Fyra ess

Steg för steg, 3, 2001

En gång om året spelar ni en s.k. fyrmannasnurr på klubben. Spelarna lottas samman fyra och fyra, och sedan spelar ni en serie alla-mot-alla, då varje match består av tre "halvlekar", en med varje annan medlem i laget. I år har du fått tre lagkamrater du aldrig spelat tillsammans med, men de är alla skickliga, så du hoppas i vanlig ordning på en trevlig tävling.
  I den allra första matchen skall du börja tillsammans med Christian, en ung, lovande spelare, som är mycket intresserad av budteori. Därför förvånar det dig inte att han föreslår en modell som är ovanlig i era trakter, nämligen svag sang och femkorts högfärgsöppningar. "Eric Kokish och alla de andra stjärnorna spelar så. Det kan väl vi också göra!" Du säger OK, och så kan spelet börja. I den första matchen skall ni möta tre av dina ordinarie lagkamrater, bl.a. Bengt, så om inte annat står en hel del prestige på spel...
  Du tar plats som Syd och hejar på Harriet och Gunnar, som redan sitter vid bordet. På tävlingens första bricka är du giv och ingen sida är i zonen.
  Dina kort ser ut så här:

    Sp E D 3
    Hj E K 10 7 4
    Ru K 2
    Kl kn 7 4

Om ni använt Modern Standard, hade frågan varit om du skulle öppna med 1 sang (15-17 hp) eller 1 hjärter. Båda buden kan ju tänkas. Men nu, när 1 sang visar 12-14 hp, är valet lätt: 1 hjärter.
  Harriet passar, Christian höjer till 2 hjärter, och du är just på väg att plocka fram 2 sang ur budlådan för att invitera till utgång med en stark sanghand när Gunnar kliver in med 3 klöver. Det störde dina planer.

Vad bjuder du då?


Med 17 hp är du litet för svag för att på eget bevåg bjuda 4 hjärter, men tillräckligt stark för att vilja vara i utgång om Christian har maximum för sin enkla höjning. Lagom för en invit, med andra ord.

Betyder det att du skall bjuda 3 hjärter?


Nej. Om Gunnar passat och du inte trott på utgång, hade du förstås passat. Men om du passar nu, innebär det att 3 klöver kanske blir slutbud. Om du haft en hand med bättre fördelning, men färre honnörspoäng, är det möjligt att både 3 klöver och 3 hjärter går hem, och att då passa på 3 klöver kostar 6 IMP i fyrmanna. Därför är det viktigt att vara med och strida om delkontraktet. Så om du bjuder 3 hjärter betyder det bara att du tror det är rätt att bjuda över. Oavsett om Christian har minimum eller maximum skall han passa.

Är 3 hjärter lagom?


Nej. Om Christian har så litet som:

    Sp K 8 7 4
    Hj D 9 6 2
    Ru 9 8 7
    Kl 10 2

hänger 4 hjärter bara på att ruter ess skall sitta framför kungen, och om han har samma hand med ruter dam därtill är 4 hjärter upplagt. När så litet räcker för utgång, är det klart att 3 hjärter inte räcker.
  4 hjärter är alltså för mycket och 3 hjärter för litet.

Hur skall du få Christian att förstå det?


Genom att bjuda 3 ruter. I och med att hjärtern är överenskommen som trumf, finns ingen anledning att leta andra färger. Därför kan du använda 3 ruter för att be partnern välja mellan 3 hjärter och 4 hjärter. Och det är precis det du vill. I och med att det är det enda lediga budet under 3 hjärter säger det inget om rutern, den färg du bjuder. Det enda budskap det förmedlar är att du inviterar till utgång.
  Harriet passar, Christian bjuder 3 hjärter och Gunnar passar.

Vad gör du då?


Passar. Allt annat vore att underkänna Christians omdöme. Ditt förra bud frågade om han hade minimum eller maximum, och med 3 hjärter sade han sig ha en minimal höjning. Han har alltså slagit av din utgångsinvit, och därmed är ni säkert lagom högt.
  Även Harriet passar, vilket betyder att budgivningen gått så här:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 2 Hj 3 Kl
3 Ru pass 3 Hj pass
pass pass

Harriet spelar ut klöver åtta, och Christian lägger upp en hand med idel låghonnörer.

Träkarlen (Nord)
Sp 9 6 4 2
Hj D 9 5
Ru D kn 10 3
Kl D 6
utspel: klöver 8 Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E D 3
Hj E K 10 7 4
Ru K 2
Kl kn 7 4

Vad tror du om kontraktet?
Sitter det bra, kanske 4 hjärter är hemma, men vill det sig illa kan redan 3 hjärter gå bet. Du har dock bara tre omedelbara förlorare, så det ser hoppfullt ut. Och om försvaret inte attackerar spadern i tid, kanske du kan driva ut ruter ess och senare saka två spader på höga ruter.
  Gunnar vinner utspelet med klöver kung, funderar ett tag, tar även för klöver ess, då Harriet lägger trean, och fortsätter med klöver två. När du spelar på knekten stjäl Harriet med hjärter sex.
  Att stjäla ett kort på den korta trumfhanden känns instinktivt rätt, men innan du gör det kan det kanske vara idé att fundera över varför Gunnar spelade just så.

Har du någon idé?


Det finns två anledningar. Den första är att försöka godspela ett trumfstick till partnern eller till sig själv. Den andra att ta bort en ingång till bordet innan den behövs.
  Säg att du stjäl över och trumfar ut. När du sedan går på rutern håller försvararna upp esset en rond, och efter det är bordet dött. Bättre är att gå på rutern direkt, men om de även då duckar esset en gång kan du ligga illa till. Du kan vinna spaderskiftet med esset och trumfa med ess och dam, men om det finns trumf kvar i försvaret kanske du inte kommer åt rutersticken.

Finns det något att göra åt det?


Ja, faktiskt. Hur konstigt det än ser ut, är det bättre att låta bli att stjäla över och saka en spader i stället. I och med att spadergaffeln är skyddad, kan Harriet inte göra något farligt.
  De kort som återstår är dessa:

Träkarlen (Nord)
Sp 9 6 4
Hj D 9 5
Ru D kn 10 3
Kl
Bridgebord
 
 
 
Du (Syd)
Sp E D 3
Hj E K 10 7 4
Ru K 2
Kl

Harriet ser litet förbluffad ut. "Fick jag det här sticket", undrar hon, och när du nickar skiftar hon till ruter nio.

Lägger du högt eller lågt från bordet?


Lågt. Att gå upp med damen och riskera att rutern blockeras är förstås dumt. Gunnar funderar ett tag och lägger sedan fyran, och du vinner sticket med kungen.

Vad gör du sedan?


Känner på trumfen med ess och kung. Första gången bekänner båda försvararna lågt, men nästa gång sakar Harriet en ruter.

Betyder det att trumfen satt 4-1?


Nej. Försvararna hade fem trumf från början. Tre av dem gick i de två trumfsticken. Och dessutom gick en när Harriet stal; det har du väl inte glömt? Gunnar har alltså bara en trumf kvar.

Skall du dra ut den också?


Inte än. Gör du det, är ju bordet dött. Därför spelar du i stället ruter, som Gunnar vinner med esset. När han sedan vänder med klöver, mot dubbelrenons, är frågan:

Var stjäl du vändan?


På handen. Gunnars sista trumf är hjärter knekt, och om du stjäl vändan med bordets dam växer knekten upp till stick. Men om du i stället stjäl på handen kan du i nästa stick spela hjärter till damen, som dels drar ut den sista trumfen, dels fungerar som ingång till bordets två höga ruter.
  Därmed fick du fem hjärter-, tre ruter- och ett spaderstick – d.v.s. precis de nio stick du åtagit dig.
  Hela given:

Sp 9 6 4 2
Hj D 9 5
Ru D kn 10 3
Kl D 6
Sp K kn 8 5 Bridgebord Sp 10 7
Hj 6 4 Hj kn 8 2
Ru 9 8 7 6 5 Ru E 4
Kl 8 3 Kl E K 10 9 5 2
Sp E D 3
Hj E K 10 7 4
Ru K 2
Kl kn 7 4

Vad hade hänt om du stulit över hjärter sex?


3 hjärter hade gått bet. När du spelar ruter duckar Gunnar en gång och skiftar sedan till spader tio, till dam och kung. När Harriet då vänder med sin sista trumf kan du ta på handen och spela trumf till damen. Men sedan får du inte hem några ruterstick, eftersom slutläget är:

Sp 9 6 4
Hj
Ru D kn
Kl
Sp kn 8 5 Bridgebord Sp 7
Hj Hj kn
Ru 9 8 Ru
Kl Kl 10 9 5
Sp E 3
Hj K 10 7
Ru
Kl

Gunnar stjäl ruter dam, och sedan skall försvaret ha ett stick till.
  När du lät bli att stjäla över hjärter sex förlorade du visserligen det sticket, men det fick du igen med råge i och med att du fick två ruterstick mer än om du stulit över.

Så 3 hjärter skall alltid gå hem?


Nej. Gunnars försvar var snyggt, men det var faktiskt inte det bästa. Ännu bättre hade varit att skifta till spader tio i andra stick. Då hade du inte haft någon chans. Om du tar för esset, har försvaret fem stick, så du måste antingen krypa eller maska med damen. Men då skiftar försvaret tillbaka till klöver, med esset och en till, som Harriet stjäl. Stjäl du över går du bet på samma sätt som beskrivits ovan, och sakar du är stölden försvarets femte stick.
  Vi återvänder till er budgivning och antar att den inletts så här i stället:

Syd Väst Nord Öst
1 Hj pass 2 Hj 3 Ru
?

Nu finns inga lediga färgbud under 3 hjärter. Därför kan man förledas tro att 3 hjärter måste vara invit här. Men det är det inte; det är fortfarande bara ett sätt att strida om delkontraktet. Vill du invitera, får du i stället dubbla. Det är ett gammalt expertknep, som för övrigt ingår även i Modern Standard.

Att tänka på


[ Steg för steg | Sök artikel | Vi som vill upp | Hem ]

Avdelare

Copyright © 2019, Scania Bridgekonsult