
Du (Syd)
Sp D 9 8
Hj E K 6 3
Ru 9 3
Kl 10 6 4 3

Hur kommer det att gå?


Svårt att säga. Bordet har 6 hp, så Öst-Väst har majoriteten av styrkan, men att du har fyra fina trumf bådar gott för er. Frågan är bara hur ni skall kunna få ihop sex stick.
  Att släppa utspelet verkar knappast rätt, så du tar för kungen och ser Väst bekänna med sjuan.

Hur tror du hjärtern sitter?


Bara damen och nian saknas. Bengt hade knappast spelat ut trumf från dam-hacka, så Birger måste ha damen. Däremot är det oklart var nian finns. När ni spelar ut trumf från ett par hackor, brukar ni följa den goda regeln att välja det lägsta kortet, så det är tänkbart att Bengt spelat ut fyran från 9-4.
  Fast kanske inte. Med hjärterlängden till vänster om sig, kostar det faktiskt stick att spela ut fyran i stället för nian om bordet har D-8-7-6-5 och spelföraren K-2, t.ex. Med det i åtanke kan du sätta spelföraren med de två återstående trumfen. Bengt har alltså spelat ut en singeltrumf!

Kan det vara bra?


Visst. Läroböckerna brukar varna för singeltrumf-utspel, och argumentet är att det riskerar att rulla upp partnerns eventuella trumfhonnör(er). Men på så här låg nivå brukar det ofta fungera bra, speciellt om utspelshanden har styrka i sidofärgerna som han vill skydda.

Vad vänder du med i andra stick?


Att fortsätta med trumf verkar poänglöst, och spader från damen när bordet har knekten är oftast fel. Det skänker ju spelföraren ett stick om han har E-10-5 eller K-7-4. Så valet står mellan lågfärgerna.
  En idé är att vända med klöver och hoppas att partnern har något bra i den färgen. I så fall kan ni kanske tvinga bordet att stjäla ett par gånger, så att någon av dina trumfhackor växer upp till stick.
  En annan plan är att vända med ruter i hopp om att partnern har esset fjärde (då kan du få en stöld) eller dam-knekt, då ni kan godspela ett ruterstick, kanske också få en stöld.
  Det är inte lätt att säga vilken av dessa planer som har störst chans att lyckas, men till slut fastnar du för den senare och returnerar ruter nio.
  Birger bekänner med sjuan, Bengt sätter i knekten och bordet tar för kungen.

Var rutervändan bra?


Det ser så ut. I och med att du vände med nian, toppen-av-ingenting, vet Bengt att du saknar honnörer i färgen. Om han då har knekten och ett par hackor vet han att det inte finns någon framtid där. I så fall lågmarkerar han. Men i och med att han spelade på knekten, kan du räkna med att han också har damen.
  I nästa stick följer en låg hjärter från bordet.

Vinner du det sticket?


Nej. Om du tar för esset kommer Birger att lägga damen och har sedan nian kvar som förbindelse till bordet. Bättre därför att krypa och försämra hans kommunikationer.
  Birger spelar på damen, och när Bengt högmarkerar klövern genom att saka klöver två, börjar Birger fundera. Efter mycket om och men spelar han klöver fem, och då är det Bengts tur att grubbla. Till slut går han upp med kungen, då du längdmarkerar för jämnt antal med trean.

Vad vet du om Birgers hand?


Ganska mycket. Dam tredje i hjärter är klart, och vad som hänt i ruter gör att du kan placera honom med ess tredje eller fjärde. Även klöversticket var avslöjande. Om Bengt haft ess-kung i klöver hade han säkert spelat ut esset, och om han haft kung-dam hade han tagit för damen, inte kungen. Därför kan du vara ganska säker på att spelföraren har ess-dam i klöver på handen och just godspelat ett andra stick i färgen.
  Summerar vi alla dessa honnörer (hjärter dam, ruter ess, klöver ess och klöver dam) kommer vi till 12 hp. Birger måste alltså ha en spaderhonnör för att få ihop till sin sangöppning. Men han kan inte ha båda, för då har han 19 hp – alldeles för mycket för 1 sang.
  Bengt tänker ett tag till och vänder slutligen med ruter fem. Va, hade han inte damen, som du trodde?
  Jo, det verkar så, för Birger lägger lågt från bordet och vinner sticket på handen, med åttan.

Var rutervändan dålig?


Nej. Inte om Bengt har fyra ruter och spader ess. Om Birger närmast spelar trumf kommer du in på kungen. Du kan sedan spela in Bengt i spader, då en tredje ruter gör att du stjäl bort spelförarens ess. Vill det sig väl, får ni sedan ett stick till – straffen.
  Men innan Birger spelar den tredje trumfronden tar han ut klöver ess och sakar ruter från bordet. Sedan spelar han trumf, och inne på hjärter ess gäller det för dig att finna rätt vända i detta slutläge:

Träkarlen (Öst)
Bridgebord Sp kn 6 2
Hj 10 8
Ru 10
Kl
Du (Syd)
Sp D 9 8
Hj 6
Ru
Kl 10 6

Hur skall det sitta för att kontraktet skall straffas?


Bengt måste ha esset och tian i spader. Har han inte det, hjälper inget. Men även då måste du tänka dig för. Säg att du vänder med spader åtta, till hacka och ess, och att du därefter får en ruterstöld, då esset ramlar. Det är fem stick, men med spader kung och klöver dam på handen tar Birger lätt resten. Att spela så, duger alltså inte.
  Och vänder du passivt med trumf, har Väst ruter ess som ingång till klöver dam, hans åttonde stick.

Därför vänder du med ... vad då?


Spader dam. Har Bengt ess-tia i spader skall ni ha två stick till. Till att börja med täcks damen av kung och ess, sedan får du en ruterstöld, men i och med motståndarnas högsta spader nu finns på bordet kan du lugnt vända med spader och vänta på straffen i den färgen. I och med att du slog bort spader kung fick Birger aldrig för klöver dam.
  Hela given:

Sp E 10 5 4
Hj 4
Ru D kn 5 4
Kl K 8 7 2
Sp K 7 3 Bridgebord Sp kn 6 2
Hj D 9 7 Hj kn 10 8 5 2
Ru E 8 7 Ru K 10 6 2
Kl E D 9 5 Kl kn
Sp D 9 8
Hj E K 6 3
Ru 9 3
Kl 10 6 4 3

Om Birger tar för klöver dam tidigare, går han hem då?


Ja, men bara om han gissar vem som har spader dam. Tror han att det är du, skall han saka spader från bordet och sedan driva ut hjärter ess. Antingen blir ruter ess hans åttonde stick, eller så får du ge favör i spader.
  Men tror han att Bengt har damen skall han saka ruter på klöver dam, och sedan får han sitt åttonde stick i spader så småningom.
  Det kan tyckas vara en gissning vad han skall saka, men faktum är att det finns en ledtråd som pekar på att det är du som har spader dam.

Vilken?


Din rutervända i andra stick. Att vända upp i bordets kung-tia fjärde ser minst sagt riskabelt ut. Hade du gjort det om du haft tre hackor i spader? Hade det inte då varit mer naturligt att vända med spader i hopp om att Bengt haft D-10-5-4 eller K-D-5-4?

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult