Fyra ess

Steg för steg, 4, 2001

Tiderna förändras, bridgen likaså. När du började spela bridge bjöd alla disciplinerat och hade inte särskilt många konventioner. I dag vimlar det av allehanda mer eller mindre märkliga knep, och många verkar sätta en ära i att aldrig ha till sina bud. Det unga par som du och Bengt möter i säsongens första fyrmannamatch tror uppenbarligen att det är så bridge skall spelas. På var och en av matchens första fem brickor har de gjort något konstigt, och även om de inte tjänat något på det (slutbuden har varit normala i samtliga fall), är du inte så litet irriterad över att de sluppit undan så billigt.
  Så när det är dags för den sjätte given, hoppas du kunna lära de där unga spolingarna en läxa. Du är Syd, Väst är giv, och bara din sida är i zonen.

    Sp K 9 6 3
    Hj E K kn 2
    Ru K D 3
    Kl E 6

20 honnörpoäng och en jämn hand, precis lagom för en 2 sang-öppning. Men att ni skulle få budgivningen för er själva kan du glömma, för efter pass från Väst och Bengt öppnar Öst med 3 klöver. Typiskt!

Vad bjuder du då?


Dubbelt. Ett alternativ är förstås 3 sang, men det finns två skäl till att du föredrar en upplysningsdubbling. För det första har du 4-4 i högfärgerna och fina färgspelskort, så er bästa utgång är oftare 4 i högfärg än 3 sang. För det andra: om 3 sang är rätt kontrakt är det ofta bättre att Bengt är spelförare, t.ex. när han har D-x-(x) eller kn-10-x i klöver. Öst har ju nästan alltid de saknade klöverhonnörerna, och då gäller det att skydda Bengts klöverhonnör(er) i utspelet.
  Att Väst höjer till 4 klöver gör dig inte speciellt förvånad. När Bengt frågar vad budet betyder, svarar Öst att det är "spärrförstärkning". Bengt funderar ett tag och bjuder sedan precis som du: dubbelt.
  Nu är det Östs tur att fråga, och du svarar att det är en upplysningsdubbling. Öst passar, och så är det du igen. Men innan du bjuder, är det inte så dumt att reflektera över vilken handtyp Bengt kan ha.

Vad tror du?


Till att börja med måste han ha tillräcklig styrka för att tro att ni klarar det högsta kontraktet, vilket på den här nivån betyder åtminstone 8-9 bra hp. Vidare måste han vara beredd på vad du än bjuder, men samtidigt inte ha en sådan ojämn hand att han kunnat föreslå en trumffärg själv.
  Det betyder att Bengt inte har någon femkorts högfärg, för då hade han förstås föredragit att bjuda den i stället. Fem ruter kan han möjligen ha, men det troliga är att han har en ganska jämn hand, 4-4-3-2 eller möjligen 4-4-4-1.
  Med tanke på att dina hjärter är mycket starkare än dina spader, ser det naturligt ut att bjuda 4 hjärter.

Eller har du några andra idéer?


Ja. Eftersom ni är så totalt överlägsna motståndarna i honnörsstyrka, skall du inte glömma bort att du kan passa och försöka ta dubblade straffar. Om Bengt har de två återstående essen för sin dubbling, vilket är både möjligt och troligt, kanske Öst-Väst bara får sex eller sju klöverstick. Så med +500 eller +800 hägrande, passar även du och avslutar denna korta men intensiva budgivning.

Syd Väst Nord Öst
pass pass 3 Kl
D 4 Kl D pass
pass pass

Du spelar ut hjärter ess, och när träkarlen läggs upp ser det ut som om du bjudit rätt.

Träkarlen (Väst)
Sp D kn 8 2 Bridgebord
Hj D 7 6 3
Ru 9 5
Kl 10 9 3
Du (Syd)
Sp K 9 6 3
Hj E K kn 2
Ru K D 3
Kl E 6

Har Väst bjudit bra?


Nej. Genom att höja till 4 klöver hoppades han att ni skulle förbjuda er, eller hamna i fel färg, men med en mestadels defensiv hand hade det varit mycket bättre att passa och låta er ta över budgivningen. Nu fick ni ju chansen att försöka ta dubblade straffar i stället.
  Öst begär hjärter tre från bordet, och Bengt bekänner med tian. Era markeringar är omvända (högt kort = lågmarkering eller udda antal), och detta är en situation som ni diskuterat tidigare. När ni spelar ut ett ess (från ess-kung) och damen ligger garderad på bordet, är tredje hands kort en längdmarkering. Bengt har alltså ett udda antal hjärter, d.v.s. tre.
  Det är både bra och dåliga nyheter. Bra, därför du vet att ni har ännu ett hjärterstick att ta; dåliga, därför att Öst senare kan spela upp mot hjärter dam och godspela ett stick i den färgen.

Vilka honnörer tror du att Bengt har?


Spader ess och ruter ess. Och med tanke på att han upplysningsdubblade 4 klöver trots att han bara hade tre hjärter, kan du räkna med att han har precis fyra spader.
  Därmed ser du sex lätta stick till försvaret: ett spader, två hjärter, två ruter och ett klöver.

Finns ett sjunde?


Kanske. Har Öst sju trumf är svaret nej (såvida inte Bengt har klöver kung singel), men har han spärröppnat på en sexkortsfärg måste hans fördelning vara 1-2-4-6. Om du då vänder med ess-hacka i trumf, för att ta bort ruterstölder på bordet, spelar han bara hjärter mot damen och kan senare stjäla en ruter och saka en. Då håller han förlusten nere i 500 (tre straff).
  Men om Öst verkligan har sex klöver och fyra ruter, går det faktiskt att ta en fjärde straff.

Ser du hur?


Om ni spelar tre ronder ruter genast, tvingar ni bordet att stjäla innan hjärter dam blivit godspelad. Öst är då inne på fel hand för att spela hjärter, och när ni kommer in kontrar ni med två ronder trumf och får så småningom ett ruterstick till.
  Du fortsätter därför med ruter kung, då Bengt högmarkerar med fyran och Öst lägger tvåan.

Vilken ruter spelar du härnäst?


Damen. Om Bengt har ess fjärde i ruter och saknar knekten är det inte bra att spela ruter tre till esset och en ruter tillbaka, eftersom Öst då får ruter knekt godspelad. Och även om Bengt har knekten, är det möjligt att han inte inser att rätt försvar är att spela en ruter till.
  På ruter dam lägger Bengt sexan och spelföraren sjuan.

Hur tror du rutern sitter?


Bengt och Öst har fyra var. Bengts första ruter var fyran. När han andra gången lägger en högre ruter klargör han att fyran verkligen var en högmarkering och samtidigt startar han en längdmarkering av den ursprungliga längden. Sexan är det lägsta kort som är ute och betyder alltså att han hade ett jämnt antal ruter från början. Om det varit sex, hade han säkert bjudit 4 ruter hellre än dubblat, eller så hade han stuckit över med esset nu för att inte lura dig att spela fel. Därför spelar du en ruter till, och spelföraren tar sig en rejäl fundering.
  Till slut stjäl han på bordet och spelar spader två. Bengt tar för esset och vänder med trumf. Du sticker Östs kung med esset och spelar en trumf till, som Bengt bekänner på (bra!). Öst spelar sedan hjärter mot bordet, men du tar för kungen och vänder ut dig med spader kung – och i sinom tid får Bengt försvarets sjunde stick på ruter ess.
  Hela given:
Sp E 7 5 4
Hj 10 8 5
Ru E 8 6 4
Kl 7 5
Sp D kn 8 2 Bridgebord Sp 10
Hj D 7 6 3 Hj 9 4
Ru 9 5 Ru kn 10 7 2
Kl 10 9 3 Kl K D kn 8 4 2
Sp K 9 6 3
Hj E K kn 2
Ru K D 3
Kl E 6

Bengt berömmer dig för ditt försvar, och du tackar för komplimangen genom att tycka att dubbelt på 4 klöver var ett fint bud. Samtidigt noterar du att den sunda principen att ta "säkra 500" i stället för "en trolig zonutgång" belönades alldeles extra i dag, eftersom Öst hade spader tio. Och när Nord-Syd mycket riktigt kom till 4 spader på parallellbordet upptäckte de ganska snart att det inte gick att spela hem. 14 IMP till er.
  Men given var värd mer än dessa IMP. Nu var det ni som hade det psykologiska övertaget; och även om motståndarna fortsatte med sin våghalsiga budstil visste ni att ni kunde ta hand om dem. Matchen slutade också med en storseger för er, så kom inte och säg att sund bridge inte ger några framgångar!

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult